Polityka prywatności

Szanowni Klienci,

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Ochronę Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. Z tych względów chcemy Państwa poinformować jakie dane i do jakich celów są przez nas przetwarzane.

Wstępne informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG
Eckenbergstraße 16
45307 Essen

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest w formie pisemnej pod wyżej wymienionym adresem ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG, z dopiskiem: do rąk Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub mailowo pod adresem: datenschutz@aldi-nord.de.
 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) o ochronie danych osobowych. Są to dane dotyczące osób fizycznych. Osoby prawne nie podlegają tej ochronie. Dane osobowe to w rozumieniu prawa pojedyncze informacje lub zbiór informacji, które można przyporządkować danej osobie (np. nazwisko i numer telefonu lub adres e-mail). Nie dotyczy to informacji, które nie mogą być w sposób bezpośredni powiązane z Państwa rzeczywistą tożsamością (jak np. artykuły wyświetlane na stronie internetowej).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu wykonania umowy sprzedaży, której Państwo jesteście stroną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO), w związku wypełnianiem obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c) RODO) lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 6 lit. f) RODO).

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim

Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych (osobami trzecimi nie są przedsiębiorstwa grupy ALDI Nord). Osoby trzecie otrzymują Państwa dane wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszej polityce prywatności. Danych nie przekazujemy także do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

Co się dzieje, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową?

Dane dotyczące wejścia, próby wejścia na naszą stronę internetową, wywołania lub próby wywołania plików z naszego serwera są zapisywane w pliku Log.

Zapisowi podlegają następujące informacje:

 • Numer identyfikacyjny komputera/adres IP
 • Nazwa wywołanego pliku
 • Data i godzina wyświetlenia
 • Wielkość pobranych danych
 • Informacja o wynikach wywołania
 • Ewentualna przyczyna błędu wywołania
 • Użyty system operacyjny i rodzaj przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Język przeglądarki
 • Informacje o głębi kolorów ekranu
 • Użyte wtyczki przeglądarki (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader itd.)
 • Adres strony, z której miało miejsce wywołanie

Powyższe informacje są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i po analizie statystycznej są kasowane. Dane te są anonimowe i nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim, tylko w przypadku naruszenia naszych praw, zastrzegamy sobie prawo do przekazania poszczególnych zbiorów danych do właściwych organów w celu ustanowienia naruszenia prawa.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 15 TMG oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu optymalizacji naszej oferty internetowej.

Użycie Cookies i pojemność przeglądarki (Local Storage)

W celu zapewnienia Państwu najwyższego komfortu użytkowania oraz zwiększenia atrakcyjności naszej oferty internetowej na naszych stronach wykorzystujemy tzw. „Cookies” oraz lokalną pojemność Państwa przeglądarki („Local Storage“).

Cookies to dane tekstowe, które są kodowane przez przeglądarkę w Państwa komputerze i zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Używamy Cookies, aby np. umożliwić korzystanie z bazy turystycznej poprzez zapisywanie 5-6-cyfrowego numeru identyfikacyjnego wybranej podróży. W ten sposób baza zostaje zachowana, nawet jeśli okno pop-up jest zamknięte. Możliwość użytkowania Cookies upływa po 24 godzinach. Dodatkowe Cookies wprowadzane są w celach statystycznych i pozostają w Państwa komputerze aż do momentu ich skasowania. W żadnym przypadku za pośrednictwem Cookies nie są przetwarzane dane osobowe.

W ustawieniach standardowych przeglądarka akceptuje Cookies, tak iż nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia z Państwa strony w celu ich zainstalowania. Jeśli chcą Państwo dezaktywować przechowywanie Cookies, można skorzystać z funkcji pomocy na pasku menu przeglądarki, w celu uzyskania dalszych informacji. Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie Cookies może ograniczyć możliwości korzystania ze strony internetowej, w szczególności w zakresie bazy turystycznej.  Zalecane jest korzystanie z Cookies, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności strony internetowej.

Pojemność przeglądarki (Local Storage) to lokalna pamięć w przeglądarce. Używamy Local Storage do tymczasowego przechowywania artykułów, które dodali Państwo do wirtualnej listy zakupów. Zapisane artykuły są automatycznie usuwane, gdy tylko artykuły nie są już dostępne na naszej stronie internetowej. Korzystanie z naszej strony internetowej jest również możliwe bez Local Storage. Dane zgromadzone w Local Storage nie będą wykorzystywane do celów reklamowych.

Retargeting

Niniejsza strona internetowa używa technologii retargetingu. Umożliwia ona skierowanie uwagi użytkowników internetowych bezpośrednio na inne strony internetowe, które już zainteresowały się naszą stroną i naszymi produktami. Wyświetlanie materiału reklamowego odbywa się w retargetingu na podstawie analizy poprzedniego zachowania użytkownika opartej na plikach cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane w przeglądarce. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki internetowej. Plik cookie nie przechowuje adresu IP użytkownika ani żadnych innych danych, które pozwalają go zidentyfikować.

Dlatego w stosowanej przez nas technologii nie przechowujemy danych osobowych. Korzystanie z retargetingu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli nie chcą Państwo, aby wyświetlane były reklamy oparte na zainteresowaniach, można wyłączyć tę funkcję. Ponieważ na tej stronie używane są różne systemy retargetingu, należy użyć wszystkich linków.

Użycie filmów YouTube

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy linki do filmów, które są zapisane na stronie www.youtube.com i mogą zostać odtworzone bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w tzw. „rozszerzonym module ochrony danych” co oznacza, że żadne dane nie są przekazywane przez użytkownika do serwisu YouTube w sytuacji gdy filmy nie są odtwarzane. Dopiero w momencie odtworzenia filmu na komputerze Cookies związane z witryną YouTube zostaną zapisane, a dane zostaną przekazane do Google Inc (Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043 USA) jako administratora serwisu.

Przy odtwarzaniu filmów zamieszczonych w serwisie YouTube do administratora – Google Inc. – zostaną przekazane co najmniej następujące dane: adres IP oraz ID Cookies, specyficzny adres odwiedzanej za naszym pośrednictwem strony, data systemowa i czas połączenia, identyfikator przeglądarki.

Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto użytkownika w Google, poprzez które są Państwo zalogowani, czy też nie posiadają Państwo takiego konta. Jeśli w momencie odtwarzania filmu są Państwo zalogowani, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do profilu, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku.

YouTube, wzgl. Google Inc., zapisuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku lub/i aranżacji własnej strony internetowej dopasowanej do potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) wyświetlaniu spersonalizowanych reklam oraz informowaniu innych użytkowników o aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu do tworzenia profili użytkownika, jednak w tym celu muszą państwo skontaktować się z Google Inc. jako administratorem serwisu YouTube.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez Google Inc. znajdą Państwo na niniejszej stronie internetowej.

Kiedy i w jakim celu Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane?

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa udostępnione, np. w przypadku rejestracji na stronie internetowej (np. Newsletter), przesłania zapytania za pośrednictwem strony przeznaczonej do kontaktu lub w przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą internetową. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.

Państwa dane są przekazywane w formie zaszyfrowanej. W celu ochrony komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Państwem i niedopuszczenia do wykorzystania Państwa danych przez osoby trzecie wszystkie zgromadzone dane są zabezpieczone. Do zabezpieczania wykorzystujemy uznany i szeroko rozpowszechniony system SSL (Secure Sockets Layer) używany również przez np. banki i sklepy internetowe, który dodatkowo podlega stałym aktualizacjom. Z systemu zabezpieczenia danych wyłączone są zapytania ofertowe dotyczące nieruchomości.

Wszystkie dane, które docierają do nas podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych i zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały nam udostępnione. W ramach przetwarzania zapytań i korzystania z naszych usług zatrudniamy usługodawców. Usługodawcy są zobowiązani umową do przestrzegania niniejszej polityki prywatności. ALDI nie przetwarza i nie wykorzystuje Państwa danych do celów konsultacji, reklamy i badań rynkowych, poza w/w celami. 

 • Newsletter: po wyrejestrowaniu abonenta za pomocą usługi Single-Opt-Out następuje również usunięcie adresu e-mail z bazy abonenckiej.
 • Serwis przypominający: ALDI używa dwupoziomowej akceptacji w celu wyrażenia zgody (procedura Double-Opt-In) w serwisie przypominania. Kilka minut po rejestracji zgodnie z dokonanym wyborem otrzymacie Państwo e-mail z linkiem potwierdzającym. Dopiero po Państwa potwierdzeniu (kliknięcie na link) zostaną Państwo wprowadzeni na listę mailingową serwisu przypominania ALDI, a przypomnienie będzie wysyłane automatycznie. Po wyrejestrowaniu abonenta za pomocą usługi Single-Opt-Out następuje usunięcie adresu e-mail z bazy abonenckiej.
 • Wiadomości od klientów: wysłane wiadomości od klientów są udostępniane regionalnym firmom, zapisywane tam w kontakcie z klientem skrzynki pocztowej i usuwane po 45 dniach. Ponadto do ALDI Einkauf mogą być również przesyłane zapytania, np. do Działu Corporate Responsibility lub Human Resources. Zapytania są zapisywane w kontakcie z klientem skrzynki pocztowej. W tym przypadku usuwanie następuje tutaj po 45 dniach.
 • Serwis rekomendacji: otwierane są tylko kanały mediów społecznościowych i klient poczty e-mail osoby zainteresowanej, ALDI nie zapisuje danych.
 • Aplikacja ALDI: identyfikatory UDID mobilnych urządzeń końcowych są usuwane w momencie, gdy klient nie korzysta już z funkcji powiadamiania. Pliki Log są zapisywane lub usuwane w następujący sposób:
  na serwerach webowych Caching pliki Log są przechowywane lokalnie przez 10 dni, a na serwerach webowych Apache przez 45 dni, następnie usuwane.
 • Proces rekrutacyjny: patrz akapit “Co dzieje się z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego“.

Adobe Analytics:

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego sieci Adobe Analytics. Adobe Analytics stosuje tzw. “Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania z naszej strony internetowej przez Państwa. Z tych danych można m.in. utworzyć profile użytkownika. Informacje wytworzone przez pliki Cookie są z reguły przenoszone i zapisywane na serwer Adobe w USA. Ponieważ na naszej stronie aktywowaliśmy anonimizację IP, dokonane przez nas ustawienie serwera zapewnia anonimizację adresu IP przed geolokalizacją. Ostatni oktet adresu IP jest zastępowany zerami. Przed zapisaniem informacji wygenerowanych przez plik cookie, adres IP jest zastępowany przez poszczególne generyczne adresy IP. Adobe wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu.

Ustawienia plików Cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej i tym samym wstrzymać działanie Adobe Analytics. Należy pamiętać jednak, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możecie Państwo również wyłączyć zapisywanie i przetwarzanie przez Adobe danych wytworzonych przez Cookie (włącznie z Państwa adresem IP), które dotyczą korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Ustawienia udostępnianych danych można zmienić pod następującym linkiem:

Proszę wyłączyć mnie z gromadzenia danych na tej stronie dla tej przeglądarki.

Jak uzyskać informację o aktualnych ofertach ALDI?

ALDI Newsletter
Z przyjemnością regularnie poinformujemy Państwa o naszych aktualnych ofertach drogą mailową. W tym celu należy zaprenumerować nasz Newsletter i podać adres e-mail, na który ma być przesyłany. Państwa adres e-mail nie zostanie wykorzystany do innych celów, ani przekazany osobom trzecim. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z prenumeraty.

W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Polecanie artykułów akcyjnych drogą mailową
Nasi klienci mają możliwość polecania artykułów z aktualnej oferty innym. W tym przypadku Państwa adres e-mail, nazwisko oraz e-mail odbiorcy polecenia zostaną zapamiętane wyłącznie w celu poinformowania odbiorcy, kto jest nadawcą polecenia lub przesłania informacji o wystąpieniu ewentualnych błędów w transmisji. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w szczególności w celu udzielania pomocy w przypadku błędów przesłania maila.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że wysłanie informacji o artykułach akcyjnych osobom, które nie wyrażają na to zgody, może zostać uznane za naruszanie ich prywatności. Prosimy o przesyłanie informacji o artykułach akcyjnych tylko i wyłącznie osobom, które wyrażą na to zgodę lub co do których jesteście Państwo przekonani, że nie mają nic przeciwko otrzymaniu takiej informacji.

Polityka prywatności w zakresie rejestracji i użytkowania Newslettera ALDI
ALDI traktuje ochronę Państwa danych poważnie i chce ograniczyć możliwość nadużyć z wykorzystaniem Państwa adresu mailowego. W związku z tym używamy dwupoziomowej akceptacji w celu wyrażenia zgody (procedura Double-Opt-In). W kilka minut po zarejestrowaniu na stornie internetowej i podaniu adresu mailowego otrzymujecie Państwo wiadomość mailową z linkiem. W ciągu 7 dni musicie za pomocą linku potwierdzić Państwa zgłoszenie do prenumeraty Newslettera ALDI. Dopiero po zatwierdzeniu przez Państwa adresu mailowego zostaną Państwo dodani do listy osób, które otrzymają Newsletter ALDI. Newsletter będzie wysyłany automatycznie.  

Państwa adres mailowy podany w ten sposób nie będzie używany przez nas używany w żadnym innym celu i nie będzie przekazywany osobom trzecim. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Na naszej stronie internetowej następuje częściowe przekierowanie do naszych witryn partnerskich za pośrednictwem naszych “usług online”. W celu opracowania Państwa zapytań i zamówień, zostaną Państwo przekierowani na strony naszych partnerów. W związku z tym nie przekazujemy żadnych danych osobowych. Dane wymagane do przekazania zlecenia partnerowi wprowadzają Państwo sami dopiero na jego stronie internetowej. Odpowiedzialną jednostkę można rozpoznać po tym, że partner jest wymieniony na stronie oraz w odpowiedniej stopce. Na stronach internetowych partnerów obowiązuje ich polityka prywatności. Dla Państwa bezpieczeństwa firmy te są zobowiązane umową do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej ALDI. Informacje o naszych indywidualnych usługach online są dostępne poniżej.

Wyszukiwarka sklepów
Wyszukiwarka sklepów umożliwia znalezienie sklepu ALDI w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania lub w dowolnej miejscowości. Udostępnione przez Państwa dane (kod pocztowy, nazwa miejscowości i/lub nazwa ulicy) przekazujemy naszemu partnerowi. Przegląd szukanych sklepów zostaje Państwu udostępniony na stronie naszego partnera.

Informacje dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z aplikacji ALDI

Oprócz naszej strony internetowej udostępniamy Państwu również aplikację mobilną, którą możecie Państwo pobrać na swoje urządzenie. Poza informacjami dotyczącymi ochrony danych w związku z naszą stroną internetową, pragniemy Państwa poinformować o następujących sprawach:

 1. Przy korzystaniu z aplikacji przetwarzamy następujące dane osobowe w celach statystycznych oraz na potrzeby ulepszenia funkcji aplikacji:
 • Numer identyfikacyjny Państwa urządzenia, jednoznaczny numer Państwa urządzenia / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • Państwa adres IP.

Dane nie są przez nas udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem serwisu sieciowego Yellowmap. Adresy IP są kasowane po dokonaniu analizy statystycznej. 

 1. W celu umożliwienia dostępu do wszystkich funkcji Państwa urządzenia, aplikacja korzysta za pośrednictwem interfejsu w Państwa urządzeniu z następujących funkcji:

Informacje związane z lokalizacją: korzystając z wyszukiwarki sklepów w aplikacji i po uruchomieniu funkcji lokalizacji dla aplikacji, pobieramy i przetwarzamy ewentualnie informacje na temat Państwa rzeczywistej lokalizacji. W celu lokalizacji korzystamy z różnych technologii, takich jak np. adresy IP, GPS i inne.

Na potrzeby przetwarzania zapytania o sklep, zapytanie przekazywane jest do serwisu sieciowego YellowMap-Webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe), adres IP jest rejestrowany na serwerze Server-Log.

 • Jeżeli Państwa urządzenie mobilne jest wyposażone w aparat, to będzie on wykorzystywany do skanowania kodów QR.
 • W przypadku aktywacji serwisu powiadomień aplikacji będziecie Państwo otrzymywać na swoje urządzenie mobilne wiadomości typu Push. Na potrzeby tej usługi, w bazie danych, zapisywane będą powiązane frazy wyszukiwania, jak również Push-ID Państwa urządzenia. Wiadomości wysyłane są za pomocą serwisu Push firmy Apple (urządzenia iOS), ew. Google (dla urządzeń Android)
 • Połączenie sieci bezprzewodowej WLAN Państwa urządzenia jest wykorzystywane przez aplikację, celem utworzenia połączenia z Internetem.
 • Dzięki dostępowi do dalszych funkcji urządzenia, aplikacja uzyskuje możliwość pobierania danych z Internetu i przetwarzania komunikatów błędów.
 1. Na wypadek, gdybyście Państwo, przykładowo, wybrali nasze usługi ALDI, przy pomocy przeglądarki aplikacji przejdziecie Państwo do odpowiedniej podstrony naszych partnerów lub ewentualnie na naszą stronę internetową ALDI Nord. Należy przestrzegać odpowiednich postanowień z zakresu ochrony danych stron połączonych za pomocą linków i przekierowywanych.

Reguły postępowania dotyczące osobistych rekomendacji, wiadomości i pozdrowień

W przypadku wysyłania osobistych rekomendacji, wiadomości i pozdrowień obowiązują następujące reguły postępowania:

 1. Każdy użytkownik usług odpowiada za treść swoich rekomendacji, wiadomości i pozdrowień.
 2. Użytkownik gwarantuje, że w ramach korzystania z usług nie będzie naruszał przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich. W szczególności nie wolno wysyłać ani publikować treści ani informacji o charakterze pornograficznym, obscenicznym, oszczerczym, obraźliwym, agresywnym, podburzającym lub rasistowskim.
 3. Rekomendacje, wiadomości i pozdrowienia wysyłane przez użytkownika muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do uwzględnienia interesów odbiorców i innych użytkowników, nie wolno mu również naruszać ich praw ani praw osób postronnych.
 4. Należy przestrzegać praw autorskich i pokrewnych praw osób trzecich. Nie wolno przekazywać informacji, treści ani innych materiałów bez pozwolenia posiadaczy powiązanych z nimi praw.
 5. Użytkownikowi nie wolno ukrywać swojej tożsamości, a w szczególności podawać się za pracownika lub przedstawiciela firmy ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG lub innego przedsiębiorstwa z grupy ALDI Nord.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać usługi do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych. Wysyłanie wypowiedzi i/lub treści, których odbiorca sobie nie życzy, jest zabronione.
 7. Jeśli w ramach korzystania z usługi użytkownik naruszy wymienione wyżej reguły postępowania lub prawa osób trzecich, wówczas zwolni firmę ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, wszystkie spółki należące do grupy ALDI Nord oraz ich pracowników i/lub pełnomocników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z takiego naruszenia.
 8. W przypadku naruszenia wymienionych wyżej reguł postępowania firma ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi.
 9. Firma ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania jej pracowników. Odpowiedzialność za drobne zaniedbanie istnieje tylko w przypadku naruszenia obowiązków podstawowych. Za obowiązki podstawowe uznaje się obowiązki, których spełnienie jest niezbędne w celu należytej realizacji usługi i może być zasadniczo zakładane przez użytkownika. Opisane wyżej ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia bądź w przypadku przyrzeczeń udzielenia gwarancji, które zgodnie ze swoją treścią mają na celu zabezpieczenie użytkownika przed właśnie taką szkodą.
 10. Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Kontakt z firmą ALDI

W każdym momencie mogą przesłać nam Państwo informacje i pytania poprzez nasz formularz kontaktowy.

Przesłane przez Państwa informacje zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za sklepy znajdujące się w okolicy Państwa miejsca zamieszkania. Podstawą do przetwarzania w ten sposób Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Aby rzetelnie i możliwie jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytanie, potrzebujemy w wielu przypadkach informacji posiadanych przez osoby odpowiedzialne za poszczególne sklepy, dlatego w razie konieczności zostanie ono do nich przesłane. Podstawą do przetwarzania w ten sposób Państwa danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W razie złożenia reklamacji, do jej odpowiedniego opracowania konieczny jest kontakt z odpowiedzialnym za dany produkt dostawcą lub partnerom. W celu uzyskania odpowiedzi w kwestii reklamowanego produktu przekierujemy Państwa zapytanie do odpowiedniego dostawcy lub partnera. Podstawą do przetwarzania w ten sposób Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, przede wszystkim w celu szybkiego i zgodnego z obowiązującymi przepisami opracowania reklamacji. 

Państwa dane będą przekazywane dalej wyłącznie w celu zapoznania się z przesłanymi przez Państwa informacjami, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub rozpatrzenia reklamacji do Spółek Regionalnych ALDI, dostawców lub partnerów i używane wyłącznie do ww. celów. Korzystanie z Państwa danych w innych celach, zwłaszcza w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca. Dane zostaną usunięte po 45 dniach.

Co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas procesu rekrutacji on-line?

Istnieje możliwość aplikowania na oferowane w ramach ogłoszeń rekrutacyjnych stanowiska pracy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego on-line. Udostępnione za pośrednictwem w/w formularza dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. W celu dokładnego przeanalizowania Państwa aplikacje są automatycznie przesyłane do odpowiednich spółek regionalnych ALDI lub ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG.

Przetwarzanie danych następnie na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

Aplikacje w formie cyfrowej oraz w formie wydruku zostaną usunięte po 5 miesiącach.

Jakie możliwości i prawa przysługują Państwu odnośnie zgromadzonych danych osobowych i ich dalszego wykorzystania?

Jako nasi klienci możecie Państwo w każdej chwili domagać się informacji, czy i jakie Państwa dane zostały zarejestrowane. Jeżeli po sprawdzeniu zarejestrowanych przez nas danych osobowych stwierdzą Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z regulacjami RODO, to jako osoba, której dane te dotyczą macie Państwo prawo do:

dostępu do danych osobowych oraz informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych, kategorii danych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;

sprostowania niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;.

usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); w szczególności w przypadku wycofania zgody, można poprosić o usunięcie swoich danych osobowych;

do przeniesienia danych osobowych. Można zażądać dostarczenia swoich danych osobowych w formacie nadającym się do przetwarzania automatycznego/ komputerowego;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w naszych sklepach / spółkach regionalnych 

Dane osobowe są gromadzone w naszych sklepach / spółkach regionalnych wyłącznie w następujących celach.
Nie wykorzystujemy danych osobowych do innych celów, w szczególności do celów reklamowych.

 • Zwrot towaru: Państwa dane osobowe – imię i nazwisko, adres i numer telefonu są przetwarzane w celu kontroli i zapobiegania niewłaściwemu użyciu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz w oparciu o nasze uzasadnione interesy dot. zapobiegania nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po czterech tygodniach dane osobowe są usuwane.
 • Naprawy: Państwa dane osobowe – imię i nazwisko, adres i numer telefonu są przetwarzane do celów naprawy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. W celu naprawy dostawca artykułu otrzymuje Państwa imię i nazwisko, adres i numer telefonu w celu wysłania naprawionego towaru i w razie potrzeby nawiązania kontaktu. Po zakończeniu naprawy następuje usunięcie wszystkich danych.
 • Ubezpieczenie: Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji procesu ubezpieczenia. Przetwarzanie odbywa się w celu spełnienia obowiązku prawnego (Art. 6 (1) (c) RODO) do rozpatrzenia roszczenia o odszkodowanie w powiązaniu z reprezentowaniem uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do włączenia własnego ubezpieczyciela. W celu realizacji procesu ubezpieczenia i, w razie potrzeby, późniejszej regulacji, firma HDI Global SE, Huyssenallee 100, 45128 Essen otrzymuje Państwa imię i nazwisko, a także adres i numer telefonu. Skasowanie danych osobowych następuje po zakończeniu procesu ubezpieczenia.
 • Faktura dla klienta: Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) będą przetwarzane do celów rozliczeniowych. Przetwarzanie następuje na podstawie § 14 ustawy o podatku od towarów i usług (niem. UStG) w powiązaniu z Art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) RODO. Ze względu na wymogi dotyczące archiwizacji podatkowej dane osobowe są usuwane po 10 latach.
 • Płatności kartą debetową: Państwa dane osobowe (IBAN) będą przetwarzane w celu realizacji płatności kartą debetową. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 pkt. 1 lit.) b RODO. Kasowanie danych osobowych następuje po upływie 90 dni.
 • Podanie o pracę z własnej inicjatywy. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, list motywacyjny, CV i certyfikaty) będą przetwarzane w celu obsadzenia miejsc pracy zgodnie z kwalifikacjami i skontaktowania się z Państwem w ramach procesu aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Usunięcie danych osobowych następuje po pięciu tygodniach.

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie.

Zespół ALDI