Bedrijfsbeleid

Tag

[GRI 102-16] ALDI Nord is een internationaal succesvolle discountketen. In negen landen voorzien we brede consumentengroepen van hoogwaardige producten tegen blijvend lage prijzen. “Eenvoudig, verantwoordelijk en betrouwbaar” – die drie kernwaarden sturen ons handelen. Ze zijn vastgelegd in onze bedrijfsmissie “Eenvoudig ALDI”. Die missie geeft voor meer dan 69 000 ALDI-medewerkers duidelijk de richting aan.

Onze dagelijkse beslissingen hebben een impact op onze hele waardecreatieketen. Het maakt deel uit van onze commerciële identiteit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (Corporate Responsibility). Dat doen we niet in de laatste plaats om onze concurrentiekracht op lange termijn veilig te stellen. Want ook in de toekomst willen wij de norm blijven zetten in de detailhandel en onze marktpositie verder uitbouwen.

Netto-omzet van de ondernemingsgroep ALDI Nord

Totale netto-omzet per jaar (uitgedrukt in miljard euro)

Winkels en medewerkers [GRI 102-7]

Totaal aantal winkels en medewerkers (in hoofden) naar geslacht en regio op 31.12

  2015 2016 2017
  Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 461 6.256 4.452 457 6.412 4.455 459 6.727 4.804
Denemarken 220 2.037 1.051 222 2.184 1.128 188 2.277 1.099
Duitsland 2.339 31.429 22.521 2.298 35.215 25.405 2.249 35.836 25.511
Frankrijk 899 7.420 4.533 891 8.243 5.204 888 9.218 5.592
Nederland 498 6.291 3.893 491 6.300 3.857 494 8.654 5.099
Polen 105 1.160 1.002 118 1.466 1.254 124 1.906 1.706
Portugal 47 613 416 48 803 535 57 1.178 768
Spanje 260 2.973 1.889 264 3.456 2.174 272 3.571 2.263
Ondernemingsgroep 4.829 58.179 39.757 4.789 64.079 44.012 4.731 69.367 46.842

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Bij ALDI staat de klant centraal

[GRI 102-2, -6, -7, -9] Al meer dan 100 jaar staan de wensen van onze klanten centraal bij alles wat we doen. Hun verwachtingen stijgen, en daarom zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Met het moderniseringsproject ANIKo (ALDI Nord Instore KonZept) maken we onze winkels helderder en aangenamer; nieuwe kleuren en een overzichtelijke productpresentatie zorgen voor een nog betere oriëntatie. Daarnaast breiden we ons non-food- en foodassortiment verder uit. ALDI Nord is echter meer dan de som van die producten: het is ons doel om de discounter te zijn die mensen het beste begrijpt en daarom het dichtste bij hen staat. We willen dat ze bij ons dagelijks kwalitatief hoogstaand, eerlijk, eenvoudig en goedkoop kunnen winkelen.

De ALDI Nord-eigenmerken vormen met gemiddeld 86 procent de basis van ons assortiment; een selectie van merkproducten vult het assortiment aan. We bieden onze klanten een steeds grotere keuze aan duurzamere en gezondere producten: in Duitsland zijn we de grootste distributeur van bioproducten in het verkoopgebied van ALDI Nord. Ook in de andere landen waar ALDI Nord actief is, bieden wij een steeds uitgebreider bio-assortiment aan.

Gemiddeld hebben we zo’n 1600 producten uit 70 productgroepen in elke winkel, een stijging van tien procent ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn er sinds 2017 drie keer per week andere aanbiedingen, waaronder textiel en schoenen, elektronica, huishoudelijke producten, doe-het-zelf-producten en tuinbenodigdheden. In diverse landen worden bovendien onlinediensten als reizen, foto’s, muziek en mobiele telefonie of bloemenverzending aangeboden onder het ALDI-merk. Sinds 2017 bieden we ook onlinegames en e-books aan.

Aantal producten en eigenmerken in ons assortiment

Het aantal producten en het aandeel eigenmerken in ons vaste assortiment (in procent uitgedrukt)1

  2015 2016 2017
  Aantal producten Percentage eigenmerken Aantal producten Percentage eigenmerken Aantal producten Percentage eigenmerken
België/Luxemburg2 1.113 99,7 1.373 97,6 1.465 96,1
Denemarken 1.394 87,7 1.651 81,0 1.826 75,5
Duitsland 1.183 94,8 1.461 94,0 1.432 91,1
Frankrijk 1.210 94,6 1.450 95,1 1.452 90,9
Nederland 1.238 97,7 1.437 94,2 1.737 93,5
Polen 1.339 88,6 1.700 86,8 2.101 73,6
Portugal 1.477 92,3 1.505 85,3 1.639 85,8
Spanje 1.422 90,2 1.609 89,7 1.842 89,6
Ondernemingsgroep 1.297 92,9 1.523 90,2 1.687 86,2

1 We definiëren duidelijke normen tegenover onze leveranciers wat onze eigenmerken betreft.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Eenvoudig verantwoord: onze Corporate Responsibility-strategie 

[GRI 102-11, -16] Onze Corporate Responsibility (CR)-policy is voor de hele ALDI Nord-groep vastgelegd. De policy sluit aan bij onze bedrijfsmissie en vat onze visie op CR samen. Bovendien somt ze de domeinen op waarin we als onderneming onze verantwoordelijkheid opnemen. In ons CR-programma definiëren we duidelijke doelen voor die pijlers. Over onze voortgang wordt onder andere in het kader van het duurzaamheidsrapport gecommuniceerd.

Een overzicht van onze pijlers

Medewerkerswaardering: 
we willen dat onze medewerkers trots kunnen zijn op ALDI.

Ketenverantwoordelijkheid:
we nemen onze verantwoordelijkheid binnen de toeleveringsketen.

Behoud van natuurlijke hulpbronnen:
we handelen met respect voor milieu en klimaat.

Maatschappelijke betrokkenheid: 
onze kennis en ervaring willen we ook buiten onze core business inzetten en zo een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Dialoog:
transparant en open gaan wij de dialoog aan met onze stakeholders.

Concreet en meetbaar: ons CR-programma

Pijler: medewerkerswaardering
Doelstelling
Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Een opleidingsprogramma ontwikkelen om de competenties van onze managers verder aan te scherpen nieuw 2019 concept Polen
De communicatie met medewerkers uitbreiden nieuw 2019 o.a. meer communicatiekanalen voor medewerkers
Duitsland

 doel bereikt   lopend proces

Pijler: ketenverantwoordelijkheid
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Alle productievestigingen in amfori BSCI-risicolanden die voor ALDI Nord non-food-eigenmerkproducten produceren, beschikken over een certificaat van een voldoende en geldige sociale audit (amfori Business Social Compliance Initiative, amfori BSCI)   2019 100 % ondernemingsgroep
Een selectie productievestigingen die non-food-eigenmerkproducten produceren opnemen in het kwalificatieprogramma ALDI Factory Advancement (AFA) Project dat – door dialoogvorming tussen arbeiders en managers – een verbetering van de arbeidsomstandigheden in Bangladesh wil bewerkstelligen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Een eigen controleproces in Azië ontwikkelen en uitvoeren   2017 afwerking van het controleproces en uitvoering van tests ondernemingsgroep
Een sociale evaluatie (GRASP of vergelijkbare norm) van alle producenten (kwekers) van groenten en fruit kunnen voorleggen   2018 100 % ondernemingsgroep
Alle bloemen en planten voor bepaalde eigenmerkproducten omschakelen naar duurzaam gecertificeerde goederen (vb. GLOBALG.A.P. in combinatie met GRASP) nieuw 2019 100 % ondernemingsgroep
Geen gebruik meer maken van bepaalde chemicaliën bij de productie van eigenmerkproducten van de productgroepen kledij, huishoud- en interieurtextiel en schoenen (ALDI Detox Commitment)  
2020 100 % ondernemingsgroep
Een internationaal katoeninkoopbeleid opstellen en publiceren doel voor Duitsland bereikt 2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Duurzaam katoen (vb. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, gerecycleerd katoen) gebruiken voor kledij, huishoud- en interieurtextiel nieuw voortdurend uitbreiding afhankelijk van de beschikbaarheid in de gevraagde kwaliteit ondernemingsgroep
Duurzaam katoen (vb. volgens de GOTS-, OCS-, Fairtrade-norm) gebruiken nieuw 2018 30 % Duitsland
Het aandeel aan gecertificeerde ongebrande koffie (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance en bio) verhogen voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2020 uitbreiding ondernemingsgroep
Zwarte en groene thee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2018 80 % ondernemingsgroep
Kruiden- en vruchtenthee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2018 30 % ondernemingsgroep
Kruiden- en vruchtenthee omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (Rainforest Alliance, UTZ, UEBT/UTZ, bio) voor bepaalde eigenmerkproducten nieuw 2020 40 % ondernemingsgroep
Eigenmerkproducten met een hoog aandeel aan cacao (uit het vaste en tijdelijke assortiment die onder het gedefinieerde toepassingsgebied vallen) omschakelen naar duurzaam gecertificeerde grondstoffen (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade)   2017 100 % ondernemingsgroep
De palmolie in alle eigenmerkproducten omschakelen naar fysieke RSPO-gecertificeerde palmolie (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO)  
2018 100 % ondernemingsgroep
Een internationaal houtinkoopbeleid opstellen en publiceren  
2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Alle houten en op hout gebaseerde producten omschakelen naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep
Alle nieuw ingekochte verkoop-, om- en transportverpakkingen voor producten omschakelen naar – afhankelijk van de beschikbaarheid – gerecycleerde en/of duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep
Het assortiment vegetarische en veganistische producten uitbreiden, incl. certificering (bv. V-label) nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
De controle-/certificeringssystemen en eigen normen die verder gaan dan de wettelijke vereisten en met dierenwelzijn te maken hebben, uitbreiden nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het aantal vlees- en vleesbevattende producten met de ALDI Transparency Code (ATC) verhogen nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het aandeel aan duurzaam gecertificeerde vis- en visbevattende producten (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. en EU Biolabel) verhogen nieuw 2018 50 % ondernemingsgroep
Het zout- en suikergehalte bij bepaalde eigenmerkproducten verder verlagen nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Het PlanetProof-keurmerk op alle in Nederland geproduceerde groenten- en fruitproducten aanbrengen nieuw 2019 100 % Nederland
BEE FRIENDLY-gecertificeerde producten opnemen in het assortiment nieuw 2019 opstelling en ontwikkeling Frankrijk

doel bereikt   lopend proces

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
De uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40% verminderen (ten opzichte van het referentiejaar 2015) nieuw 2021 – 40 % t.o.v. 2015 ondernemingsgroep
Ledverlichting invoeren in alle nieuwe winkels (binnen- en buitenverlichting) en de omschakeling van bestaande winkels en distributiecentra naar ledverlichting onderzoeken   2019 (en voortdurend) 100 % ondernemingsgroep
Het aantal winkels met zonnepanelen verhogen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de registratie, analyse en reductie van de uitstoot van broeikasgassen   2017 concept ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de introductie van een monitoring- en managementsysteem voor energie doel voor Duitsland bereikt 2017 concept ondernemingsgroep
Het zelfgebruik van zelfgewonnen energie door zonnepanelen in winkels verhogen door een combinatie van gecombineerde koel- en verwarmingssystemen en door een vraaggerichte afstemming van de zonnepanelen   voortdurend voortzetting en uitbreiding Duitsland
Onderzoek doen naar alternatieve aandrijfconcepten voor gebruik in logistieke processen   2017 onderzoek Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koudemiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken   voortdurend 100 % Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koudemiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken nieuw 2017 100 % Nederland
Alle koelkasten en diepvriezers stapsgewijs omschakelen naar het koelmiddel propaan (R290) met een zeer laag Global Warming Potential (GWP)   lopend proces 100 % Duitsland
Enkel duurzame draagtassen verkopen aan de kassa nieuw 2018 100 % Duitsland, Nederland, België
Een BREEAM-gecertificeerd distributiecentrum oprichten (BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment) nieuw 2019 oprichting België
De volledige certificering volgens ISO 50001 bereiken nieuw 2018 100 % Nederland

 doel bereikt   lopend proces

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog
Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Pilootprojecten over duurzame consumptie ontwikkelen   2018 project Duitsland
Een richtlijn introduceren voor de omgang met levensmiddelen die niet meer verkocht mogen worden in de winkels nog in behandeling 2017 opstellen en invoeren ondernemingsgroep
Het engagement omtrent de bevordering van het gezondheidsbewustzijn bij kinderen en medewerkers voortzetten en uitbreiden nieuw voortdurend voortzetting en uitbreiding Nederland
De dialoog met relevante stakeholders uitbreiden   voortdurend deelnemen aan sectorinitiatieven ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Verdere nationale doelstellingen kan u vinden in het overzicht van de negen Europese landen waarin ALDI Nord vertegenwoordigd is.

Een duidelijk engagement: onze bijdrage aan internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

We ondersteunen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) en dragen bij tot het behalen ervan. De focus ligt daarbij op een duurzaam eigenmerkenassortiment over de gehele waardecreatieketen en op het bevorderen van verantwoorde consumptie. Zo ondersteunen we onder andere volgende SDG’s en subdoelstellingen: “Duurzame consumptie en productie” (SDG 12), “Klimaatactie” (SDG 13), “Eerlijk werk en economische groei” (SDG 8) en “Leven op het land” (SDG 15).

In 2017 benadrukten we met onze deelname aan het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (United Nations, UN) nog maar eens dat duurzaamheid voor onze onderneming een centraal thema is.