Waar komen vissticks vandaan?

Steeds meer mensen willen het weten. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe label van de Marine Stewardship Council (MSC) dat op veel verpakkingen staat. Een teken dat er bij de visvangst iets aan de gang is.

Tag

In veel diepvrieskisten is er ondertussen gecertificeerd duurzame vis te vinden. Dat is belangrijk, want nog steeds zijn er vele uitdagingen in de visserij. Een reden daarvoor zijn de grote hoeveelheden vis die elk jaar gevist en gekweekt worden: uit wildvangst gaat het om meer dan 90 miljoen ton, uit aquacultuur om meer dan 70 miljoen ton. Door overbevissing, illegale vismethoden en milieuvervuiling zijn veel natuurlijke visbestanden bedreigd. Ongeveer 30 procent is overbevist (bron: WWF).

Desondanks neemt de consumptie van vis over de hele wereld toe. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties rekent tegen 2026 met een stijging van 19 procent tegenover 2014–2016 (bron: FAO). Om tegemoet te komen aan de vraag, moeten de vangst en de visteelt veranderen. Daarvoor is de samenwerking nodig van de Verenigde Naties, de EU, van organisaties zoals de Marine Stewardship Council (MSC) en handelaars als ALDI Nord.

We willen dat onze klanten ook in de toekomst nog met een gerust geweten alaskakoolvisfilets kunnen kopen. Daarom maken wij onze volledige toeleveringsketen voor vis en zeevruchten steeds duurzamer. Samen met partners zoals de MSC bevorderen wij bijvoorbeeld de duurzame visvangst en nemen wij erg bedreigde vissoorten uit het assortiment.

diepvrieskasten met visproducten

“Om de wereldwijde visbestanden te beschermen, is het absoluut noodzakelijk dat steeds meer visserijen duurzaam werken. De handel is daarbij een belangrijke sleutel: door steeds meer producten uit duurzame visserij in het assortiment op te nemen, wordt het voor consumenten gemakkelijker om milieubewuste beslissingen te nemen bij hun aankopen.”

Stefanie Kirse
 
Hoofd van het kantoor Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland, Marine Stewardship Council

Iedereen aan boord: uniforme regels voor de inkoop van vis

Met ons nieuw internationaal visinkoopbeleid zullen wij in 2018 in alle landen waar ALDI Nord actief is als kleinhandelaar, uniforme minimumnormen voor de inkoop van vis en zeevruchten bepalen. Op deze wijze schakelen wij ons assortiment consequent om op duurzame visproducten.

Al vele jaren zetten wij ons in voor duurzame visvangst. Een overzicht van de doelstellingen die we al bereikt hebben, vindt u hier:

Grafik Zertifizierte Fischartikel

Aandeel aan gecertificeerde duurzame visproducten in de gehele ondernemingsgroep

2018

Ons internationaal visinkoopbeleid wordt gepubliceerd! Daarin vindt u alle informatie over de inkoop van vis en zeevruchten bij ALDI.

Wij hebben alle relevante duurzaamheidsaspecten voor onze nationale visassortimenten nauwkeurig onder de loep genomen en zetten in op producten die volgens MSC, ASC  of GLOBALG.A.P. gecertificeerd zijn of voorzien zijn van het EU Biolabel. Vooral in landen die geen nationaal inkoopbeleid hebben gepubliceerd, wordt het internationaal beleid de nieuwe norm.

2017

In Denemarken publiceerden we een nationaal visinkoopbeleid dat ook betrekking heeft op merkproducten. In ALDI België verscheen een nieuwe versie van het nationale visinkoopbeleid. In Duitsland en Denemarken bereikten we in 2017 onder andere de volgende zelf gedefinieerde doelstellingen uit het nationale inkoopbeleid:

  • Alle vis uit wildvangst is MSC-gecertificeerd. Dat geldt voor grondstoffen in het vaste en seizoensassortiment, voor verse vis en ook voor diepvriesproducten.
  • 100 procent van de grondstoffen uit aquacultuur is gecertificeerd volgens ASC, Bio of GLOBALG.A.P. Dat geldt voor alle producten uit het vaste en seizoensassortiment, voor verse vis, diepvriesproducten, gekoelde producten en conserven.
productfoto vissticks

2016

In Portugal publiceerden we een nationaal visinkoopbeleid. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat  100 procent van de ingekochte stokvis – een Portugese specialiteit – tegen 2018MSC-gecertificeerd zijn. Bovendien Werd het nationale visinkoopbeleid van ALDI Nord Duitsland uitgebreid herzien.

2015

In ALDI Nederland werd een nationaal visinkoopbeleid van kracht.

2011

Hier begon alles: ALDI Nord Duitsland publiceerde voor de eerste keer een nationaal visinkoopbeleid. Het is het startpunt van onze activiteiten omtrent duurzame inkoop.

cover van het nationale visinkoopbeleid

Waarop letten?

De etikettering op onze visverpakkingen helpt u erbij om bij uw aankopen bewuste beslissingen te nemen. Op de verpakking vindt u onder andere informatie over de precieze vissoort, wildvangst of aquacultuur, vismethode, -gebied en -periode. Bovendien kunt u bij uw aankopen op de volgende labels letten of, in Duitsland, gebruik maken van de ALDI Transparency Code:

 

Belangrijke labels


Aquaculture Stewardship Council (ASC):
De ASC is een onafhankelijke globale organisatie van algemeen nut die in 2010 werd opgericht door het Wereld Natuur Fonds (World Wide Fund for Nature, WWF) en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). De ASC-norm staat voor sociaal verantwoorde visteelt die niet schadelijk is voor het milieu.

EU-Bio-Logo:
Alle visproducten en zeevruchten die het bio-label dragen, werden geproduceerd en gecontroleerd volgens de EU-wetgeving. Het bio-label staat onder andere voor gecontroleerde waterkwaliteit, de aandacht voor de natuurlijke habitat en bio-gecertificeerde voeders

GLOBALG.A.P.:
GLOBALG.A.P. is een organisatie in de particuliere sector die sinds het eind van de jaren 1990 wereldwijd vrijwillige normen stelt voor de certificering van landbouwproducten. In de vissector dient de norm voor de certificering van aquaculturen.

Marine Stewardship Council (MSC):
De MSC is een internationale onafhankelijke organisatie van algemeen nut die het wereldwijd erkende MSC-label voor vis uit duurzame visserij beheert. Visserijen die het MSC-label willen krijgen, moet zij zich volgens de MSC-milieunorm voor duurzame visserij laten evalueren en hieraan voldoen.

“Onze doelstelling is dat tegen 2020 20 procent van de wereldwijde visvangst afkomstig is uit visserijen die MSC-gecertificeerd zijn of zich in de MSC-evaluatieprocedure bevinden. Opdat dat zou lukken, moeten de markt, de milieubescherming en de visserij nauw samenwerken. Enkel wanneer het aanbod aan visproducten in de breedte duurzamer wordt, kunnen bedreigde bestanden zich herstellen en kan het ecosysteem van de zee zijn evenwicht terugvinden.”

Nicolas Guichoux
Global Commercial Director, Marine Stewardship Council

 

Verdere inhoud
Kernthema’s
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

Highlights
Van het katoenveld tot in de winkel: de lange reis van een ALDI-kruippakje

De meeste kledingsstukken die onze klanten in de filialen vinden, hebben een lange weg afgelegd. De reis van onze kruippakjes begint op de katoenvelden in India.

Highlights
Buitengewoon fair!

Fair verhandelde producten voor een betaalbare prijs? Dat bieden wij al vele jaren aan miljoenen klanten aan. Voor onze jarenlange betrokkenheid bij de eerlijke handel werden wij nu eervol onderscheiden door de organisatie TransFair.

Highlights
Wat maakt bananen bio?

Bio is veel meer dan het kleine groen-witte logo op het product. Achter dat logo schuilt de gepassioneerde inzet van producenten en leveranciers voor milieuvriendelijk geteelde levensmiddelen van uitstekende kwaliteit.

Highlights
Gentechnologie: ons standpunt over een omstreden thema

Wij nemen de bezwaren van onze klanten ten opzichte van gentechnologie ernstig, sluiten genetisch gemodificeerde additieven bij onze levensmiddelen uit en verschaffen duidelijkheid met transparante etikettering.

Highlights
ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Talrijke door ALDI Nord verkochte non-foodproducten worden in Azië geproduceerd. Het team van ALDI CR-Support Ltd. in Hongkong controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

Highlights
Stap voor stap naar meer dierenwelzijn

In Duitsland behandelt de CR-afdeling van ALDI Einkauf verschillende thema's rond dierenwelzijn. Met een geëngageerd team werken wij er bij ALDI Nord aan om stap voor stap efficiënte vooruitgang te boeken.

Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Highlights
Een dag in het teken van kwaliteit

“Hoge kwaliteit – lage prijs”: om deze belofte in te lossen, doorlopen alle ALDI Nord-producten strenge kwaliteitscontroles. Voor de medewerkers in de kwaliteitszorg een veeleisende job.