Zarządzanie przedsiębiorstwem

Tagi

[GRI 102-16] ALDI Nord jest międzynarodowym dyskontem odnoszącym sukcesy. W dziewięciu krajach zaopatrujemy konsumentów na wielu płaszczyznach produktami najwyższej jakości w stale korzystnych cenach. W swoich działaniach kierujemy się trzema wartościami: „Prostota działania, odpowiedzialność i zaufanie“. Są one zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa „Po prostu ALDI“, która daje jasny przekaz ponad 69.000 pracownikom ALDI.

Jesteśmy świadomi wpływu naszych codziennych decyzji na każdy etap tworzenia łańcucha wartości dodanej. Dlatego częścią naszej kupieckiej świadomości jest przejmowanie odpowiedzialności za działanie naszego przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility – CR). Działania te podejmujemy nie tylko dlatego, by długotrwale zapewnić naszą konkurencyjność, lecz by również w przyszłości wyznaczać standardy w handlu detalicznym i tym samym umacniać pozycję rynkową.

Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord

Całkowity obrót netto w roku obrotowym (w mld Euro)

 

Sklepy i pracownicy [GRI 102-7]

Łączna liczba sklepów i liczba pracowników (całkowita) według płci i regionu na dzień 31.12.

  2015 2016 2017
  Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety
Belgia/Luksemburg1 461 6.256 4.452 457 6.412 4.455 459 6.727 4.804
Dania 220 2.037 1.051 222 2.184 1.128 188 2.277 1.099
Niemcy 2.339 31.429 22.521 2.298 35.215 25.405 2.249 35.836 25.511
Francja 899 7.420 4.533 891 8.243 5.204 888 9.218 5.592
Holandia 498 6.291 3.893 491 6.300 3.857 494 8.654 5.099
Polska 105 1.160 1.002 118 1.466 1.254 124 1.906 1.706
Portugalia 47 613 416 48 803 535 57 1.178 768
Hiszpania 260 2.973 1.889 264 3.456 2.174 272 3.571 2.263
Grupa Przedsiębiorstw 4.829 58.179 39.757 4.789 64.079 44.012 4.731 69.367 46.842

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Zawsze w centrum uwagi: nasi klienci

[GRI 102-2, -6, -7, -9] Od ponad 100 lat potrzeby naszych klientów pozostają priorytetem we wszystkich naszych działaniach. Ich oczekiwania w stosunku do nas stale rosną, dlatego stale się rozwijamy. W ramach projektu modernizacyjnego ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) nasze sklepy staja się jaśniejsze i bardziej przyjazne; nowe kolory i przejrzyste ustawienie towarów zapewniają jeszcze lepszą orientację w sklepie. Ponadto rozbudowujemy nasz asortyment artykułów spożywczych (Food) i artykułów codziennego użytku (Non-Food). Jednakże ALDI Nord jest czymś więcej niż suma produktów: naszym celem jest bycie dyskontem, który najlepiej wczytuje się w potrzeby ludzi i poprzez to jest im najbliższy. To im chcemy codziennie zapewniać wysokiej jakości, łatwe i korzystne zakupy.

Podstawę naszego asortymentu średnio w 86 procentach stanowią marki własne ALDI Nord; wybrane artykuły markowe uzupełniają tę ofertę. Naszym klientom oferujemy coraz większy wybór zdrowych produktów oraz produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł: na niemieckim rynku ALDI Nord jest wiodącym przedsiębiorstwem oferującym ekologiczne artykuły spożywcze (BIO). Również w innych krajach, w których ALDI Nord jest obecne, oferujemy stale zwiększający się asortyment produktów BIO.

Przeciętnie w jednym sklepie oferujemy około 1.600 produktów z 70 grup asortymentowych, co stanowi dziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do 2016 r. Ponadto w ofercie znajdują się artykuły akcyjne, które od 2017 r. mogą się zmieniać nawet do trzech razy w tygodniu, w tym produkty należące do grup asortymentowych tekstylia i obuwie, elektronika, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia dla majsterkowiczów lub narzędzia ogrodowe. Oprócz tego w różnych krajach pod marką ALDI oferowane są usługi online takie jak podróże, usługi fotograficzne, muzyka, czy też usługi telefonii komórkowej, a także poczty kwiatowej, od 2017 r. także gry online i E-booki.

Artykuły i marki własne w asortymencie

Liczba artykułów i udział marek własnych w asortymencie stałym (w procentach)1

  2015 2016 2017
  Liczba artykułów udział marek własnych (w %) Liczba artykułów udział marek własnych (w %) Liczba artykułów udział marek własnych (w %)
Belgia/Luksemburg2 1.113 99,7 1.373 97,6 1.465 96,1
Dania 1.394 87,7 1.651 81,0 1.826 75,5
Niemcy 1.183 94,8 1.461 94,0 1.432 91,1
Francja 1.210 94,6 1.450 95,1 1.452 90,9
Holandia 1.238 97,7 1.437 94,2 1.737 93,5
Polska 1.339 88,6 1.700 86,8 2.101 73,6
Portugalia 1.477 92,3 1.505 85,3 1.639 85,8
Hiszpania 1.422 90,2 1.609 89,7 1.842 89,6
Grupa Przedsiębiorstw 1.297 92,9 1.523 90,2 1.687 86,2

1 Wobec naszych dostawców definiujemy jasne wymagania dot. naszych marek własnych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Po prostu odpowiedzialnie – nasza strategia odpowiedzialności przedsiębiorstwa:

[GRI 102-11, -16] Nasza polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) została ustanowiona dla całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Nawiązuje ona do filozofii naszego przedsiębiorstwa, a także definiuje nasze pojmowanie odpowiedzialności. Ponadto określa obszary, w których przejmujemy odpowiedzialność. W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

Nasze obszary działania w skrócie:

Szacunek wobec pracowników: 
Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni z ALDI.

Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw: 
Przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż naszego łańcucha dostaw.

Oszczędzanie zasobów: 
Działamy z poszanowaniem ochrony środowiska i klimatu.

Zaangażowanie społeczne: 
Korzystając z naszych kompetencji i doświadczenia oraz wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności chcemy wnosić wkład w pokonywanie wyzwań społecznych.

Wspieranie dialogu: 
W sposób przejrzysty i otwarty wspieramy prowadzenie dialogu z naszymi interesariuszami.

Rzeczowo i wymiernie – nasz program CR

Obszar działania: szacunek wobec pracowników
Cel Status

Termin celu

Zakres celu Istotność celu
Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych nowy 2019 projekt Polska
Usprawnienie komunikacji między współpracownikami nowy 2019 między innymi stworzenie kolejnych kanałów komunikacji dla pracowników Niemcy

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Wszystkie zakłady produkcyjne w krajach uznanych przez amfori-BSCI za kraje ryzyka, które produkują artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord, posiadają aktualny i wystarczający wynik audytu socjalnego (Business Social Compliance Initiative – BSCI)   2019 100 % Grupa Przedsiębiorstw 

Włączenie wybranych zakładów produkcyjnych wytwarzających artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord do programu kwalifikacyjnego ALDI Factory Advancement (AFA) Project, mającego na celu poprawę warunków pracy poprzez wspieranie dialogu pomiędzy pracownikami i managerami w Bangladeszu

  sukcesywnie  kontynuacja i rozszerzenie Grupa Przedsiębiorstw
Utworzenie własnego procesu kontrolnego w Azji i sterowanie nim   2017 ukończenie tworzenia procesu kontrolnego i przeprowadzanie kontroli Grupa Przedsiębiorstw

Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw

  2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP) nowy 2019 100 % Grupa Przedsiębiorstw

Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży, tekstyliów domowych i obuwia pod marką własną (ALDI Detox Commitment)

 
2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej bawełny cel osiągnięty w Niemczech 2017 polityka zakupowa Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np.  GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe nowy sukcesywnie zwiększanie w zależności od dostępności danej jakości Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade) nowy 2018 30 % Niemcy
Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy 2018 80 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatkę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 30 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 40 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany surowiec (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) dla artykułów marki własnej zawierających w składzie istotny udział kakao w asortymencie stałym i akcyjnym w zdefiniowanym obszarze obowiązywania.    2017 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)  
2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna  
2017 polityka zakupowa Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy) nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy) nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie (np. V-Label) nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzenie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC) nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 50 % Grupa Przedsiębiorstw
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Wyróżnienie znakiem jakości PlanetProof wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii nowy 2019 100 % Holandia
Wprowadzenie produktów posiadających certyfikat BEE FRIENDLY nowy 2019 sporządzenie i wdrożenie Francja

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015 nowy 2021 – 40 % względem  2015 r. Grupa Przedsiębiorstw
Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych   2019 (i sukcesywnie) 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji kontroli, analizy i redukcji emisji gazów cieplarnianych   2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji wprowadzenia monitoringu energetycznego i systemu zarządzania energią w Niemczech cel osiągnięto 2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania   sukcesywnie  kontynuacja i zwiększenie Niemcy
Sprawdzenie alternatywnych metod napędu do zastosowania w procesach logistycznych   2017  oświetlenie Niemcy
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowanie współczynników nieszczelności i/lub czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla środowiska   sukcesywnie 100 % Niemcy
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska nowy 2017 100 % Holandia
Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)   sukcesywnie 100 % Niemcy
Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych nowy 2018 100 % Niemcy, Holandia, Belgia
Budowa magazynu centralnego z certyfikatem BREEAM nowy 2019   budowa Belgia
Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001 nowy 2018 100 % Holandia

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji   2018 projekt Niemcy
Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach w opracowaniu 2017 wdrożenie instrukcji Grupa Przedsiębiorstw  
Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników nowy sukcesywnie kontynuacja zwiększenie Holandia
Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami   sukcesywnie udział w inicjatywach branżowych Grupa Przedsiębiorstw  

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Dalsze krajowe cele znajdą Państwo online na stronach krajów, w których ALDI Nord prowadzi swoją działalność.

Jasne zobowiązanie: nasz wkład w globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals – SDGs) i dążymy do ich osiągnięcia. Skupiamy się przy tym na zrównoważonym ukształtowaniu naszego asortymentu marek własnych na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej jak również promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji. Tym sposobem wspieramy m.in. następujące cele SDGs: „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja“ (cel 12), „Działania w dziedzinie klimatu“ (cel 13), „Wzrost gospodarczy i godna praca “ (cel 8) oraz „Życie na lądzie “ (cel 15).

W 2017 r. wraz z przystąpieniem do inicjatywy UN Global Compact ponownie podkreśliliśmy, że zrównoważony rozwój stanowi podstawę systemu wartości naszego przedsiębiorstwa.