Zrównoważone kształtowanie asortymentu

Tagi

Dla wielu konsumentów zrównoważony rozwój jest ważnym aspektem podczas robienia zakupów: prawie 70 procent klientów ankietowanych na potrzeby naszej analizy istotności za rok 2017 wskazało, że przy wyborze sklepu kwestia zrównoważonego rozwoju jest dla nich ważna, a nawet bardzo ważna. W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach.

Nasze założenia

[GRI 102-2, 204/103-1/2, 417/103-1/2] Nasze produkty i usługi kształtujemy konsekwentnie wedle życzeń i oczekiwań naszych klientów. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Poza tym, ze względu na różne wymagania żywieniowe naszych klientów w sprzedaży oferujemy produkty bez laktozy, bezglutenowe, jak również artykuły wegetariańskie i wegańskie. Jednocześnie polepszamy nasz asortyment, przykładowo dostosowując składniki, zmieniając surowce  jak i angażując się na rzecz zapewniania wysokich standardów środowiskowych i socjalnych w łańcuchu dostaw Non-Food.

Nasze produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł są certyfikowane wedle uznanych standardów i oznaczone odpowiednimi znakami jakości. Ponadto wykorzystujemy międzynarodowe i krajowe marki własne, przykładowo artykuły wegetariańskie oznaczane są jako „Mein Veggie Tag“ w Niemczech, „Meat free days“ w Holandii i „BON & VÉG“ we Francji. W wybranych sklepach w Niemczech od stycznia 2018 r. wprowadziliśmy markę własną dla produktów „Fair & Gut” uwzględniających dobrostan zwierząt. Etykieta Clean Label wyróżnia produkty, w których świadomie zrezygnowaliśmy z dodatków do żywności, takich jak wzmacniacze smaku, aromaty, barwniki i substancje konserwujące. Dodatkowo Kod Identyfikowalności ALDI (ATC – ALDI Transparency Code) umożliwia naszym klientom uzyskanie informacji o pochodzeniu różnych produktów mięsnych, a w Niemczech ponadto o pochodzeniu produktów rybnych i jaj.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 204/103-2, 417/103-2] Za organizację zaopatrzenia odpowiedzialny jest Dział Zakupów Centralnych wraz z danym krajowym Działem Zakupów. W naszych politykach zakupowych przedstawiamy status quo i równocześnie wyznaczamy cele zamiany surowców na certyfikowaną jakość. Ponadto konsekwentnie wykluczamy z asortymentu nieodpowiednie produkty lub metody produkcji. Dla produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł wspólnie decydujemy o rodzaju wdrażanych środków.

Regulacje: wymagane oznakowania

[GRI 204/103-2, 417/103-2] W Unii Europejskiej (UE) określone produkty rolne, jak na przykład owoce i warzywa, wymagają obowiązkowego oznaczenia pochodzenia. Ostatnio w niektórych krajach europejskich przepisy te zostały zaostrzone. Na początku 2017 r. we Francji została wdrożona krajowa regulacja, zgodnie z którą obowiązkowe jest wskazanie pochodzenia mleka i mięsa w pakowanych, przetwarzanych artykułach spożywczych. Zgodnie z francuskimi przepisami prawa na produktach zawierających co najmniej 8% mięsa musi być podane jego pochodzenie.

Postępy & Działania 2017

[GRI 204/103-2, 417/103-2]

Artykuły ekologiczne (BIO): istotny temat dla klientów

W przeciągu ostatnich trzech lat zdołaliśmy w ALDI Nord niemalże podwoić ilość produktów ekologicznych (BIO) do ponad 800 artykułów w asortymencie stałym i akcyjnym. W Niemczech według danych GFK Consumer Scan 2017 w obszarze dystrybucji ALDI Nord posiadamy około 14 procent udziału w rynku, a tym samym jesteśmy wiodącym sprzedawcą artykułów spożywczych BIO. Naszym celem jest poszerzanie oferty artykułów ekologicznych we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw. Istotność tego tematu dla naszych klientów obrazują przykładowo zapytania kierowane do nowego serwisu obsługi klienta ALDI w Hiszpanii. Tam coraz więcej klientów interesuje się naszym asortymentem BIO. Dlatego w roku sprawozdawczym ALDI Hiszpania przedstawiła w ramach szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w telewizji, internecie i mediach drukowanych informacje na temat produktów marki własnej „GutBio”.

Fairtrade: poszerzony asortyment

W całej Grupie Przedsiębiorstw zwiększamy także udział produktów Fairtrade. W 2017 r. posiadaliśmy w naszym asortymencie 73 artykuły z certyfikatem Fairtrade, co dało nam 25 procentowy wzrost w stosunku do naszego pierwszego roku sprawozdawczego (2015). W Belgii w 2017 r. w ramach tygodnia Fairtrade byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem oferującym w swojej sprzedaży banany wyłącznie z certyfikatem Fairtade. W 2018 r. ALDI Belgia zadeklarowała 100 procentową zamianę na róże z certyfikatem Fairtrade. Polska po raz pierwszy w 2017 r. włączyła do asortymentu stałego i akcyjnego artykuły z certyfikatem Fairtrade.

Szczególne wymagania żywieniowe: transparentne oznakowanie

W minionych latach, w wielu krajach, odnotowaliśmy większy popyt na produkty uwzględniające szczególne wymagania żywieniowe i rozszerzamy odpowiednio nasz asortyment o produkty wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe i bez laktozy.

Znak V-Label w kategorii „wegańskiej“ charakteryzuje produkty, które z całą pewnością nie zawierają żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego. W kategorii „wegetariańskiej“ zawarte mogą być surowce pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, jaja lub ser. W 2017 r. znak V-Label i podobne oznakowania znalazły się na około 180 produktach we wszystkich krajach ALDI Nord, podczas gdy w 2015 r. było ich tylko 29.

Dodatkowo w roku sprawozdawczym wprowadziliśmy w Niemczech markę własną „Mein Veggie Tag“ dla produktów wegetariańskich i wegańskich. Od 2017 r. klienci w Niemczech za pomocą tzw. listy podpuszczek mogą uzyskać informacje, które produkty nie zawierają podpuszczki zwierzęcej użytej do produkcji sera. Od 2018 r. lista tych produktów została udostępniona online także klientom w Portugalii. Począwszy od 2018 r. w Niemczech oznaczamy również kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała logo „Veganblume”- certyfikatem stowarzyszenia wegan – The Vegan Society.

W okresie sprawozdawczym ALDI Hiszpania podjęła działania, aby zapewnić klientom jeszcze większą transparentność w zakresie produktów bezglutenowych i bez laktozy. Do stycznia 2019 r. wszystkie produkty bezglutenowe i bez laktozy zostaną tam oznakowane odpowiednimi certyfikatami w oparciu o uznane standardy i surowe systemy kontroli. Produktom bezglutenowym przyznawany jest międzynarodowy symbol „przekreślonego kłosa“ hiszpańskiego Stowarzyszenia Związków Osób z Celiaklią (Federación de Asociaciones de Celiacos de España –FACE). Produkty bez laktozy oznaczane są znakiem Adilac hiszpańskiego stowarzyszenia nietolerancji laktozy (Asociación de intolerantes a la lactosa de España – ADILAC). Od 2018 r. portugalscy klienci na stronie aldi.pt mogą znaleźć przegląd produktów bezglutenowych i bez laktozy znajdujących się w ofercie sezonowej i stałej, te same produkty są również odpowiednio oznaczone na półkach.

Produkty niemodyfikowane genetycznie: zaufane certyfikaty

Opinia publiczna, zwłaszcza w Niemczech i Danii, krytycznie wypowiada się na temat inżynierii genetycznej. Dlatego w tym temacie zajmujemy jasne stanowisko: wszyscy dostawcy Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord od dłuższego już czasu gwarantują, że dostarczane produkty spożywcze nie zawierają w swoim składzie żadnych genetycznie modyfikowanych składników, dodatków lub innych substancji w myśl prawa obowiązującego w UE. Dotyczy to wszelkich artykułów z kategorii Food sprzedawanych przez ALDI Nord i obejmuje wszystkie etapy produkcji. Ponadto dostawcy muszą posiadać stosowne deklaracje i analizy laboratoryjne i okazywać je w trakcie kontroli.

Oznaczając produkty wychodzimy poza wymogi ustawodawcze – produkty wyróżnione znakiem „Ohne GenTechnik” („Wolne od GMO”) przyznawanym przez VLOG (Zrzeszenie na rzecz Żywności bez GMO). Zapewniamy naszych klientów w Niemczech, iż nie tylko w artykułach spożywczych, ale również w paszach stosowanych do karmienia zwierząt zrezygnowano z genetycznie modyfikowanych roślin. W roku sprawozdawczym wyróżniliśmy certyfikatem VLOG w Niemczech 72 artykuły, co oznacza 53 procentowy wzrost względem poprzedniego roku. W Danii w 2017 r. byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem handlu detalicznego, które wprowadziło mleko pochodzące od krów karmionych paszą nie zawierającą żadnych składników modyfikowanych genetycznie.

Transparentna produkcja: identyfikowalność pochodzenia dzięki ATC i certyfikatom

Nasi klienci mogą w każdej chwili za pomocą Kodu Identyfikowalności ALDI (ATC) otrzymać w intrenecie informacje dot. pochodzenia wielu produktów. Wdrażając ATC wychodzimy ponad ustawowe wymagania. Takie oznakowanie produktu sukcesywnie wprowadzamy w kolejnych krajach. W 2017 r. w Niemczech kodem ATC wyróżniliśmy produkty w grupach asortymentowych „produkty mięsne i zawierające mięso“, „świeże jaja“, jak również „produkty rybne i zawierające ryby“. W krajach działalności ALDI Nord skoncentrowaliśmy się na produktach mięsnych i zawierających mięso, w ALDI Holandia 100 % świeżego mięsa oznaczone jest kodem ATC, a w Belgii, Francji, Polsce i Portugalii są to łącznie 54 artykuły. W 2018 r. planujemy wprowadzić kod ATC na odzieży i tekstyliach domowych. Tym sposobem uzupełnimy istniejącą listę identyfikowalności tekstyliów i obuwia.

[GRI 417-1] Aby nasi klienci mogli od razu rozpoznać pochodzenie składników danego produktu i ich miejsce przetwarzania, poza kodem ATC stosujemy uznane oznaczenia pochodzenia. W Niemczech jest to od 2016 r. oznakowanie „Regional Fenster Deutschland“. W Belgii, Danii, Francji i Polsce dla produktów mięsnych rodzimej produkcji korzystamy z krajowych oznaczeń, w Belgii np. należący do ALDI Nord znak „BELGIAN QUALITY“, w Polsce „PRODUKT POLSKI“.

Cele & Status

[GRI 204/103-2/3, 417/103-2/3] Poszerzamy asortyment uwzględniający zrównoważony rozwój na podstawie celów zdefiniowanych w politykach zakupowych, w zależności od surowca, np. zwiększanie udziału artykułów ekologicznych (BIO) lub kolejnych certyfikacji. Aby móc nadzorować postępy, przeprowadzamy wśród dostawców ankiety oraz audyty, jak na przykład w temacie dobrostanu zwierząt. Ponadto zwiększamy ilość produktów z kodem ATC, zobowiązując się do tego w ramach naszego programu CR.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC) nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie, w tym certyfikowanych (np. V-Label) nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt

nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

Oznakowane artykuły wegetariańskie i wegańskie

Liczba zalistowanych artykułów marki własnej Food i Non-Food oznakowanych jako wegetariańskie i/lub wegańskie w asortymencie stałym i akcyjnym1

W Grupie Przedsiębiorstw oprócz oznakowanych artykułów w asortymencie znajduje się wiele nieoznakowanych artykułów wegetariańskich i /lub wegańskich.

  2015 20162 2017
  artykuły wegetariańskie / wegańskie artykuły wegetariańskie / wegańskie artykuły wegetariańskie / wegańskie
Belgia/Luksemburg3 5 8 14
Dania 2 14
Niemcy 16 56 129
Francja 4
Holandia 7 8 13
Polska 2 19
Portugalia 5 21
Hiszpania 1 3 24
Grupa Przedsiębiorstw 29 78 185

1 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3  W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Liczba artykułów ekologicznych (BIO) oraz z certyfikatem Fairtrade [GRi FP2]

Liczba artykułów marki własnej z unijnym logo produkcji ekologicznej oraz liczba zakupionych artykułów marki własnej z certyfikatem Fairtrade w asortymencie stałym i akcyjnym

  2015 2016 2017  
  Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade
Belgia/Luksemburg1 56 3 61 9 101 16
Dania 86 8 118 11 150 19
Niemcy 125 15 144 21 188 30
Francja 45 60 1 103 14
Holandia 66 37 114 41 112 29
Polska 9 1 10 1 45 6
Portugalia 60 7 77 12 76 19
Hiszpania 105 1 131 4 225 4
Grupa Przedsiębiorstw2 433 58 517 70 803 73

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).
2 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.

Udział artykułów z Kodem Identyfikowalności ALDI w Niemczech [GRI 417-1]

Udział artykułów mięsnych lub zawierających mięso w marce własnej w asortymencie stałym i akcyjnym w Niemczech opatrzonych kodem ATC (w %)

Na podstawie wprowadzenia kodu ATC dla kolejnych grup asortymentowych i w kolejnych krajach gromadzenie danych będzie w najbliższych latach poszerzone i umiędzynarodowione.

 

Kolejne informacje
Kraje
Słońce na dachu - ALDI Portugalia

Na zachodnim skraju Europy kontynentalnej znajduje się ALDI Portugalia posiadająca 57 sklepów. Szczególną rolę odgrywa tam fotowoltaika oraz zaangażowanie społeczne.

Ciekawostki
Zapraszamy do środka!

Wiele się tutaj zmieniło: w zmodernizowanych sklepach jest jasno i przyjaźnie, więcej przestrzeni, nowe kolory i przejrzysta prezentacja produktów zapewniają jeszcze lepszą orientację.

Tematy Kluczowe
Jakość produktu

Jeśli chodzi o jakość naszych produktów, nie uznajemy żadnych kompromisów.. W tym celu przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż całego łańcucha produkcji i dostaw. Potrzeby naszych klientów stoją zawsze na pierwszym planie.

Ciekawostki
Owoce i warzywa: zrównoważony rozwój w szerokim zakresie

W jaki sposób możemy osiągnąć długotrwałe zrównoważone ulepszenia w uprawie? W Holandii odpowiedzi można szukać we wspólnym projekcie z dostawcami i producentami.

Ciekawostki
Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Kraje
Artykuły spożywcze pochodzące ze zrównoważonych źródeł dla prawdziwych smakoszy - ALDI Francja

ALDI we Francji posiada już 888 sklepów. W kraju smakoszy na półkach naszych regałów znajduje się coraz więcej produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz produktów regionalnych.

Ciekawostki
ALDI Francja: regionalne specjały na stół

We Francji wielu konsumentów podczas robienia zakupów zwraca uwagę na pochodzenie produktów. Dlatego oferujemy naszym klientom wiele produktów z Francji oraz wiele specjałów typowych dla danego regionu.

Zarządzanie
Program CR

W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.