Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf – ważny krok, także w celu zwiększenia atrakcyjności jako pracodawcy.

Tagi

 Kampus jest jeszcze placem budowy na terenie naszego byłego centrum logistycznego w Essen-Kray. Tuż obok od dziesięcioleci znajduje się obecna siedziba ALDI Einkauf. Ponadto, dla połowy pracowników na okres przejściowy wynajęto biura w Ruhrturm, w Essen. W celu rozwiązania problemu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu i zintegrowania pracowników w jednym wspólnym miejscu w 2021 roku w Essen-Kray ma zostać ukończony nowy kampus ALDI Nord. Powstanie on na powierzchni równej 14 boisk piłkarskich i pomieści do 800 pracowników. W razie potrzeby planowany zespół budynków, przypominający z powietrza literę “A” z logo ALDI Nord, może zostać rozbudowany do 2000 miejsc pracy. Dla miasta Essen projekt oznacza silną i długoterminową więź z historyczną lokalizacją w Essen-Kray. Dla pracowników ALDI Einkauf nowy kampus oznacza przede wszystkim jedno: nowoczesne środowisko pracy, dzięki któremu będą mogli w przyszłości jeszcze skuteczniej wspierać spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki dot. nowego kampusa w skrócie:

W samym środku zamiast obok

Chcemy, aby koledzy w kampusie czuli się dobrze i chętnie tam pracowali. Dlatego od samego początku byli zaangażowani w planowanie nowej lokalizacji. Na przykład chcieliśmy sprawić, aby komunikacja pomiędzy działami była łatwiejsza. Obszary, które mają wiele punktów stycznych w codziennej pracy, powinny znajdować się bliżej siebie. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady ze wszystkimi działami i uwzględniliśmy ich opinie w planowaniu rozmieszczenia. Oprócz tego, podczas rozmów i warsztatów pracownicy mogli powiedzieć nam, co oznacza dla nich dobre środowisko pracy. Często wymieniali: mobilne środowiska pracy i możliwości formalnej i nieformalnej wymiany poza granicami poszczególnych działów. Te opinie zostały również uwzględnione przez architektów.

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord

Nowe środowiska robocze

Przestronnie zaprojektowane powierzchnie wraz ze strefą skupienia tworzą w nowym budynku idealne środowisko do efektywnej pracy i kreatywnych pomysłów. Dzięki najnowocześniejszej technologii pracownicy będą mogą pracować w całym kampusie w sposób bardziej elastyczny. Oprócz nowoczesnych sal konferencyjnych będą dostępne także tzw. węzły komunikacyjne (Communication Hubs). Miejsca te są przeznaczone do spotkań związanych z krótkimi naradami i spontanicznych spotkań. Część kampusu to również stołówka ze świeżą żywnością oraz kawiarnia. Dla zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, chcemy także przed wprowadzeniem się do kampusu otworzyć ośrodek dziennej opieki nad dziećmi. Możliwa tu będzie opieka nad dziećmi pracowników i dziećmi z pobliskiej okolicy. Ponadto planujemy w naszej nowoczesnej lokalizacji kolejne propozycje dla pracowników, jak np. siłownia.

Zielony, bardziej zielony, kampus

Zrównoważony rozwój od samego początku – już podczas budowy przywiązujemy dużą wagę do ochrony środowiska. Używamy prostych lecz wysokiej jakości materiałów budowlanych, większość z nich pochodzi z regionu. Materiał ze zdemontowanego centrum logistycznego możemy poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do zagospodarowania terenu i budownictwa podziemnego. W wielu obszarach już w fazie planowania zwracamy szczególną uwagę na ostrożne korzystanie z zasobów, a później oczywiście podczas eksploatacji takiego budynku. W ten sposób dachy kampusu również uwzględniają zrównoważony rozwój. Powierzchnie mają być tam zazielenione. Systemy fotowoltaiczne na parkingu wraz z energią geotermalną zaopatrują budynek w energię. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych również stanowią ważną część naszych rozważań. Wszystko to, to decydujące komponenty dla planowanej certyfikacji zgodnie z LEAD (Leadership in Energyand Environmental Design) oraz DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Niemiecka Spółka ds. Zrównoważonego Budownictwa).

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord

Obiekt przyciągający wzrok w Essen-Kray

Przestronna strefa w sercu kampusu to idealne miejsce do spotkań, rozmów i odpoczynku. Jest to również możliwe na zewnątrz. Tam pracownicy znajdą naturalnie wyglądający zbiornik na wodę, w którym zbiera się woda deszczowa z dachów gdzie następnie powoli wsiąka. Tereny zielone obsadzone lokalnymi roślinami przyciągają wzrok o każdej porze roku. W ten sposób kampus jako zespół budynków z nowoczesną architekturą, elementami zrównoważonego rozwoju i zielenią w dzielnicy Kray będzie dawać prawdziwe impulsy. Jest to również mile widziane przez miasto Essen.

„Bardzo się cieszymy, że ALDI Nord zachowa swoją lokalizację w Essen i umacnia pozycję naszego miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla pracodawców.“

Hans-Jürgen Best

Prezydent Miasta Essen

Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Mobilność & Logistyka

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty.

Kraje
Więcej zrównoważonego rozwoju w kraju dyskontów - ALDI Nord Niemcy

Wszystko rozpoczęło się w 1913 roku otwarciem małego sklepu w Essen-Schonnebeck. Dziś klienci znajdą ALDI Nord w 2 249 miejscach w północnym obszarze dystrybucyjnym. Jednym z naszych priorytetów w Niemczech jest polepszanie dobrostanu zwierząt

Zarządzanie
Przedmiot raportu

Jest to drugi kompleksowy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W nim zawarte są informacje dotyczące naszych istotnych socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych celów oraz podjętych działań.

Aktualizacja 2018
Program CR 2018
Tematy Kluczowe
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

W obszarach na które mamy kształtujący wpływ przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczne i odpowiednie warunki pracy jak również przestrzeganie standardów ekologicznych.

Ciekawostki
Krok po kroku dążąc do lepszego dobrostanu zwierząt

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Nasz zaangażowany zespół pracuje w ALDI Nord nad tym, aby krok po kroku osiągać widoczne postępy.

Zarządzanie
Organizacja

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord stawia od dawna na sprawdzoną zasadę: decentralistyczne struktury z bezpośrednimi drogami decyzyjnymi. Dotyczy to również Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility - CR).

Zarządzanie
Program CR

W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

Ciekawostki
Działania na rzecz ochrony klimatu

Zmiany klimatyczne dotyczą każdego. W tym celu wdrażamy środki ochrony klimatu we wszystkich odpowiednich obszarach. Wiele działań wdrażamy w sklepach, ponieważ tam możemy najwięcej zaoszczędzić CO2.

Ciekawostki
ALDI to my – magazyn dla pracowników

Na naszym kursie ku modernizacji rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek. Jedno jest pewne: pracownicy ALDI Nord muszą wiedzieć, co się dzieje. Oto on - nasz nowy magazyn dla pracowników w Niemczech "ALDI to my"!