Raport ewaluacyjny UN Global Compact (COP)

Zrównoważony rozwój stanowi istotę systemu wartości naszego przedsiębiorstwa, dlatego latem 2017 r. jako pierwszy dyskont przystąpiliśmy do United Nations (UN) Global Compact. W ten sposób publicznie umacniamy nasze zaangażowanie w obszarze dziesięciu fundamentalnych zasad na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki.

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju jest również raportem ewaluacyjnym (Communication on Progress – COP) Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w ramach UN Global Compact. Tabela wskazuje miejsca w tekście, które informują o naszej implementacji dziesięciu zasad Global Compact.

Prawa człowieka (Zasada 1 & 2)
Standardy pracy (Zasada 3, 4, 5 & 6)

Zasada 3: Gwarancja wolności zrzeszania się

Zasada 4: Elimanacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci

Zasada 6: Wykluczenie dyskryminacji

Różnorodność & Zgodność
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój
Atrakcyjny pracodawca

Ochrona środowiska (Zasada 7, 8 & 9)
Przeciwdziałanie korupcji (Zasada 10)

Zasada 10: Działania przeciwko korupcji 

Compliance (zgodność z normami)