Groenten en fruit: duurzaamheid over de hele lijn

Ons groenten- en fruitassortiment wordt stap voor stap duurzamer. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet? En hoe kunnen wij in de teelt over de hele lijn duurzame verbeteringen bereiken? In Nederland zijn de antwoorden te vinden in een gezamenlijk project met leveranciers en producenten.

Tag

Inzake groenten en fruit is Nederland een echte “Global Player”: het kleine land exporteert zijn landbouwproducten naar de hele wereld. In 150 landen vind je groenten en fruit uit Nederland in de rekken. Samen met leveranciers en producenten zetten wij ons in Nederland ervoor in om de traditionele groenten- en fruitteelt milieuvriendelijker te maken. Onze partner daarbij is de Stichting Milieukeur (SMK) met haar kwaliteitsmerk PlanetProof. De stichting heeft een kwaliteitsmerk voor traditioneel geteelde producten ontwikkeld die zich onderscheiden door duurzame verbeteringen – bijvoorbeeld bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bescherming van het oppervlaktewater, bodembeheer en energiebesparing. Zo moet duurzaamheid over de hele lijn van de landbouw bijval vinden. Ons doel: tegen uiterlijk 2019 zullen wij alle groenten en fruit van Nederlandse bodem met het PlanetProof-kwaliteitsmerk uitrusten. Gijs Dröge, directeur van SMK, is blij met het initiatief: “Deze stap is een belangrijke impuls voor meer duurzaamheid in de teelt”.

logo PlanetProof

2019  Onze groenten en fruit (inclusief aardappelen) van Nederlandse bodem dragen het Milieukeur-kwaliteitsmerk.

Intensieve dialoog en nauwe samenwerking

Het is duidelijk: in de landbouw kunnen bestaande processen niet van vandaag op morgen worden omgeschakeld. Wij steunen de producenten dan ook bij het stap voor stap realiseren van de nieuwe Miliekeur-eisen. Sinds oktober 2017 werken wij samen met onze leveranciers, producenten en de stichting SMK aan thema’s zoals gewasbeschermingsmiddelen, water, energie en meststoffen. Ook de Nederlandse sectororganisatie GroentenFruitHuis neemt deel aan onze intensieve gesprekken. Peter Verbaas, directeur Voedselveiligheid & Ketenborging bij GroentenFruitHuis, zegt: “Het is goed dat ALDI deze stap zet en daarbij rekening houdt met de lopende inspanningen van de producenten en de vereiste omschakelingsperiode”.

Alleen al bij de start van het project in oktober 2017 hebben wij tien workshops met twaalf leveranciers en 150 producenten gehouden om open vragen te beantwoorden en een concreet plan op te stellen voor de omschakeling.

Hoe gaat het verder?

In 2018 zijn er andere workshops gepland om de producenten te begeleiden bij de omschakeling. En wie weet maakt het PlanetProof-kwaliteitsmerk misschien al gauw ook buiten Nederland opgang. De Stichting Milieukeur voert reeds langere tijd gesprekken over een aanpassing van het bestaande certificeringssysteem en een mogelijke internationale uitbreiding. Eline Poels, Manager Corporate Responsibility in Nederland, is er in ieder geval klaar voor: “Wij beginnen nu eerst bij de Nederlandse producenten, want het kwaliteitsmerk is vooral hier bekend.”

Verdere inhoud
Landen
Veel aan de hand op het vlakke land:
ALDI Nederland

ALDI Nederland heeft zich in 2017 hard ingezet om klanten te steunen bij een gezonde en duurzame levensstijl. Maar ook de bescherming van het milieu en het klimaat spelen daar een belangrijke rol.

Highlights
Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

Highlights
Buitengewoon fair!

Fair verhandelde producten voor een betaalbare prijs? Dat bieden wij al vele jaren aan miljoenen klanten aan. Voor onze jarenlange betrokkenheid bij de eerlijke handel werden wij nu eervol onderscheiden door de organisatie TransFair.

Management
Over dit duurzaamheidsrapport

Dit is het tweede uitvoerige duurzaamheidsrapport van de ondernemingsgroep ALDI Nord. Hiermee verstrekken wij informatie over onze belangrijkste sociale, ecologische en economische doelstellingen en maatregelen.

Kernthema’s
Maatschappelijk engagement

Met onze competentie en ervaring leveren wij ook naast onze core business een bijdrage tot het oplossen van maatschappelijke problemen. Met onze maatschappelijke betrokkenheid steunen wij een groot aantal projecten.

Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Kernthema’s
Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.

Landen
Duurzame levensmiddelen voor echte gourmands: ALDI Frankrijk

ALDI is in Frankrijk intussen met 888 winkels vertegenwoordigd. In het land van de fijnproevers vullen steeds meer duurzame en regionale producten onze winkelrekken. Bovendien verwelkomen we er momenteel veel nieuwe medewerkers.

Highlights
Van het katoenveld tot in de winkel: de lange reis van een ALDI-kruippakje

De meeste kledingsstukken die onze klanten in de filialen vinden, hebben een lange weg afgelegd. De reis van onze kruippakjes begint op de katoenvelden in India.