Sustainable Development Goals

Tagi

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals – SDGs) i dążymy do ich osiągnięcia. Skupiamy się przy tym na zrównoważonym ukształtowaniu naszego asortymentu marek własnych na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej, jak również wspieraniu odpowiedzialnej konsumpcji. Tym sposobem wspieramy między innymi następujące cele SDGs: „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja “ (cel 12), „Działania w dziedzinie klimatu“ (cel 13), „Wzrost gospodarczy i godna praca“ (cel 8) oraz „Życie na lądzie“ (cel 15).

SDG 1 Koniec z ubóstwem
SDG 2 Zero głodu
SDG 3 Dobre zdrowie i jakość życia
SDG 4 Dobra jakość edukacji
SDG 5 Równość płci
SDG 6 Czysta woda & warunki sanitarne
SDG 7 Czysta & dostępna energia
SDG 8 Wzrost gospodarczy & godna praca
SDG 10 Mniej nierówności
SDG 11 Zrównoważone miasta & społeczności
SDG 12 Odpowiedzialna konsumpcja & produkcja
SDG 13 Działania w dziedzinie klimatu
SDG 14 Życie pod wodą
SDG 15 Życie na lądzie
SDG 16 Pokój, sprawiedliwość & silne instytucje
SDG 17 Partnerstwa na rzecz celów