Groenten en fruit: duurzaamheid over de hele lijn

Ons groenten- en fruitassortiment wordt stap voor stap duurzamer. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet? En hoe kunnen wij in de teelt over de hele lijn duurzame verbeteringen bereiken? In Nederland zijn de antwoorden te vinden in een gezamenlijk project met leveranciers en producenten.

Tag

Inzake groenten en fruit is Nederland een echte “Global Player”: het kleine land exporteert zijn landbouwproducten naar de hele wereld. In 150 landen vind je groenten en fruit uit Nederland in de rekken. Samen met leveranciers en producenten zetten wij ons in Nederland ervoor in om de traditionele groenten- en fruitteelt milieuvriendelijker te maken. Onze partner daarbij is de Stichting Milieukeur (SMK) met haar kwaliteitsmerk PlanetProof. De stichting heeft een kwaliteitsmerk voor traditioneel geteelde producten ontwikkeld die zich onderscheiden door duurzame verbeteringen – bijvoorbeeld bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bescherming van het oppervlaktewater, bodembeheer en energiebesparing. Zo moet duurzaamheid over de hele lijn van de landbouw bijval vinden. Ons doel: tegen uiterlijk 2019 zullen wij alle groenten en fruit van Nederlandse bodem met het PlanetProof-kwaliteitsmerk uitrusten. Gijs Dröge, directeur van SMK, is blij met het initiatief: “Deze stap is een belangrijke impuls voor meer duurzaamheid in de teelt”.

logo PlanetProof

2019  Onze groenten en fruit (inclusief aardappelen) van Nederlandse bodem dragen het Milieukeur-kwaliteitsmerk.

Intensieve dialoog en nauwe samenwerking

Het is duidelijk: in de landbouw kunnen bestaande processen niet van vandaag op morgen worden omgeschakeld. Wij steunen de producenten dan ook bij het stap voor stap realiseren van de nieuwe Miliekeur-eisen. Sinds oktober 2017 werken wij samen met onze leveranciers, producenten en de stichting SMK aan thema’s zoals gewasbeschermingsmiddelen, water, energie en meststoffen. Ook de Nederlandse sectororganisatie GroentenFruitHuis neemt deel aan onze intensieve gesprekken. Peter Verbaas, directeur Voedselveiligheid & Ketenborging bij GroentenFruitHuis, zegt: “Het is goed dat ALDI deze stap zet en daarbij rekening houdt met de lopende inspanningen van de producenten en de vereiste omschakelingsperiode”.

Alleen al bij de start van het project in oktober 2017 hebben wij tien workshops met twaalf leveranciers en 150 producenten gehouden om open vragen te beantwoorden en een concreet plan op te stellen voor de omschakeling.

Hoe gaat het verder?

In 2018 zijn er andere workshops gepland om de producenten te begeleiden bij de omschakeling. En wie weet maakt het PlanetProof-kwaliteitsmerk misschien al gauw ook buiten Nederland opgang. De Stichting Milieukeur voert reeds langere tijd gesprekken over een aanpassing van het bestaande certificeringssysteem en een mogelijke internationale uitbreiding. Eline Poels, Manager Corporate Responsibility in Nederland, is er in ieder geval klaar voor: “Wij beginnen nu eerst bij de Nederlandse producenten, want het kwaliteitsmerk is vooral hier bekend.”

Verdere inhoud
Kernthema’s
Mobiliteit & logistiek

Opdat onze klanten steeds verse producten en gevulde rekken kunnen aantreffen, worden dagelijks goederen uit onze distributiecentra naar de winkels vervoerd.

Management
CR-programma

In ons CR-programma definiëren we duidelijke doelen voor die pijlers. Over onze voortgang wordt onder andere in het kader van het duurzaamheidsrapport gecommuniceerd.

Management
Stakeholders & netwerken

Uit gesprekken met onze stakeholders komen waardevolle impulsen voor ons CR-werk voort. Wij wisselen van gedachten met klanten, medewerkers, NGO's, initiatieven, federaties, leveranciers, zakenpartners en ondernemingsraden en vakbonden.

Management
Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

Management
Bedrijfsbeleid

ALDI Nord is een internationaal succesvolle discounter. Het maakt deel uit van onze commerciële identiteit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze CR-policy is verankerd in de gehele ondernemingsgroep.

Highlights
Boter bij de vis!

Klare taal omtrent visvangst: in 2017 was ALDI Polen officiële partner van de jubileumcampagne van de Marine Stewardship Council (MSC). Een goede gelegenheid om te informeren over duurzame vismethoden en het MSC-label.

Highlights
Buitengewoon fair!

Fair verhandelde producten voor een betaalbare prijs? Dat bieden wij al vele jaren aan miljoenen klanten aan. Voor onze jarenlange betrokkenheid bij de eerlijke handel werden wij nu eervol onderscheiden door de organisatie TransFair.

Landen
Klare taal omtrent duurzaamheid:
ALDI Spanje in dialoog

Of het nu op de moderne website, met sterke communicatiecampagnes of via sociale media is: voor ALDI Spanje hoort interactie met klanten en andere belanghebbenden er gewoon bij. Ook milieuthema's krijgen zo gehoor.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.