Dużo się dzieje na tym nisko położonym, płaskim terenie - ALDI Holandia

W 2017 roku ALDI Holandia wdrożyła działania mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia wśród klientów. W kraju, w którym liczba rowerów przekracza liczbę ludzi również ochrona środowiska naturalnego i klimatu odgrywa ważną rolę.

Tagi

W roku sprawozdawczym ALDI Holandia angażowało się w ramach różnych projektów na rzecz zdrowia swoich klientów. Przykładowo ulepszone zostały składy produktów z mniejszą zawartością cukru lub soli lub w zakresie zdrowego odżywiania nawiązana została współpraca z fundacją „Pomoc dzieci i młodzieży w dążeniu do zdrowej wagi” (JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht). Ponadto dzięki Kodowi Identyfikowalności ALDI (ATC), który gwarantuje transparentność informacji na temat pochodzenia mięsa drobiowego i wieprzowego czy naszej kampanii w zakresie zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Odpowiedzialne zakupy” (Duurzaamheidscampagne „Verantwoord boodschappen doen“)  wspieramy naszych klientów w dokonywaniu świadomych zakupów. W zakresie redukcji odpadów spożywczych nawiązaliśmy ścisłą współpracę z uniwersytetem Wageningen i Voedselbank Nederland. Tak jak w przypadku ALDI Nord w Niemczech, Belgii i Luksemburgu również w Holandii wycofujemy torby zakupowe jednorazowego użytku, mówimy im nawet „Doei!” (żegnaj) – od 2019 roku będziemy oferować tylko i wyłącznie torby wielokrotnego użytku. Ponadto ALDI Holandia angażuje się także na rzecz ochrony klimatu. W ramach działań proekologicznych wszystkie nowe sklepy posiadają klasę energetyczną co najmniej A+++, dzięki czemu są szczególnie energooszczędne. Dodatkowo od 2015 roku ALDI Holandia pobiera wyłącznie zieloną energię elektryczną.

Nasze ciekawostki

74% sklepów

W drugim roku naszej współpracy z Voedselbank Nederland już 74% naszych sklepów przekazywało żywność regionalnym bankom żywności. W 2016 roku było to ok. 29%.

Już w 2015 roku pobór energii elektrycznej w ALDI Holandia został w 100% przekształcony na zieloną energię elektryczną. W 2017 roku była ona w całości pobierana z europejskiej energii wiatrowej.

Profil ALDI Holandia

Spółki regionalne 9
Ilość sklepów 494
Pracownicy ALDI łącznie
8.654
Rok wprowadzenia na rynek 1973
Strona internetowa www.aldi.nl
Nasze krajowe cele z programu CR (2017):

Aktualny podgląd naszych celów znajdą Państwo w: Program CR 2018.

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Zamiana produktów zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego lub przetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego spełniające kryteria jednogwiazdkowego znaku jakości “Beter Leven” (wymóg minimalny) nowy sukcesywnie 100 % Holandia
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej nowy sukcesywnie rozszerzenie Holandia
Wyróżnienie znakiem jakości Milieukeur wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii nowy 2019 100 % Holandia

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska   2017 100 % Holandia
Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych nowy 2018 100 %
Holandia

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Obszar działania: zaangażowanie społeczne i wspieranie dialogu

Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania, mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników nowy sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Holandia

 Cel zrealizowany   Proces ciągły

Nasze projekty i tematy

Produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł
Owoce i warzywa: zrównoważony rozwój w szerokim zakresie
Więcej
Zdrowie
Holandia: zdrowe odżywianie od najmłodszych lat
Więcej
Tematy Kluczowe
Jakość produktu
Więcej
Tematy Kluczowe
Zrównoważone kształtowanie asortymentu
Więcej
Marnowanie żywności
Misja ratowania
Więcej
Torba
Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem
Więcej
Ochrona zasobów
walka z „plastikową zupą"
Więcej