Atrakcyjny pracodawca

Tagi

[GRI 404/103-1] Niezależnie czy to Dział Sprzedaży, Zakupów, Administracji, Logistyki lub IT, blisko 69.000 pracowników ALDI wnosi decydujący wkład w trwały sukces ALDI Nord. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni ze swojej pracy w ALD Nord. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe. Bardzo ważne są dla nas otwarte, partnerskie i pełne szacunku relacje. Nadrzędną wartością jest dla nas szacunek wobec każdego pracownika, jak również budowanie świadomości bycia częścią ALDI Nord. Dzięki takiemu podejściu pragniemy tworzyć wieloletnie relacje pracownicze, a także pozyskiwać nowe talenty.

Nasze założenia

[GRI 102-16, 404/103-2, 405/103-2] Od trzech lat realizujemy jasną strategię modernizacyjną. Niesie ona ze sobą także zmiany dla pracowników ALDI Nord. To ich zaangażowanie konsekwentnie kształtuje naszą ofertę zgodnie z życzeniami naszych klientów. Naszą politykę kadrową udoskonalamy w zakresie filozofii przedsiębiorstwa i zarządzania personelem: od 2015 r. w zakresie kadr (Human Resources – HR) została ona uzupełniona o dodatkową koncepcję HR, która wspiera nasz kurs modernizacyjny. Poza budowaniem marki pracodawcy ALDI Nord, dalej nazywaną „atrakcyjny pracodawca”, obecnie koncentrujemy się przede wszystkim nad rozwojem kadr kierowniczych i młodych kadr. Poza tym rozszerzamy naszą wewnętrzną komunikację.

Aby zainteresować kandydatów pracą w ALDI Nord, jesteśmy obecni na licznych targach pracy oraz targach edukacyjnych, jak również eventach rekrutacyjnych. W 2017 r. w Niemczech zmodernizowaliśmy zakładkę „kariera” na stronie internetowej, natomiast w Holandii modernizacja nastąpiła z  początkiem 2018 r. Poza licznymi ofertami pracy i informacjami na temat możliwości rozwoju kariery goście znajdą na tej stronie również ciekawe relacje na temat codziennej pracy i doświadczeń naszych pracowników. Naszym celem jest utrzymywanie długoterminowych relacji, w ALDI Nord przeważnie zatrudniamy pracowników na czas nieokreślony (prawie 80 procent w 2017 r.). Na tle innych przedsiębiorstw ALDI Nord wyróżnia się tradycyjnie ponadprzeciętną więzią pracownika z firmą. Pracownicy ALDI są uczciwie wynagradzani, odpowiednio do wyników ich pracy.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 404/103-2, 405/103-2, 102-16] Odpowiedzialność za sprawy personalne zakorzeniona jest w strukturach wszystkich spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Współpraca wszystkich spółek odbywa się regularnie w dwóch zespołach – pierwszy to „komitet HR”, w skład którego wchodzą zarządy prawnie niezależnych spółek regionalnych oraz ALDI Einkauf. Drugi zespół to międzynarodowa grupa HR w której koledzy z działów HR od 2017 r. spotykają się około dwa razy w roku i pracują wspólnie nad projektami dotyczącymi międzynarodowych tematów. Raz na kwartał w Niemczech i Holandii Dział HR oraz wyznaczone osoby ze Spółek Regionalnych w ramach tzw. zespołu ekspertów wymieniają się informacjami, by zachować spójność tematów.

Wspólną podstawą działań HR jest filozofia przedsiębiorstwa, koncepcja HR, jak również idea przewodnia „Prawdziwi handlowcy“, które zostały opracowane już w 2014 r. i podkreślają wartości „prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie”, jak również uznanie, otwartość i niezawodność.

Postępy & Działania 2017

Szkolenia i kształcenia ustawiczne – podstawą sukcesu

[GRI 404/103-2] W ramach Grupy Przedsiębiorstw programy szkoleń i kształcenia ustawicznego gwarantują naszą przyszłość. W Belgii, Niemczech, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii oferujemy sprawdzone programy edukacyjne.

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw liczba stażystów wyniosła około 2.300 osób, w samych Niemczech było ich około 2.100. Tym samym spółki regionalne w Niemczech stanowiły niezmiennie jedno z największych centrów kształcenia zawodowego w niemieckim handlu detalicznym. W 2017 r. w Niemczech 82 procent stażystów zatrudniono bezpośrednio po zakończeniu okresu kształcenia.

Poza klasycznymi formami kształcenia oferowane są studia i programy szkoleniowe w systemie dualnym. W roku sprawozdawczym zdołaliśmy w Niemczech rozszerzyć swoją ofertę również dla kandydatów z zewnątrz o studia magisterskie na kierunku „Zarządzanie w handlu międzynarodowym“. Liczba partnerskich wyższych szkół oraz wyższych szkół zawodowych zwiększyła się do 22 (w roku 2015: 18). W 2017 r. 43 studentów ukończyło studia dualne w ALDI Hiszpania. ALDI Holandia w 2017 r. rozpoczęła program Sprint Trainee Impact Programm (STIP). W ramach tego programu w październiku rozpoczęły się 34 szkolenia (w szkole wyższej i na uniwersytecie), których celem jest objęcie w przeciągu 23 miesięcy stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Ich szkoleniowcami są kierownicy sklepów, którzy od lata 2017 r. byli przygotowywani do tego zadania w ramach specjalnych szkoleń „Train the Trainer“. W planie szkolenia znalazły się między innymi tematy dot. dydaktyki i komunikacji. Od 2016 r. w Portugalii oferowany jest program szkoleniowy dla sklepów oraz działu administracji.

W 2017 r. kształcenie ustawiczne w sklepach było skoncentrowane przede wszystkim na nowej koncepcji ALDI Nord Instore Konzept dla sklepów. W ramach warsztatów od września 2017 r. przygotowujemy pracowników wyznaczonych sklepów do zbliżającej się modernizacji. Tym sposobem zamierzamy informować o nadchodzących nowościach, wspierać i motywować. Ponadto w 2017 r. wdrożenie nowych technologii wsparliśmy szkoleniami, przykładowo wprowadzenie nowego systemu SAP w niemieckich i francuskich spółkach regionalnych. W 2017 r. w Holandii otwarto ośrodek szkoleniowy ALDI. Oferowane są tam szkolenia dla instruktorów oraz oferty „Train the Trainer“ – dla ich stażystów. W 2017 r. doskonalenie zawodowe rozpoczęło już 49 kierowników sklepów.

Wdrażanie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy zostanie wkrótce zakończone

W 2017 r. wdrażanie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy zostało zakończone prawie we wszystkich niemieckich lokalizacjach – w trzech spółkach regionalnych system czeka jeszcze na wdrożenie. System ten zapewnia większą transparentność i sprawiedliwość podczas kształtowania czasu pracy oraz wynagradzania. Systemowi ewidencji czasu pracy towarzyszy także nowy model wynagrodzeń, który przynosi pracownikom wiele korzyści: np. tygodniowy czas pracy kierownika sklepu został skrócony o kilka godzin bez zmiany wysokości wynagrodzenia. Oprócz tego podwyższono wynagrodzenie za staż. System ewidencji czasu pracy wdrożyliśmy zgodnie z planem w 2017 r. także w Holandii. Przewiduje się, że do połowy 2018 r. system zostanie wdrożony we wszystkich punktach sprzedaży w Holandii.

Bezpośrednia i kreatywna komunikacja z pracownikami

Częścią naszej koncepcji HR jest rozbudowa wewnętrznej komunikacji. Celem jest poszerzenie dostępnych formatów, ich aktualizacja oraz oferowanie innych możliwości dialogu. W Niemczech od kwietnia 2017 r. publikujemy co kwartał magazyn dla pracowników, a od początku 2018 r. także w Belgii i w Polsce. Do tego w Niemczech wykorzystujemy różne okazje do budowania komunikacji z pracownikami sklepu. W tym celu wykorzystujemy m.in. ulotki, plakaty i broszury, jak również filmiki wideo. W 2017 r. ALDI Portugalia wprowadziła comiesięczną gazetkę pracowniczą. W Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Polsce i Portugalii publikujemy do tego regularnie newsletter CR, kierowany do wewnętrznych grup adresatów.

W 2017 r. przeprowadziliśmy kreatywne konkursy dla pracowników. Zadaliśmy pytanie „Dlaczego chętnie pracujesz w ALDI?“, na które pracownicy w Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Holandii, Portugalii, Polsce i Hiszpanii mogli w swój własny kreatywny sposób zaprezentować, co tak naprawdę czyni ich codzienną pracę w ALDI tak wyjątkową. W listopadzie wyróżniono w Niemczech 70 laureatów w takich kategoriach jak „obraz, fotografia, tekst“ czy też „najbardziej kreatywny sklep“, przyznając im atrakcyjne nagrody. W całej Grupie Przedsiębiorstw w konkursach wzięło udział ponad 2.370 pracowników wysyłając około 660 zgłoszeń, w tym np. wiersze, komiksy, wideoklipy, rzeźby, przepisy i obrazy.

Biegi firmowe promują zdrowy styl życia wśród pracowników, a także budują poczucie jedności pracownika z firmą. W 2017 r. siedem z dziewięciu krajów działalności ALDI Nord uczestniczyło w takich imprezach biegowych. Przykładowo ALDI Polska regularnie uczestniczy w „Katowice Business Run“, w ramach którego opłaty startowe są przeznaczane na cele charytatywne.

Promowanie odpowiedzialnego zarządzania

[GRI 404/103-2] Kadra kierownicza ALDI Nord pełni rolę autorytetu. Pierwsze ankiety pracownicze wykazały dalszy potencjał, pozwalający na ożywienie idei przewodniej „prawdziwi handlowcy“. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do promowania odpowiedzialnego zachowania kadr kierowniczych. W ramach różnych działań, począwszy od konferencji regionalnych dot. struktur hierarchicznych oraz ogólnych konferencji dla kadr kierowniczych po jednodniowe warsztaty przyczyniamy się do poprawy komunikacji, samozarządzania oraz kierowania. Uzupełniająco dostępne narzędzia zapewniają pomoc oraz przydatne informacje dot. zarządzania charakteryzującego się szacunkiem. Dla pracowników ALDI Einkauf na szczeblu kierowniczym skierowany jest projekt „ po prostu sprzedaż“. W ramach tego projektu mają oni możliwość pracowania w soboty w jednym ze sklepów, aby poznać codzienność współpracowników oraz oczekiwania klientów. W ten sposób zebrane doświadczenia pozwalają wspierać ukierunkowane działania spółek regionalnych w ich głównym obszarze działalności.

Cele & Status

[GRI 404/103-2/3] Naszym celem jest rozbudowa komunikacji wśród pracowników oraz promowanie odpowiedzialnego i odpowiedniego zarządzania. Nasze postępy badamy m.in. w ramach ankiet pracowniczych. Dodatkowe informacje dostarczają nam dane takie jak średni okres stażu pracy w przedsiębiorstwie, czy też liczba stażystów. Fakt, że nasza praca w dziedzinie HR przynosi sukcesy, potwierdzają również otrzymane w 2017 r. wyróżnienia, takie jak „Deutschlands Beste Ausbildungsbetriebe”  (Najlepsze przedsiębiorstwa oferujące naukę zawodu w Niemczech 2018).

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: szacunek wobec pracowników

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Usprawnienie komunikacji między współpracownikami nowy 2019 m.in. kolejne kanały komunikacyjne dla pracowników ALDI Niemcy
Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych nowy 2019 koncepcja Polska

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

 

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia [GRI 405-1]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

  2015 2016 2017
  Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety
Sprzedaż 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazyn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Logistyka 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Administracja 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Wyższy szczebel zarządzaniat 577 122 589
139 631 155
Niższy szczebel zarządzania 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Pozostałe1 542 33 556 31 621 28
Grupa Przedsiębiorstw 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy [GRI 102-41]

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy na dzień 31.12. (w procentach)

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy


1
Udział pracowników został obliczony z wyłączeniem Polski, ponieważ w Polsce nie są zawierane układy zbiorowe pracy.

Staż pracy

Średni staż pracy pracowników (w latach)

  2015 2016 20171
Belgia/Luksemburg2 12 12 12
Dania 4 4 4
Niemcy 10 10 10
Francja 6 6 5
Holandia 10 10 8
Polska 3 3 3
Portugalia 3 2 2
Hiszpania 3 3 4
Grupa Przedsiębiorstw 6 6 9

1 Dzięki zmianie metody zbierania danych otrzymano dokładniejszą wartość dla Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w stosunku do wartości z lat ubiegłych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę [GRI 405-1, 102-8]

Liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i płci na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
  na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety
Belgia/Luksemburg1 9,6 64,3 90,4 68,2 9,2 62,9 90,8 75,7 11,7 64,5 88,3 74,3
Dania 1,5 65,5 98,5 51,9 0,2 60,0 99,8 52,3 6,8 50,6 93,2 48,3
Niemcy 15,5 67,1 84,5 72,1 21,7 68,6 78,3 71,2 19,5 64,6 80,5 72,4
Francja 10,8 62,8 89,2 64,3 10,2 64,9 89,8 65,4 10,2 65,8 89,8 64,6
Holandia 32,8 59,7 67,2 63,6 30,9 57,7 69,1 63,6 42,3 49,8 57,7 64,1
Polska 61,1 86,6 38,9 85,0 60,8 86,3 39,2 83,7 63,4 83,5 36,6 84,8
Portugalia 58,0 69,9 42,0 69,1 58,2 67,2 41,8 68,7 66,2 66,4 33,8 70,1
Hiszpania 4,9 51,4 95,1 63,3 5,3 48,1 94,7 63,5 4,5 53,6 95,5 65,1
Grupa Przedsiębiorstw 16,5 66,3 83,5 68,7 19,7 67,3 80,3 69,1 21,3 62,6 78,7 69,5

1W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym [GRI 404-1]

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym na dzień 31.12.

Nie we wszystkich krajach stosowany jest model kształcenia zawodowego według niemieckiego wzorca, dlatego przedstawione dane na temat liczby stażystów ograniczają się do Danii, Niemiec i Francji. System obowiązujący w Holandii i Hiszpanii obecnie nie jest uwzględniany przy mierzeniu wskaźników, ponieważ te modele kształcenia nie są identyczne. W Niemczech dodatkowo istnieje możliwość studiowania w systemie dualnym.

  2015 2016 2017
  Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym
Dania 53 52 59
Niemcy 2.014 92 1.757 99 2.084 123
Francja 241 194 189
Ogółem 2.308 92 2.003 99 2.332 123
Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Ciekawostki
Eksperci ds. owoców i warzyw

Eksperci, którzy badają jabłka i ogórki? Naprawdę istnieją! eksperci od świeżości pomagają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Tematy Kluczowe
Jakość produktu

Jeśli chodzi o jakość naszych produktów, nie uznajemy żadnych kompromisów.. W tym celu przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż całego łańcucha produkcji i dostaw. Potrzeby naszych klientów stoją zawsze na pierwszym planie.

Tematy Kluczowe
Opakowanie & Obieg

Aby zapewnić towarom odpowiednią ochronę oraz jakość, w wielu przypadkach opakowania są koniecznością i nie da się z nich całkowicie zrezygnować. Dlatego stawiamy na materiały pochodzące z recyklingu, jak również częściowo na systemy wielokrotnego użytku.

Ciekawostki
Z pola bawełny do sklepu: śpioszki w podróży

Większość ubrań, jaką nasi klienci znajdują w sklepach, przeszła długą drogę. Podróż naszego body niemowlęcego rozpoczyna się na indyjskich polach bawełny.

Ciekawostki
Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Tematy Kluczowe
Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Ciekawostki
Zamieniamy się w słuch: ALDI Hiszpania w ofensywie dialogu

Oczekiwania klientów stają się coraz bardziej złożone. Czegóż więc potrzeba? Więcej możliwości komunikacji! ALDI Hiszpania pokazuje, jak to działa.

Tematy Kluczowe
Podnoszenie świadomości konsumentów

Każdego roku w naszych sklepach dokonuje się około 1,2 miliarda zakupów. Naszym celem jest promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia oraz umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców odpowiedzialnej konsumpcji w przystępnej cenie.

Tematy Kluczowe
Zrównoważone kształtowanie asortymentu

W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.