Jakość produktu

Tagi

[GRI 102-16, 416/103-1] Podstawę naszej filozofii stanowi oferta wysokiej jakości produktów w korzystnej cenie ALDI. Jeśli chodzi o jakość naszych produktów, nie uznajemy żadnych kompromisów. Głównym aspektem naszego pojmowania jakości i bezpieczeństwa jest zdrowie konsumentów. 

Nasze założenia

[GRI 416/103-2] Głównym zadaniem naszego Działu Jakości jest sukcesywne poprawianie jakości produktu. Aby na nasze półki trafiały tylko wysokojakościowe produkty, na stałe wdrożyliśmy kompleksowe procesy jakościowe na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej. Wraz z naszymi dostawcami tworzymy dla naszych marek własnych wysokie standardy jakościowe, kierując się przy tym życzeniami i potrzebami naszych klientów. Niezależne testy organizacji konsumenckich regularnie potwierdzają jakość artykułów marki własnej ALDI Nord.

Organizacja & Wytyczne

Organizacja: jakość na wszystkich etapach

[GRI 102-16, 416/103-2, 416-1] Wielostopniowy system kontroli w całej Grupie Przedsiębiorstw, w który włączone są osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości, kupcy, akredytowane niezależne instytuty badawcze, dostawcy oraz pracownicy magazynów i sklepów, gwarantuje spełnienie naszych wymagań jakościowych. Każdy z produktów jest poddawany kilkukrotnej kontroli. Przegląd procesu:

  • Już na etapie zakupów ustalamy dla naszych dostawców wymagania, które z reguły zawarte są w katalogach wymogów jakościowych oraz naszych międzynarodowych i krajowych politykach zakupowych
  • Dotrzymanie wyżej wymienionych standardów jakości kontrolujemy za pomocą różnych środków. W zależności od kraju mogą to być kontrole na miejscu, próbki produktów lub degustacje. Jednocześnie przekazujemy instytutom badawczym produkty do zbadania. Certyfikaty badań potwierdzają właściwą jakość.
  • [GRI 416-1] We wszystkich spółkach ALDI Nord wymagamy od naszych producentów artykułów spożywczych marki własnej certyfikacji według Food Standard – International Featured Standards (IFS). W stosunku do działających w sektorze rolniczym producentów świeżych owoców i warzyw obowiązują wymagania GLOBALG.A.P., a w stosunku do dostawców świeżego mięsa i wędlin wymagania Systemu Kontroli Jakości QS.
  • Szczegółowe kontrole podczas przyjmowania towaru oraz inwentaryzacji w centrach logistycznych i sklepach zapewniają stałą kontrolę jakości. Na potrzeby realizacji tych zadań pracownicy są szkoleni w takich tematach jak wymogi dot. higieny i towaroznawstwo. Przy tym szczególnie ważne są owoce i warzywa jak i pozostałe produkty świeże.
  • Nasze wymagania jakościowe mają zastosowanie również po sprzedaży. Przyjmujemy informacje zwrotne od klientów i staramy się im zapewnić jak najlepsze rozwiązania. Wszystkie reklamacje są przez nas uwzględniane. 

Szczegółowy opis procesu został przedstawiony w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2015. Przebieg pracy Działu Jakości znajduje się w reportażu „Dzień z życia jakości“.

Odpowiedzialność: regulacje Grupy Przedsiębiorstw, krajowe wdrożenia

[GRI 416/103-2] Odpowiedzialność za realizację naszych standardów jakościowych spoczywa na spółkach w dziewięciu krajach działalności naszej Grupy Przedsiębiorstw: to one dbają o to, aby uwzględniana była specyfika danego kraju – przykładowo dane przepisy prawne dot. żywności. ALDI Einkauf przygotowuje ważne tematy i omawia je z całą Grupą Przedsiębiorstw. Dzięki systematycznej wymianie informacji pomiędzy osobami odpowiadającymi za zapewnianie jakości, stosowna wiedza i doświadczenie trafia do wszystkich członków Grupy Przedsiębiorstw. Również w poszczególnych strukturach krajowych mają miejsce ścisłe uzgodnienia pomiędzy Działem Jakości, Działem Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR), Działem Zakupów, Działem Sprzedaży i spółkami regionalnymi.

Wytyczne & Regulacje: stała kontrola i adaptacja

[GRI 416/103-2] Jakość jest silnie zakorzeniona w filozofii naszego przedsiębiorstwa wyrażonej słowami „Po prostu ALDI”. Każdego roku powstaje wiele regulacji odnoszących się do naszych produktów. W Europie od ponad dziesięciu lat istotnym tematem jest „zdrowe odżywianie“. W Hiszpanii w 2017 r. wprowadzono regionalne ustawowe regulacje mające na celu zmniejszenie zawartości cukru w napojach. Dział Jakości śledzi rozwój takich regulacji i wspiera Dział Zakupów we wdrażaniu ich u naszych dostawców.

Postępy & Działania 2017

[GRI 416/103-2]

Nasze produkty: ulepszanie składu

W produktach marki własnej stale dostosowujemy nasze receptury do zmieniających się potrzeb klientów i wymagań prawnych. Przy tym jakość produktu musi być utrzymana na stałym poziomie. W Niemczech w 2017 r. stopniowo zredukowaliśmy zawartość cukru w napojach orzeźwiających, musli, konserwach owocowych i innych produktach. Poza tym do końca 2018 r. dostosowane zostaną receptury kosmetyków, takich jak szampony, żele pod prysznic i mydła w płynie, aby całkowicie zastąpić określone polimery z trudem ulegające biodegradacji (często nazywane również „płynnym mikroplastikiem“). Od 2015 r. nie stosujemy mikroplastiku np. w kosmetykach peelingujących. W krajach takich jak Francja stosowanie mikroplastiku w określonych produktach jest całkowicie zakazane poprzez regulacje prawne.

ALDI Holandia jest członkiem inicjatywy branżowej, która zajmuje się poprawą składu produktów. W roku sprawozdawczym dostosowano receptury w grupach asortymentowych: produkty mleczne, zupy i sosy, chipsy jak i mieszanki orzechów. Obecnie zawierają one mniej soli, względnie cukru.

W 2016 r. ALDI Belgia podpisała porozumienie w sprawie „zrównoważonego żywienia“, do którego zobowiązały się również belgijskie przedsiębiorstwa artykułów spożywczych, handlowcy, sieci restauracji, przedsiębiorstwa cateringowe oraz rząd. Celem jest redukcja zawartości cukru, soli i tłuszczy nasyconych oraz zwiększenie udziału błonnika pokarmowego w zdefiniowanych grupach asortymentowych. W 2017 r. ALDI Belgia dostosowała składy w grupach asortymentowych: napoje orzeźwiające, produkty mleczne, płatki śniadaniowe, ciastka, czekolada, jak również napoje sojowe i warzywne. Publikacja raportu dotyczącego porozumienia zaplanowana została na koniec 2018 r.

W Hiszpanii w 2017 r. pracowaliśmy nad obniżeniem zawartości cukru w napojach orzeźwiających – między innymi w celu wdrożenia regulacji prawnych. W tym celu stosowane są między innymi glikozydy stewiolowe. Dotychczas ulepszono osiem receptur  i obniżono zawartość cukru o 30 procent. Do czerwca 2018 r. produkty te zostaną wprowadzone do sprzedaży. Dalsze zmiany w artykułach zaplanowano na rok 2018.

Uprawa owoców i warzyw: ograniczenie stosowania pestycydów & herbicydów

Podczas uprawy owoców i warzyw nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania. Wychodzimy przy tym jak zawsze poza ustawowo określone ramy. Od 2016 r. wykluczamy w Niemczech podczas uprawy owoców, warzyw i ziemniaków stosowanie ośmiu substancji czynnych podejrzewanych o współodpowiedzialność za spadek populacji owadów latających, takich jak pszczoły, motyle i owady bzygowate. W temacie „toksycznych substancji zagrażających pszczołom“ z końcem 2016 r. odbył się już drugi dialog ALDI z przedstawicielami producentów, związków i stowarzyszeń, doradców i urzędów do spraw ochrony roślin oraz instytutów badawczych. Aktualnie opracowywane są dalsze rozwiązania w zakresie ochrony pszczół, a już ustanowione działania są stopniowo wdrażane. ALDI Francja wprowadziła w 2017 r. produkt oznaczony znakiem BEE FRIENDLY nadawany przez organizację o tej samej nazwie. W Niemczech już od kilku lat sprzedawane są byliny i rośliny przyjazne pszczołom.

Stałe podwyższanie standardów jakości

Od 2017 r. zobowiązujemy naszych dostawców w Niemczech do certyfikowania określonych artykułów Non-Food, takich jak kosmetyki, artykuły higieniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego odpowiednio do aktualnego standardu IFS-HPC . Standard ten stanowi wsparcie w przestrzeganiu wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości artykułów gospodarstwa domowego i pielęgnacji ciała. U naszych dostawców zamiany zrealizowane zostaną do połowy 2018 r.

Dodatkowe kontrole w razie potrzeby

Obserwujemy aktualne wydarzenia i w razie potrzeby proaktywnie wdrażamy dodatkowe badania próbek. W roku sprawozdawczym miało to miejsce na przykład przy stwierdzeniu w całej Europie występowania w jajach fipronilu. Na wszelki wypadek wycofaliśmy ze sprzedaży poszczególne produkty i poddaliśmy świeże jaja oraz liczne produkty zawierające jaja badaniom na obecność fipronilu. Dostawcy mogą dostarczać nam wyłącznie produkty, dla których przedłożone zostaną raporty z analizy potwierdzające brak fipronilu. Równocześnie z wdrożeniem tych działań komunikowaliśmy się w sposób transparentny i intensywny z urzędami, konsumentami i prasą.

Cele & Status

[GRI 416/103-2/3] Nasze zapewnienie jakości oparte jest na poszczególnych celach w krajach działalności ALDI Nord. Potwierdzenie dają nam wyniki międzynarodowych badań, przykładowo w Hiszpanii Organización de Consumidores y Usuarios – OCU lub Stiftung Warentest i ÖKO-TEST w Niemczech, oraz własnych badań rynkowych i wyróżnienia niezależnych instytucji.

Nasze cele z programu CR

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej nowy

sukcesywnie

zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

[GRI 416/103-3]

Produkty oficjalnie wycofane ze sprzedaży

Liczba artykułów oficjalnie wycofanych ze sprzedaży, w podziale na artykuły z grupy Food i Non-Food

  2015 2016 2017
 

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food Ogółem Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food Ogółem Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food
Belgia/ Luksemburg1 3 3 1 1 4 4
Dania 2 2 3 3 3 3
Niemcy 5 1 4 10 10 9 8 1
Francja 14 122 2 233 22 1 11 10 1
Holandia 2 2 3 3 4 4
Polska 1 1 1 1
Portugalia 1 1
Hiszpania 3 1 2 5 2 3
Grupa Przedsiębiorstw 26 20 6 44 41 3 38 33 5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).
2
Z tego sześć na podstawie błędnej deklaracji na opakowaniu.
3
W 16 przypadkach chodziło o regionalne wycofanie ze sprzedaży, łącznie sześć razy dokonano wycofania ze sprzedaży na skutek błędnej deklaracji.

Artykuły reklamowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub ÖKO-TEST

Liczba artykułów, do reklamy których wykorzystano wyniki testów Stiftung Warentest lub magazynu konsumenckiego ÖKO-TEST 1

Mit Stiftung Warentest- oder ÖKO-TEST beworbene Artikel

Wyróżnianie artykułów wynikami testów jest możliwe tylko w Niemczech, dlatego wyszczególnione dane odnoszą się tylko do Niemiec.

Kolejne informacje
Zarządzanie
Program CR

W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

Ciekawostki
Co sprawia, że banan jest BIO?

BIO to nie tylko małe zielono-białe logo na produkcie. Stoi za tym przede wszystkim pełne pasji zaangażowanie producentów i dostawców w uprawę przyjaznej dla środowiska wysokiej jakości żywności.

Ciekawostki
Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Ciekawostki
Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Aktualizacja 2018
Raport ewaluacyjny UN Global Compact
(COP 2018)

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju jest również raportem ewaluacyjnym (Communication on Progress – COP) Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w ramach UN Global Compact.

Ciekawostki
Dzień pod znakiem jakości

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca.

Tematy Kluczowe
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność za artykuły spożywcze (Food) obejmuje nie tylko drogę od magazynu do kasy, współodpowiedzialność przejmujemy na całej długości tworzenia łańcucha wartości dodanej, również za wytwarzanie surowców w sposób zrównoważony.

Ciekawostki
ALDI CR-Support w Hong Kongu –
zakłady produkcyjne pod kontrolą

Wiele produktów Non-Food dystrybuowanych przez ALDI produkowanych jest w Azji. Zespół ALDI CR-Support Ltd. w Hongkongu sprawdza standardy pracy i standardy socjalne zakładów produkcyjnych.

Ciekawostki
A więc do rzeczy!

Jasny przekaz w temacie rybołówstwa - w 2017 roku ALDI Polska była oficjalnym partnerem kampanii jubileuszowej Marine Stewardship Council (MSC), która stanowiła dobrą okazję do informowania o zrównoważonych metodach połowu ryb oraz certyfikacie MSC.