Wskaźniki

Zarządzanie

Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord

Całkowity obrót netto w roku obrotowym (w mld Euro)

Sklepy i pracownicy

Łączna liczba sklepów i liczba pracowników (całkowita) według płci i regionu na dzień 31.12.

  2015 2016 2017
  Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety Liczba sklepów Liczba pracowników
w tym kobiety
Belgia/Luksemburg1 461 6.256 4.452 457 6.412 4.455 459 6.727 4.804
Dania 220 2.037 1.051 222 2.184 1.128 188 2.277 1.099
Niemcy 2.339 31.429 22.521 2.298 35.215 25.405 2.249 35.836 25.511
Francja 899 7.420 4.533 891 8.243 5.204 888 9.218 5.592
Holandia 498 6.291 3.893 491 6.300 3.857 494 8.654 5.099
Polska 105 1.160 1.002 118 1.466 1.254 124 1.906 1.706
Portugalia 47 613 416 48 803 535 57 1.178 768
Hiszpania 260 2.973 1.889 264 3.456 2.174 272 3.571 2.263
Grupa Przedsiębiorstw 4.829 58.179 39.757 4.789 64.079 44.012 4.731 69.367 46.842

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Artykuły i marki własne w asortymencie

Liczba artykułów i udział marek własnych w asortymencie stałym (w procentach)1

  2015 2016 2017
  Liczba artykułów udział marek własnych (w %) Liczba artykułów udział marek własnych (w %) Liczba artykułów udział marek własnych (w %)
Belgia/Luksemburg2 1.113 99,7 1.373 97,6 1.465 96,1
Dania 1.394 87,7 1.651 81,0 1.826 75,5
Niemcy 1.183 94,8 1.461 94,0 1.432 91,1
Francja 1.210 94,6 1.450 95,1 1.452 90,9
Holandia 1.238 97,7 1.437 94,2 1.737 93,5
Polska 1.339 88,6 1.700 86,8 2.101 73,6
Portugalia 1.477 92,3 1.505 85,3 1.639 85,8
Hiszpania 1.422 90,2 1.609 89,7 1.842 89,6
Grupa Przedsiębiorstw 1.297 92,9 1.523 90,2 1.687 86,2

1 Wobec naszych dostawców definiujemy jasne wymagania dot. naszych marek własnych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Szacunek wobec pracowników

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

  2015 2016 2017
  Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety
Sprzedaż 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazyn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Logistyka 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Administracja 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Wyższy szczebel zarządzaniat 577 122 589
139 631 155
Niższy szczebel zarządzania 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Pozostałe1 542 33 556 31 621 28
Grupa Przedsiębiorstw 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy na dzień 31.12. (w procentach)

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy


1
Udział pracowników został obliczony z wyłączeniem Polski, ponieważ w Polsce nie są zawierane układy zbiorowe pracy.

Średni staż pracy pracowników

Średni staż pracy pracowników (w latach)

  2015 2016 20171
Belgia/Luksemburg2 12 12 12
Dania 4 4 4
Niemcy 10 10 10
Francja 6 6 5
Holandia 10 10 8
Polska 3 3 3
Portugalia 3 2 2
Hiszpania 3 3 4
Grupa Przedsiębiorstw 6 6 9

1 Dzięki zmianie metody zbierania danych otrzymano dokładniejszą wartość dla Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w stosunku do wartości z lat ubiegłych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę

Liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i płci na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
  na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety na czas określony w tym  kobiety na czas nieokreślony w tym  kobiety
Belgia/Luksemburg1 9,6 64,3 90,4 68,2 9,2 62,9 90,8 75,7 11,7 64,5 88,3 74,3
Dania 1,5 65,5 98,5 51,9 0,2 60,0 99,8 52,3 6,8 50,6 93,2 48,3
Niemcy 15,5 67,1 84,5 72,1 21,7 68,6 78,3 71,2 19,5 64,6 80,5 72,4
Francja 10,8 62,8 89,2 64,3 10,2 64,9 89,8 65,4 10,2 65,8 89,8 64,6
Holandia 32,8 59,7 67,2 63,6 30,9 57,7 69,1 63,6 42,3 49,8 57,7 64,1
Polska 61,1 86,6 38,9 85,0 60,8 86,3 39,2 83,7 63,4 83,5 36,6 84,8
Portugalia 58,0 69,9 42,0 69,1 58,2 67,2 41,8 68,7 66,2 66,4 33,8 70,1
Hiszpania 4,9 51,4 95,1 63,3 5,3 48,1 94,7 63,5 4,5 53,6 95,5 65,1
Grupa Przedsiębiorstw 16,5 66,3 83,5 68,7 19,7 67,3 80,3 69,1 21,3 62,6 78,7 69,5

1W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym na dzień 31.12.

Nie we wszystkich krajach stosowany jest model kształcenia zawodowego według niemieckiego wzorca, dlatego przedstawione dane na temat liczby stażystów ograniczają się do Danii, Niemiec i Francji. System obowiązujący w Holandii i Hiszpanii obecnie nie jest uwzględniany przy mierzeniu wskaźników, ponieważ te modele kształcenia nie są identyczne. W Niemczech dodatkowo istnieje możliwość studiowania w systemie dualnym.

  2015 2016 2017
  Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym Stażyści Studenci studiujący w systemie dualnym
Dania 53 52 59
Niemcy 2.014 92 1.757 99 2.084 123
Francja 241 194 189
Ogółem 2.308 92 2.003 99 2.332 123
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

Udział kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 24,9 27,3 29,5
Dania 20,2 20,0 21,3
Niemcy 24,6 26,7 27,8
Francja 17,5 21,4 23,1
Holandia 15,1 16,3 17,9
Polska 38,6 40,3 36,7
Portugalia 43,2 45,2 48,0
Hiszpania 34,8 32,8 34,0
Grupa Przedsiębiorstw 23,8 25,8 27,3

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

  2015 2016 2017
  Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety
Belgia/Luksemburg1 2.021 877 4.235 3.575 2.117 903 4.295 3.552 2.325 1.099 4.402 3.705
Dania 1.048 468 989 583 1.074 468 1.110 660 1.098 413 1.179 686
Niemcy 7.267 3.125 24.162 19.396 7.258 2.977 27.957 22.428 7.370 2.994 28.466
22.517
Francja 5.184 2.504 2.236 2.029 5.474 2.722 2.769 2.482 5.993 2.794 3.225 2.798
Holandia 1.639 324 4.652 3.569 1.622 317 4.678 3.540 1.775 363 6.879 4.736
Polska 473 337 687 665 809 617 657 637 1.334 1.134 572 572
Portugalia 230 94 383 322 265 144 538 391 333 157 845 611
Hiszpania 1.220 611 1.753 1.278 1.407 718 2.049 1.456 1.427 708 2.144 1.555
Grupa Przedsiębiorstw 19.082 8.340 39.097 31.417 20.026 8.866 44.053 35.146 21.655 9.662 47.712 37.180

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Pracowników według grup wiekowych

Udział pracowników według grup wiekowych na dzień 31.12. (w procentach)

Udział pracowników według grup wiekowych na dzień 31.12.
Pracownicy o znacznym stopniu niepełnosprawności

Udział pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
Udział pracowników niepełnosprawnych 1,7 1,6 1,6
Liczba chorych

Liczba osób chorych pobierających wynagrodzenie (w procentach)

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 4,5 4,2 4,2
Dania 4,1 3,7 3,3
Niemcy 3,8 4,2 4,4
Francja 5,5 4,6 5,1
Holandia 4,1 4,1 4,3
Polska 2,6 3,1 3,2
Portugalia2 n/a n/a n/a
Hiszpania 2,9 2,6 3,2
Grupa Przedsiębiorstw 3,9 3,8 4,0

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).
2  Brak danych o osobach chorych pobierających wynagrodzenie w Portugalii (n/d = dane niedostępne).

 

Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Produkty oficjalnie wycofane ze sprzedaży

Liczba artykułów oficjalnie wycofanych ze sprzedaży, w podziale na artykuły z grupy Food i Non-Food

  2015 2016 2017
 

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food Ogółem Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food Ogółem Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food
Belgia/ Luksemburg1 3 3 1 1 4 4
Dania 2 2 3 3 3 3
Niemcy 5 1 4 10 10 9 8 1
Francja 14 122 2 233 22 1 11 10 1
Holandia 2 2 3 3 4 4
Polska 1 1 1 1
Portugalia 1 1
Hiszpania 3 1 2 5 2 3
Grupa Przedsiębiorstw 26 20 6 44 41 3 38 33 5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).
2
Z tego sześć na podstawie błędnej deklaracji na opakowaniu.
3
W 16 przypadkach chodziło o regionalne wycofanie ze sprzedaży, łącznie sześć razy dokonano wycofania ze sprzedaży na skutek błędnej deklaracji.

Artykuły reklamowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub Öko-TEST

Liczba artykułów, do reklamy których wykorzystano wyniki testów Stiftung Warentest lub magazynu konsumenckiego ÖKO-TEST 1

Mit Stiftung Warentest- oder ÖKO-TEST beworbene Artikel

Wyróżnianie artykułów wynikami testów jest możliwe tylko w Niemczech, dlatego wyszczególnione dane odnoszą się tylko do Niemiec.

Oznakowane artykuły wegetariańskie i wegańskie

Liczba zalistowanych artykułów marki własnej Food i Non-Food oznakowanych jako wegetariańskie i/lub wegańskie w asortymencie stałym i akcyjnym1

W Grupie Przedsiębiorstw oprócz oznakowanych artykułów w asortymencie znajduje się wiele nieoznakowanych artykułów wegetariańskich i /lub wegańskich.

  2015 20162 2017
  artykuły wegetariańskie / wegańskie artykuły wegetariańskie / wegańskie artykuły wegetariańskie / wegańskie
Belgia/Luksemburg3 5 8 14
Dania 2 14
Niemcy 16 56 129
Francja 4
Holandia 7 8 13
Polska 2 19
Portugalia 5 21
Hiszpania 1 3 24
Grupa Przedsiębiorstw 29 78 185

1 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3  W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Liczba artykułów ekologicznych (BIO) oraz z certyfikatem Fairtrade

Liczba artykułów marki własnej z unijnym logo produkcji ekologicznej oraz liczba zakupionych artykułów marki własnej z certyfikatem Fairtrade w asortymencie stałym i akcyjnym

  2015 2016 2017  
  Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade Artykuły BIO Artykuły z certyfikatem Fairtrade
Belgia/Luksemburg1 56 3 61 9 101 16
Dania 86 8 118 11 150 19
Niemcy 125 15 144 21 188 30
Francja 45 60 1 103 14
Holandia 66 37 114 41 112 29
Polska 9 1 10 1 45 6
Portugalia 60 7 77 12 76 19
Hiszpania 105 1 131 4 225 4
Grupa Przedsiębiorstw2 433 58 517 70 803 73

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).
2 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.

Udział artykułów z Kodem Identyfikowalności ALDI w Niemczech

Udział artykułów mięsnych lub zawierających mięso w marce własnej w asortymencie stałym i akcyjnym w Niemczech opatrzonych kodem ATC (w %)

Na podstawie wprowadzenia kodu ATC dla kolejnych grup asortymentowych i w kolejnych krajach gromadzenie danych będzie w najbliższych latach poszerzone i umiędzynarodowione.

 

Zakłady produkcyjne z grup asortymentowych Non-Food według krajów

Udział zakładów produkcyjnych zaangażowanych w produkcję artykułów Non-Food z wymienionego asortymentu (w procentach)

 Zakłady produkcyjne 2017 z grup asortymentowych Non-Food według krajów

Udział zakupionych artykułów zawierających surowce z certyfikatem FSC® lub PEFC™

Udział zakupionych artykułów marki własnej wyprodukowanych z surowców z certyfikatem FSC® lub PEFCTM w łącznej liczbie zakupionych artykułów marki własnej z asortymentu stałego i akcyjnego zawierających w swoim składzie drewno, tekturę, papier, wiskozę i włókninę na bazie celulozy, jak również bambus (w procentach).

Zostały wyróżnione trzy formy certyfikacji: FSC® 100%, FSC® MIX i PEFCTM. W 2017 r. największy udział (około 48 procent) przypadł certyfikacji FSC® MIX, następnie certyfikacji FSC® 100% (około 30 procent ), a w dalszej kolejności certyfikacji PEFCTM (około 22 procent).

  2015 2016 20171  
  Ogółem w tym FSC® 100% w tym FSC® MIX w tym PEFC™ Ogółem w tym FSC® 100% w tym FSC® MIX w tym PEFC™ Ogółem w tym FSC® 100% w tym FSC® MIX w tym PEFC™
Belgia/Luksemburg2 24,8 41,5 12,3 46,2 28,8 38,9 23,6 37,5 52,1 32,8
45,1
22,1
Dania 72,4 32,9 38,2 28,9 89,8 21,9 63,2 14,9 93,2 45,7 39,1 15,2
Niemcy 84,4 34,5 31,1 34,4 87,3 25,3 58,6 16,1 88,2 28,6 55,1 16,3
Francja 41,5 25,8 47,4 26,8 46,4 35,4 41,5 23,1 65,7 35,0 40,8 24,2
Holandia 54,3 20,6 28,6 50,8 58,4 29,6 38,0 32,4 68,5 36,9 33,6 29,5
Polska 59,4 47,4 15,8 36,8 60,6 26,0 44,1 29,9 65,4 37,0 42,0 21,0
Portugalia 60,2 37,5 21,4 41,1 68,7 33,3 43,0 23,7 86,3 42,1 43,7 14,3
Hiszpania 42,6 32,6 15,2 52,2 64,0 30,1 34,0 35,9 74,5 41,0 37,1 21,9
Grupa Przedsiębiorstw 41,3 30,9 36,7 32,4 53,1 26,4 49,7 23,9 62,8 30,0 47,9 22,1

1 W 2017 r. wraz z opublikowaniem międzynarodowej polityki zakupowej drewna, zakres obowiązywania poszerzono o kolejne grupy towarowe, jak i artykuły marki własnej zawierające w swoim składzie wiskozę i włókninę na bazie celulozy oraz bambus.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział bawełny certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej masie sprzedanej bawełny

Udział oferowanej bawełny, certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju, w łącznej wadze bawełny wykorzystanej w okresie sprawozdawczym do produkcji artykułów marki własnej z grupy asortymentowej odzież i tekstylia domowe w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

  2017  
  Ogółem w tym GOTS w tym OCS w tym  inne Bio w tym Fairtrade w tym z recyklingu bez logo
Belgia/Luksemburg1 9,6 60,5 7,9 11,4 20,2
Dania 19,1 76,7 0,4 5,4 14,2 3,3
Niemcy 22,8 82,8 1,4 1,4 11,0 3,4
Francja 19,0 72,6 0,9 2,8 6,7 16,9
Holandia2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Polska 11,3 61,3 2,0 29,9 1,8 5,1
Portugalia 19,6 83,9 1,4 1,8 8,7 4,2
Hiszpania 17,2 81,5 1,5 1,9 15,1
Grupa Przedsiębiorstw 20,6 80,5 1,3 2,2 10,4 5,6

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).
2 Dane za rok 2017 dot. tonażu bawełny dla spółki ALDI w Holandii nie są dostępne  (n/d =dane niedostępne).

Udział zakupionych artykułów rybnych certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionych artykułów marki własnej posiadających certyfikat MSC, ASC, GLOBALG.A.P. lub unijne logo produkcji ekologicznej w łącznej liczbie zakupionych artykułów rybnych, w podziale na rodzaj certyfikacji (w procentach)1

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw zakupionych zostało około 40 procent artykułów rybnych certyfikowanych według jednego ze zdefiniowanych standardów zrównoważonego rozwoju. Największy udział (około 66 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu MSC, następnie ASC (około 19 procent) oraz certyfikacji GLOBALG.A.P. (około 13 procent), jak również artykułom z unijnym logo produkcji ekologicznej (około 4 procent).

  2015 2016 2017  
  Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej
Belgia/ Luksemburg2 32,4 82,6 8,7 8,7 56,0 60,0 30,0 20,0 51,8 56,1 24,7 17,8 1,4
Dania 56,9 72,4 6,9 20,7 59,4 65,8 10,5 21,1 2,6 75,4 74,4 16,3 4,7 4,6
Niemcy 70,6 64,0 10,1 22,5 3,4 66,9 55,9 7,5 31,2 5,4 71,1 64,1 10,4 19,8 5,7
Francja 17,9 85,0 5,0 40,0 22,2 62,5 15,6 25,0 36,9 66,1 18,6 11,9 8,5
Holandia 47,4 67,3 16,4 14,5 1,8 50,9 69,5 18,6 13,6 3,4 61,5 66,1 28,8 11,9 3,4
Polska 35,8 73,7 10,5 21,1 31,1 78,9 5,3 15,8 42,3 66,7 15,2 15,1 3,0
Portugalia 25,0 76,9 23,1 28,8 53,3 13,3 26,7 6,7 27,6 71,9 9,4 12,5 6,2
Hiszpania 10,9 76,9 15,4 7,7 10,0 66,7 13,3 13,3 6,7 12,9 65,0 15,0 5,0 15,0
Grupa Przedsiębiorstw 32,9 71,7 11,5 17,3 2,6 36,0 63,4 17,5 20,2 3,1 39,5 66,3 18,8 13,3 4,2

1 Artykuły posiadające większą liczbę certyfikatów znaku jakości w podziale wyszczególnione są pod wszystkimi odnośnymi kategoriami, jednak w liczbie łącznej liczone są tylko jako jeden artykuł. Dlatego suma kategorii według podziału może wynieść więcej niż 100 procent..
2
W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju według grup asortymentowych

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w asortymencie stałym i akcyjnym w podziale na grupy asortymentowe (w procentach)1

  2017
  Świeże ryby (chłodnia) Ryby mrożone Konserwy rybne Pozostałe
Belgia/Luksemburg2 81,8 76,5 32,1 49,4
Dania 78,6 91,7 50,0 61,5
Niemcy 82,9 88,9 58,3 62,8
Francja 75,0 68,8 20,0 28,3
Holandia 81,8 74,1 50,0 22,7
Polska 34,4 63,6 11,1 76,5
Portugalia 81,3 12,2 4,5 35,1
Hiszpania 22,9 30,0 3,4 3,1
Grupa Przedsiębiorstw 58,0 41,2 18,5 38,6

1 Ogólnie przyporządkowano wszystkie artykuły do czterech grup asortymentowych. Publikacje charakterystyczne dla danego kraju mogą w poszczególnych krajach różnić się ze względu na różne grupy asortymentowe.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT w łącznej liczbie zakupionych jaj świeżych (w procentach)1

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg2
86,0 80,0 84,9
Niemcy 100,0 100,0 100,0
Holandia 100,0 100,0 100,0
Polska 34,4 32,3 26,9
Grupa Przedsiębiorstw 97,6 96,6 96,9

1 Certyfikat KAT nie ma zastosowania we wszystkich krajach. Dlatego wyszczególnione są tutaj jedynie te kraje, w których certyfikat ten ma zastosowanie.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Udział certyfikowanego oleju palmowego

Udział oleju palmowego posiadającego certyfikat fizycznego modelu łańcucha dostaw RSPO wykorzystanego do wytworzenia naszych produktów w kategorii Food i Non-Food w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)1

  2015 2016 20172  
  Ogółem Ogółem Ogółem Food Non-Food
Belgia/Luksemburg3 77,7 85,4 92,8 99,8 20,1
Dania 30,1 91,0 96,1 99,4 46,0
Niemcy 86,7 90,0 91,9 100,0 46,8
Francja 66,5 82,2 87,4 100,0 26,8
Holandia 71,4 88,3 85,4 91,3
15,2
Polska 78,7 69,2 75,1 76,5 53,0
Portugalia 62,7 84,1 80,5 90,9 20,3
Hiszpania 36,9 68,7 63,2 72,2 36,3
Grupa Przedsiębiorstw 76,8 86,7 89,2 97,4 35,8

1 Dane opierają się częściowo na wyliczeniach prognostycznych.
2 Podział produktów według kategorii Food i Non-Food jest możliwy dopiero od 2017 r.
3
W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział certyfikowanych artykułów zawierających kakao

Udział zakupionych artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym zawierających kakao certyfikowane pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej liczbie zakupionych artykułów zawierających kakao (w procentach).

W 2017 r. artykuły marki własnej zawierały około 88 procent kakao z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Największy udział (około 98 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ, następnie Fairtrade (około 1,5 procent, włącznie z 0,1 procent artykułów z certyfikatem Fairtrade i unijnym logo produkcji ekologicznej) oraz unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 0,7 procent).

  2015
2016 2017  
  Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ
Belgia/Luksemburg1 20,0 1,9 98,1 77,0 2,0 98,0 98,2 2,2 97,5
Dania 73,5 100,0 89,6 1,2 98,8 82,6 1,1 97,8
Niemcy 77,0 0,9 99,1 90,1 0,8 99,2 93,8 0,2 97,8
Francja 23,9 100,0 90,9 0,4 99,6 88,0 1,4 97,8
Holandia 77,5 3,6 96,4 84,2 3,2 96,4 95,3 1,6 98,4
Polska 69,7 100,0 68,6 0,8 99,2 80,0 98,4
Portugalia 68,5 100,0 80,2 0,5 99,5 88,5 0,9 97,3
Hiszpania 55,4 99,4 70,3 0,5 99,5 88,9 0,5 96,7
Grupa Przedsiębiorstw 48,9 1,9 97,9 78,8 1,5 98,4 87,6 1,4 97,9

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionej kawy certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionej certyfikowanej bądź zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju kawy w całkowitej masie kawy zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)

Zakupiona przez nas kawa była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnym logo produkcji ekologicznej, 4C, Rainforest Alliance oraz UTZ. W 2017 r. łącznie około 48 procent  zakupionej kawy było certyfikowane bądź zweryfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 80 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ następnie certyfikacji Fairtrade i unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 9 procent).

  2015 2016 2017  
Belgia/Luksemburg2 11,2 16,4 44,1
Dania 13,6 18,7 49,0
Niemcy 14,1 21,9 50,0
Francja 9,2 15,7 43,9
Holandia 11,3 15,8 44,8
Polska 9,8 13,4 43,5
Portugalia 16,5 29,6 60,6
Hiszpania 19,2 36,9 61,6
Grupa Przedsiębiorstw 12,8 19,5 47,8

1 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w całkowitej masie herbaty zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Zakupiona przez nas herbata była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnego logo produkcji ekologicznej, Rainforest Alliance, jak również UTZ oraz UEBT/UTZ. W 2017 r. łącznie około 53 procent zakupionej herbaty było certyfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 54 procent) przypadł certyfikatowi Rainforest Alliance następnie unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 28 procent).

  20152 20162 2017
Belgia/Luksemburg3 7,9 20,9 38,9
Dania 12,2 29,6 49,8
Niemcy 17,8 37,2 55,4
Francja 12,0 34,4 50,6
Holandia 13,2 25,2 44,0
Polska 14,7 20,1 48,4
Portugalia 46,4 36,4 53,3
Hiszpania 33,5 36,3 56,8
Grupa Przedsiębiorstw 17,1 34,3 52,9

1 W zestawieniu uwzględniono zarówno artykuły marki własnej zawierające herbatę (produkty zawierające wyroby z krzewu herbacianego, jak np. czarna i zielona herbata), jak również artykuły marki własnej zawierające wyroby herbatopodobne (np. herbatki ziołowe i owocowe).
2 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Ilość wydanych toreb zakupowych

Ilość wydanych toreb zakupowych według rodzaju (w tysiącach sztuk)

  2015 2016 2017
  Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw Torby zakupowe Torby zakupowe  wielokrotnego użytku Torby termioizolacyjne Torebki papierowe na pieczywo Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw
Belgia/Luksemburg1 8.729 963 310 7.615 8.759 1.088 337 9.213 8.268 1.225 362 8.794
Dania 6.459 79 48 7.315 3.678 6.733 84 50 9.187 3.536 6.606 71 42 12.951 4.480
Niemcy 46.627 1.753 878 118.652 184.744 44.160 2.182 876 129.580 181.688 36.543 2.081 930 160.093 175.730
Francja2 9.813 2.345 844 20.647 10.500 11.016 1.332 808 46.638 10.500 10.681 1.506 820 58.864 38.320
Holandia 6.392 465 192 5.483 444 180 111 6.034 518 220 5.867 1.792
Polska3 2.202 39 25.760 2.780 43 17 2.888 26.880 2.623 51 25 7.920 41.280
Portugalia 1.725 157 11 2.373 10.206 2.208 206 15 7.560 9.072 3.127 298 22 16.888 14.742
Hiszpania 17.344 433 57 23.160 12.000 22.248 573 75 29.254 21.736 25.572 624 101 37.113 33.916
Grupa Przedsiębiorstw 99.292 6.234 2.340 179.762 246.888 103.387 5.952 2.356 234.431 253.412 99.455 6.374 2.523 308.489 310.171

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ). W Belgii zastosowano zarówno papierowe torebki na pieczywo jak i torebki z tworzywa sztucznego.
2
Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za lata 2015 i 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W porównaniu do pozostałych krajów Grupy Przedsiębiorstw torby zakupowe w Polsce różnią się wzorem i rozmiarem.

Materiały zastosowane w opakowaniach jednostkowych

Waga zastosowanych materiałów w opakowaniach jednostkowych (w tonach)1, 2, 3

  2015 2016 2017
  Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe Ogółem Drewno, tektura, papier Tworzywa sztuczne Pozostałe
Belgia/Luksemburg4 100.260 22.418 26.766
51.076 84.539 16.967 24.921
42.651 74.074 13.203 24.387 36.484
Dania 5.000 882 1.323 2.795 2.521
554 397 1.570
8.880 1.612 1.525 5.743
Niemcy 584.192 83.163 177.909 323.120 286.952 52.191 53.314 181.447 280.692 50.964 48.194 181.534
Francja 15.002 2.431 3.004 9.567 7.798 1.526 900 5.372
54.697 9.931 9.391 35.375
Holandia 90.155 10.437 23.857 55.861 64.215
7.758 16.703 39.754 104.028 14.896 23.763 65.369
Polska5 8.658 2.715 2.066 3.877 4.410 1.633 901 1.876
7.643 2.171 1.614 3.858
Portugalia 2.075 506 558 1.011 1.885 475 437 973 7.947 813 3.764 3.370
Hiszpania 20.125 4.857 6.354 8.914 14.265 3.840
3.275 7.150 30.462 6.845 6.228 17.389
Grupa Przedsiębiorstw 825.467 127.409 241.837 456.221 466.585 84.944 100.848 280.793 568.423 100.435 118.866 349.122

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Zestawienie nie zawiera danych dotyczących artykułów, zakupionych przez nasze spółki w Danii i Francji. Ilości podane dla tych krajów zostały pozyskane w ramach wspólnych zakupów ALDI Einkauf.
3 W porównaniu z minionymi latami zmiany wartości we wszystkich krajach poza Belgią i Luksemburgiem wynikają ze zmian metody wyliczeń szacunkowych na podstawie zamówionych ilości dla wspólnych zakupów organizowanych przez ALDI Einkauf.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“). Wartości dot. opakowań z tworzywa sztucznego bazują na ustawowej deklaracji dot. opakowań i zostały dopasowane wstecz dla poprzednich dwóch lat.
5 W odniesieniu do artykułów zakupionych w Polsce opakowania zbiorcze i jednostkowe zostały ujęte łącznie jako opakowania jednostkowe.

Opakowania jednostkowe z drewna, tektury, papieru wchodzące w zakres obowiązywania naszej polityki zakupowej drewna

Udział drewna, tektury, papieru w wadze materiałów zastosowanych w opakowaniach jednostkowych (w procentach)

  2015 2016 2017
Grupa Przedsiębiorstw 15,4 18,2 17,7

Oszczędzanie zasobów

Bezpośrednie zużycie energii

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na kraje (w MWh)1

Największa część bezpośredniego zużycia energii generowana jest przez korzystanie z gazu ziemnego do wytwarzania ciepła oraz oleju napędowego jako paliwa w logistyce. Całkowite zużycie zmalało nieznacznie w porównaniu do roku 2016.

  2015 20162 2017  
Belgia/Luksemburg3 108.941 109.576 111.286
Dania 20.962 20.692 19.766
Niemcy 386.112 402.431 397.002
Francja 149.429 143.479 147.787
Holandia 84.156 86.055 80.058
Polska 12.896 14.905 16.639
Portugalia 1.013 1.084 1.206
Hiszpania 4.177 4.449 4.731
Grupa Przedsiębiorstw 767.686 782.671 778.475

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Bezpośrednie zużycie energii według źródła

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na nośniki energii (w MWh)1

  2015 2016 2017
Gaz ziemny 418.129 429.621 418.921
Olej opałowy 27.589 25.321 25.509
Biogaz 154 89 67
Olej napędowy (w tym z napędem  generatorów) 321.314 327.163 333.492
Benzyna 66 26 18
Gaz płynny 434 451 466

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.

 

Pośrednie zużycie energii

Zużycie prądu i ciepła z sieci ciepłowniczej (w MWh)1

Zużycie prądu w naszych lokalizacjach wynoszące prawie 990 GWh odpowiada za największą część zapotrzebowania na energię. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło ono nieznacznie o 6 procent. Ten wzrost wynika m.in. z dłuższych godzin otwarcia oraz z wyposażania sklepów w dodatkowe regały chłodnicze i automaty piekarnicze.

  2015 20162 2017
  Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej
Belgia/Luksemburg3 88.411
88.411
89.559 89.559
101.354 101.354
Dania 50.569
39.659
10.910
51.141
39.739
11.402
50.470 39.855 10.615
Niemcy 451.014 433.393
17.621
463.361
445.897
17.464 472.279 454.553 17.726
Francja 177.762
177.762
167.805
167.805

180.752 180.752
Holandia 79.780 78.779 1.001
82.177 81.077
1.100 84.669 83.716 953
Polska 17.394
16.110
1.284
20.429
18.606
1.823
25.335 22.173 3.162
Portugalia 14.113
14.113
14.884
14.884
17.720 17.720
Hiszpania 79.694
79.694
79.070
79.070

89.029 89.029
Grupa Przedsiębiorstw 958.737
927.921
30.816
 968.426
936.637
31.789
1.021.608 989.152
32.456

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

 

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) (w tonach ekwiwalentu CO2)

Emisje gazów cieplarnianych zostały określone na podstawie zużycia energii i paliw napędowych oraz strat czynników chłodniczych. Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA względnie GEMIS dla emisji związanych z zakupem energii cieplnej z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisję czynnika „miejscowego” i „rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku „miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników „rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii.  Obliczenie emisji gazów cieplarnianych według metody „miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA).

  2015 2016 2017
  Scope 11 Scope 22
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22
“w oparciu o rynek“
Scope 11 Scope 22, 3
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22, 3
“w oparciu o rynek“
Scope 11 Scope 22
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22
“w oparciu o rynek“
Belgia/Luksemburg4 42.096 17.782 15.781
40.328 18.656 13.246 38.639 22.674 14.859
Dania 11.104 13.241 8.973
10.466 11.372 10.914 14.942 8.119 10.859
Niemcy 120.089 214.793 262.533
110.178 211.664 38.301 108.069
203.918 223.790
Francja 74.861 11.350 2.666
75.277 6.863 6.276 67.101 8.364 6.756
Holandia 31.253 35.044 72 29.802 38.393 143 28.147 40.984 124
Polska 3.940 12.866 13.488
5.501 14.688 15.185 6.931 17.295 18.441
Portugalia 1.529 3.964 6.180 2.817 3.793 4.334 5.728 5.695 5.080
Hiszpania 12.239 19.467 30.218
12.267 20.096 26.774
10.980 25.718 29.854
Grupa Przedsiębiorstw 297.111 328.507 339.911
286.636 325.525 115.173 280.537 332.767 309.763

1 Zakres 1: Emisje z bezpośredniego zużycia energii/budynki, zużycie paliwa/logistykę oraz straty czynnika chłodniczego.
2 Zakres 2: Emisje z zużycia prądu oraz zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej według podziału na emisję „miejscowe” i „rynkowe”
3 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

 

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 według źródła 2016 & 2017

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) proporcjonalnie według źródeł (w procentach, w oparciu o emisje „miejscowe”) 

Emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2)
Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (w kWp)

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 438 1.095
2.594
Dania 35 45 45
Niemcy 11.526
19.537 26.708
Francja 273
Holandia 149 149 209
Polska
Portugalia 866 990 1.466
Hiszpania 732 804 850
Grupa Przedsiębiorstw 13.746
22.620
32.145

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Wygenerowana energia

Wygenerowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych i zużycie własne (w MWh)

  2015 2016 2017  
  Generowany prąd Użytek własny Generowany prąd Użytek własny Generowany prąd Użytek własny
Belgia/Luksemburg1 275 251 815
659 1.809 1.629
Dania 10 10 47 47 41 29
Niemcy 7.498 4.575 13.445 8.752
18.261 11.967
Francja 125 102
Holandia 150 115 156 124 156 123
Polska
Portugalia 25 25 1.085
864 1.537 1.285
Hiszpania 205 174 391 321 1.224 1.224
Grupa Przedsiębiorstw 8.163 5.150 15.939
10.767
23.153 16.359

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

 

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów na dzień 31.12. według rodzaju pojazdu

  2015 2016 2017
  Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1 Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1 Liczba samochodów ciężarowych Liczba samochodów osobowych
Pozostałe pojazdy1
Belgia/Luksemburg2 217 185 8 219 211 8 223 226 7
Dania 56 89 5 56 92 5 52 100 4
Niemcy 909 909 74 880 969 75 736 1.125
74
Francja 238 314 23 234 349 25 227 349 22
Holandia 200 188 8 189 201 8 173 211 8
Polska 64 2 82 2 76 2
Portugalia 41 1 47 1 55 1
Hiszpania 159 170 2 165 2
Grupa Przedsiębiorstw 1.620 1.949 121 1.578 2.121 126 1.411 2.307 120

1 Do tej grupy zaliczają się wózki jezdniowe i pojazdy z napędem gazowym.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Zużycie paliw napędowych

Zużycie paliw napędowych przez samochody ciężarowe, osobowe i pozostałe pojazdy (w litrach względnie w kilogramach gazu napędowego)

  2015 2016 2017
  Olej napędowy1 (l) Benzyna (l) Gaz (kg) Olej napędowy 1,2  (l) Benzyna (l) Gaz (kg) Olej napędowy1 (l) Benzyna (l) Gaz (kg)
Belgia/Luksemburg3 4.215.607 4.322.031
4.407.171
Dania 1.513.990 913
1.480.176
595 330 1.412.919 339 66
Niemcy 16.335.662
7.368
21.365
16.863.778 2.266 21.270
17.419.921 1.698 20.655
Francja 5.858.537 9.737
5.730.617
9.828 5.913.078 10.116
Holandia 3.626.422
3.687.240 3.526.601
Polska 144.629
1.386
158.452
567 180.340 1.331
Portugalia 100.883
600
108.132
500 120.112 300
Hiszpania 404.581
415.182
2.828 423.613 4.059
Grupa Przedsiębiorstw 32.200.311
7.368
34.001
32.765.608 2.861 35.323 33.403.755 2.037 36.527

1 Łącznie ze zużyciem oleju opałowego do napędu silników agregatów chłodniczych (poza obszarem Niemiec).
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Zbiórki żywności

Udział sklepów, które przekazują instytucjom charytatywnym artykuły spożywcze nienadające się już do sprzedaży w ogólnej liczbie sklepów (w procentach).

Zasadniczo rozdysponowujemy towary w taki sposób, aby powstawało jak najmniej strat. Ewentualne nadwyżki w miarę możliwości są przeznaczane na cele dobroczynne. Jednak nie w każdej lokalizacji dostępne są organizacje mogące przyjmować darowizny w formie żywności.

  2015 2016 2017  
Belgia/Luksemburg1 100,0 100,0 100,0
Dania 3,6 3,6 18,1
Niemcy 98,1 99,1 99,0
Francja 23,4
Holandia 28,7 74,2
Polska 4,8 24,6 38,7
Portugalia 8,5 25,0 31,6
Hiszpania 76,5 75,4 76,1
Grupa Przedsiębiorstw 61,5 65,2 75,4

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“)

Ilość odpadów w Niemczech

Ilość powstałych odpadów według rodzaju odpadu (w tonach)1

Ilość odpadów w Niemczech w stosunku do 2016 r. nieznacznie wzrosła, przy czym największa część naszego wskaźnika nagromadzenia odpadów przypada na odpady opakowaniowe. Odpady niebezpieczne w ilości 420 ton stanowią jedynie około 0,2 procenta całej masy odpadów. Do takich odpadów należą przede wszystkim zużyty olej, filtry olejowe, akumulatory pojazdów i świetlówki zawierające rtęć. Dotychczas ilość wytwarzanych odpadów może być ewidencjonowana tylko dla lokalizacji w Niemczech. Ewidencja międzynarodowa planowana jest na najbliższe lata.

  2015 20162 2017
Odpady niebezpieczne 493
414 420
Papier/tektura/karton 432
450 400
Odpady komunalne3 22.129
22.320 24.550
Odpady z produkcji i przetwarzania żywności4 8.173
11.102 11.343
Odpady opakowaniowe 156.580
161.290 164.000
         w tym folia/tworzywa sztuczne 3.986
3.578 3.432
         w tym tektura /papier 121.331
125.174 128.549
         w tym PET 31.264
32.538 31.864
         w tym pozostałe5 155
Zużyte urządzenia 70
56 52
Całkowita ilość odpadów 187.878
195.632 200.765

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 Odpady przemysłowe. Do nich zaliczają się m.in. odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania, pakowane produkty spożywcze, odpady wielkogabarytowe, drewno i złom metali.
4 Do tej grupy zaliczają się odpady powstające w związku z prowadzeniem stołówki oraz produkty „bake-off” (do wypieku w sklepie).
5 Do tej grupy zaliczają się pozostałe odpady opakowaniowe jak np. doniczki lub wytłoczki po roślinach. Po raz pierwszy ta kategoria została wykazana w 2017 r.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

 

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

  2015 2016 2017
  Niemcy Niemcy Niemcy
Odzysk i recycling2 96,38 96,80 96,76
Składowanie na wysypisku 0,03 0,02 0,18
Spalanie (spalanie masowe) 1,54 1,08 0,85
Kompostowanie 2,06 2,10 2,20

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

Zużycie wody

Zużycie wody (w metrach sześciennych)1

  2015 20162 2017
Belgia/Luksemburg3 48.506 50.115 47.995
Dania 14.228 15.805 16.310
Niemcy 210.353 212.639 232.644
Francja 135.945 123.577 151.269
Holandia 40.860 38.632 38.472
Polska 13.092 15.509 23.532
Portugalia 23.471 39.130 60.649
Hiszpania 65.883 88.895 87.619
Grupa Przedsiębiorstw 552.338 584.302 658.490

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3
W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Zaangażowanie społeczne & Wspieranie Dialogu

Liczba artykułów z grupy owoce - warzywa

Przeciętna liczba artykułów owocowych i warzywnych w asortymencie

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 66 84 95
Dania 90 90 107
Niemcy 74 85 97
Francja 65 70 75
Holandia 75 105 104
Polska 65 85 109
Portugalia 85 91 93
Hiszpania 120 112 111
Grupa Przedsiębiorstw (średnia) 80 90 99

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Nakład gazetek reklamowych

Uśredniony nakład gazetek reklamowych w skali roku, w podziale na rodzaj gazetki 

  2015 2016 2017
  Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1 Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1 Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1
Belgia/ Luksemburg2 4.654.528 4.654.528 4.677.350
4.677.350
4.650.273 4.650.273
Dania 1.625.739 1.525.639 100.100 1.424.122 1.324.122
100.000
1.320.458 1.320.458
Niemcy 43.869.605 22.525.573 1.378.658 19.965.374 44.990.008
22.357.251
1.356.737
21.276.020
45.539.205 22.210.748 1.335.392 21.993.065
Francja 9.067.031 9.067.031 8.983.799
8.983.799
9.034.767 9.034.767
Holandia 7.346.736 5.400.000 1.946.736 8.568.511
5.028.372
3.540.139
15.330.870 4.998.835 10.332.035
Polska 2.266.180 1.794.060 472.120 1.945.500
1.945.500
2.216.535 2.216.535
Portugalia 441.760 441.760 454.428
454.428
530.807 530.807
Hiszpania 2.789.251 1.081.901 1.707.350 3.045.274
987.274
2.058.000
2.281.478 511.853 1.769.625
Grupa Przedsiębiorstw 72.060.830 46.490.492 1.378.658 24.191.680 74.088.992
45.758.096
1.356.737
26.974.159
80.904.393 45.474.276 1.335.392 34.094.725

1 Do tej kategorii zaliczają się publikacje tematyczne, jak np. gazetka smakołyków, win lub świąteczna oraz broszury akcyjne i gazetki wydawane z okazji otwarcia sklepów.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Tonaż gazetek reklamowych

Waga papieru wykorzystanego do druku gazetek reklamowych w ujęciu rocznym (w tonach)

  2015 2016 2017
  Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1 Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1 Ogółem ALDI Aktualności
ALDI Podróże Pozostałe1
Belgia/ Luksemburg2 10.299 10.299 10.811
10.811
10.823 10.823
Dania 2.537 2.535 2 2.474
2.469
5 3.419 3.419
Niemcy 65.560 63.299 880 1.381 72.757
70.442
907 1.408
81.314 78.485 874 1.955
Francja 16.253 16.253 18.461
18.461 21.516 21.516
Holandia 8.635 8.397 238 8.587
8.116
471
11.032 10.550 482
Polska 2.521 2.512 9 3.372
3.372
5.279 5.279
Portugalia 810 810 1.030
1.030
1.543 1.543
Hiszpania
3.113 2.954
179 2.912
2.696
216 1.674 1.448 226
Grupa Przedsiębiorstw 109.748 107.059 880 1.809 120.404
117.397
907 2.100
136.600 133.063 874 2.663

1 Do tej kategorii zaliczają się publikacje tematyczne, jak np. gazetka smakołyków, win lub świąteczna oraz broszury akcyjne i gazetki wydawane z okazji otwarcia sklepów.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).