Verpakking & kringloop

Tag

[GRI 301/103-1] Afvalvermindering is een essentiële pijler van duurzame ontwikkeling. Met bijna 82 procent vormt het verpakkingsafval het grootste deel van de totale afvalhoeveelheid bij ALDI Nord Duitsland. Verpakkingen zijn voor veel goederen essentieel om het product te beschermen en de kwaliteit te waarborgen en kunnen daarom niet volledig worden vermeden. Daarom leggen wij de nadruk op recycleerbare materialen en – bij omverpakkingen voor groenten en fruit – voor een deel op herbruikbare systemen. Bovendien gaan wij na of het mogelijk is om met verpakkingen maar ook met onze producten en draagtassen tot een milieuvriendelijke kringloopeconomie bij te dragen.

Onze benadering

[GRI 301/103-2] Daar waar het economisch en ecologisch zinvol is, gebruiken wij herbruikbare systemen voor onze transport- en omverpakkingen. De meeste groenten- en fruitproducten transporteren wij in herbruikbare kisten in plaats van in gebruikelijke kartonverpakkingen. In veel gevallen zijn wegwerpverpakkingen echter onontbeerlijk om onze goederen tijdens het transport voldoende te beschermen. Voor dergelijke producten gebruiken wij in Duitsland foliën en kartons op basis van gerecycleerd materiaal zodat deze hergebruikt kunnen worden. Bovendien bestaan onze wegwerpkartons in veel ALDI Nord-landen reeds gedeeltelijk uit gerecycleerd en/of gecertificeerd materiaal.

We houden ons steeds meer bezig met de kringloopgedachte, en niet enkel op het gebied van verpakkingen: In de kringloopeconomie worden producten zo ontwikkeld en gefabriceerd dat ze na hun oorspronkelijke gebruik hergebruikt of volledig gerecycleerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat minder afval en worden er minder hulpbronnen bij de productie van nieuwe producten verbruikt. Dit basisidee willen wij voortaan stimuleren door middel van passende projecten.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 301/103-2/3] De thema’s verpakkingen en kringloop worden bij ALDI Nord over de hele lijn gecoördineerd. Hier werken de CR-, kwaliteits- en inkoopafdeling samen. Omdat vele verpakkingsmaterialen uit houtvezels samengesteld zijn, zijn de verpakkingen en het recyclageproces binnen de ondernemingsgroep onder andere afgestemd op de richtlijnen van ons internationale inkoopbeleid. In Duitsland is de nieuwe verpakkingswet belangrijk en deze zal op 1 januari 2019 de huidige verpakkingsverordening vervangen. In Nederland bestaan er sectoroverkoepelende doelstellingen van de levensmiddelenindustrie en verwerkende industrie op het gebied van duurzamere verpakkingen. De kringloopgedachte wordt ook vooral bij textiel duidelijk: Met het nationale katoeninkoopbeleid gaan wij in Duitsland voor gerecycleerd katoen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Nieuw internationaal houtinkoopbeleid

[GRI 301/103-2/3] Het grootste deel van onze omverpakkingen bestaat uit houtvezels – dit varieert van land tot land. In totaal bestaat bijna 80 procent van ons verpakkingsafval uit hout, karton of papier. Met ons internationaal houtinkoopbeleid definiëren wij voor de volledige ondernemingsgroep duidelijke richtlijnen voor de omgang met deze grondstof en dus voor een groot deel van onze verpakkingen. Tegen 2020 schakelen wij voor alle houten en op hout gebaseerde producten alsook ook voor verkoops-, om- en transportverpakkingen op gerecycleerd of duurzaam gecertificeerd materiaal om (zie Doelstellingen & status). Het inkoopbeleid is een bindend actiekader voor ons en onze handelspartners. Samen met hen gaan wij de sociale, ecologische en economische uitdagingen van dit domein aan. Momenteel valt reeds 18 procent van ons verpakkingsafval onder het toepassingsgebied van het nieuwe internationaal houtinkoopbeleid. In de rapporteringsperiode zijn we in Duitsland begonnen met de omschakeling van op hout gebaseerde kleine verpakkingen voor verse schaaleieren naar 100 procent gerecycleerd materiaal.

Textiel en schoenen: meer gerecycleerde vezels

In de productgroep textiel en schoenen gebruiken wij reeds gerecycleerde vezels. Speciale dekbedovertrekken en kussens met gerecycleerde vezels maken bijvoorbeeld deel uit van ons tijdelijke assortiment in Duitsland. Deze zijn afkomstig van petflessen die wij ook terugnemen via onze flessenautomaten. De petflessen worden tot zogenaamde flakes verwerkt en uiteindelijk tot vezels gesponnen. Tegen 2020 willen wij – daar waar het mogelijk en zinvol is – de uitvoering van Closed-Loop-projecten of overeenkomstige onderzoeksprojecten controleren. Bovendien gaan wij na waar het gebruik van gerecycleerde vezels uitgebreid kan worden

Neen aan de plastic kassazakken

Eind 2017 zijn wij in België, Duitsland en Nederland begonnen met het afschaffen van de klassieke plastic kassazakken. Na de omschakeling geldt in deze ALDI Nord-landen voor draagtassen enkel het recyclageprincipe. Meer informatie vindt u in de story “Weg met klassieke plastic zakken”.

Doelstellingen & status

[GRI 301/103-2/3] Ons internationaal houtinkoopbeleid bevat duidelijk doelstellingen voor verpakkingen. Wij zullen onder andere voor alle nieuw aangekochte verkoops-, om- en transportverpakkingen voor producten, afhankelijk van de beschikbaarheid, op duurzaam gecertificeerde kwaliteit of gerecycleerd materiaal overschakelen. Hierbij accepteren wij de FSC®– en PEFC™-norm of, na individueel overleg, andere normen die bijdragen tot de bevordering van duurzaam bosbeheer of een milieuvriendelijke verwerking. Bij om- en transportverpakkingen accepteren wij materialen die uit minstens 70 procent gerecycleerd materiaal bestaan, ook zonder certificaat. De omschakeling begint onmiddellijk en moet tegen eind 2020 voltooid zijn. De omschakeling van plastic kassatassen naar duurzamere alternatieven moet in Duitsland, rekening houdend met de bestaande leverancierscontracten, tegen eind 2018 voltooid zijn.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Opstellen en publicatie van een internationaal houtinkoopbeleid   2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Omschakeling van houten en op hout gebaseerde producten naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep
Alle nieuw ingekochte verkoop-, om- en transportverpakkingen voor producten omschakelen naar – afhankelijk van de beschikbaarheid – gerecycleerde en/of duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFC™, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Verbod op klassieke plastic kassatassen nieuw 2018 100 % Duitsland, Nederland, België

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

[GRI 301-1]

Aantal verdeelde zakken

Aantal verdeelde zaken naar soort (in duizendtallen)

  2015 2016 2017
  Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handvat Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handva Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handvat
België/Luxemburg1 8.729 963 310 7.615 8.759 1.088 337 9.213 8.268 1.225 362 8.794
Denemarken 6.459 79 48 7.315 3.678 6.733 84 50 9.187 3.536 6.606 71 42 12.951 4.480
Duitsland 46.627 1.753 878 118.652 184.744 44.160 2.182 876 129.580 181.688 36.543 2.081 930 160.093 175.730
Frankrijk2 9.813 2.345 844 20.647 10.500 11.016 1.332 808 46.638 10.500 10.681 1.506 820 58.864 38.320
Nederland 6.392 465 192 5.483 444 180 111 6.034 518 220 5.867 1.792
Polen3 2.202 39 25.760 2.780 43 17 2.888 26.880 2.623 51 25 7.920 41.280
Portugal 1.725 157 11 2.373 10.206 2.208 206 15 7.560 9.072 3.127 298 22 16.888 14.742
Spanje 17.344 433 57 23.160 12.000 22.248 573 75 29.254 21.736 25.572 624 101 37.113 33.916
Ondernemingsgroep 99.292 6.234 2.340 179.762 246.888 103.387 5.952 2.356 234.431 253.412 99.455 6.374 2.523 308.489 310.171

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”). In België worden zowel plastic als papieren broodzakken gebruikt.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2015 en 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Het design en de grootte van de draagtassen in Polen verschillen van die in de overige ALDI Nord-landen.

Voor primaire verpakkingen gebruikte materialen

Gewicht van de voor primaire verpakkingen gebruikte materialen (in ton)1, 2, 3

  2015 2016 2017
  Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere
België/Luxemburg4 100.260 22.418 26.766
51.076 84.539 16.967 24.921
42.651 74.074 13.203 24.387 36.484
Denemarken 5.000 882 1.323 2.795 2.521
554 397 1.570
8.880 1.612 1.525 5.743
Duitsland 584.192 83.163 177.909 323.120 286.952 52.191 53.314 181.447 280.692 50.964 48.194 181.534
Frankrijk 15.002 2.431 3.004 9.567 7.798 1.526 900 5.372
54.697 9.931 9.391 35.375
Nederland 90.155 10.437 23.857 55.861 64.215
7.758 16.703 39.754 104.028 14.896 23.763 65.369
Polen5 8.658 2.715 2.066 3.877 4.410 1.633 901 1.876
7.643 2.171 1.614 3.858
Portugal 2.075 506 558 1.011 1.885 475 437 973 7.947 813 3.764 3.370
Spanje 20.125 4.857 6.354 8.914 14.265 3.840
3.275 7.150 30.462 6.845 6.228 17.389
Ondernemingsgroep 825.467 127.409 241.837 456.221 466.585 84.944 100.848 280.793 568.423 100.435 118.866 349.122

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Zonder informatie over producten die door onze centrales in Denemarken en Frankrijk nationaal aangekocht werden. De voor deze landen vermelde hoeveelheden werden via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekocht.
3 De wijziging van de waarden van alle landen, met uitzondering van België en Luxemburg, ten opzichte van de vorige jaren is te wijten aan een gewijzigde prognosemethode van de via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekochte hoeveelheden.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”). De waarden van de plastic verpakkingen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingsaangifte en werden voor de twee voorgaande jaren met terugwerkende kracht aangepast.
5 Voor in Polen aangekochte producten werden primaire en secundaire verpakkingen samen genomen onder de noemer ‘primaire verpakkingen’.

 

Primaire verpakkingen van hout, karton, papier in het toepassingsgebied van ons houtinkoopbeleid

Aandeel hout, karton, papier in vergelijking met het totale gewicht gebruikte materialen voor primaire verpakkingen (in procent)

  2015 2016 2017
Ondernemingsgroep 15,4 18,2 17,7
Verdere inhoud
Highlights
Nederland: gezond eten begint vroeg

Gezondheid is een van de belangrijkste onderwerpen in Nederland. Onder andere overgewicht bij kinderen en jongeren staat centraal. Samen met een sterke partner pakken we het onderwerp aan.

Highlights
In naam van het klimaat

De klimaatverandering belangt iedereen aan. Daarom implementeren wij in alle relevante domeinen maatregelen ter bescherming van het klimaat. We doen vooral veel in onze winkels, want daar valt het meeste te besparen op CO2-uitstoot.

Highlights
Weg met klassieke plastic zakken

De plastic zak van ALDI Nord: een cultobject dat het zelfs tot in een museum schopte. Maar de problematiek rond plastic – de plasticsoep in de Stille Oceaan, de stranden vol afval en milieuvervuiling door microplastics - maakte ons duidelijk dat de klassieke plastic zak definitief zijn tijd gehad heeft.

Kernthema’s
Klimaatbescherming

Wij verbinden ons ertoe om de gevolgen van onze handelsactiviteiten voor het klimaat te verminderen. Al in 2015 hebben wij in onze CR-policy ons streven geformuleerd dat wij klimaatvriendelijk zullen handelen.

Kernthema’s
Voedselverspilling & afval

Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons voor de bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Afval beperken en voedselverspilling tegengaan, spelen daarbij voor ons als detailhandelaar een centrale rol.