Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

My tak nie uważamy. Dlatego wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie nad tym tematem. I to we wszystkich krajach, w których ALDI Nord prowadzi sprzedaż detaliczną. Dlatego w dalszym ciągu chcemy rozwijać poziom dobrostanu zwierząt podczas wytwarzania naszych produktów.

Tagi

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Chcą mieć pewność, że zwierzęta są dobrze traktowane. Dlatego dzięki naszym działaniom realizujemy przede wszystkim jeden cel – w szerokim zakresie poprawę warunków hodowli zwierząt, nie tylko w przypadku poszczególnych produktów czy producentów. Jak chcemy to osiągnąć? Dążąc do tego, aby jak największa liczba naszych artykułów posiadała certyfikację z różnymi krajowymi znakami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

„Za każdym razem, gdy ALDI podnosi swoje wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, ma to silny oddźwięk u konkurencji i reszty rynku. Aby coś się ruszyło, potrzebujemy zmian w szerokim zakresie, a nie tylko poszczególnych sztandarowych projektów. Cieszę się, że ALDI Nord prowadzi z nami otwarty dialog i stale dostarcza impulsów do działania zarówno w kraju, jak i za granicą.”

Mahi Klosterhalfen
Dyrektor zarządzający Fundacji Alberta Schweitzera
Członek Zarządu oragnizacji Compassion in World Farming

Mahi Klosterhalfen

Poszczególne działania na rzecz dobrostanu zwierząt poszczególnych spółek ALDI Nord znajdą Państwo tutaj:

Znak jakości dla lepszej hodowli zwierząt i kurcząt wolno rosnących

W Holandii znak “Beter Leven” oznacza lepsze warunki hodowlane dla kur i świń. Zwierzęta mają więcej miejsca i mogą zaspokajać swoje naturalne potrzeby. Zgodnie z normą, produkty otrzymują od jednej do trzech gwiazdek – w zależności od tego, jak przyjazna dla zwierząt jest hodowla. Naszym celem jest, aby wszystkie nasze produkty zawierające surowce pochodzenia zwierzęcego posiadały co najmniej jednogwiazdkowy znak jakości “Beter Leven”.

Ponadto, jeśli chodzi o kurczaki, ALDI Holandia stawia na wolno rosnącą odmianę. Korzyści dla zwierząt: mniej problemów zdrowotnych związanych z hodowlą, więcej miejsca i światła, soja z odpowiedzialnej uprawy. Z końcem 2016 roku zastąpiliśmy całą ofertę świeżego mięsa drobiowego w Holandii mięsem pochodzącym z tej wolno rosnącej odmiany – lub mięsem, które spełnia kryteria jednogwiazdkowego znaku jakości “Beter Leven”.

ATC ALDI Niederlande

Koniec jaj z chowu klatkowego

Od 2012 roku zabroniona jest konwencjonalna hodowla klatkowa kur niosek w całej Unii Europejskiej. Nadal dozwolone jest trzymanie kur w tak zwanych urządzonych klatkach i import jaj z chowu klatkowego z krajów spoza UE. ALDI Nord postawiło sobie za cel rezygnację z jaj z chowu klatkowego we wszystkich krajach najpóźniej do 2025 roku. W Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii już od kilku lat nie sprzedajemy jaj z chowu klatkowego. W Danii osiągniemy ten cel w 2018 roku, a we Francji, Portugalii i Hiszpanii planowo do końca 2020 roku.

My jednak idziemy o krok dalej rezygnując w wielu krajach w coraz większym stopniu z używania jaj z chowu klatkowego w przetworzonych produktach marki własnej. W Niemczech cel ten mieliśmy zrealizować do 2021 roku ale został on już osiągnięty w 2018 r. Za wytyczenie takiego celu międzynarodowa organizacja ds. dobrostanu zwierząt „Compassion in World Farming“(CIWF) przyznała nam w 2016 roku nagrodę „Złote jajo“. Również w ALDI Belgia 95% produktów marek własnych zawiera jajka, które nie pochodzą z chowu klatkowego. W ALDI Francja obowiązywać będzie zakaz używania jaj z chowu klatkowego w naszych produktach jajecznych od 2020 roku, natomiast zarządzenie to będzie wdrożone w ALDI Portugalia do 2025 roku.

Nagroda "Złote jajo"

„Cieszymy się, że tak ważne przedsiębiorstwo handlu detalicznego, jak ALDI Nord, daje dobry przykład i opowiada się za lepszymi warunkami bytowymi dla kur.“

Dr Tracey Jones
Director of Food Business, Compassion in World Farming

Odmiana w oborze

Świnie są ciekawskie, inteligentne i towarzyskie, lubią się bawić i badać otoczenie. Dla takich potrzeb nie ma miejsca w hodowli przemysłowej. Chcemy to stopniowo zmieniać i wdrażać różne środki. ALDI Dania używa np. państwowej etykiety dot. dobrostanu zwierząt „Bedre Dyrevelfærd“ (“Lepszy dobrostan zwierząt” ). W przypadku produktów z tą etykietą zwierzęta mają do dyspozycji więcej słomy potrzebnej do grzebania i budowania gniazd. Poza tym mają więcej miejsca do poruszania się i utrzymywania relacji społecznych.

Prosięta w chlewie z materiałami do zabawy
Krowy na pastwisku

Więcej świeżej trawy dla krów mlecznych

Na świeżych, solankowych pastwiskach wybrzeża Morza Północnego Schleswig-Holstein pasą się krowy, które dają mleko dla naszego niemieckiego mleka “Meierkamp”. Pochodzi ono od zwierząt, które co najmniej 120 dni w roku spędzają na pastwisku przynajmniej sześć godzin dziennie. Dokarmiane są tylko paszą wolną od GMO. Rolnicy naszych wybranych gospodarstw zobowiązują się do spełniania kryteriów poziomu premium etykiety ochrony zwierząt. Oprócz wielu innych aspektów zapewnia ona całoroczny dostęp do wybiegu.

Oprócz tego stosuje się tylko mleko z gospodarstw rolnych oddalonych nie więcej niż 40 km od wybrzeża Morza Północnego Schleswig-Holstein. Powodem jest krótka droga transportu do mleczarni, która nie wpływa negatywnie na środowisko. Również w ALDI Holandia mleko pochodzące od krów z pastwisk oraz produkty zawierające takie mleko należą do stałego asortymentu.

Rezygnujemy z takich produktów i metod

Coraz bardziej kształtujemy nasz asortyment zgodnie z kryteriami dobrostanu zwierząt. Dlatego jasno ustalamy, jakie surowce i praktyki nie są przez nas akceptowane (patrz krajowa polityka zakupowa dotycząca dobrostanu zwierząt).

Współpraca na rzecz większego dobrostanu zwierząt

Wiele podmiotów jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego. Aby w sposób trwały poprawić sytuację zwierząt, wszyscy muszą dążyć do tego samego celu. Dlatego w wielu krajach stawiamy na partnerstwo i dialog, zarówno z dostawcami, rolnikami, stowarzyszeniami jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Jednym z naszych partnerów w Niemczech jest Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt (Deutsche Tierschutzbund – DTSchB). Ich logotyp znajdą klienci w ALDI na niektórych certyfikowanych przetworach mlecznych. W zależności od regionu, produkty spełniają poziom wstępny lub poziom premium znaku “Dla większej ochrony zwierząt”.  Co to oznacza dla krów mlecznych? Na przykład więcej miejsca: każda krowa ma do dyspozycji podściełany boks, miejsce do karmienia oraz co najmniej sześć metrów kwadratowych w zagrodzie. Do tego dochodzi pielęgnacja racic minimum raz w roku i zabiegi zwiększające komfort krowy, jak np. szczotkowanie. Ponadto krowy otrzymują tylko pasze wolne od GMO. Na poziomie premium dochodzi stały dostęp do wybiegu, a w okresie wypasu dostęp do pastwiska. Chociaż brakuje konkretnych dyrektyw prawnych dotyczących hodowli bydła mlecznego, etykieta określa te standardy. Dla nas współpraca z DTSchB stanowi kolejny kamień milowy na drodze do większego dobrostanu zwierząt – w okresie długofalowym i dla jak największej liczby zwierząt.

Obora Meierkamp "Świeże alpejskie mleko"

Przykład Meierkamp “Świeże alpejskie mleko”:

wspólnie z 80 rolnikami, mleczarnią i Niemieckim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt współpracujemy nad lepszymi standardami w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Poznanie warunków hodowli

Kod Identyfikowalności ALDI (ATC) zapewnia naszym klientom przejrzystość w temacie pochodzenia różnych produktów. W Holandii na platformie ATC nasi klienci mają również możliwość zobaczenia warunków hodowli. Na filmach wideo prezentujących gospodarstwa pokazujemy klientom, jak wygląda hodowla zwierząt i jakie aspekty ochrony zwierząt są uwzględniane przez zakłady.

Z tego filmu można dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy jakość towarów w procesie produkcji:

„Firma ALDI Nord stosuje bardzo przejrzyste zasady w kwestii pochodzenia produktów pochodzenia zwierzęcego. Grupa Przesiębiorstw spełnia tym samym kryterium, które jest szczególnie ważne w przypadku np. znaku jakości etykiety Beter-Leven.” 

Marijke de Jong
Menedżer programu znaku jakości “Beter Leven” Holenderskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.

Nasze polityki zakupowe: nasze zobowiązania

Dzięki naszym politykom zakupowym określamy obowiązujące standardy w zakresie wytwarzania naszych produktów. Dotyczy to również obszaru związanego z dobrostanem zwierząt. Od początku 2016 roku nasza międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt stanowi ramowe działania dla całej Grupy Przedsiębiorstw. Dotyczy ona wszystkich artykułów Food i Non-Food w marce własnej zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego. Polityka zakupowa określa, jakie wymagania stawiamy odnośnie kształtowania asortymentu ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, a także odnośnie przejrzystości, identyfikowalności, kontroli i audytów. Określa ona również zwiększanie naszego zaangażowania na rzecz dobrostanu zwierząt i aktywnego angażowania się w dialog obejmujący całą branżę. W ostatnich latach uchwaliliśmy także krajowe polityki zakupowe w celu określenia specyficznych wymogów dla poszczególnych krajów: w Niemczech, Holandii, Danii, Belgii i Luksemburgu, a ostatnio na początku 2018 roku w Portugalii i we Francji. Dla Hiszpanii nastąpi to w bieżącym 2018 roku.

Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Zrównoważone kształtowanie asortymentu

W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Ciekawostki
Co sprawia, że banan jest BIO?

BIO to nie tylko małe zielono-białe logo na produkcie. Stoi za tym przede wszystkim pełne pasji zaangażowanie producentów i dostawców w uprawę przyjaznej dla środowiska wysokiej jakości żywności.

Ciekawostki
Krok po kroku dążąc do lepszego dobrostanu zwierząt

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Nasz zaangażowany zespół pracuje w ALDI Nord nad tym, aby krok po kroku osiągać widoczne postępy.

Tematy Kluczowe
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Nasza odpowiedzialność za artykuły spożywcze (Food) obejmuje nie tylko drogę od magazynu do kasy, współodpowiedzialność przejmujemy na całej długości tworzenia łańcucha wartości dodanej, również za wytwarzanie surowców w sposób zrównoważony.

Ciekawostki
Dzień pod znakiem jakości

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca.

Ciekawostki
Z pola bawełny do sklepu: śpioszki w podróży

Większość ubrań, jaką nasi klienci znajdują w sklepach, przeszła długą drogę. Podróż naszego body niemowlęcego rozpoczyna się na indyjskich polach bawełny.

Ciekawostki
A więc do rzeczy!

Jasny przekaz w temacie rybołówstwa - w 2017 roku ALDI Polska była oficjalnym partnerem kampanii jubileuszowej Marine Stewardship Council (MSC), która stanowiła dobrą okazję do informowania o zrównoważonych metodach połowu ryb oraz certyfikacie MSC.