Program CR

Obszar działania: szacunek wobec pracowników
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych nowy 2019 projekt Polska
Usprawnienie komunikacji między współpracownikami nowy 2019 między innymi stworzenie kolejnych kanałów komunikacji dla pracowników Niemcy

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Wszystkie zakłady produkcyjne w krajach uznanych przez amfori-BSCI za kraje ryzyka, które produkują artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord, posiadają aktualny i wystarczający wynik audytu socjalnego (Business Social Compliance Initiative – BSCI)   2019 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Włączenie wybranych zakładów produkcyjnych wytwarzających artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord do programu kwalifikacyjnego ALDI Factory Advancement (AFA) Project, mającego na celu poprawę warunków pracy poprzez wspieranie dialogu pomiędzy pracownikami i managerami w Bangladeszu   sukcesywnie kontynuacja i rozszerzenie Grupa Przedsiębiorstw
Utworzenie własnego procesu kontrolnego w Azji i sterowanie nim   2017 ukończenie tworzenia procesu kontrolnego i przeprowadzanie kontroli Grupa Przedsiębiorstw
Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw   2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP) nowy 2019 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży, tekstyliów domowych i obuwia pod marką własną (ALDI Detox Commitment)  
2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej bawełny cel osiągnięty w Niemczech 2017 polityka zakupowa Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np.  GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe nowy sukcesywnie zwiększanie w zależności od dostępności danej jakości Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade) nowy 2018 30 % Niemcy
Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 80 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatkę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 30 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 40 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany surowiec (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) dla artykułów marki własnej zawierających w składzie istotny udział kakao w asortymencie stałym i akcyjnym w zdefiniowanym obszarze obowiązywania.   2017 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)  
2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna  
2017 polityka zakupowa Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy) nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy) nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie (np. V-Label) nowy sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzenie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt nowy sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC) nowy sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 50 % Grupa Przedsiębiorstw
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej nowy sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Wyróżnienie znakiem jakości PlanetProof wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii nowy 2019 100 % Holandia
Wprowadzenie produktów posiadających certyfikat BEE FRIENDLY nowy 2019 sporządzenie i wdrożenie Francja

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015 nowy 2021 – 40 % względem  2015 r. Grupa Przedsiębiorstw
Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych   2019 (i sukcesywnie) 100 %
Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji kontroli, analizy i redukcji emisji gazów cieplarnianych   2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji wprowadzenia monitoringu energetycznego i systemu zarządzania energią w Niemczech cel osiągnięto 2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Niemcy
Sprawdzenie alternatywnych metod napędu do zastosowania w procesach logistycznych   2017 oświetlenie Niemcy
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowanie współczynników nieszczelności i/lub czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla środowiska   sukcesywnie 100 % Niemcy
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska nowy 2017 100 % Holandia
Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)   sukcesywnie 100 % Niemcy
Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych nowy 2018 100 % Niemcy, Holandia, Belgia
Budowa magazynu centralnego z certyfikatem BREEAM nowy 2019 budowa Belgia
Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001 nowy 2018 100 % Holandia

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji   2018 projekt Niemcy
Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach w opracowaniu 2017 wdrożenie instrukcji Grupa Przedsiębiorstw
Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników nowy sukcesywnie kontynuacja zwiększenie Holandia
Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami   sukcesywnie udział w inicjatywach branżowych Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Dalsze krajowe cele znajdą Państwo online na stronach krajów, w których ALDI Nord prowadzi swoją działalność.