Sensibilisering van consumenten

Tag

[GRI 417/103-1] Hoe kunnen effectieve prikkels voor duurzamere consumptie worden gecreëerd? Deze vraag houdt regeringen en organisaties wereldwijd bezig. In hun agenda 2030 wijden de Verenigde Naties (United Nations – UN) een aparte duurzaamheidsdoelstelling aan de bevordering van duurzame consumptiepatronen (SDG 12). Als toonaangevende discounter leveren wij onze klanten producten voor hun dagelijkse behoeften. Daardoor worden wij in deze taak bijzonder uitgedaagd. Jaarlijks worden er ongeveer 1,2 miljard aankopen bij ons gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en consumptie betaalbaar en verantwoord te maken voor alle lagen van de bevolking.

Onze benadering

[GRI 417/103-2] Wij maken gebruik van verschillende tools om onze klanten te informeren over sociale en ecologische aspecten van onze producten: In ons wekelijkse klantenmagazine en bij andere reclame-acties staan onze duurzaam gecertificeerde producten vaak centraal. In onze winkels trekken we de aandacht van onze klanten door middel van een passende etikettering in de rekken en met affiches. Last but not least creëren we transparantie door een duidelijke etikettering op het product: Daarbij gebruiken wij zowel erkende duurzaamheidslabels als ook onze eigenmerken. Met speciale campagnes en projecten scherpen wij het bewustzijn van de consument voor bijzondere duurzaamheidsuitdagingen aan: In Nederland werken we er bijvoorbeeld aan om schoolkinderen bewuster te maken van het probleem van plastic afval. Ook de medewerkers bij ALDI Nord worden uitgebreid geïnformeerd over de duurzaamheidsaspecten van onze producten, initiatieven en projecten.

Als tweede bouwsteen bieden wij onze klanten een aangepast productassortiment voor een gezonde en duurzame levensstijl: een uitgebreid assortiment verse groenten en fruit, gezondere productalternatieven, minder suiker, producten voor bijzondere voedingsbehoeften alsook producten op basis van gecertificeerde grondstoffen en afkomstig uit de gecontroleerde productie.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 417/103-2] Het promoten van duurzame consumptie is in onze CR-policy en ons CR-programma verankerd. De CR-verantwoordelijken spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van onze activiteiten. Hiervoor werken onze verschillende afdelingen nauw samen: onder andere Bedrijfscommunicatie, Marketing, Verkoop, Inkoop, Kwaliteit en CR.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 417/103-2]

Focus op duurzaamheid

In 2017 hebben wij in ons wekelijkse klantenmagazine onze klanten via diverse acties en samenwerkingsverbanden geïnformeerd over duurzame producten in ons assortiment. In 2017 stonden in vele landen vooral duurzame visproducten centraal: Zo heeft Polen aan de jubileumscampagne 2017 van de Marine Stewardship Council (MSC) deelgenomen; België, Frankrijk en Nederland nemen deel aan de “Bewuste Visweek 2017”.

Bij ALDI Nederland liep zes weken lang de duurzaamheidscampagne “Verantwoord boodschappen doen”. Niet alleen in ons klantenmagazine maar ook via affiches, in de rekken, voor de winkels en op de radio werd reclame gemaakt voor duurzame producten. Sinds 2017 informeert ALDI Portugal medewerkers en klanten over duurzaamheidskwesties met een CR-communicatieconcept – in het Portugese klantenmagazine, informatiefolders, interne nieuwsbrieven of in het kader van een opleidingsaffiche voor medewerkers in de winkels. ALDI Frankrijk concentreert zich volledig op het klantenmagazine en verstrekt informatie aan medewerkers en klanten via een infokader “ALDI s’engage pour vous” (“ALDI engageert zich voor u”).

Bovendien informeren we de medewerkers in onze gemoderniseerde winkels over ons milieumanagement: Via de displays vestigen we de aandacht op de zonnepanelen op het dak. Via affiches zetten we onder andere de afvalverwerking van verpakkingen en onze nieuwe herbruikbare draagtassen in de schijnwerpers. In enkele landen tonen we ook via onze winkelkarren, diepvriezers of beurtbalkjes aan de kassa waar duurzaamheid in de winkel een rol speelt. In het klantenmagazine en op het internet worden Spaanse klanten bovendien door middel van innovatie “Do-it-Yourself”-ideeën aangespoord om te recycleren.

Gezonde levensstijl: campagnes en vers assortiment

In het kader van ons maatschappelijke engagement zetten wij projecten op die een gezonde levensstijl promoten: In Nederland werken wij samen met de stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) om bij kinderen en jongeren het bewustzijn voor een gezonde voeding aan te scherpen. Ook bij het project “Mobile Aktion Ernährung und Bewegung” van de organisatie “Deutsches Kinderhilfswerk”, dat door de ALDI Nord Stiftungs GmbH gepromoot wordt, gaat het vooral om beweging en gezonde voeding van kinderen.

Wij breiden ons versassortiment in de winkels uit: “Vers” heeft onder andere betrekking op ons groente- en fruitassortiment, een productgroep die met ongeveer 100 verschillende producten in de volledige ondernemingsgroep van groot belang is. In 2017 hebben wij in Duitsland en Nederland een extra weekactie “Vers” ingevoerd. In Spanje werd in oktober/november 2017 op alle kanalen een creatieve communicatiecampagne gelanceerd om groenten en fruit te waarderen (“Sí nos importan” – “Toch wel, ze zijn belangrijk”).

In het kader van ons nieuw ALDI Nord Instore Konzept (ANIKo) krijgen onze recepten op basis van verse ingrediënten meer plaats. In Spanje kunnen onze klanten bij openingen bijvoorbeeld een showcooking met professionele chefs bijwonen. Daarbij worden de aspecten evenwichtige voeding, gezondheid en duurzaamheid speciaal benadrukt. In Portugal worden de recepten voor het klantenmagazine reeds sinds 2013 door een voedingsdeskundige opgesteld.

Doelstellingen & status

De Duitse CR-doelstelling inzake duurzame consumptie werd in de rapporteringsperiode met een andere nationale doelstelling aangevuld.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Ontwikkeling van pilootprojecten over duurzame consumptie   2018 project Duitsland
Het engagement omtrent de bevordering van gezondheidsbewustzijn bij kinderen en medewerkers voorzetten en uitbreiden nieuw voortdurend voortzetting en uitbreiding Nederland

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Verwijzing naar kerncijfers onder “Assortiment

Aantal groente- en fruitproducten

Gemiddeld aantal groente- en fruitproducten in het assortiment

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 66 84 95
Denemarken 90 90 107
Duitsland 74 85 97
Frankrijk 65 70 75
Nederland 75 105 104
Polen 65 85 109
Portugal 85 91 93
Spanje 120 112 111
Ondernemingsgroep 80 90 99

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Verdere inhoud
Kernthema’s
Maatschappelijk engagement

Met onze competentie en ervaring leveren wij ook naast onze core business een bijdrage tot het oplossen van maatschappelijke problemen. Met onze maatschappelijke betrokkenheid steunen wij een groot aantal projecten.

Highlights
Buitengewoon fair!

Fair verhandelde producten voor een betaalbare prijs? Dat bieden wij al vele jaren aan miljoenen klanten aan. Voor onze jarenlange betrokkenheid bij de eerlijke handel werden wij nu eervol onderscheiden door de organisatie TransFair.

Landen
Duurzame levensmiddelen voor echte gourmands: ALDI Frankrijk

ALDI is in Frankrijk intussen met 888 winkels vertegenwoordigd. In het land van de fijnproevers vullen steeds meer duurzame en regionale producten onze winkelrekken. Bovendien verwelkomen we er momenteel veel nieuwe medewerkers.

Management
CR-programma

In ons CR-programma definiëren we duidelijke doelen voor die pijlers. Over onze voortgang wordt onder andere in het kader van het duurzaamheidsrapport gecommuniceerd.

Kernthema’s
Duurzamer assortiment

Het is een deel van ons CR-zelfbesef om voor onze klanten een verantwoordelijke, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij breiden ons aanbod aan duurzamere producten dan ook voortdurend uit.

Management
Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

Highlights
Wat maakt bananen bio?

Bio is veel meer dan het kleine groen-witte logo op het product. Achter dat logo schuilt de gepassioneerde inzet van producenten en leveranciers voor milieuvriendelijk geteelde levensmiddelen van uitstekende kwaliteit.

Highlights
Boter bij de vis!

Klare taal omtrent visvangst: in 2017 was ALDI Polen officiële partner van de jubileumcampagne van de Marine Stewardship Council (MSC). Een goede gelegenheid om te informeren over duurzame vismethoden en het MSC-label.

Kernthema’s
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

Landen
De zon op het dak: ALDI Portugal

Helemaal in het westen van continentaal Europa ligt ALDI Portugal met 57 verkooppunten. Fotovoltaïek is hier een belangrijk thema. Bovendien speelt sociale betrokkenheid er een bijzondere rol.