Opakowanie & Obieg

Tagi

[GRI 301/103-1] Zmniejszanie ilości odpadów stanowi filar naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Odpady opakowaniowe stanowią 83 procent, a więc największą część wszystkich odpadów ALDI Nord w Niemczech. Aby zapewnić towarom odpowiednią ochronę oraz jakość, w wielu przypadkach opakowania są koniecznością i nie da się z nich całkowicie zrezygnować. Dlatego stawiamy na materiały pochodzące z  recyklingu, jak również – w przypadku towarów z grupy asortymentowej owoców i warzyw – częściowo na systemy wielokrotnego użytku. Ponadto sprawdzamy możliwości wspierania zasobooszczędnej gospodarki obiegowej przy pomocy opakowań, a także naszych produktów i toreb zakupowych.

Nasze założenia

[GRI 301/103-2] W naszych opakowaniach zbiorczych i transportowych wszędzie tam, gdzie ma to ekonomiczne i ekologiczne uzasadnienie, używamy systemów wielokrotnego użytku. Większość naszych produktów z grupy asortymentowej: owoców i warzyw transportujemy w skrzynkach wielokrotnego użycia zamiast w powszechnie używanych kartonach. Jednakże w wielu przypadkach opakowania jednorazowe są koniecznością, aby w czasie transportu zapewnić naszym produktom odpowiednią ochronę. Do takich produktów w Niemczech wykorzystujemy folie i kartony z materiałów nadających się do recyklingu, które można ponownie wykorzystać. Poza tym w wielu spółkach ALDI Nord nasze jednorazowe kartony składają się już w części z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub materiałów certyfikowanych.

Idea obiegu towarzyszy nam nie tylko w temacie opakowań: w gospodarce obiegowej produkty są tak opracowywane i wytwarzane, aby po pierwotnym wykorzystaniu mogły być w inny sposób ponownie użyte lub całkowicie odzyskane. Wskutek tego powstaje mniej odpadów i zużywa się mniej surowców podczas wytwarzania nowych produktów. Tę podstawową ideę chcemy w przyszłości wspierać odpowiednimi projektami.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 301/103-2/3] Tematy opakowań i ich obiegu są koordynowane przez ALDI Nord w wielu obszarach. W tym zakresie współpracują ze sobą działy: Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR), Jakości oraz Zakupów. Wiele materiałów opakowaniowych jest wytwarzanych z włókna drzewnego, dlatego postępowanie w zakresie opakowań i recyklingu w ramach Grupy Przedsiębiorstw regulowane jest między innymi wytycznymi zawartymi w naszej międzynarodowej polityce zakupowej drewna. W Niemczech z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o opakowaniach, która zastąpi dotychczasowe rozporządzenie dot. opakowań. Holandia natomiast posiada międzybranżowe cele handlowe dot. artykułów spożywczych i przemysłu wytwórczego w zakresie opakowań wytworzonych w sposób zrównoważony. Idea obiegu pojawia się również wyraźnie w związku z krótkotrwałymi tekstyliami – w Niemczech w ramach krajowej polityki zakupowej bawełny stawiamy na bawełnę pochodzącą z recyklingu.

Postępy & Działania 2017

Nowa międzynarodowa polityka zakupowa drewna

[GRI 301/103-2/3] Przeważająca część naszych opakowań wykonana jest z włókna drzewnego – jego udział różni się w zależności od kraju. Łącznie około 80 procent naszych odpadów opakowaniowych jest wytworzonych z drewna, tektury lub papieru. W ramach naszej międzynarodowej polityki zakupowej drewna wdrażamy dla całej Grupy Przedsiębiorstw wiążące, jasne wytyczne w zakresie postępowania z tym surowcem, a tym samym większą częścią naszych opakowań. Do końca 2020 r. zamienimy wszystkie produkty z drewna lub drewnopochodne oraz opakowania handlowe (jednostkowe), zbiorcze oraz transportowe na certyfikowaną jakość (patrz Cele & Status). Równocześnie polityka zakupowa stanowi wiążące ramy działania współpracy z naszymi partnerami handlowymi. Wspólnie z nimi podejmujemy się socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych wyzwań wynikających z tego zakresu. Obecnie 18 procent naszych odpadów opakowaniowych wchodzi w zakres obowiązywania naszej międzynarodowej polityki zakupowej drewna. W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy w Niemczech zamianę małych opakowań jaj świeżych wykonanych z drewna na materiał w 100 procentach pochodzący z recyklingu.

Tekstylia i obuwie: włókna pochodzące z recyklingu

W grupach asortymentowych tekstylia i obuwie stosujemy włókna pochodzące z recyklingu. W Niemczech w skład naszego asortymentu akcyjnego przykładowo wchodzą specjalne kołdry i poduszki z włóknami pochodzącymi z recyklingu. Włókna te powstały ze zużytych butelek PET, które odzyskujemy dzięki naszym automatom do zbierania opakowań. Butelki PET są przetwarzane na tzw. płatki a następnie na włókna. Do 2020 r. – tam gdzie będzie to możliwe i sensowne – sprawdzimy wdrożenie projektów „Closed-Loop”, względnie odpowiednich projektów badawczych. Poza tym sprawdzamy możliwość zwiększania zastosowanych ilości włókien pochodzących z recyklingu.

Koniec z torbami zakupowymi jednorazowego użytku

Z końcem 2017 r. w Belgii, Niemczech i Holandii rozpoczęliśmy wycofywanie klasycznych jednorazowych toreb zakupowych. Po zakończeniu wprowadzania niniejszych zmian w tychże krajach ALDI Nord obowiązywać będzie wyłącznie zasada stosowania toreb zakupowych wielokrotnego użycia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie „Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem“.

Cele & Status

[GRI 301/103-2/3] Nasza międzynarodowa polityka zakupowa drewna wyznacza jasno zdefiniowane cele dot. tematyki opakowań. Między innymi w zależności od dostępności dla wszystkich nowo zakupionych produktów prowadzimy zamianę opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych i transportowych na certyfikowaną jakość lub na materiały pochodzące z recyklingu. W tym zakresie akceptujemy standardy FSC® i PEFC™ lub po indywidualnym uzgodnieniu inne standardy, mające na celu wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, względnie przetwarzania z poszanowaniem środowiska naturalnego. W przypadku opakowań zbiorczych i transportowych akceptujemy również materiały wykonane w co najmniej 70 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Proces zamiany jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2020 r. Po uprzednim uwzględnieniu istniejących kontraktów z dostawcami zakończenie procesu przejścia z toreb jednorazowych na torby wielokrotnego użytku planowane jest na koniec 2018 r.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna   2017 polityka zakupowa Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy) nowy 2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych nowy 2018 100 % Niemcy, Holandia, Belgia

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

[GRI 301-1]

Ilość wydanych toreb zakupowych

Ilość wydanych toreb zakupowych według rodzaju (w tysiącach sztuk)

  2015 2016 2017
  Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw
Belgia/Luksemburg1 8.729 963 310 7.615 8.759 1.088 337 9.213 8.268 1.225 362 8.794
Dania 6.459 79 48 7.315 3.678 6.733 84 50 9.187 3.536 6.606 71 42 12.951 4.480
Niemcy 46.627 1.753 878 118.652 184.744 44.160 2.182 876 129.580 181.688 36.543 2.081 930 160.093 175.730
Francja2 9.813 2.345 844 20.647 10.500 11.016 1.332 808 46.638 10.500 10.681 1.506 820 58.864 38.320
Holandia 6.392 465 192 5.483 444 180 111 6.034 518 220 5.867 1.792
Polska3 2.202 39 25.760 2.780 43 17 2.888 26.880 2.623 51 25 7.920 41.280
Portugalia 1.725 157 11 2.373 10.206 2.208 206 15 7.560 9.072 3.127 298 22 16.888 14.742
Hiszpania 17.344 433 57 23.160 12.000 22.248 573 75 29.254 21.736 25.572 624 101 37.113 33.916
Grupa Przedsiębiorstw 99.292 6.234 2.340 179.762 246.888 103.387 5.952 2.356 234.431 253.412 99.455 6.374 2.523 308.489 310.171

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ). W Belgii zastosowano zarówno papierowe torebki na pieczywo jak i torebki z tworzywa sztucznego.
2
Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za lata 2015 i 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W porównaniu do pozostałych krajów Grupy Przedsiębiorstw torby zakupowe w Polsce różnią się wzorem i rozmiarem.

Materiały zastosowane w opakowaniach jednostkowych

Waga zastosowanych materiałów w opakowaniach jednostkowych (w tonach)1, 2, 3

  2015 2016 2017
  Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe
Belgia/Luksemburg4 100.260 22.418 26.766
51.076 84.539 16.967 24.921
42.651 74.074 13.203 24.387 36.484
Dania 5.000 882 1.323 2.795 2.521
554 397 1.570
8.880 1.612 1.525 5.743
Niemcy 584.192 83.163 177.909 323.120 286.952 52.191 53.314 181.447 280.692 50.964 48.194 181.534
Francja 15.002 2.431 3.004 9.567 7.798 1.526 900 5.372
54.697 9.931 9.391 35.375
Holandia 90.155 10.437 23.857 55.861 64.215
7.758 16.703 39.754 104.028 14.896 23.763 65.369
Polska5 8.658 2.715 2.066 3.877 4.410 1.633 901 1.876
7.643 2.171 1.614 3.858
Portugalia 2.075 506 558 1.011 1.885 475 437 973 7.947 813 3.764 3.370
Hiszpania 20.125 4.857 6.354 8.914 14.265 3.840
3.275 7.150 30.462 6.845 6.228 17.389
Grupa Przedsiębiorstw 825.467 127.409 241.837 456.221 466.585 84.944 100.848 280.793 568.423 100.435 118.866 349.122

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Zestawienie nie zawiera danych dotyczących artykułów, zakupionych przez nasze spółki w Danii i Francji. Ilości podane dla tych krajów zostały pozyskane w ramach wspólnych zakupów ALDI Einkauf.
3 W porównaniu z minionymi latami zmiany wartości we wszystkich krajach poza Belgią i Luksemburgiem wynikają ze zmian metody wyliczeń szacunkowych na podstawie zamówionych ilości dla wspólnych zakupów organizowanych przez ALDI Einkauf.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“). Wartości dot. opakowań z tworzywa sztucznego bazują na ustawowej deklaracji dot. opakowań i zostały dopasowane wstecz dla poprzednich dwóch lat.
5 W odniesieniu do artykułów zakupionych w Polsce opakowania zbiorcze i jednostkowe zostały ujęte łącznie jako opakowania jednostkowe.

Opakowania jednostkowe z drewna, tektury, papieru wchodzące w zakres obowiązywania naszej polityki zakupowej drewna

Udział drewna, tektury, papieru w wadze materiałów zastosowanych w opakowaniach jednostkowych (w procentach)

  2015 2016 2017
Grupa Przedsiębiorstw 15,4 18,2 17,7
Kolejne informacje
Aktualizacja 2018
Raport ewaluacyjny UN Global Compact
(COP 2018)

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju jest również raportem ewaluacyjnym (Communication on Progress – COP) Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w ramach UN Global Compact.

Ciekawostki
Holandia: walka z „plastikową zupą"

Na całym świecie co minutę jedna pełna ciężarówka z plastikiem jest wyładowywana do morza – to około 8 miliardów kilogramów plastiku rocznie. Holenderska fundacja Plastic Soup Foundation postawiła sobie za cel powstrzymanie tego procesu. Popieramy to!

Ciekawostki
Działania na rzecz ochrony klimatu

Zmiany klimatyczne dotyczą każdego. W tym celu wdrażamy środki ochrony klimatu we wszystkich odpowiednich obszarach. Wiele działań wdrażamy w sklepach, ponieważ tam możemy najwięcej zaoszczędzić CO2.

Ciekawostki
Holandia: zdrowe odżywianie od najmłodszych lat

Zdrowie jest jednym z najważniejszych tematów w Holandii. Jednym z najbardziej aktualnych tematów jest m.in. nadwaga u dzieci i młodzieży. Mając po stronie silnego partnera podejmujemy się tego tematu.

Ciekawostki
Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem

Jest obiektem kultowym - plastikowa torba ALDI Nord. Ale w obliczu plastikowych wysp na morzu, zaśmieconych plaż i mikroplastików w naszym środowisku, sprawa jest dla nas jasna: torba jednorazowego użytku to przeżytek.