Inżynieria genetyczna - nasze podejście do kontrowersyjnego tematu

Publiczna dyskusja na temat inżynierii genetycznej jest kontrowersyjna i niepokoi wielu ludzi. Poważnie podchodzimy do obaw naszych klientów, dlatego zapewniamy im odpowiednią orientację stosując przejrzyste znakowanie. Coraz większa liczba naszych produktów posiada certyfikat “VLOG” przyznawany przez Zrzeszenie na rzecz Żywności bez GMO.

Tagi

Korzyści i ryzyko wynikające z uprawy roślin genetycznie modyfikowanych wzbudzają kontrowersje już od wielu lat. Zwolennicy obiecują wyższe plony i większe bezpieczeństwo żywności. Przeciwnicy martwią się m.in. zależnościami ekonomicznymi od dużych koncernów sektora nasiennego. Również w krajach europejskich dyskusja prowadzona jest w różny sposób, inżynieria genetyczna jest mocno krytykowana przede wszystkim w Niemczech i Danii.

Niemal 80 %  Niemców odrzuca fakt, że zwierzęta hodowlane otrzymują genetycznie zmodyfikowaną paszę (BMUB i BfN (2016): badanie świadomości środowiskowej 2015).

Także 53 % Duńczyków jest krytycznie nastawionych wobec genetycznie modyfikowanego zboża (TNS Gallup for Berlingske).

Jak ALDI Nord podchodzi do tematu?

W ALDI Nord zawsze skupiamy się na potrzebach klientów i poważnie traktujemy ich obawy dotyczące inżynierii genetycznej. Dlatego od dłuższego czasu wszystkie artykuły spożywcze dla ALDI Nord produkowane są bez genetycznie modyfikowanych składników. Wszyscy dostawcy muszą zagwarantować, że dany produkt nie zawiera żadnych genetycznie zmodyfikowanych składników spożywczych, dodatków lub innych substancji w rozumieniu prawa obowiązującego w UE. Ponadto dostawcy muszą przedkładać odpowiednie deklaracje i w razie potrzeby, analizy laboratoryjne oraz udostępniać je podczas kontroli. Dotyczy to wszystkich produktów spożywczych sprzedawanych w ALDI Nord łącznie z wszelkimi etapami wstępnymi.

Jeśli chodzi o inżynierię genetyczną, szczególną rolę odgrywa mączka sojowa będąca jedną z najważniejszych pasz. Obecnie importowana jest ona w dużych ilościach zza oceanu do Europy i w dużej mierze pochodzi z genetycznie zmodyfikowanej soi. Uważamy, że w obecnej sytuacji istnieje zbyt mało bodźców prowadzących do zrównoważonej uprawy soi, a sytuacja ta nie zmieni się zbyt szybko. Dlatego naszym klientom w Niemczech oferujemy wyłącznie jaja i świeży drób z logo „Wolne od GMO“. Również wiele innych produktów mięsnych i mlecznych posiada to logo. W 2018 roku dojdą kolejne produkty. Nasze cele dot. tematyki soi zawrzemy w 2018 roku w międzynarodowej polityce zakupowej.

Oznakowanie zapewnia przejrzystość

Podczas znakowania produktów naszej marki własnej wychodzimy poza wymogi prawne – logo „Wolne od GMO“ gwarantuje naszym klientom, iż do produkcji nie tylko artykułów spożywczych ale także w karmie dla zwierząt nie użyto organizmów modyfikowanych genetycznie. Obecnie w UE nie ma wymogów dotyczących znakowania takich produktów pochodzenia zwierzęcego. W ALDI Nord konsumenci znajdują coraz więcej artykułów opatrzonych logo „Wolne od GMO”, są to produkty mleczne, mięso, oleje czy jaja.

Znak "Wolne od GMO"
Powody: unijny obowiązek znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności

Zgodnie z prawem UE znakowaniu podlegają wszystkie artykuły spożywcze, składniki i dodatki, które są produkowane z udziałem genetycznie zmodyfikowanego organizmu (GMO) lub które same w sobie są GMO lub zawierają GMO. Chodzi tu o organizmy, których materiał genetyczny (genom) został w taki sposób zmieniony, iż poprzez naturalne sposoby typu krzyżowanie i/lub naturalną rekombinację byłoby to niemożliwe. Istnieją jednak wyjątki od wymogu dotyczącego znakowania. Tak więc mleko, jaja i mięso nie podlegają znakowaniu, jeśli zwierzęta otrzymują genetycznie zmodyfikowany pokarm. Znakowanie zgodnie z prawem UE nie wymaga podawania na żywności pochodzenia zwierzęcego informacji na temat stosowania genetycznie zmodyfikowanej paszy. Dlatego my umieszczamy tutaj znak „Wolne od GMO”.

Kolejne informacje
Ciekawostki
Eksperci ds. owoców i warzyw

Eksperci, którzy badają jabłka i ogórki? Naprawdę istnieją! eksperci od świeżości pomagają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Ciekawostki
Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Ciekawostki
Owoce i warzywa: zrównoważony rozwój w szerokim zakresie

W jaki sposób możemy osiągnąć długotrwałe zrównoważone ulepszenia w uprawie? W Holandii odpowiedzi można szukać we wspólnym projekcie z dostawcami i producentami.

Ciekawostki
Skąd pochodzą paluszki rybne?

Coraz więcej osób chce wiedzieć skąd pochodzą nasze produkty rybne. I coraz częściej pada odpowiedź: ze zrównoważonego połowu. Potwierdza to na przykład niebieski znak Marine Stewardship Council (MSC), który widoczny jest na wielu opakowaniach.

Kraje
Jasne zdanie w kwestii zrównoważonego rozwoju - ALDI Hiszpania prowadzi dialog

Niezależnie czy jest to nowoczesna strona internetowa, intensywne kampanie komunikacyjne czy media społecznościowe – dialog z klientami i innymi interesariuszami jest w ALDI Hiszpania codziennością. Przedmiotem dyskusji są również kwestie związane z ochroną środowiska.

Tematy Kluczowe
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

W obszarach na które mamy kształtujący wpływ przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczne i odpowiednie warunki pracy jak również przestrzeganie standardów ekologicznych.

Ciekawostki
Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie na rzecz dobrostanu zwierząt.

Aktualizacja 2018
Raport ewaluacyjny UN Global Compact
(COP 2018)

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju jest również raportem ewaluacyjnym (Communication on Progress – COP) Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w ramach UN Global Compact.

Tematy Kluczowe
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.