Diversiteit & evenwicht werk-privé

Tag

[GRI 405/103-1, 405-1] In de negen Europese landen, waar we vertegenwoordigd zijn, werken medewerkers uit 117 landen. Deze diversiteit is deel van ALDI Nord want ze verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten. Gelijke kansen worden bevorderd en een positionering als aantrekkelijke werkgever wordt bereikt door een verscheidenheid aan functieprofielen, toegangs- en promotiekansen en arbeidstijdmodellen.

Onze benadering

[GRI 405/103-2] Wij verzetten ons duidelijk tegen elke vorm van discriminatie. In alle landen geldt het volgende: Ongeacht geslacht, leeftijd, godsdienst of overtuiging, seksuele identiteit, afkomst of lichamelijke beperking hebben alle medewerkers dezelfde kansen. Wij zijn gericht op vaardigheden.

Om gelijke voorwaarden voor iedereen te creëren, worden werknemers bij ALDI Nord zoveel mogelijk ondersteund bij het combineren van werk, vrije tijd en gezinsleven. Het evenwicht tussen werk en privé is voor ons een belangrijk onderwerp voor de toekomst, waarvan het belang werd onderstreept in onze relevantie-enquête 2017. Bij het opstellen van het werkschema wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werknemers. Bovendien zijn er ca. 48.000 deeltijdse werknemers tewerkgesteld in de bedrijven van de ondernemingsgroep, vooral in de winkels (90 procent).

Organisatie

Organisatie van de ondernemingsraad

[GRI 102-10, 405/103-2, 407/103-1/2/3] Sinds de jaren 70 stelt ALDI Duitsland direct bij de oprichting van een nieuwe regionale vestiging een ondernemingsraad aan. Elke van de 34 regionale vestigingen werd in 2017 ook door een eigen ondernemingsraad vertegenwoordigd. Begin 2018 werden de bedrijfsactiviteiten van de regionale vestigingen Hoyerswerda en Könnern geherstructureerd. Dit had geen invloed op de winkels. De administratie- en logistieke medewerkers verhuisden naar andere regionale vestigingen. Voor de overige medewerkers werd een belangenevenwicht en een sociaal plan uitgewerkt. Ook in België en Nederland zijn er ondernemingsraden.

Klachtensystemen

[GRI 405/103-2, 407/103-1/2/3] Sinds 2015 kunnen de medewerkers in Nederland gebruik maken van een duidelijk geregeld klachtensysteem. Het klachtensysteem stuurt een duidelijke nultolerantieboodschap tegen alle vormen van discriminatie naar alle medewerkers. In Spaanse ondernemingen bestaat reeds sinds 2009 een actieplan dat in werking treedt bij elk teken van intimidatie. Het plan garandeert dat de situatie binnen de 24 uur wordt opgehelderd of verholpen. De Spaanse ondernemingen hebben in 2009 eveneens een actieplan voor gelijke kansen ingevoerd. Daarbij wordt de werknemersstructuur regelmatig herzien op het vlak van gelijke kansen en gelijke behandeling.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 405/103-2/3] In 2017 bedroeg het aandeel vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities ongeveer 27 procent, in de winkels bedroeg dit percentage 43 procent. Wij zien dit als een bevestiging van onze werking om de individuele prestaties duidelijk op de voorgrond te plaatsen bij het toekennen van managementfuncties.

Uit de resultaten van de eerste medewerkersenquête in 2017 bleek dat de medewerkers fier zijn om bij ALDI Nord te mogen werken. Tegelijkertijd werd duidelijk dat we bij het thema evenwicht werk-privé bij enkele posities en functies nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Op basis van de resultaten van de medewerkersenquête werden de eerste maatregelen getroffen. Wij motiveren onze managers en promoten een respectvolle en erkentelijke samenwerking. ALDI Polen heeft eind 2017 een project ter bevordering van het samenhorigheidsgevoel en de medewerkersmotivatie opgestart.

Kerncijfers

Vrouwen in leidinggevende posities [GRI 405-1]

Aantal vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 24,9 27,3 29,5
Denemarken 20,2 20,0 21,3
Duitsland 24,6 26,7 27,8
Frankrijk 17,5 21,4 23,1
Nederland 15,1 16,3 17,9
Polen 38,6 40,3 36,7
Portugal 43,2 45,2 48,0
Spanje 34,8 32,8 34,0
Ondernemingsgroep 23,8 25,8 27,3

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Medewerkers volgens afdeling [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

  2015 2016 2017
  Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen
Verkoop 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazijn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Wagenpark 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Bureau 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Hoger management 577 122 589
139 631 155
Lager management 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Overige1 542 33 556 31 621 28
Ondernemingsgroep 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Medewerkers volgens dienstverband [GRI 102-8]

Aantal medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31.12 (in hoofden)

  2015 2016 2017
  Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 2.021 877 4.235 3.575 2.117 903 4.295 3.552 2.325 1.099 4.402 3.705
Denemarken 1.048 468 989 583 1.074 468 1.110 660 1.098 413 1.179 686
Duitsland 7.267 3.125 24.162 19.396 7.258 2.977 27.957 22.428 7.370 2.994 28.466
22.517
Frankrijk 5.184 2.504 2.236 2.029 5.474 2.722 2.769 2.482 5.993 2.794 3.225 2.798
Nederland 1.639 324 4.652 3.569 1.622 317 4.678 3.540 1.775 363 6.879 4.736
Polen 473 337 687 665 809 617 657 637 1.334 1.134 572 572
Portugal 230 94 383 322 265 144 538 391 333 157 845 611
Spanje 1.220 611 1.753 1.278 1.407 718 2.049 1.456 1.427 708 2.144 1.555
Ondernemingsgroep 19.082 8.340 39.097 31.417 20.026 8.866 44.053 35.146 21.655 9.662 47.712 37.180

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Medewerkers volgens leeftijdscategorie [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31.12 (in procent)

Medewerkers met beperkingen [GRI 405-1]

Aantal invalide medewerkers op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
Aantal medewerkers met beperkingen 1,7 1,6 1,6
Verdere inhoud
Kernthema’s
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

Kernthema’s
Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

Kernthema’s
Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

Highlights
Van het katoenveld tot in de winkel: de lange reis van een ALDI-kruippakje

De meeste kledingsstukken die onze klanten in de filialen vinden, hebben een lange weg afgelegd. De reis van onze kruippakjes begint op de katoenvelden in India.

Highlights
ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Talrijke door ALDI Nord verkochte non-foodproducten worden in Azië geproduceerd. Het team van ALDI CR-Support Ltd. in Hongkong controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.