Nederland: gezond eten begint vroeg

Gezondheid is een van de belangrijkste thema’s in Nederland. Onder andere overgewicht bij kinderen en jongeren staat centraal. Samen met een sterke partner pakken we het thema aan.

Tag

Volgens een rapport van de Nederlandse Gezondheidscommissie is overgewicht een van de grootste gezondheidsrisico’s in het land. Ongeveer één op zeven Nederlandse kinderen kampt met overgewicht. De kinderjaren en de jeugd zijn een periode waarin de smaakvoorkeuren en de gedragspatronen van elke mens worden gevormd. Bij het thema “gezonde voeding” is het niet enkel van belang wat kinderen bij hun ouders thuis en op school aangeleerd krijgen, maar ook welk aanbod ze in restaurants of supermarkten vinden. Als retailer in levensmiddelen zien wij ons verantwoordelijk om onze bijdrage te leveren om een gezonde levensstijl te promoten.

Daarvoor hebben wij er in Nederland een expert bijgehaald: sinds kort werken wij samen met de stichting JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht – “Kinderen & jongeren op een gezond gewicht brengen”) om kinderen en jongeren kennis te laten maken met gezond eten. Ook de volwassenen in hun omgeving – dus vooral ouders en leraren – willen wij bereiken. Momenteel wisselen wij met de stichting informatie uit om een gezamenlijke campagne te lanceren. Wij willen dan ook gezinnen met kinderen inspireren om te kiezen voor gezonde voeding. De samenwerking is nog erg nieuw en zal lopen tot einde 2020. Via onze gezamenlijke maatregelen houden wij u op de hoogte!

logo jongeren op gezond gewicht
Verdere inhoud
Management
Bedrijfsbeleid

ALDI Nord is een internationaal succesvolle discounter. Het maakt deel uit van onze commerciële identiteit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze CR-policy is verankerd in de gehele ondernemingsgroep.

Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Management
Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

Management
Relevantie

We vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidshema’s voor onze stakeholders belangrijk zijn. Daarvoor baseren wij ons op de resultaten van onze relevantieanalyse.

Management
Over dit duurzaamheidsrapport

Dit is het tweede uitvoerige duurzaamheidsrapport van de ondernemingsgroep ALDI Nord. Hiermee verstrekken wij informatie over onze belangrijkste sociale, ecologische en economische doelstellingen en maatregelen.

Kernthema’s
Klimaatbescherming

Wij verbinden ons ertoe om de gevolgen van onze handelsactiviteiten voor het klimaat te verminderen. Al in 2015 hebben wij in onze CR-policy ons streven geformuleerd dat wij klimaatvriendelijk zullen handelen.

Kernthema’s
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

Highlights
ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Talrijke door ALDI Nord verkochte non-foodproducten worden in Azië geproduceerd. Het team van ALDI CR-Support Ltd. in Hongkong controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.