Mobilność & Logistyka

Tagi

[GRI 302/103-1, 305/103-1] Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty. Transporty te przeważnie realizujemy we własnym zakresie. W 2017 r. w skali całej Grupy Przedsiębiorstw transportowaliśmy pomiędzy naszymi 73 centrami logistycznymi i ponad 4.700 sklepami towary obejmujące około 31 milionów europalet. Transporty te wiążą się z emisjami gazów cieplarnianych. W związku z tym podejmujemy się wszelkich starań, aby uczynić naszą logistykę możliwie jak najmniej szkodliwą dla klimatu.

Nasze założenia

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Naszym celem jest ciągłe zwiększanie wydajności naszej logistyki towarowej, w szczególności obniżanie kosztów transportu, które zwiększają się wraz ze wzrostem obrotów. Nowoczesne koncepcje logistyczne pomagają nam w łączeniu strumieni towarowych, a także w wybieraniu optymalnych dróg transportowych. Odległość pomiędzy centrum logistycznym a sklepem wynosi średnio 88 km. Dodatkowo obniżamy nasze zapotrzebowanie na paliwa napędowe i zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych poprzez montowanie spoilerów dachowych zmniejszających opór powietrza naszych pojazdów transportowych oraz przez stosowanie ogumienia o niskim oporze toczenia. Ponadto zwracamy uwagę, aby samochody ciężarowe ALDI Nord opuszczały nasze centra logistyczne tylko w pełni załadowane, a np. w Holandii prowadzimy dla kierowców szkolenia z zakresu ekonomicznego prowadzenia pojazdów.

W 2017 r. w Niemczech testowaliśmy alternatywne napędy do naszych pojazdów transportowych. Zamiana nie jest aktualnie planowana. W przypadku naszej floty samochodów osobowych w przyszłości zawierać będziemy krótsze umowy leasingowe, tak by stworzyć młodszą flotę pojazdów. Tym sposobem więcej pojazdów będzie spełniało nowe normy i standardy wartości zużycia i emisji spalin, będą one bardziej ekologiczne.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 302/103-2] Rozwojem nieszkodliwej dla klimatu logistyki w Niemczech zajmuje się Dział Logistyki ALDI Einkauf we współpracy ze spółkami regionalnymi. W tym celu ze spółkami ALDI w poszczególnych krajach ma miejsce stała wymiana informacji. W maju 2018 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę klimatyczną.

Postępy & Działania 2017

Nowy węzeł logistyczny łączy strumienie towarowe

[GRI 305/103-1/2] W 2017 r. w Niemczech jeszcze bardziej rozbudowaliśmy naszą logistykę zaopatrzeniową w kategorii win i win musujących. W tym celu utworzyliśmy węzeł logistyczny łączący strumienie towarowe, który redukuje koszty i emisję gazów cieplarnianych.

Przejście na oświetlenie LED w centrach logistycznych

[GRI 305/103-1/2] W naszych centrach logistycznych systemy oświetleniowe stanowią znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną (do 50 procent). Dlatego w coraz szerszym zakresie przechodzimy na technologię LED i stosowanie oświetlenia z czujnikiem ruchu. Więcej na ten temat znajdą Państwo w rozdziale „Ochrona Klimatu­”.

System zarządzania towarami

W Niemczech nie zdołano dotychczas w pełni wdrożyć zapowiedzianego w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2015 systemu zarządzania towarami w logistyce. W pierwszym etapie w niemieckich centrach logistycznych wprowadzany jest system Pick-by-Voice. System ten stanowi podstawę do pełnej rozbudowy w przyszłości. Pick-by-Voice umożliwia przeprowadzenie komisjonowania bez dokumentacji za pomocą sterowania głosem. Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe i nie ograniczające pracowników podczas wykonywania swoich zajęć, co ułatwia pracę i zwiększa wydajność. Pracownicy zostali szczegółowo przeszkoleni w obsłudze nowego systemu w ramach prac wdrożeniowych. Dzięki systemowi zarządzania towarami jeszcze lepiej będziemy mogli w przyszłości analizować nasz ruch towarowy. W tym zakresie uruchomiono odpowiedni projekt pilotażowy.

Cele & Status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3]

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Sprawdzenie alternatywnych metod napędu do zastosowania w procesach logistycznych   2017 sprawdzenie Niemcy
Budowa centrum logistycznego z certyfikatem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assestment) nowy 2019 utworzenie Belgia

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów na dzień 31.12. według rodzaju pojazdu

  2015 2016 2017
  Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1 Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1 Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1
Belgia/Luksemburg2 217 185 8 219 211 8 223 226 7
Dania 56 89 5 56 92 5 52 100 4
Niemcy 909 909 74 880 969 75 736 1.125
74
Francja 238 314 23 234 349 25 227 349 22
Holandia 200 188 8 189 201 8 173 211 8
Polska 64 2 82 2 76 2
Portugalia 41 1 47 1 55 1
Hiszpania 159 170 2 165 2
Grupa Przedsiębiorstw 1.620 1.949 121 1.578 2.121 126 1.411 2.307 120

1 Do tej grupy zaliczają się wózki jezdniowe i pojazdy z napędem gazowym.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Zużycie paliw napędowych [GRI 302-1]

Zużycie paliw napędowych przez samochody ciężarowe, osobowe i pozostałe pojazdy (w litrach względnie w kilogramach gazu napędowego)

  2015 2016 2017
  Olej napędowy1 (l) Benzyna (l) Gaz (kg) Olej napędowy 1,2  (l) Benzyna (l) Gaz (kg) Olej napędowy1 (l) Benzyna (l) Gaz (kg)
Belgia/Luksemburg3 4.215.607 4.322.031
4.407.171
Dania 1.513.990 913
1.480.176
595 330 1.412.919 339 66
Niemcy 16.335.662
7.368
21.365
16.863.778 2.266 21.270
17.419.921 1.698 20.655
Francja 5.858.537 9.737
5.730.617
9.828 5.913.078 10.116
Holandia 3.626.422
3.687.240 3.526.601
Polska 144.629
1.386
158.452
567 180.340 1.331
Portugalia 100.883
600
108.132
500 120.112 300
Hiszpania 404.581
415.182
2.828 423.613 4.059
Grupa Przedsiębiorstw 32.200.311
7.368
34.001
32.765.608 2.861 35.323 33.403.755 2.037 36.527

1 Łącznie ze zużyciem oleju opałowego do napędu silników agregatów chłodniczych (poza obszarem Niemiec).
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Kolejne informacje
Zarządzanie
Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Ciekawostki
Dzień pod znakiem jakości

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca.

Ciekawostki
Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem

Jest obiektem kultowym - plastikowa torba ALDI Nord. Ale w obliczu plastikowych wysp na morzu, zaśmieconych plaż i mikroplastików w naszym środowisku, sprawa jest dla nas jasna: torba jednorazowego użytku to przeżytek.

Ciekawostki
Eksperci ds. owoców i warzyw

Eksperci, którzy badają jabłka i ogórki? Naprawdę istnieją! eksperci od świeżości pomagają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Zarządzanie
Organizacja

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord stawia od dawna na sprawdzoną zasadę: decentralistyczne struktury z bezpośrednimi drogami decyzyjnymi. Dotyczy to również Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility - CR).

Tematy Kluczowe
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Ciekawostki
Z pola bawełny do sklepu: śpioszki w podróży

Większość ubrań, jaką nasi klienci znajdują w sklepach, przeszła długą drogę. Podróż naszego body niemowlęcego rozpoczyna się na indyjskich polach bawełny.

Tematy Kluczowe
Ochrona klimatu

Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej biznesowej działalności na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR - Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu.

Tematy Kluczowe
Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.