Aantrekkelijke werkgever

Tag

[GRI 404/103-1] Of het nu in de verkoop-, inkoop-, administratie-, logistieke of IT-afdeling is, de beslissende bijdrage voor het aanhoudende succes van ALDI Nord wordt geleverd door ca. 69.000 ALDI-medewerkers. Ze moeten allemaal fier kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden hen veilige arbeidsomstandigheden, aantrekkelijke kadervoorwaarden en perspectieven voor de toekomst aangeboden. Een open, coöperatieve en respectvolle omgang is heel belangrijk voor ons. De waardering van elke medewerker en zijn verbondenheid met ALDI Nord staan centraal. Met dit totaalpakket willen wij bestaande medewerkers op lange termijn behouden en nieuwe talenten aantrekken.

Onze benadering

[GRI 102-16, 404/103-2, 405/103-2] Sinds 3 jaar volgen wij een duidelijke moderniseringsstrategie. Dit brengt voor de medewerkers van ALDI Nord ook veranderingen met zich mee. Zij zetten zich vooral in om ons assortiment consequent af te stemmen op de behoeften van de klant. Voor personeelsaangelegenheden gaan wij als volgt te werk: In de personeelsafdeling (Human Ressources – HR) worden de bedrijfs- en managementmissie sinds 2015 door een HR-concept, dat onze moderniseringskoers ondersteund, aangevuld. Naast de ontwikkeling van een herkenbare employer brand voor ALDI Nord, hierna “Aantrekkelijke werkgever” genoemd, staat momenteel vooral de ontwikkeling van managers en jonge krachten centraal. Bovendien breiden wij onze interne communicatie uit.

Om sollicitanten voor ALDI Nord aan te trekken, zijn wij aanwezig op talrijke job- en opleidingsbeurzen alsook op recruteringsevenementen. De jobwebsite hebben wij in Duitsland in 2017 bijgewerkt en gemoderniseerd, in Nederland begin 2018. Bezoekers vinden hier niet alleen een reeks vacatures en informatie over de opleidingsmogelijkheden, de website levert ook boeiende inzichten in het dagelijkse werk alsook in informatieve ervaringsrapporten van medewerkers. Wij richten ons op langdurige arbeidsrelaties en stellen bij ALDI Nord overwegend medewerkers met een contract van onbepaalde duur tewerk (bijna 80 procent in 2017). ALDI Nord onderscheidt zich in de sector door een bovengemiddelde anciënniteit van zijn medewerkers. De ALDI-medewerkers ontvangen een eerlijke en prestatiegerelateerde vergoeding.

Organisatie & richtlijnen

[GRI 404/103-2, 405/103-2, 102-16] De verantwoordelijkheid voor personeelsgerelateerde thema’s is gedecentraliseerd en verankerd per onderneming van de ondernemingsgroep ALDI Nord. De samenwerking over de grenzen van de ondernemingen heen vindt regelmatig plaats in twee comités: in het HR-comité, waarin de directies van de juridisch zelfstandige regionale vestigingen en van ALDI Einkauf vertegenwoordigd zijn. Bovendien vergaderen de HR-collega’s sinds 2017 tot twee keer per jaar in de “internationaler Kreis der HR-Fachbereiche” en bovendien werken ze in het kader van projecten samen aan internationale thema’s. In Duitsland en Nederland komen de HR-afdeling en de managers van de regionale vestigingen één keer per kwartaal samen in een team van experts om de praktische relevantie van de thema’s te garanderen.

De gemeenschappelijke basis van het HR-werk is de bedrijfsmissie, het HR-concept alsook de managementmissie “Echte ondernemers”. Het werd in 2014 ontwikkeld en legt de klemtoon op de waarden “eenvoudig, verantwoordelijk en betrouwbaar” alsook op waardering, openheid en vertrouwen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

Opleiding en bijscholing: bouwsteen van succes

[GRI 404/103-2] De opleidings- en bijscholingsmogelijkheden van de ondernemingsgroep zijn een belangrijk element om onze toekomst veilig te stellen. In België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje bieden wij opleidingsprogramma’s aan.

Het aantal leerlingen in de volledige ondernemingsgroep bedroeg in 2017 ongeveer 2.300, in Duitsland ongeveer 2.100. Daarmee waren de regionale vestigingen in Duitsland nog steeds een van de grootste opleiders in de Duitse detailhandel. In Duitsland werd in 2017 82 procent van de leerlingen na afronding van de opleiding aangeworven.

Naast de klassieke opleiding worden duale opleidingen en stageprogramma’s aangeboden. In Duitsland konden wij in het rapporteringsjaar de masteropleiding “Internationales Handelsmanagement” ook voor externe kandidaten openen. Het aantal partnerhogescholen en instellingen voor hoger beroepsonderwijs steeg tot 22 (2015: 18). In 2017 hebben 43 studenten hun duale studies bij ALDI Spanje afgerond. ALDI Nederland is in 2017 met het Sprint Trainee Impact Programm (STIP) begonnen. In oktober zijn 34 stagiairs (hogeschool en universiteit) met het stageprogramma gestart met als doel om binnen 23 maanden Districtmanager te worden. Hun lesgevers zijn Winkelmanagers die sinds de zomer van 2017 via speciale “Train the Trainer”-opleidingen op deze taak worden voorbereid. Op het programma stonden onder andere opleidingen inzake thema’s zoals didactiek en communicatie. In Portugal wordt sinds 2016 een stageprogramma in de winkels en de administratie aangeboden.

Bij de bijscholing stond in 2017 vooral het ALDI Nord Instore Konzept voor winkels centraal. Met een workshopconcept bereiden wij sinds september 2017 medewerkers van de desbetreffende winkel voor op aankomende veranderingen. Zo willen wij informatie over aankomende veranderingen verstrekken, hulp en motivatie bieden. Bovendien hebben wij in 2017 de introductie van nieuwe technologieën begeleid met opleidingen, bijvoorbeeld de introductie van een nieuw SAP-systeem in Duitse en Franse regionale vestigingen. In Nederland werd in 2017 het ALDI-trainingshuis geopend. Hier worden opleidingen voor stagiairs en “Train the Trainer”-opleidingen voor lesgevers aangeboden. In 2017 hebben reeds 49 Winkelmanagers een bijscholing voltooid.

Introductie van de elektronische tijdsregistratie weldra voltooid

De introductie van een elektronisch tijdsregistratiesysteem werd in 2017 in bijna alle Duitse vestigingen voltooid – in drie regionale vestigingen moet de introductie nog plaatsvinden. Het systeem creëert meer transparantie en eerlijkheid bij de organisatie van de werktijden en verloning. Het tijdsregistratiesysteem gaat gepaard met een nieuw beloningsmodel dat medewerkers veel voordelen biedt: Zo werd de wekelijkse arbeidstijd voor Winkelmanagers verminderd met enkele uren maar werd het salaris behouden. Bovendien werd de werkvergoeding verhoogd. In 2017 hebben wij, zoals gepland, het tijdsregistratiesysteem in Nederland ingevoerd. Vermoedelijk zullen alle winkels in Nederland tegen midden 2018 aangesloten zijn.

Communicatie met de medewerkers: direct en creatief

Wij bouwen de interne communicatie als deel van ons HR-concept verder uit. Het doel is de beschikbare kanalen uit te breiden, de actualiteit ervan te verhogen en verdere mogelijkheden voor dialoog te bieden. In Duitsland publiceren wij sinds april 2017 vier keer per jaar een personeelsmagazine, in België en Polen sinds begin 2018. Bovendien breiden wij in Duitsland de spontane communicatie met de medewerkers in de winkel uit. Daarvoor maken wij onder andere gebruik van flyers, affiches, brochures en video’s. ALDI Portugal heeft in 2017 een maandelijkse medewerkersnieuwsbrief verdeeld. In België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Polen en Portugal publiceren wij bovendien regelmatig CR-nieuwsbrieven die ook voor interne doelgroepen bestemd zijn.

In 2017 hebben wij creatieve personeelswedstrijden georganiseerd. Op de vraag “Waarom werkt u graag bij ALDI?” konden medewerkers in België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Nederland, Portugal, Polen en Spanje antwoorden d.m.v. zelfgemaakte bijdragen en zo tonen wat hun dagtaak bij ALDI zo speciaal maakt. In Duitsland werden in november de 70 winnaars in categorieën zoals “afbeelding, foto en tekst” of “creatiefste winkel” tijdens een prijsuitreiking met aantrekkelijke prijzen beloond. In de volledige ondernemingsgroep namen meer dan 2.370 medewerkers met ongeveer 660 inzendingen aan de wedstrijden deel, bv. met gedichten, strips, muziekvideo’s, sculpturen, recepten en schilderijen.

Bedrijfswedstrijden bevorderen de gezondheid van de medewerkers en versterken hun band met ALDI Nord. In 2017 hebben wij in zeven van de negen ALDI Nord-landen aan loopwedstrijden deelgenomen. ALDI Polen neemt regelmatig deel aan de “Katowice Business Run” waarbij het inschrijvingsgeld aan liefdadigheidsinstellingen worden gedoneerd.

Bevordering van verantwoord management

[GRI 404/103-2] De managers bij ALDI Nord hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Uit de eerste medewerkersenquêtes is gebleken dat er nog meer mogelijkheden zijn om de managementmissie “Echte ondernemers” tot leven te brengen. Daarom leggen wij de klemtoon op de bevordering van verantwoord management. Door middel van verschillende maatregelen dragen wij tot het volgende bij: van regionale, hiërarchische en interpositionele managementconferenties tot workshops van één dag om de communicatie, het zelfmanagement en het management te verbeteren. Een toolbox biedt nuttige tips en informatie voor een erkentelijk management. Het project “Einfach Verkauf” richt zich tot de leidinggevenden van ALDI Inkoop. Ze hebben de mogelijkheid om op een zaterdag in een winkel te werken, om het dagelijkse werk van de medewerkers en de wensen van de klanten ter plaatse te ervaren. Ze kunnen de praktijkervaringen gebruiken om de regionale vestigingen bij hun kernactiviteiten met zinvolle diensten te ondersteunen.

Doelstellingen & status

[GRI 404/103-2/3] Onze doelstellingen zijn de uitbreiding van de communicatie met de medewerkers en de bevordering van verantwoord en erkentelijk management. Wij meten onze vooruitgang door onder andere medewerkersenquêtes. Kerncijfers zoals de gemiddelde anciënniteit of het aantal leerlingen geven nadere informatie. Dat wij met ons HR-werk succesvol zijn, werd in 2017 ook bevestigd door onderscheidingen zoals “Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe”.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: Medewerkerswaardering

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Uitbreiding van de communicatie met medewerkers nieuw 2019 o.a. meer communicatiekanalen voor ALDI-medewerkers Duitsland
Ontwikkeling van een opleidingsprogramma om de competenties van onze managers verder aan te scherpen nieuw 2019 concept Polen

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Medewerkers volgens afdeling [GRI 405-1]

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

  2015 2016 2017
  Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen
Verkoop 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazijn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Wagenpark 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Bureau 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Hoger management 577 122 589
139 631 155
Lager management 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Overige1 542 33 556 31 621 28
Ondernemingsgroep 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Aantal medewerkers dat onder een cao valt [GRI 102-41]

Aantal medewerkers dat onder een cao valt op 31.12 (in procent)

1 Bij de berekening van het medewerkersaantal werd met Polen geen rekening gehouden omdat daar geen cao’s worden gesloten.

Anciënniteit

Gemiddelde anciënniteit van de medewerkers (in jaren)

  2015 2016 20171
België/Luxemburg2 12 12 12
Denemarken 4 4 4
Duitsland 10 10 10
Frankrijk 6 6 5
Nederland 10 10 8
Polen 3 3 3
Portugal 3 2 2
Spanje 3 3 4
Ondernemingsgroep 6 6 9

1 Door een gewijzigde berekeningsmethode ontstaat een nauwkeurigere waarde van de ondernemingsgroep ten opzichte van de waarden van vorige jaren.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract [GRI 405-1, 102-8]

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract en geslacht op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
  Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 9,6 64,3 90,4 68,2 9,2 62,9 90,8 75,7 11,7 64,5 88,3 74,3
Denemarken 1,5 65,5 98,5 51,9 0,2 60,0 99,8 52,3 6,8 50,6 93,2 48,3
Duitsland 15,5 67,1 84,5 72,1 21,7 68,6 78,3 71,2 19,5 64,6 80,5 72,4
Frankrijk 10,8 62,8 89,2 64,3 10,2 64,9 89,8 65,4 10,2 65,8 89,8 64,6
Nederland 32,8 59,7 67,2 63,6 30,9 57,7 69,1 63,6 42,3 49,8 57,7 64,1
Polen 61,1 86,6 38,9 85,0 60,8 86,3 39,2 83,7 63,4 83,5 36,6 84,8
Portugal 58,0 69,9 42,0 69,1 58,2 67,2 41,8 68,7 66,2 66,4 33,8 70,1
Spanje 4,9 51,4 95,1 63,3 5,3 48,1 94,7 63,5 4,5 53,6 95,5 65,1
Ondernemingsgroep 16,5 66,3 83,5 68,7 19,7 67,3 80,3 69,1 21,3 62,6 78,7 69,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12 [GRI 404-1]

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Het opleidingsmodel op basis van het Duitse model wordt niet in alle landen gehanteerd. Daarom beperken de gegevens zich tot het aantal leerlingen in de landen Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het in Nederland en Spanje gebruikte model wordt bij de berekening van de kerncijfers niet meegeteld omdat de opleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een duale opleiding aangeboden.

  2015 2016 2017
  Leerlingen Duale studenten Leerlingen Duale studenten Leerlingen Duale studenten
Denemarken 53 52 59
Duitsland 2.014 92 1.757 99 2.084 123
Frankrijk 241 194 189
Totaal 2.308 92 2.003 99 2.332 123
Verdere inhoud
Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.

Highlights
ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Talrijke door ALDI Nord verkochte non-foodproducten worden in Azië geproduceerd. Het team van ALDI CR-Support Ltd. in Hongkong controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

Management
CR-programma

In ons CR-programma definiëren we duidelijke doelen voor die pijlers. Over onze voortgang wordt onder andere in het kader van het duurzaamheidsrapport gecommuniceerd.

Landen
Duurzame levensmiddelen voor echte gourmands: ALDI Frankrijk

ALDI is in Frankrijk intussen met 888 winkels vertegenwoordigd. In het land van de fijnproevers vullen steeds meer duurzame en regionale producten onze winkelrekken. Bovendien verwelkomen we er momenteel veel nieuwe medewerkers.

Highlights
Waar komen vissticks vandaan?

Steeds meer mensen willen weten waar onze visproducten vandaan komen. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe MSC-label dat op veel verpakkingen staat.

Management
Erkenning

Onderscheidingen zijn voor ons een bewijs dat ons werk vruchten afwerpt. In het rapporteringsjaar 2017 sleepten we op nationaal en internationaal niveau verschillende erkenningen in de wacht.

Management
Organisatie

De ondernemingsgroep ALDI Nord zet sinds jaar en dag in op een beproefd principe: duidelijke, decentrale structuren met korte besluitvormingsprocessen. Dat geldt ook voor de afdeling CR.