Op reddingsmissie

In Europa belanden elk jaar miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbak. Dat is niet enkel een ethisch probleem: voedsel weggooien, betekent ook dat waardevolle bronnen worden verspild. En wij vinden dat dat niet langer kan.

Tag

Met initiatieven als ‘Foodsharing’ gaan in Duitsland en in andere Europese landen steeds meer mensen de strijd aan tegen voedselverspilling. En dat is dringend nodig, want bijna een derde van het wereldwijd geproduceerd voedsel gaat in de toeleveringsketen verloren of wordt weggegooid. In de Europese Unie is dat gemiddeld 173 kilo per persoon en per jaar (EU-infografiek). Vaak wordt voedsel kort na de minimale houdbaarheidsdatum weggegooid, hoewel het op dat ogenblik nog eetbaar is. Het probleem begint echter al vroeger: reeds op het veld wordt voedsel uitgesorteerd als het niet aan bepaalde eisen voldoet.

Ons recept tegen verspilling

Ongeveer 50 procent van het voedselafval in industrielanden ontstaat in privéhuishoudens, 19 procent betreft de verwerking, vijf procent de kleinhandel zoals ALDI Nord. Hoewel onze invloed beperkt is, zetten wij ons actief in voor een verantwoorde omgang met voedsel. In Duitsland bijvoorbeeld zijn we in 2017 toegetreden tot het EU-initiatief REFRESH. In Nederland worden twee andere projecten met de universiteit van Wageningen gerealiseerd. In dat kader zoeken wij in de gehele toeleveringsketen naar oplossingen om minder voedsel te verspillen. Bovendien wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de recyclage van resten. Als onderdeel van ons CR-programma werken wij momenteel ook een internationaal geldende richtlijn uit over het thema voedselverspilling.

Om voedselverspilling zoveel mogelijk te beperken, nemen we verschillende maatregelen. Wij proberen bijvoorbeeld om de productvoorraad in de winkels exact te plannen zodat zo weinig mogelijk overblijft. In België, Denemarken en Duitsland en Polen vinden onze klanten producten kort voor de minimale houdbaarheidsdatum aan verlaagde prijzen in de ’duurzaamheidsboxen’. Het meeste voedselafval ontstaat echter thuis. Wij geven onze klanten dan ook op sommige verpakkingen tips hoe ze verschillende producten het best bewaren. Verkeerde bewaring is namelijk één van de redenen dat producten vroegtijdig slecht worden. In het recept van de week tonen wij in vele winkels hoe uit overgebleven ingrediënten van een recept ook nog het volgende gerecht kan ontstaan.

Een tweede kans voor alles wat over is

Voedsel dat niet meer kan verkocht worden, maar wel nog eetbaar is, geven we aan instellingen van openbaar nut. Die verdelen het voedsel aan armen. In de gehele ondernemingsgroep wordt door 75 procent van de winkels regelmatig voedsel gedoneerd. In de toekomst willen wij dit aandeel verder verhogen en daarvoor ook nieuwe samenwerkingen aangaan.

Zo pakken we het probleem internationaal aan

Van het zuiden van Europa tot het noordelijke Scandinavië: in alle landen waar wij aan kleinhandel doen, engageren wij ons met coöperaties en projecten tegen voedselverspilling; enkele daarvan kunt u op deze kaart vinden door erop te klikken:

BELGIË
DENEMARKEN
DUITSLAND
FRANKRIJK
FRANKRIJK
NEDERLAND
POLEN
PORTUGAL
SPANJE

In Wallonië is het wettelijk verplicht om overblijvend voedsel te schenken. Alle Belgische winkels doneren resterende seizoensproducten die nog eetbaar zijn aan caritatieve verenigingen.

In Denemarken is de inzet tegen voedselverspilling al lang een centraal thema. Wij verbeteren dan ook hier onze logistiek. Het doel: de bestelde hoeveelheden zo goed mogelijk aanpassen aan de werkelijke verkoop. Producten die hun minimale houdbaarheidsdatum naderen, verkopen we aan een gunstigere prijs. Bovendien steunen wij een heel aantal kleinere organisaties die zich inzetten tegen voedselverspilling. Ze houden zich bezig met het afhalen van voedsel dat niet meer verkocht maar nog wel gegeten kan worden. Een van deze organisaties, Stop Spild Lokalt (’Stop verspilling ter plaatse’) werd in 2016 door de destijds pas 18-jarige Rasmus Erichsen opgericht. Ondertussen is Stop Spild Lokalt in 97 Deense steden actief.

“Ik ben overweldigd door het succes van mijn project. Het is fijn om veel mensen te kunnen helpen en bovendien is het erg goed voor het milieu.”

Rasmus Erichsen
Stop Spild Lokalt

“Voedselverspilling is een centraal thema voor consumenten. Als onderneming dragen wij verantwoordelijkheid om voedselverliezen te verminderen. Wij werken dan ook samen met verschillende organisaties zoals Stop Spild Lokalt en de Deense voedselbank FødevareBanken.”

Thomas Bang
Business Unit Director CR bij ALDI Denemarken

 

Hoewel onze invloed beperkt is, zetten wij ons actief in voor een verantwoorde omgang met voedsel. In Duitsland bijvoorbeeld zijn we in 2017 toegetreden tot het EU-initiatief REFRESH.

Ook in Frankrijk gaan wij voedselverspilling tegen. Daarom verlagen wij brood en visproducten kort voor het verstrijken van de minimale houdbaarheidsdatum in prijs. In 2017 hebben in Frankrijk 208 winkels voedsel geschonken.

Sinds juli 2017 steunt ALDI Nederland wetenschappelijk onderzoek naar het thema voedselverspilling. In twee onderzoeksprojecten werken we samen met de universiteit van Wageningen. Het project ‘CARVE’ behandelt de toeleveringsketen en zoekt naar verbeteringsmogelijkheden in de logistiek van levensmiddelen, te beginnen bij de leverancier, via het distributiecentrum tot in onze winkel. Bij het project ‘Houdbaarheid Begrepen’ staat de vraag centraal wat wij als discounter kunnen doen om voedselverlies bij de consument te verminderen. Door deel te nemen aan deze projecten krijgen we een goed overzicht van de redenen voor voedselverlies. Op deze basis kunnen wij maatregelen treffen om de verliezen in de toekomst te verminderen. Wij plannen om de resultaten na afloop van het project in een rapport te publiceren en onze inzichten met stakeholders te bespreken.

In 2017 zijn er in Nederland bovendien veel andere winkels bijgekomen die voedsel schenken aan instellingen van openbaar nut. Terwijl het in 2016 nog om 29 procent van de winkels was, was dat in 2017 al 74 procent.

“Voedselverlies vermijden en verminderen staat hoog op onze agenda. Daarvoor werken wij bijvoorbeeld samen met de Voedselbanken Nederland. Zo krijgt voedsel dat niet meer verkocht kan worden, een tweede kans.“

Nadie Winde
Manager Corporate Responsibility in Nederland

In Polen verlagen we de prijzen van producten die de minimale houdbaarheidsdatum naderen. Bovendien werken wij met Caritas als partners samen om voedselverspilling tegen te gaan.

Niet enkel in Denemarken, maar ook in Portugal werken we nauw samen met lokale instellingen om levensmiddelen te redden.

In Spanje werken we regelmatig samen met nationale voedselbanken en andere particuliere hulporganisaties zoals de stichting Fundació Formació i Treball. Sinds meerdere jaren worden wekelijks niet verkoopbare maar nog consumeerbare levensmiddelen en non-foodproducten (van zeep tot schoenen en textiel) geschonken aan Fundació Formació i Treball. De medewerkers van de stichting bezoeken bovendien regelmatig verschillende winkels in de omgeving van Barcelona om geschonken voedsel af te halen.

“In Spanje hebben veel sociaal zwakke en benadeelde gezinnen, vooral met kinderen, te weinig verse producten zoals vers vlees, vis, groenten of fruit. Enkel met geschonken voedsel is het voor organisaties van openbaar nut zoals die van ons mogelijk om deze behoefte te dekken, ook al is het maar voor een klein deel.”

Alexandra González
Fundació Formació i Treball

Verdere inhoud
Management
Organisatie

De ondernemingsgroep ALDI Nord zet sinds jaar en dag in op een beproefd principe: duidelijke, decentrale structuren met korte besluitvormingsprocessen. Dat geldt ook voor de afdeling CR.

Kernthema’s
Duurzamer assortiment

Het is een deel van ons CR-zelfbesef om voor onze klanten een verantwoordelijke, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij breiden ons aanbod aan duurzamere producten dan ook voortdurend uit.

Kernthema’s
Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.

Kernthema’s
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Overal waar wij onze invloed kunnen doen gelden, nemen wij onze verantwoordelijkheid voor veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen.

Management
Stakeholders & netwerken

Uit gesprekken met onze stakeholders komen waardevolle impulsen voor ons CR-werk voort. Wij wisselen van gedachten met klanten, medewerkers, NGO's, initiatieven, federaties, leveranciers, zakenpartners en ondernemingsraden en vakbonden.

Landen
Gelukkig en duurzaam: ALDI Denemarken

Onze Deense klanten hechten veel belang aan milieuvriendelijke en lokale producten. In 2017 heeft ALDI Denemarken 32 nieuwe bioproducten in het assortiment opgenomen en het aandeel gecertificeerde visproducten beduidend verhoogd.

Highlights
Dierenwelzijn bij discounters – een contradictie?

Steeds meer consumenten willen weten waar de dierlijke levensmiddelen die ze bij ons kunnen kopen vandaan komen. Samen met onze leveranciers en verschillende organisaties zetten wij ons onvermoeibaar in voor het thema dierenwelzijn.

Highlights
Waar komen vissticks vandaan?

Steeds meer mensen willen weten waar onze visproducten vandaan komen. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe MSC-label dat op veel verpakkingen staat.