A więc do rzeczy!

Jasny przekaz w temacie rybołówstwa – w 2017 roku ALDI Polska była oficjalnym partnerem kampanii jubileuszowej Marine Stewardship Council (MSC), która stanowiła dobrą okazję do informowania o zrównoważonych metodach połowu ryb oraz certyfikacie MSC.

Tagi

Dwadzieścia lat – tak długo MSC zajmuje się ochroną mórz i światowych zasobów ryb. Jest jednym z naszych najważniejszych partnerów w zakresie pozyskiwania ryb ze zrównoważonego połowu. Prowadząc ogromną kampanię pod hasłem “Zawsze dzikie” organizacja ekologiczna świętowała swoje okrągłe urodziny w ubiegłym roku. Była wspierana przez ALDI Nord w wielu krajach. Na pokładzie również koledzy z Polski. Niezależnie czy to w 124 sklepach, w gazetce reklamowej ALDI czy też na stronie internetowej – wszędzie był zgłębiany temat zrównoważonego połowu. Przez cały listopad pracownicy i klienci mogli dowiedzieć się więcej na temat przełowienia, nielegalnego połowu oraz zanieczyszczenia środowiska jak również poznać produkty z certyfikatem  MSC. Ponieważ w przypadku ryb oczywistym jest, iż organizacje środowiskowe, producenci, sprzedawcy detaliczni i konsumenci muszą patrzeć w tym samym kierunku.

„Projekt ten był częścią dużej krajowej inicjatywy na rzecz produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Przyciągał wzrok w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ charakterystycznych oznaczeń na półce nie mógł przeoczyć żaden klient” – mówi Justyna Radwańska, Specjalista ds. Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Polsce. Działania ALDI zaplanowała wspólnie z Działem Marketingu i polską organizacją MSC. „Dla nas była to pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wszystkie nasze działania przebiegły pomyślnie.”

Dzięki kampanii MSC, ALDI Polska jest na dobrej drodze spełnienia wymogów naszej przyszłej międzynarodowej polityki zakupowej ryb. Jak w przypadku każdej polityki zakupowej dotyczącej danego surowca, ważny jest również dialog z partnerami handlowymi, organizacjami środowiskowymi, pracownikami i klientami w celu oszczędnego obchodzenia się z surowcami. 

„Szacuje się, że blisko 90% światowych zasobów dziko żyjących ryb jest wyczerpanych lub zagrożonych – jest to obecnie jedno z największych wyzwań ekologicznych na świecie! Naszą misją jest wykorzystanie niebieskiego certyfikatu MSC i programu certyfikacji MSC, aby przyczynić się do utrzymania mórz i oceanów świata w dobrej, stabilnej kondycji. Bardzo cieszy nas to, że ALDI popiera zasady zrównoważonego rybołówstwa i aktywnie włącza się w Program Certyfikacji MSC. Poprzez stałe zwiększanie asortymentu produktów certyfikowanych i działania edukujące konsumentów ALDI Polska aktywnie wspiera zrównoważone rybołówstwo.”

Anna Dębicka, Koordynator Programu MSC w Polsce

Produkty z logo MSC w sklepie oraz w gazetce reklamowej ALDI
Produkty z logo MSC w sklepie oraz w gazetce reklamowej ALDI
Produkty z logo MSC w sklepie oraz w gazetce reklamowej ALDI
Produkty z logo MSC w sklepie oraz w gazetce reklamowej ALDI
Produkty z logo MSC w sklepie oraz w gazetce reklamowej ALDI
Kolejne informacje
Ciekawostki
Dzień pod znakiem jakości

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca.

Tematy Kluczowe
Mobilność & Logistyka

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty.

Zarządzanie
Organizacja

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord stawia od dawna na sprawdzoną zasadę: decentralistyczne struktury z bezpośrednimi drogami decyzyjnymi. Dotyczy to również Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility - CR).

Zarządzanie
Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Aktualizacja 2018
Program CR 2018
Zarządzanie
Interesariusze & Sieci

Cenne wskazówki dla naszej pracy w Dziale CR otrzymujemy podczas dialogu z naszymi interesariuszami. Stale wymieniamy się opiniami z klientami, pracownikami, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami, stowarzyszeniami, dostawcami, partnerami nadlowymi, a także radami zakładowymi i związkami zawodowymi.

Ciekawostki
Działania na rzecz ochrony klimatu

Zmiany klimatyczne dotyczą każdego. W tym celu wdrażamy środki ochrony klimatu we wszystkich odpowiednich obszarach. Wiele działań wdrażamy w sklepach, ponieważ tam możemy najwięcej zaoszczędzić CO2.

Tematy Kluczowe
Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Ciekawostki
Co sprawia, że banan jest BIO?

BIO to nie tylko małe zielono-białe logo na produkcie. Stoi za tym przede wszystkim pełne pasji zaangażowanie producentów i dostawców w uprawę przyjaznej dla środowiska wysokiej jakości żywności.