Program CR 2018

Nasze obszary działania w skrócie:

Szacunek wobec pracowników: 
Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni z ALDI.

Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw: 
Przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż naszego łańcucha dostaw.

Oszczędzanie zasobów: 
Działamy z poszanowaniem ochrony środowiska i klimatu.

Zaangażowanie społeczne: 
Korzystając z naszych kompetencji i doświadczenia oraz wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności chcemy wnosić wkład w pokonywanie wyzwań społecznych.

Wspieranie dialogu: 
W sposób przejrzysty i otwarty wspieramy prowadzenie dialogu z naszymi interesariuszami.

Obszar działania: szacunek wobec pracowników
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych   2020 projekt Grupa Przedsiębiorstw
Usprawnienie komunikacji między współpracownikami   2020 między innymi stworzenie kolejnych kanałów komunikacji dla pracowników Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły Cel niezrealizowany

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw * 2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP)   2019 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży, tekstyliów domowych i obuwia pod marką własną (ALDI Detox Commitment)  
2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe   sukcesywnie zwiększanie w zależności od dostępności danej jakości Grupa Przedsiębiorstw
Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade)   2018 30 % Niemcy
Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej)   2020 zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej)   2018 80 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatkę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)   2018 30 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)   2020 40 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) * 2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)   2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy)   2020 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie (np. V-Label)   sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzenie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt   sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC)   sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej)   2018 50 % Grupa Przedsiębiorstw
Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej   sukcesywnie zwiększanie Grupa Przedsiębiorstw
Wyróżnienie znakiem jakości PlanetProof wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii   2019 100 % Holandia
Wprowadzenie produktów posiadających certyfikat BEE FRIENDLY   2019 sporządzenie i wdrożenie Francja

* Większość została zamieniona, dążenie do zrealizowania celu w 2019 r.

Cel zrealizowany   Proces ciągły Cel niezrealizowany

Obszar działania: oszczędzanie zasobów
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015   2021 – 40 % względem  2015 r. Grupa Przedsiębiorstw
Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych   2019 (i sukcesywnie) 100 %
Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Niemcy
Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)   sukcesywnie 100 % Niemcy
Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych   2018 100 % Niemcy, Holandia, Belgia
Budowa magazynu centralnego z certyfikatem BREEAM   2019 budowa Belgia
Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001 * 2018 100 % Holandia

* Dążenie do zrealizowania celu w 2019 r.

Cel zrealizowany   Proces ciągły Cel niezrealizowany

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu
Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji   2018 projekt Niemcy
Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach * 2017 wdrożenie instrukcji Grupa Przedsiębiorstw
Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników   sukcesywnie kontynuacja zwiększenie Holandia
Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami   sukcesywnie udział w inicjatywach branżowych Grupa Przedsiębiorstw

* Dążenie do zrealizowania celu w 2020 r.

Cel zrealizowany   Proces ciągły Cel niezrealizowany

Dalsze krajowe cele znajdą Państwo online na krajowych stronach.