Mobiliteit & logistiek

Tag

[GRI 302/103-1, 305/103-1] Opdat onze klanten steeds verse producten en gevulde rekken aantreffen, worden dagelijks goederen vanuit de distributiecentra naar de winkels vervoerd. Wij voeren deze transporten hoofdzakelijk zelf uit. In 2017 transporteerden we goederen met een volume van bijna 31 miljoen europalletplaatsen vanuit onze 73 distributiecentra naar meer dan 4.700 winkels in de volledige ondernemingsgroep. Door deze transporten worden broeikasgassen uitgestoten. Wij treffen verschillende maatregelen om onze logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Onze benadering

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Ons doel is om de efficiëntie van onze goederenlogistiek voortdurend te verhogen – niet in de laatste plaats om het hogere transportvolume dat gepaard gaat met onze stijgende verkoop op te vangen. Moderne logistieke concepten helpen ons om goederenstromen te bundelen, optimale transportroutes te kiezen en zo de transportafstand te verkorten. De afstand tussen het distributiecentrum en de winkel bedraagt gemiddeld ongeveer 88 kilometer. Banden met lage rolweerstand en dakspoilers, die de luchtweerstand van onze transportvoertuigen verlagen, helpen het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bovendien letten wij erop dat de vrachtwagens van ALDI Nord onze distributiecentra in principe enkel volgeladen verlaten en wij leiden bijvoorbeeld in Nederland de vrachtwagenchauffeurs op inzake een zuinige rijstijl.

In Duitsland hebben wij in 2017 het gebruik van alternatieve motoren geanalyseerd. Er is momenteel nog geen omschakeling gepland. Wat ons personenwagenpark betreft, zullen wij ons in de toekomst richten op korte leasecontracten om een jonger wagenpark te creëren. Zo zorgen we ervoor dat meer voertuigen voldoen aan de laatste normen voor brandstofverbruik en uitlaatemissies en klimaatvriendelijker zijn.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 302/103-2] De ontwikkeling van een klimaatvriendelijke logistiek wordt in Duitsland door de logistiekafdeling van ALDI Einkauf en door de regionale vestigingen gestimuleerd. Er wordt met de ALDI-ondernemingen in de landen informatie over dit thema uitgewisseld. In mei 2018 hebben wij ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid gepubliceerd.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Nieuwe logistieke hub bundelt goederenstromen

[GRI 305/103-1/2] In 2017 hebben wij onze inkoop logistiek in Duitsland voor de productgroepen wijn en schuimwijn verder uitgebouwd. Daarvoor hebben wij een logistieke hub, die goederenstromen bundelt en zo kosten en de broeikasgassenuitstoot vermindert, geïnstalleerd.

Omschakeling naar ledverlichting in de distributiecentra

[GRI 305/103-1/2] In onze distributiecentra is de verlichting voor een groot deel van het stroomverbruik verantwoordelijk (tot 50 procent). Daarom vertrouwen we steeds meer op LED-technologie en het gebruik van aan aanwezigheid aangepaste verlichting met behulp van bewegingsmelders. Meer hierover in het hoofdstuk Klimaatbescherming.

Managementsysteem

De in het duurzaamheidsrapport 2015 aangekondigde introductie van een managementsysteem in de logistiek kon in Duitsland nog niet definitief voltooid worden. In een eerste fase wordt een Pick-by-Voice-systeem in de Duitse distributiecentra ingevoerd. Dit vormt de basis voor de toekomstige volledige uitbreidingsfase. Dankzij Pick-by-Voice verloopt het orderverzamelproces papierloos en spraakgestuurd. De medewerkers hebben zo de beide handen vrij om hun werk uit te voeren, waardoor het werk vereenvoudigd wordt en de efficiëntie vergroot. Tijdens de introductie kregen de medewerkers een uitgebreide opleiding over de werkwijze van het nieuwe systeem. In de toekomst zullen wij met behulp van het nieuwe managementsysteem onze goederenstromen nog beter kunnen analyseren. Er werd hieromtrent een pilootproject opgestart.

Doelstellingen & status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3]

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Onderzoek naar alternatieve aandrijfconcepten voor gebruik in logistieke processen   2017 onderzoek Duitsland
Oprichting van een BREEAM-gecertificeerd distributiecentrum (BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment) nieuw 2019 oprichting België

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Aantal voertuigen

Aantal voertuigen volgens type voertuig op 31.12

  2015 2016 2017
  Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1 Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1 Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1
België/Luxemburg2 217 185 8 219 211 8 223 226 7
Denemarken 56 89 5 56 92 5 52 100 4
Duitsland 909 909 74 880 969 75 736 1.125
74
Frankrijk 238 314 23 234 349 25 227 349 22
Nederland 200 188 8 189 201 8 173 211 8
Polen 64 2 82 2 76 2
Portugal 41 1 47 1 55 1
Spanje 159 170 2 165 2
Ondernemingsgroep 1.620 1.949 121 1.578 2.121 126 1.411 2.307 120

1 Hieronder vallen heftrucks en voertuigen met aardgasaandrijving.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Brandstofverbruik [GRI 302-1]

Brandstofverbruik van personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen (in liter of per kilogram aardgas)

  2015 2016 2017
  Diesel1 (l) Benzine (l) Aardgas (kg) Diesel1, 2 (l) Benzine (l) Aardgas (kg) Diesel1 (l) Benzine (l) Aardgas (kg)
België/Luxemburg3 4.215.607 4.322.031
4.407.171
Denemarken 1.513.990 913
1.480.176
595 330 1.412.919 339 66
Duitsland 16.335.662
7.368
21.365
16.863.778 2.266 21.270
17.419.921 1.698 20.655
Frankrijk 5.858.537 9.737
5.730.617
9.828 5.913.078 10.116
Nederland 3.626.422
3.687.240 3.526.601
Polen 144.629
1.386
158.452
567 180.340 1.331
Portugal 100.883
600
108.132
500 120.112 300
Spanje 404.581
415.182
2.828 423.613 4.059
Ondernemingsgroep 32.200.311
7.368
34.001
32.765.608 2.861 35.323 33.403.755 2.037 36.527

1 Inclusief verbruik van stookolie voor de aandrijving van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Verdere inhoud
Highlights
De toekomst is groen: zo moet de nieuwe ALDI Nord-campus eruit zien

Met nieuwsgierigheid wordt hij verwacht: de nieuwe campus op de vestigingsplaats van ALDI Inkoop in Essen-Kray. Het moderne gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidseisen en biedt genoeg plaats voor alle medewerkers van ALDI Inkoop.

Highlights
In naam van het klimaat

De klimaatverandering belangt iedereen aan. Daarom implementeren wij in alle relevante domeinen maatregelen ter bescherming van het klimaat. We doen vooral veel in onze winkels, want daar valt het meeste te besparen op CO2-uitstoot.

Landen
Klare taal omtrent duurzaamheid:
ALDI Spanje in dialoog

Of het nu op de moderne website, met sterke communicatiecampagnes of via sociale media is: voor ALDI Spanje hoort interactie met klanten en andere belanghebbenden er gewoon bij. Ook milieuthema's krijgen zo gehoor.

Highlights
Kom dat zien!

Al bij de eerste blik door de grote vensters van de nieuwe ALDI-winkels valt op dat er heel wat veranderd is. Er is meer licht, meer plaats, er zijn nieuwe kleuren en de producten zijn overzichtelijk uitgestald zodat klanten beter hun weg zouden vinden.

Landen
Veel aan de hand op het vlakke land:
ALDI Nederland

ALDI Nederland heeft zich in 2017 hard ingezet om klanten te steunen bij een gezonde en duurzame levensstijl. Maar ook de bescherming van het milieu en het klimaat spelen daar een belangrijke rol.

Kernthema’s
Klimaatbescherming

Wij verbinden ons ertoe om de gevolgen van onze handelsactiviteiten voor het klimaat te verminderen. Al in 2015 hebben wij in onze CR-policy ons streven geformuleerd dat wij klimaatvriendelijk zullen handelen.

Landen
Meer duurzaamheid in het land van de discounters: ALDI Nord Duitsland

Alles begon in 1913 met de kleine zaak in Essen-Schonnebeck. Vandaag vinden klanten ALDI Nord 2.249 keer in het verkoopgebied Noord. Een van onze accenten in Duitsland is de verbetering van het dierenwelzijn.

Landen
Duurzame producten, efficiënte logistiek:
ALDI België en ALDI Luxemburg

In België en Luxemburg ligt de prioriteit op de uitbouw van een duurzamer assortiment en een logistiek met efficiënt gebruik van hulpbronnen.