Boter bij de vis!

Klare taal omtrent visvangst: in 2017 was ALDI Polen officiële partner van de jubileumcampagne van de Marine Stewardship Council (MSC). Een goede gelegenheid om te informeren over duurzame vismethoden en het MSC-label.

Tag

Al 20 jaar – zo lang zet de MSC zich al in voor de bescherming van de zeeën en de wereldwijde visbestanden. De MSC is één van onze belangrijkste partners voor de aankoop van duurzame vis. Met een groots opgezette campagne vierde de milieuorganisatie verleden jaar haar kroonjaar , met de internationale steun van ALDI Nord. Ook mee aan boord: de Poolse collega‘s. In de 124 winkels, het wekelijkse klantenmagazine of op de website, overal werd ingegaan op het thema van duurzame visvangst. Gedurende heel de maand november konden medewerkers en klanten zo meer te weten komen over thema’s als overbevissing, illegale vismethoden of belastingen voor het milieu en de MSC-producten leren kennen. Want het is duidelijk dat milieuorganisaties, producenten, handelaars en consumenten de handen ineen moeten slaan voor verduurzaming in de vissector.

“De actie was een onderdeel van het groot initiatief van de staat voor duurzamere producten. En ze was letterlijk een blikvanger: de opvallende publiciteit in de rekken kan geen enkele klant over het hoofd gezien hebben”, vertelt Justyna Radwańska, CR-verantwoordelijke in Polen. Samen met de Marketingafdeling en de Poolse MSC-organisatie heeft ze de actie gepland. “Voor ons was het de eerste samenwerking van dit soort op de Poolse markt. Daarom was het een fantastisch gevoel dat alles zo goed gelukt is.”

Met de MSC-campagne is ALDI Polen vertrokken om te voldoen aan de eisen van ons toekomstig Internationaal Vis-Inkoopbeleid. Zoals bij elk inkoopbeleid het geval is, is één van de doelstellingen van het visinkoopbeleid dat we in gesprek gaan met zakenpartners, milieuorganisaties, medewerkers en klanten omtrent efficiënter grondstoffengebruik.

“Naar schatting is ongeveer 90 procent van de wereldwijde bestanden overbevist. Overbevissing is dan ook één van de grootste ecologische uitdagingen van onze tijd. De MSC strijdt als onafhankelijke internationale organisatie tegen de achteruitgang van de wereldwijde visbestanden. Met ons programma en het MSC-label leveren wij een bijdrage tot gezonde wereldzeeën. We waarderen de deelname van ALDI Nord aan het MSC-certificeringsprogramma enorm. Met de uitbouw van het aanbod gecertificeerde producten en de doelgerichte voorlichting van klanten steunt ALDI Polen de duurzame visvangst.”

Anna Dębicka, MSC-programmacoördinator in Polen

producten met MSC-logo in de winkel en het wekelijkse klantenmagazine
producten met MSC-logo in de winkel en het wekelijkse klantenmagazine
producten met MSC-logo in de winkel en het wekelijkse klantenmagazine
producten met MSC-logo in de winkel en het wekelijkse klantenmagazine
producten met MSC-logo in de winkel en het wekelijkse klantenmagazine
Verdere inhoud
Kernthema’s
Duurzaam food-inkoopbeleid

Onze verantwoordelijkheid voor onze foodproducten reikt niet enkel van het magazijn tot aan de kassaband: wij nemen in de hele waardecreatieketen mee de verantwoordelijkheid op ons om duurzamere grondstoffen te produceren.

Management
Stakeholders & netwerken

Uit gesprekken met onze stakeholders komen waardevolle impulsen voor ons CR-werk voort. Wij wisselen van gedachten met klanten, medewerkers, NGO's, initiatieven, federaties, leveranciers, zakenpartners en ondernemingsraden en vakbonden.

Highlights
Stap voor stap naar meer dierenwelzijn

In Duitsland behandelt de CR-afdeling van ALDI Einkauf verschillende thema's rond dierenwelzijn. Met een geëngageerd team werken wij er bij ALDI Nord aan om stap voor stap efficiënte vooruitgang te boeken.

Landen
Gelukkig en duurzaam: ALDI Denemarken

Onze Deense klanten hechten veel belang aan milieuvriendelijke en lokale producten. In 2017 heeft ALDI Denemarken 32 nieuwe bioproducten in het assortiment opgenomen en het aandeel gecertificeerde visproducten beduidend verhoogd.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.

Kernthema’s
Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

Kernthema’s
Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Het behoort tot de identiteit van de regionale vestigingen van ALDI Nord om de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers op de werkplek.

Kernthema’s
Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.

Management
Relevantie

We vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidshema’s voor onze stakeholders belangrijk zijn. Daarvoor baseren wij ons op de resultaten van onze relevantieanalyse.