CR-programma

Pijler: medewerkerswaardering
Doelstelling
Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Een opleidingsprogramma ontwikkelen om de competenties van onze managers verder aan te scherpen nieuw 2019 concept Polen
De communicatie met medewerkers uitbreiden nieuw 2019 o.a. meer communicatiekanalen voor medewerkers
Duitsland

 doel bereikt   lopend proces

Pijler: ketenverantwoordelijkheid
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Alle productievestigingen in amfori BSCI-risicolanden die voor ALDI Nord non-food-eigenmerkproducten produceren, beschikken over een certificaat van een voldoende en geldige sociale audit (amfori Business Social Compliance Initiative, amfori BSCI)   2019 100 % ondernemingsgroep
Een selectie productievestigingen die non-food-eigenmerkproducten produceren opnemen in het kwalificatieprogramma ALDI Factory Advancement (AFA) Project dat – door dialoogvorming tussen arbeiders en managers – een verbetering van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh wil bewerkstelligen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Een eigen controleproces in Azië ontwikkelen en uitvoeren   2017 afwerking van het controleproces en uitvoering van tests ondernemingsgroep
Een sociale evaluatie (GRASP of vergelijkbare norm) van alle producenten (kwekers) van groenten en fruit kunnen voorleggen   2018 100 % ondernemingsgroep
Alle bloemen en planten voor bepaalde eigenmerkproducten omschakelen naar duurzaam gecertificeerde goederen (vb. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP) nieuw 2019 100 % ondernemingsgroep
Geen gebruik meer maken van bepaalde chemicaliën bij de productie van eigenmerkproducten van de productgroepen kledij, huishoud- en interieurtextiel en schoenen (ALDI Detox Commitment)  
2020 100 % ondernemingsgroep
Een internationaal katoeninkoopbeleid opstellen en publiceren doel voor Duitsland bereikt 2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Duurzaam katoen (vb. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, gerecycleerd katoen) gebruiken voor kledij, huishoud- en interieurtextiel nieuw voortdurend uitbreiding afhankelijk van de beschikbaarheid in de gevraagde kwaliteit ondernemingsgroep
Duurzaam katoen (vb. volgens de GOTS-, OCS-, Fairtrade-norm) gebruiken nieuw 2018 30 % Duitsland
Het aandeel aan gecertificeerde ongebrande koffie (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance en bio) verhogen voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2020 uitbreiding ondernemingsgroep
Zwarte en groene thee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2018 80 % ondernemingsgroep
Kruiden- en vruchtenthee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2018 30 % ondernemingsgroep
Kruiden- en vruchtenthee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2020 40 % ondernemingsgroep
Eigenmerkproducten met een hoog aandeel aan cacao (uit het vaste en tijdelijke assortiment die onder het gedefinieerde toepassingsgebied vallen) omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade)   2017 100 % ondernemingsgroep
De palmolie in alle eigenmerkproducten omschakelen naar fysieke RSPO-gecertificeerde palmolie (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)  
2018 100 % ondernemingsgroep
Een internationaal houtinkoopbeleid opstellen en publiceren  
2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Alle houten en op hout gebaseerde producten omschakelen naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep
Alle nieuw ingekochte verkoop-, om- en transportverpakkingen voor producten omschakelen naar – afhankelijk van de beschikbaarheid – gerecycleerde en/of duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep
Het assortiment vegetarische en veganistische producten uitbreiden, incl. certificering (bv. V-label) nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
De controle-/certificeringssystemen en eigen normen die verder gaan dan de wettelijke vereisten en met dierenwelzijn te maken hebben, uitbreiden nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het aantal vlees- en vleesbevattende producten met de ALDI Transparency Code (ATC) verhogen nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het aandeel aan duurzaam gecertificeerde vis- en visbevattende producten (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. en EU Biolabel) verhogen nieuw 2018 50 % ondernemingsgroep
Het zout- en suikergehalte bij bepaalde eigenmerkproducten verder verlagen nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het PlanetProof-keurmerk op alle in Nederland geproduceerde groenten- en fruitproducten aanbrengen nieuw 2019 100 % Nederland
BEE FRIENDLY-gecertificeerde producten opnemen in het assortiment nieuw 2019 opstelling en ontwikkeling Frankrijk

doel bereikt   lopend proces

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
De uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40% verminderen (ten opzichte van het referentiejaar 2015) nieuw 2021 – 40 % t.o.v. 2015 ondernemingsgroep
Ledverlichting invoeren in alle nieuwe winkels (binnen- en buitenverlichting) en de omschakeling van bestaande winkels en distributiecentra naar ledverlichting onderzoeken   2019 (en voortdurend) 100 % ondernemingsgroep
Het aantal winkels met zonnepanelen verhogen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de registratie, analyse en reductie van de uitstoot van broeikasgassen   2017 concept ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de introductie van een monitoring- en managementsysteem voor energie doel voor Duitsland bereikt 2017 concept ondernemingsgroep
Het zelfgebruik van zelfgewonnen energie door zonnepanelen in winkels verhogen door een combinatie van gecombineerde koel- en verwarmingssystemen en door een vraaggerichte afstemming van de zonnepanelen   voortdurend voortzetting en uitbreiding Duitsland
Onderzoek doen naar alternatieve aandrijfconcepten voor gebruik in logistieke processen   2017 onderzoek Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koudemiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken   voortdurend 100 % Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koudemiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken nieuw 2017 100 % Nederland
Alle koelkasten en diepvriezers stapsgewijs omschakelen naar het koelmiddel propaan (R290) met een zeer laag Global Warming Potential (GWP)   lopend proces 100 % Duitsland
Enkel duurzame draagtassen verkopen aan de kassa nieuw 2018 100 % Duitsland, Nederland, België
Een BREEAM-gecertificeerd distributiecentrum oprichten (BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment) nieuw 2019 oprichting België
De volledige certificering volgens ISO 50001 bereiken nieuw 2018 100 % Nederland

 doel bereikt   lopend proces

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Pilootprojecten over duurzame consumptie ontwikkelen   2018 project Duitsland
Een richtlijn introduceren voor de omgang met levensmiddelen die niet meer verkocht mogen worden in de winkels nog in behandeling 2017 opstellen en invoeren ondernemingsgroep
Het engagement omtrent de bevordering van het gezondheidsbewustzijn bij kinderen en medewerkers voortzetten en uitbreiden nieuw voortdurend voortzetting en uitbreiding Nederland
De dialoog met relevante stakeholders uitbreiden   voortdurend deelnemen aan sectorinitiatieven ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Verdere nationale doelstellingen kan u vinden in het overzicht van de negen Europese landen waarin ALDI Nord vertegenwoordigd is.