Duurzamer assortiment

Tag

Voor veel consumenten is duurzaamheid bij de aankoop een belangrijk argument: Bijna 70 procent van de voor onze relevantieanalyse 2017 ondervraagde klanten geven aan dat duurzaamheid voor hen bij de keuze van hun winkel belangrijk tot zelfs zeer belangrijk is. Verantwoorde, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk maken voor onze klanten is onderdeel van onze CR-visie.

Onze benadering

[GRI 102-2, 204/103-1/2, 417/103-1/2] Wij stemmen onze producten en diensten consequent af op de wensen en verwachtingen van onze klanten. Daarom breiden wij ons assortiment voortdurend uit met duurzamere producten. We voorzien ook in hun toenemende vraag naar producten voor speciale voedingsbehoeften, zoals lactose-, glutenvrije, vegetarische en veganistische producten. Tegelijkertijd verbeteren we ook de breedte van ons assortiment door bijvoorbeeld ingrediënten aan te passen, op duurzame grondstoffen over te schakelen en ons voor strenge sociale en milieunormen in de non-food-toeleveringsketen in te zetten.

Onze duurzamere producten zijn conform erkende normen gecertificeerd en met de desbetreffende keurmerken uitgerust. Bovendien gebruiken wij internationale en nationale labels, bijvoorbeeld “Mein Veggie Tag” voor vegetarische producten in Duitsland, “Meat free days” in Nederland en “BON & VÉG” in Frankrijk. Sinds januari 2018 is het label Fair & Gut op de verpakking van onze dierenwelzijnsproducten in geselecteerde Duitse winkels terug te vinden. Met het Clean-label etiketteren we producten waarbij we bewust geen individuele additieven zoals smaakversterkers, smaakadditieven, kleurstoffen of conserveringsmiddelen gebruiken. Dankzij de ALDI Transparency Code (ATC) kunnen onze klanten de herkomst van verschillende vleesproducten traceren, in Duitsland kan dit ook voor visproducten en eieren.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 204/103-2, 417/103-2] De Centrale Inkoop en de desbetreffende regionale inkoopafdeling zijn bij ALDI Nord verantwoordelijk voor de organisatie van de inkoop. In ons inkoopbeleid documenteren we de status quo en stellen we onszelf doelen voor de omschakeling van grondstoffen naar gecertificeerde grondstoffen. Daarnaast gebruiken we negatieve lijsten om kritische producten of productiemethoden uit te sluiten. Tegelijkertijd wordt vastgelegd welke maatregelen voor duurzamere producten getroffen worden.

Regulering: duidelijke etikettering

[GRI 204/103-2, 417/103-2] In de Europese Unie (EU) is een herkomstaanduiding voor bepaalde landbouwproducten, bijvoorbeeld groenten en fruit, verplicht. In enkele Europese landen werden de voorschriften onlangs verscherpt. In Frankrijk is begin 2017 een nationale verordening van kracht geworden die de vermelding van de herkomst van melk en vlees in voorverpakte, verwerkte levensmiddelen verplicht. Volgens de wet moet de herkomst van producten met ten minste acht procent vlees in Frankrijk worden geëtiketteerd.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 204/103-2, 417/103-2]

Bio: centraal klantenthema

Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we het aantal bij ALDI Nord verhandelde bio-producten bijna verdubbeld – tot meer dan 800 producten in ons vast en tijdelijk assortiment. Volgens de GfK Consumer Scan zijn we in Duitsland met een marktaandeel van ongeveer 14 procent de leidende retailer voor biolevensmiddelen in het ALDI Nord-gebied. Het is ons doel om ons bio-assortiment in alle landen van de ondernemingsgroep verder uit te bouwen. Hoe belangrijk dit onderwerp ook voor onze klanten is, blijkt bijvoorbeeld uit de vragen aan de nieuwe klantendienst van ALDI Spanje. Daar vragen ze steeds vaker om informatie over ons bio-assortiment. In het rapporteringsjaar heeft ALDI Spanje daarom informatie gegeven over de eigenmerkproducten van GutBio door middel van een grootschalige communicatiecampagne op TV, internet en in de print media.

Fairtrade: assortiment uitgebreid

Ook het aantal Fairtrade-producten wordt in de volledige ondernemingsgroep uitgebreid. In 2017 bestond ons assortiment uit 73 Fairtrade-gecertificeerde producten – een stijging van ongeveer 25 procent ten opzichte van het eerste jaar van ons duurzaamheidsrapport (2015). In 2017 waren wij in België de eerste retailer die uitsluitend Fairtrade-bananen aanbood in het kader van de Fairtrade Week; in 2018 heeft ALDI België 100 procent Fairtrade-gecertificeerde rozen aan zijn assortiment toegevoegd. Polen heeft in 2017 voor de eerste keer Fairtrade-producten in zijn vast en tijdelijk assortiment opgenomen.

Bijzondere voedingsbehoeften: transparante etikettering

In veel landen stellen we de laatste jaren een grotere vraag naar producten voor speciale voedingsbehoeften vast en hebben we ons assortiment vegetarische, veganistische, glutenvrije en lactosevrije producten dienovereenkomstig uitgebreid.

Het V-label kenmerkt producten in de categorie “veganistisch” die gegarandeerd geen ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten. De categorie “vegetarisch” kan dierlijke ingrediënten, zoals melk, ei of kaas bevatten. In 2017 werden het V-label en gelijkaardige labels op ongeveer 180 producten, in tegenstelling tot 29 producten in 2015, in alle ALDI Nord-landen aangebracht.

Bovendien werd in Duitsland in het rapporteringsjaar het label “Mein Veggie Tag” voor vegetarische en veganistische producten ingevoerd. Met behulp van de zogenaamde stremsellijst kunnen onze klanten in Duitsland sinds 2017 te weten komen in welke producten geen dierlijk stremsel is gebruikt voor de productie van kaas. Ook in Portugal is er voor de klant sinds 2018 online een overzicht van deze producten beschikbaar. Vanaf 2018 labelen wij in Duitsland ook cosmetica-producten en producten voor persoonlijke verzorging met de “Veganblume”, het keurmerk van de Vegan Society.

ALDI Spanje heeft in de rapporteringsperiode maatregelen genomen om nog meer transparantie te creëren voor onze klanten bij lactose- en glutenvrije producten. Tegen januari 2019 zullen alle lactose- en glutenvrije producten met erkende keurmerken uitgerust zijn, ondersteund door passende certificeringen en strenge controlesystemen. Glutenvrije producten krijgen het internationaal gebruikte symbool “doorgestreepte aar”, uitgereikt door de Spaanse Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE – vereniging van de coeliakieverenigingen). Aan lactosevrije producten wordt het Adilac-keurmerk van de Spaanse vereniging voor lactose-intolerantie (Asociación de intolerantes a la lactosa de España – ADILAC) toegekend. Sinds 2018 vinden de Portugese klanten een overzicht van de lactose- en glutenvrije producten uit het seizoens- en vast assortiment op www.aldi.pt en in het rek.

GGO-vrij: keurmerk creëert vertrouwen

De gentechnologie wordt in het openbaar kritisch besproken – vooral in Duitsland en Denemarken. Daarom nemen we een duidelijk standpunt in deze kwestie in: Alle leveranciers van de ondernemingsgroep ALDI Nord moeten reeds langere tijd garanderen dat de goederen geen genetisch gemodificeerde ingrediënten, additieven of andere stoffen in de zin van de geldende EU-wetgeving bevatten, daaruit bestaan of daarmee vervaardigd zijn. Dit geldt voor alle bij ALDI Nord verkochte foodproducten en omvat alle voorbereidende fasen. Daarnaast verplichten wij de leveranciers tot het verstrekken van passende verklaringen en, indien nodig, laboratoriumanalyses en deze bij tests voor te leggen.

Bij etikettering gaan we verder dan de wettelijke vereisten: Met het keurmerk “Ohne GenTechnik” (zonder genetische manipulatie) van het Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) bieden wij onze klanten in Duitsland de zekerheid dat genetisch gemodificeerde voedergewassen niet alleen in voeding, maar ook in diervoeding worden geweerd. In het rapporteringsjaar konden we in Duitsland het VLOG-keurmerk aan 72 producten toekennen – een stijging van 53 procent ten opzichte van het vorige jaar. In Denemarken importeerden we in 2017 als eerste retailer melk van koeien waarvan is aangetoond dat ze alleen ggo-vrij voer kregen.

Transparante productie: traceerbaarheid met ATC en keurmerken

Met de ALDI Transparency Code (ATC) kunnen onze klanten zich op elk moment informeren over de herkomst van talrijke producten. Daardoor gaan we ook hier verder dan de wettelijke eisen. We breiden deze etikettering voortdurend uit naar andere landen en producten. In 2017 hebben we in Duitsland producten in de productgroepen “vlees en vleesbevattende producten”, “verse schaaleieren” alsook “vis en visbevattende producten” met de ATC-code uitgerust. In de ALDI Nord-landen lag de focus op vlees- en vleesbevattende producten met ATC: 100 procent van het verse vlees bij ALDI Nederland en 54 producten in België, Frankrijk, Polen en Portugal. We zijn van plan om in 2018 de ATC voor kleding- en huishoudtextiel in te voeren. Daarmee vullen we de bestaande transparantielijst voor textiel en schoenen aan.

[GRI 417-1] Om onze klanten in één oogopslag te kunnen laten zien waar de ingrediënten van een product vandaan komen en waar ze zijn verwerkt, worden naast de ATC al enkele jaren bekende en gevestigde herkomstbenamingen gebruikt. In Duitsland is sinds 2016 de benaming “Regionalfenster Deutschland“ van toepassing. In België, Denemarken, Frankrijk en Polen gebruiken we voor vleesproducten van eigen bodem nationale keurmerken, in België bijvoorbeeld het eigen keurmerk van ALDI Nord “BELGIAN QUALITY”, in Polen “PRODUKT POLSKI”.

Doelstellingen & status

[GRI 204/103-2/3, 417/103-2/3] We onderzoeken de ontwikkeling van ons duurzamere assortiment onder andere op basis van de doelstellingen die in ons inkoopbeleid zijn vastgelegd – afhankelijk van de grondstof, bijvoorbeeld om het aandeel bioproducten te vergroten of verdere certificeringen uit te voeren. Om onze vooruitgang te controleren, voeren we bijvoorbeeld onderzoeken en audits uit bij leveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn. Daarnaast gaan we door met de uitbreiding van ATC en verplichten we ons hiertoe in ons CR-programma.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Stijging van het aantal vlees- en vleesbevattende producten met de ALDI Transparency Code (ATC) nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Uitbreiding van de verlaging van het zout- en suikergehalte bij andere eigenmerkproducten nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Uitbreiding van het sortiment vegetarische en veganistische producten incl. certificering (bv. V-label) nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep
Uitbreiding van controle-/certificeringssystemen alsook van eigen normen die verder gaan dan de wettelijke vereisten en dierenwelzijnsaspecten bevatten nieuw voortdurend uitbreiding ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Vegetarisch en veganistisch geëtiketteerde producten

Aantal opgenomen, vegetarisch en/of veganistisch geëtiketteerde food- en non-food-eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment1

Naast de gelabelde producten is er nog een groot aantal niet-gelabelde vegetarische en/of veganistische producten in de ondernemingsgroep.

  2015 20162 2017
  vegetarische/veganistische producten
vegetarische/veganistische producten
vegetarische/veganistische producten
België/Luxemburg3 5 8 14
Denemarken 2 14
Duitsland 16 56 129
Frankrijk 4
Nederland 7 8 13
Polen 2 19
Portugal 5 21
Spanje 1 3 24
Ondernemingsgroep 29 78 185

1 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal bio- en Fairtrade-producten [GRI FP2]

Aantal eigenmerkproducten met EU Biolabel en aantal aangekochte eigenmerkproducten met Fairtrade-certificaat in het vaste en tijdelijke assortiment

  2015 2016 2017  
  Bioproducten Fairtrade-producten Bioproducten Fairtrade-producten Bioproducten Fairtrade-producten
België/Luxemburg1 56 3 61 9 101 16
Denemarken 86 8 118 11 150 19
Duitsland 125 15 144 21 188 30
Frankrijk 45 60 1 103 14
Nederland 66 37 114 41 112 29
Polen 9 1 10 1 45 6
Portugal 60 7 77 12 76 19
Spanje 105 1 131 4 225 4
Ondernemingsgroep2 433 58 517 70 803 73

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.

Aandeel producten met ALDI Transparency Code in Duitsland [GRI 417-1]

Aandeel vleesproducten of vleesbevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment in Duitsland die voorzien zijn van de ALDI Transparency Code (ATC) (in procent)

Op basis van de invoering van de ATC voor andere productgroepen en in andere landen zal de gegevensverzameling de komende jaren worden uitgebreid en geïnternationaliseerd.

Verdere inhoud
Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.

Highlights
Kom dat zien!

Al bij de eerste blik door de grote vensters van de nieuwe ALDI-winkels valt op dat er heel wat veranderd is. Er is meer licht, meer plaats, er zijn nieuwe kleuren en de producten zijn overzichtelijk uitgestald zodat klanten beter hun weg zouden vinden.

Highlights
Groenten en fruit: duurzaamheid over de hele lijn

Hoe kunnen wij bij de teelt van groenten en fruit in de breedte duurzame verbeteringen bereiken? In Nederland zijn de antwoorden te vinden in een gezamenlijk project met leveranciers en producenten.

Kernthema’s
Duurzaam food-inkoopbeleid

Onze verantwoordelijkheid voor onze foodproducten reikt niet enkel van het magazijn tot aan de kassaband: wij nemen in de hele waardecreatieketen mee de verantwoordelijkheid op ons om duurzamere grondstoffen te produceren.

Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Highlights
Wat maakt bananen bio?

Bio is veel meer dan het kleine groen-witte logo op het product. Achter dat logo schuilt de gepassioneerde inzet van producenten en leveranciers voor milieuvriendelijk geteelde levensmiddelen van uitstekende kwaliteit.

Landen
De zon op het dak: ALDI Portugal

Helemaal in het westen van continentaal Europa ligt ALDI Portugal met 57 verkooppunten. Fotovoltaïek is hier een belangrijk thema. Bovendien speelt sociale betrokkenheid er een bijzondere rol.

Highlights
ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Talrijke door ALDI Nord verkochte non-foodproducten worden in Azië geproduceerd. Het team van ALDI CR-Support Ltd. in Hongkong controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

Management
Bedrijfsbeleid

ALDI Nord is een internationaal succesvolle discounter. Het maakt deel uit van onze commerciële identiteit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze CR-policy is verankerd in de gehele ondernemingsgroep.