Misja ratowania

W Europie każdego roku miliony ton żywności trafia do śmietnika. Jest to nie tylko problem etyczny. Wyrzucanie żywności oznacza także marnowanie cennych zasobów. Uważamy, że trzeba to zakończyć.

Tagi

Dzięki inicjatywom takim jak “Foodsharing” w Niemczech i innych krajach europejskich coraz więcej osób wypowiada wojnę marnowaniu żywności. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ prawie jedna trzecia produkowanej na świecie żywności jest marnowana w całym łańcuchu dostaw lub wyrzucana. W Unii Europejskiej rocznie przypada średnio 173 kg na jednego mieszkańca (Infografika UE). Artykuły spożywcze są utylizowane krótko po upływie daty przydatności do spożycia, mimo że nadają się jeszcze do zjedzenia. Jednak problem zaczyna się dużo wcześniej – artykuły spożywcze są sortowane już na polu w przypadku, gdy nie spełniają określonych wymagań.

Nasza recepta na marnowanie

Około 50 procent odpadów żywnościowych w krajach uprzemysłowionych powstaje w prywatnych gospodarstwach domowych, 19 procent w przetwórstwie i 5 procent w handlu detalicznym, takim jak ALDI Nord. Mimo że nasza sfera wpływu jest ograniczona, aktywnie wspieramy odpowiedzialne wykorzystywanie żywności. Na przykład w 2017 roku w Niemczech nastąpiło przystąpienie do unijnej inicjatywy REFRESH. W Holandii realizowane są dwa kolejne projekty wspólnie z uniwersytetem Wageningen. W tym kontekście szukamy rozwiązań w całym łańcuchu dostaw, aby ograniczyć marnowanie żywności. Ponadto badane są różne możliwości wykorzystania resztek żywności. W ramach naszego programu CR opracowujemy międzynarodowe wytyczne dotyczące przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Aby utrzymać straty żywności na jak najniższym poziomie, wprowadzamy wszelkie konieczne modyfikacje. Na przykład staramy się dokładnie planować ilość towaru w sklepach, aby jak najmniej go pozostało. Naszym klientom w Belgii, Danii, Niemczech i Polsce oferujemy krótko przed upływem daty przydatności do spożycia towary w obniżonych cenach w tzw. “pudełkach zrównoważonego rozwoju”. Jednak większość odpadów żywnościowych powstaje w domu. Dlatego na niektórych opakowaniach umieszczamy dla klientów wskazówki dotyczące prawidłowych warunków przechowywania. Ponieważ nieprawidłowe przechowywanie jest jednym z powodów, przez które produkty wcześniej się psują. W przepisie tygodnia pokazujemy w wielu sklepach, w jaki sposób resztki pozostałych składników można wykorzystać do sporządzenia kolejnego dania.

Druga szansa dla resztek żywności

Żywność, która nie nadaje się już do sprzedaży, ale w dalszym ciągu nadaje się do jedzenia, jest przekazywana organizacjom pożytku publicznego, które następnie rozdają żywność potrzebującym. W całej Grupie Przedsiębiorstw  już 75 % sklepów regularnie przekazuje artykuły spożywcze. Udział ten chcemy w przyszłości zwiększać oraz pozyskać w tym celu nowe organizacje partnerskie.

W ten sposób rozwiązujemy ten problem na arenie międzynarodowej

Od południa Europy wysoko na północ do Skandynawii – we wszystkich krajach, w których obecne są nasze przedsiębiorstwa handlu detalicznego, angażujemy się we współpracę i projekty przeciw marnowaniu żywności; niektóre z nich znajdą Państwo klikając na mapie:

BELGIA
DANIA
NIEMCY
FRANCJA
FRANCJA
HOLANDIA
POLSKA
PORTUGALIA
HISZPANIA

W Walonii – jednym z trzech regionów Belgii – istnieje prawny obowiązek ofiarowywania żywności. W związku z czym wszystkie belgijskie sklepy przekazują organizacjom pożytku publicznego niesprzedane produkty sezonowe nadające się do spożycia.

W Danii walka z marnowaniem żywności od dawna stanowi kluczowy temat. Dlatego też i tutaj usprawniamy naszą logistykę. Cel: dostosować zamawiane ilości produktów w jak największym stopniu do rzeczywistej sprzedaży. Produkty, które wkrótce przekroczą termin przydatności do spożycia, oferujemy po niższej cenie. Ponadto, wspieramy szereg mniejszych organizacji, które walczą z marnowaniem żywności. Dbają one o odbieranie żywności nienadającej się do sprzedaży lecz nadającej się jeszcze do spożycia. Jedna z tych organizacji „StopSpildLokalt”  („Stop marnowaniu“) została założona w 2016 roku przez 18-letniego Rasmusa Erichsen. Obecnie StopSpildLokalt działa w 97 duńskich miastach.

„Jestem poruszony sukcesem mojego projektu. To frajda pomagać wielu ludziom, ponadto pomoc ta  jest również dobra dla środowiska.“

Rasmus Erichsen
StopSpildLokalt

Marnowanie żywności to kluczowy temat wśród konsumentów. Jako przedsiębiorstwo ponosimy odpowiedzialność za zmniejszanie strat żywności. Dlatego współpracujemy z różnymi organizacjami, takimi jak StopSpildLokalt czy duńskmi bankiem żywności FødevareBanken.

Thomas Bang
Dyrektor Działu Corporate Responsibility w ALDI Danii

Mimo że nasza sfera wpływu jest ograniczona, aktywnie wspieramy odpowiedzialne wykorzystywanie żywności. Na przykład w 2017 roku w Niemczech nastąpiło przystąpienie do unijnej inicjatywy REFRESH („Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain“).

We Francji również przeciwdziałamy marnowaniu żywności. W tym celu obniżamy ceny chleba i świeżych produktów tuż przed upłynięciem daty przydatności do spożycia. W 2017 roku żywność przekazywało 208 sklepów w ALDI Francja.

Od lipca 2017 roku ALDI Holandia prowadzi badania naukowe nad odpadami żywnościowymi. W dwóch projektach badawczych współpracujemy z Uniwersytetem Wageningen. Projekt CARVE zajmuje się łańcuchem dostaw i szuka sposobów na usprawnienie logistyki żywności, rozpoczynając od dostawcy, poprzez centrum logistyczne  na naszych sklepach kończąc. Projekt Houdbaarheid Begrepen koncentruje się na tym, co możemy zrobić jako dyskont, by zmniejszyć straty żywności u konsumentów. Przez uczestnictwo w tych projektach otrzymujemy jasny obraz dotyczący przyczyn strat żywności. Na tej podstawie możemy rozpocząć działania mające na celu zmniejszenie strat w przyszłości. Po zakończeniu projektu planujemy opublikować wyniki w raporcie oraz omówić nasze spostrzeżenia z interesariuszami.

W Holandii w 2017 roku znacząco wzrosła liczba sklepów, które przekazują żywność organizacjom użytku publicznego. W 2016 roku udział sklepów wynosił 29 procent, natomiast w 2017 roku już 74 procent.

„Istotnym jest ograniczenie strat żywności. W tym celu współpracujemy np. z organizacją Voedselbanken Nederland. W ten sposób żywność, która nie nadaje się do sprzedaży, otrzymuje tzw. drugą szansę.“

Nadie Winde
Manager Corporate Responsibility w Holandii

W Polsce obniżamy ceny produktów, których data przydatności do spożycia wkrótce upłynie. Ponadto współpracujemy także z organizacją Caritas w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Nie tylko w Danii, ale także w Portugalii ściśle współpracujemy z lokalnymi instytucjami w celu ratowania żywności.

W Hiszpanii regularnie współpracujemy z krajowymi bankami żywności i innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak fundacja Fundació Formació i Treball. Od wielu lat cotygodniowo nie nadające się do sprzedaży ale jeszcze nadające się do spożycia artykuły spożywcze oraz artykuły Non-Food (od mydła po buty i tekstylia) przekazywane są fundacji Fundació Formació i Treball. Ponadto pracownicy fundacji regularnie odwiedzają różne sklepy w rejonie Barcelony, aby odbierać ofiarowane produkty.

“W Hiszpanii wielu rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, zwłaszcza tym  z dziećmi, brakuje świeżych produktów, takich jak świeże mięso, ryby, owoce czy warzywa. Tylko dzięki ofiarowanej żywności organizacje takie jak nasza mogą zaspokoić te potrzeby choćby w niewielkim stopniu. ”

Alexandra González
Fundació Formació i Treball

Kolejne informacje
Ciekawostki
Holandia: zdrowe odżywianie od najmłodszych lat

Zdrowie jest jednym z najważniejszych tematów w Holandii. Jednym z najbardziej aktualnych tematów jest m.in. nadwaga u dzieci i młodzieży. Mając po stronie silnego partnera podejmujemy się tego tematu.

Ciekawostki
Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Tematy Kluczowe
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Tematy Kluczowe
Jakość produktu

Jeśli chodzi o jakość naszych produktów, nie uznajemy żadnych kompromisów.. W tym celu przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż całego łańcucha produkcji i dostaw. Potrzeby naszych klientów stoją zawsze na pierwszym planie.

Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem

ALDI Nord jest międzynarodowym dyskontem odnoszącym sukcesy. Częścią naszej kupieckiej świadomości jest przejmowanie odpowiedzialności za działanie naszego przedsiębiorstwa. Nasza polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa CR została ustanowiona dla całej Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki
17 celów dla lepszego świata

Przedsiębiorstwa również zostały wezwane do zaangażowania się w osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN – Sustainable Development Goals zwanych w skrócie SDGs). Wiele tematów adresowanych pod kątem SDGs ma ogromne znaczenie dla ALDI Nord.

Ciekawostki
ALDI CR-Support w Hong Kongu –
zakłady produkcyjne pod kontrolą

Wiele produktów Non-Food dystrybuowanych przez ALDI produkowanych jest w Azji. Zespół ALDI CR-Support Ltd. w Hongkongu sprawdza standardy pracy i standardy socjalne zakładów produkcyjnych.

Tematy Kluczowe
Mobilność & Logistyka

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty.