Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym. W porównaniu międzynarodowym osiągnęliśmy trzecie miejsce. Również w Niemczech w porównaniu do innych sieci supermarketów osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki.

Tagi

ALDI Nord w 2017 roku zajęło trzecie miejsce w międzynarodowym rankingu „Business Benchmark on Farm Animal Welfare” (BBFAW). Od 2012 roku ranking ten ocenia zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt, obecnie aż 110 firm z branży spożywczej – w tym producentów żywności, sprzedawców detalicznych i hurtowych żywności, a także gastronomię. Ich wyniki są oceniane na podstawie publicznie dostępnych informacji. Począwszy od roku 2013/2014, gdzie zajęliśmy 6 miejsce, BBFAW co roku plasowało nas o jedno miejsce wyżej. Jak nam się to udało? Przede wszystkim przez ciągłe zwiększanie naszego zaangażowania na rzecz dobrostanu zwierząt. Dużą rolę odegrały także nasze polityki zakupowe dotyczące dobrostanu zwierząt. Zapewniają one transparentność naszej organizacji oraz wyznaczonych celów.

„ALDI Nord prowadzi szeroko zakrojoną politykę zakupową w zakresie dobrostanu zwierząt i wdrożyła jasne procesy w łańcuchu dostaw. W 2017 roku ocena uległa znacznej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównie w wyniku bardziej transparentnych raportów. W niektórych krajach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord podjęto szczególnie kompleksowe zobowiązania dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt.“

Nicky Amos
Dyrektor Zarządzający, BBFAW

W Niemczech wytyczne sieci supermarketów w zakresie dobrostanu zwierząt zostały po raz pierwszy porównane w 2017 roku przez „Fundację Alberta Schweitzera”. W tym celu organizacja zbadała wszystkie opublikowane regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt. Potwierdziła ona, że nasza dyrektywa jest jedną z najbardziej kompleksowych w Niemczech. W porównaniu do innych dyskontów ALDI przekonywało swoim szeroko zakrojonym zaangażowaniem w dobrostan zwierząt. W przyszłości analiza będzie przeprowadzana co dwa lata.

Fundację Alberta Schweitzera na rzecz Współczesności

„ALDI Nord bez wątpienia sprawia, że dobrostan zwierząt zyskuje na znaczeniu. Pokazuje to na przykład powołanie dla tego obszaru specjalnego zespołu. Nawet jeśli wciąż jest wiele do zrobienia – kierunek jest właściwy, a tempo jest znaczne mimo licznych i częściowo wzajemnie ze sobą powiązanych elementów.“

Mahi Klosterhalfen
Dyrektor zarządzający Fundacji Alberta Schweitzera
Członek Zarządu oragnizacji Compassion in World Farming

Wyniki pokazują nam, iż wraz z naszymi działaniami i celami jesteśmy na dobrej drodze.

Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Ciekawostki
Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Ciekawostki
Inżynieria genetyczna - nasze podejście do kontrowersyjnego tematu

Traktujemy poważnie obawy naszych klientów związane z inżynierią genetyczną, wykluczamy genetycznie modyfikowane składniki w naszej żywności i zapewniamy odpowiednią orientację stosując przejrzyste znakowanie.

Zarządzanie
Przedmiot raportu

Jest to drugi kompleksowy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W nim zawarte są informacje dotyczące naszych istotnych socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych celów oraz podjętych działań.

Zarządzanie
Istotność

Chcemy wiedzieć, które tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju są ważne dla naszych interesariuszy. W tym celu opieramy się na wynikach przeporwadzonej przez nas analizy istotności.Chcemy wiedzieć, które tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju są ważne dla naszych interesariuszy. W tym celu opieramy się na wynikach przeporwadzonej przez nas analizy istotności.

Ciekawostki
Eksperci ds. owoców i warzyw

Eksperci, którzy badają jabłka i ogórki? Naprawdę istnieją! eksperci od świeżości pomagają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Aktualizacja 2018
Program CR 2018
Ciekawostki
Nagrodzeni za bycie fair!

Produkty ze sprawiedliwego handlu w przystępnej cenie? Od wielu lat oferujemy je milionom klientów. Za nasze długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania idei sprawiedliwego handlu zostaliśmy nagrodzeni przez organizację TransFair.