Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf – ważny krok, także w celu zwiększenia atrakcyjności jako pracodawcy.

Tagi

 Kampus jest jeszcze placem budowy na terenie naszego byłego centrum logistycznego w Essen-Kray. Tuż obok od dziesięcioleci znajduje się obecna siedziba ALDI Einkauf. Ponadto, dla połowy pracowników na okres przejściowy wynajęto biura w Ruhrturm, w Essen. W celu rozwiązania problemu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu i zintegrowania pracowników w jednym wspólnym miejscu w 2021 roku w Essen-Kray ma zostać ukończony nowy kampus ALDI Nord. Powstanie on na powierzchni równej 14 boisk piłkarskich i pomieści do 800 pracowników. W razie potrzeby planowany zespół budynków, przypominający z powietrza literę “A” z logo ALDI Nord, może zostać rozbudowany do 2000 miejsc pracy. Dla miasta Essen projekt oznacza silną i długoterminową więź z historyczną lokalizacją w Essen-Kray. Dla pracowników ALDI Einkauf nowy kampus oznacza przede wszystkim jedno: nowoczesne środowisko pracy, dzięki któremu będą mogli w przyszłości jeszcze skuteczniej wspierać spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki dot. nowego kampusa w skrócie:

W samym środku zamiast obok

Chcemy, aby koledzy w kampusie czuli się dobrze i chętnie tam pracowali. Dlatego od samego początku byli zaangażowani w planowanie nowej lokalizacji. Na przykład chcieliśmy sprawić, aby komunikacja pomiędzy działami była łatwiejsza. Obszary, które mają wiele punktów stycznych w codziennej pracy, powinny znajdować się bliżej siebie. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady ze wszystkimi działami i uwzględniliśmy ich opinie w planowaniu rozmieszczenia. Oprócz tego, podczas rozmów i warsztatów pracownicy mogli powiedzieć nam, co oznacza dla nich dobre środowisko pracy. Często wymieniali: mobilne środowiska pracy i możliwości formalnej i nieformalnej wymiany poza granicami poszczególnych działów. Te opinie zostały również uwzględnione przez architektów.

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord

Nowe środowiska robocze

Przestronnie zaprojektowane powierzchnie wraz ze strefą skupienia tworzą w nowym budynku idealne środowisko do efektywnej pracy i kreatywnych pomysłów. Dzięki najnowocześniejszej technologii pracownicy będą mogą pracować w całym kampusie w sposób bardziej elastyczny. Oprócz nowoczesnych sal konferencyjnych będą dostępne także tzw. węzły komunikacyjne (Communication Hubs). Miejsca te są przeznaczone do spotkań związanych z krótkimi naradami i spontanicznych spotkań. Część kampusu to również stołówka ze świeżą żywnością oraz kawiarnia. Dla zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, chcemy także przed wprowadzeniem się do kampusu otworzyć ośrodek dziennej opieki nad dziećmi. Możliwa tu będzie opieka nad dziećmi pracowników i dziećmi z pobliskiej okolicy. Ponadto planujemy w naszej nowoczesnej lokalizacji kolejne propozycje dla pracowników, jak np. siłownia.

Zielony, bardziej zielony, kampus

Zrównoważony rozwój od samego początku – już podczas budowy przywiązujemy dużą wagę do ochrony środowiska. Używamy prostych lecz wysokiej jakości materiałów budowlanych, większość z nich pochodzi z regionu. Materiał ze zdemontowanego centrum logistycznego możemy poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do zagospodarowania terenu i budownictwa podziemnego. W wielu obszarach już w fazie planowania zwracamy szczególną uwagę na ostrożne korzystanie z zasobów, a później oczywiście podczas eksploatacji takiego budynku. W ten sposób dachy kampusu również uwzględniają zrównoważony rozwój. Powierzchnie mają być tam zazielenione. Systemy fotowoltaiczne na parkingu wraz z energią geotermalną zaopatrują budynek w energię. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych również stanowią ważną część naszych rozważań. Wszystko to, to decydujące komponenty dla planowanej certyfikacji zgodnie z LEAD (Leadership in Energyand Environmental Design) oraz DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Niemiecka Spółka ds. Zrównoważonego Budownictwa).

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord

Obiekt przyciągający wzrok w Essen-Kray

Przestronna strefa w sercu kampusu to idealne miejsce do spotkań, rozmów i odpoczynku. Jest to również możliwe na zewnątrz. Tam pracownicy znajdą naturalnie wyglądający zbiornik na wodę, w którym zbiera się woda deszczowa z dachów gdzie następnie powoli wsiąka. Tereny zielone obsadzone lokalnymi roślinami przyciągają wzrok o każdej porze roku. W ten sposób kampus jako zespół budynków z nowoczesną architekturą, elementami zrównoważonego rozwoju i zielenią w dzielnicy Kray będzie dawać prawdziwe impulsy. Jest to również mile widziane przez miasto Essen.

„Bardzo się cieszymy, że ALDI Nord zachowa swoją lokalizację w Essen i umacnia pozycję naszego miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla pracodawców.“

Hans-Jürgen Best

Prezydent Miasta Essen

Kolejne informacje
Kraje
Jasne zdanie w kwestii zrównoważonego rozwoju - ALDI Hiszpania prowadzi dialog

Niezależnie czy jest to nowoczesna strona internetowa, intensywne kampanie komunikacyjne czy media społecznościowe – dialog z klientami i innymi interesariuszami jest w ALDI Hiszpania codziennością. Przedmiotem dyskusji są również kwestie związane z ochroną środowiska.

Zarządzanie
Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Ciekawostki
Krok po kroku dążąc do lepszego dobrostanu zwierząt

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Nasz zaangażowany zespół pracuje w ALDI Nord nad tym, aby krok po kroku osiągać widoczne postępy.

Tematy Kluczowe
Mobilność & Logistyka

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty.

Kraje
Produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł i wydajna logistyka - ALDI Belgia i ALDI Luksemburg

Naszym obecnym priorytetem w Belgii i Luksemburgu jest rozbudowa naszego asortymentu pochodzącego ze zrównoważonych źródeł oraz logistyka realizowana z poszanowaniem zasobów.

Zarządzanie
Wyróżnienia

Wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem, że nasza praca przynosi efekty. W roku sprawozdawczym 2017 ciotrzymaliśmy liczne krajowe i międzynarodowe wyróżnienia.Wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem, że nasza praca przynosi efekty. W roku sprawozdawczym 2017 ciotrzymaliśmy liczne krajowe i międzynarodowe wyróżnienia.

Tematy Kluczowe
Ochrona klimatu

Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej biznesowej działalności na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR - Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu.

Ciekawostki
Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Tematy Kluczowe
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność za artykuły spożywcze (Food) obejmuje nie tylko drogę od magazynu do kasy, współodpowiedzialność przejmujemy na całej długości tworzenia łańcucha wartości dodanej, również za wytwarzanie surowców w sposób zrównoważony.