Productkwaliteit

Tag

[GRI 102-16, 416/103-1] Kwaliteitsvolle producten aanbieden tegen een voordelige prijs is de basis van onze bedrijfsvisie. We maken geen compromissen wat de kwaliteit van onze producten betreft. Een centraal aspect van ons idee van kwaliteit en veiligheid is de gezondheid van de consument. Hiervoor nemen we onze verantwoordelijkheid in de volledige productie- en toeleveringsketen.

Onze benadering

[GRI 416/103-2] De kerntaak van onze kwaliteitsafdeling is de voortdurende verbetering van de productkwaliteit. Om onze klanten enkel de beste producten aan te bieden, hebben wij op alle niveaus van onze waardecreatieketen uitgebreide kwaliteitsgarantie- en ‑beheerprocessen opgezet. Onze eigenmerken zijn onderhevig aan strenge kwaliteitsnormen die wij ook in samenwerking met onze leveranciers ontwikkelen. De wensen en behoeften van onze klanten staan daarbij steeds centraal. Onafhankelijke tests van consumentenorganisaties bevestigen regelmatig de kwaliteit van de ALDI Nord-eigenmerkproducten.

Organisatie & richtlijnen

Organisatie: kwaliteit op alle niveaus

[GRI 102-16, 416/103-2, 416-1] Een controlesysteem op meerdere niveaus binnen de ondernemingsgroep zorgt ervoor dat aan deze kwaliteitseisen wordt voldaan. Magazijn- en winkelmedewerkers maar ook inkopers, leveranciers, producenten, kwaliteitsverantwoordelijken en onafhankelijke geaccrediteerde controle-instanties zijn hierbij betrokken. Elk product wordt meerdere keren getest. Een overzicht van het proces:

  • Reeds bij de inkoopfase stellen wij uitgebreide eisen aan onze leveranciers, doorgaans via eisencatalogi en ons internationale en nationale inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën.
  • Wij nemen verschillende maatregelen om na te gaan of deze kwaliteitsnormen worden nageleefd. Afhankelijk van het land kunnen dit inspecties ter plaatse, productstalen of smaaktesten zijn. Tegelijkertijd laten we de producten door onafhankelijke controle-instanties onderzoeken. Controlecertificaten bevestigen een onberispelijke kwaliteit.
  • [GRI 416-1] In alle ALDI Nord-landen eisen wij van producenten van onze food-eigenmerkproducten de certificering conform de foodnorm van de International Featured Standard (IFS). Voor landbouwproducenten van groenten en fruit gelden de GLOBALG.A.P.-eisen, voor leveranciers van vers vlees en charcuterie in enkele landen het QS-controlesysteem. 
  • Uitgebreide controles van ontvangen goederen en stock in de distributiecentra en winkels zorgen voor een voortdurende kwaliteitscontrole. Hiervoor werden de medewerkers opgeleid inzake hygiënevoorschriften en productkennis. Groenten en fruit alsook andere verse producten staan hierbij centraal.
  • Onze kwaliteitsnormen gelden ook na de verkoop. Wij aanvaarden feedback van klanten en zoeken naar de bestmogelijke oplossing voor de klant. Bij klachten zijn wij inschikkelijk.

Een gedetailleerde procesbeschrijving vindt u in het duurzaamheidsrapport 2015. Het verhaal “Een dag in het teken van kwaliteit” geeft u inzicht in de dagelijkse routine van onze kwaliteitsverantwoordelijken.

Verantwoordelijkheden: overleg met de volledige ondernemingsgroep, nationale uitvoering

[GRI 416/103-2] De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onze kwaliteitsnormen ligt bij de ALDI-ondernemingen in de negen landen van de ondernemingsgroep: zij zorgen ervoor dat er met nationale bijzonderheden – bijvoorbeeld eisen inzake de voedingsmiddelenwetgeving – rekening gehouden wordt. Belangrijke onderwerpen worden door ALDI Inkoop voorbereid en met de volledige ondernemingsgroep besproken. De voortdurende uitwisseling tussen de kwaliteitsverantwoordelijken zorgt ervoor dat kennis en ervaringen gedeeld worden binnen de ondernemingsgroep. Ook in de landen vindt nauw overleg plaats tussen de afdelingen Kwaliteit, Corporate Responsibility (CR), Inkoop, Verkoop en de regionale vestigingen.

Richtlijnen & regulering: voortdurende controle en aanpassing

[GRI 416/103-2] Kwaliteit is vast verankerd in onze bedrijfsmissie “Eenvoudig ALDI”. Elk jaar zijn er tal van wettelijke ontwikkelingen die van toepassing zijn op onze producten. Het thema “gezonde voeding” staat bijvoorbeeld al meer dan tien jaar centraal op Europees niveau. In Spanje werden in 2017 regionale wettelijke voorschriften voor de verlaging van het suikergehalte in dranken aangekondigd. De kwaliteitsafdeling volgt de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en adviseert de inkoopafdeling over de implementatie bij onze leveranciers.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 416/103-2]

Onze producten: verbeterde samenstellingen

De recepturen van onze eigenmerkproducten passen wij voortdurend aan de gewijzigde behoeften van onze klanten of de nieuwe wettelijke voorschriften aan. Daarbij moet de productkwaliteit te allen tijde gewaarborgd zijn. In Duitsland werd in 2017 stap voor stap het suikergehalte in frisdranken, muesli, fruitconserven en andere producten verminderd. Bovendien worden tegen eind 2018 de recepturen van cosmetica-producten, zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep gewijzigd om bepaalde, biologisch slecht afbreekbare polymeren (vaak ook als “vloeibare microplastics” bestempeld) volledig te vervangen. Fijne microplastics zoals bijvoorbeeld peelingkorrels gebruiken wij niet meer sinds 2015. In landen zoals Frankrijk is het gebruik van vaste microplastics in bepaalde producten reeds volledig bij wet verboden.

ALDI Nederland neemt deel aan een bedrijfsinitiatief dat zich inzet voor verbeterde productsamenstellingen. Sinds 2014 worden daar de recepturen van verschillende productgroepen geleidelijk aangepast. In het rapporteringsjaar waren het de productgroepen zuivel, soepen en sausen, chips alsook nootmengelingen. Ze bevatten nu minder zout of suiker.

Reeds in 2016 heeft ALDI België het akkoord “Evenwichtige voeding”, waartoe Belgische voedingsbedrijven, retailers, restaurantketens, cateringbedrijven en de overheid behoren, ondertekend. De doelstellingen: voor specifieke productgroepen het gehalte aan suiker, zout en verzadigde vetzuren verminderen en het vezelgehalte verhogen. In 2017 heeft ALDI België volgende productgroepen gewijzigd: frisdranken, melkproducten, ontbijtgranen, koeken, chocolade alsook soja- en plantaardige drinks. Een verslag van het akkoord is eind 2018 voorzien.

In Spanje hebben wij in 2017 gewerkt aan de verlaging van het suikergehalte in frisdranken – onder andere aan het implementeren van wettelijke voorschriften. Hiervoor worden onder andere steviolglycosiden gebruikt. Er werden reeds acht recepturen verbeterd en het suikergehalte werd met 30 procent verlaagd. Vanaf juni 2018 zullen deze te koop zijn. Verdere productwijzigingen zijn gepland in 2018.

Groente- en fruitteelt: pesticiden & herbiciden verminderen

Bij de groente- en fruitteelt moeten onze leveranciers aan strenge eisen voldoen. Daarbij gaan we altijd verder dan de wettelijke eisen. Sinds 2016 sluiten wij in Duitsland bijvoorbeeld bij de teelt van Duitse groenten en fruit en aardappelen acht werkzame stoffen uit, die ervan verdacht worden medeverantwoordelijk te zijn voor de achteruitgang van vliegende insecten, zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Eind 2016 vond reeds het tweede dialooggesprek inzake “giftige werkstoffen voor bijen” plaats tussen ALDI, verschillende vertegenwoordigers van producenten, verenigingen, plantenbeschermingsadiviseurs en -bureaus alsook testlabo’s. Momenteel wordt onderzocht hoe de bijenbescherming verder aangepakt kan worden. De uitvoering is stap voor stap begonnen. ALDI Frankrijk introduceerde in 2017 een product met een BEE FRIENDLY-keurmerk van de gelijknamige organisatie. In Duitsland worden reeds meerdere jaren bijenvriendelijke heesters en planten verkocht.

Voortdurende verbetering van de kwaliteitsnormen

Sinds 2017 verplichten wij onze Duitse leveranciers van bepaalde non-foodproducten, zoals cosmetica-, hygiëne- en huishoudproducten tot certificering conform de huidige IFS-HPC-norm. De norm ondersteunt hen bij de naleving van de wettelijke voorschriften voor de productveiligheid en kwaliteit van huishoudproducten en producten voor persoonlijke verzorging. De omschakeling bij onze leveranciers loopt tot midden 2018.

Bijzondere onderzoeken indien nodig

Wij observeren actuele incidenten en starten indien nodig proactief bijzondere onderzoeken. In het rapporteringsjaar was dit bijvoorbeeld het geval bij de Europese vaststelling van fipronil in eieren. Wij hebben onder andere preventief individuele producten uit de rekken genomen en verse eieren en talrijke producten op basis van eieren op de aanwezigheid van fipronil laten testen. Alleen producten waarvoor de leverancier beschikt over analyseverslagen die de afwezigheid van fipronil bevestigen, mogen aan ons geleverd worden. Gelijktijdig met de uitvoering van deze maatregelen hebben wij op een transparante en intensieve manier gecommuniceerd met overheden, consumenten en de pers.

Doelstellingen & status

[GRI 416/103-2/3] Onze kwaliteitsbelofte wordt door individuele doelstellingen in de ALDI Nord-landen onderbouwd. Dit bewijzen internationale tests, zoals de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) in Spanje of de Stiftung Warentest en ÖKO-TEST in Duitsland alsook enkele marktonderzoeken en externe onderscheidingen.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Uitbreiding van de verlaging van het zout- en suikergehalte bij andere eigenmerkproducten nieuw voortdurend uitbreiding
ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

[GRI 416/103-3]

Productrecalls

Aantal teruggeroepen producten, opgesplitst in food- en non-foodproducten

  2015 2016 2017
  Totaal Recalls food Recalls non-food Totaal Recalls food Recalls non-food Totaal Recalls food Recalls non-food
België/ Luxemburg1 3 3 1 1 4 4
Denemarken 2 2 3 3 3 3
Duitsland 5 1 4 10 10 9 8 1
Frankrijk 14 122 2 233 22 1 11 10 1
Nederland 2 2 3 3 4 4
Polen 1 1 1 1
Portugal 1 1
Spanje 3 1 2 5 2 3
Ondernemingsgroep 26 20 6 44 41 3 38 33 5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 Daarvan zes op grond van onvolledige kennisgeving.
3 In 16 gevallen was er sprake van regionale recalls. De recalls werden in totaal zes keer uitgevoerd op grond van onvolledige kennisgeving.

Door Stiftung Warentest of ÖKO-TEST beoordeelde producten

Aantal producten die door het Stiftung-Warentest- of ÖKO-TEST-testresultaat beoordeeld werden1.

Mit Stiftung Warentest- oder ÖKO-TEST beworbene Artikel

1 De beoordeling van producten met testresultaten is enkel in Duitsland mogelijk. Daarom hebben de gegevens enkel betrekking op Duitsland.

Verdere inhoud
Landen
Duurzame levensmiddelen voor echte gourmands: ALDI Frankrijk

ALDI is in Frankrijk intussen met 888 winkels vertegenwoordigd. In het land van de fijnproevers vullen steeds meer duurzame en regionale producten onze winkelrekken. Bovendien verwelkomen we er momenteel veel nieuwe medewerkers.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.

Highlights
Groenten- en fruitrechters: voor heerlijk verse producten

Rechters die appelen en komkommers testen? Dat bestaat echt! De experten in versheid dragen ertoe bij om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van onze klanten.

Highlights
Groenten en fruit: duurzaamheid over de hele lijn

Hoe kunnen wij bij de teelt van groenten en fruit in de breedte duurzame verbeteringen bereiken? In Nederland zijn de antwoorden te vinden in een gezamenlijk project met leveranciers en producenten.

Highlights
Wat maakt bananen bio?

Bio is veel meer dan het kleine groen-witte logo op het product. Achter dat logo schuilt de gepassioneerde inzet van producenten en leveranciers voor milieuvriendelijk geteelde levensmiddelen van uitstekende kwaliteit.

Highlights
Een dag in het teken van kwaliteit

“Hoge kwaliteit – lage prijs”: om deze belofte in te lossen, doorlopen alle ALDI Nord-producten strenge kwaliteitscontroles. Voor de medewerkers in de kwaliteitszorg een veeleisende job.

Kernthema’s
Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

Highlights
ALDI Frankrijk: streekproducten op tafel

In Frankrijk letten veel consumenten bij hun aankopen op de herkomst van de producten. Wij bieden onze klanten dan ook talrijke producten uit Frankrijk en veel typische streekproducten aan.