Een dag in het teken van kwaliteit

“Hoge kwaliteit – lage prijs”: om deze belofte in te lossen, doorlopen alle ALDI Nord-producten strenge kwaliteitscontroles. Voor de medewerkers in de kwaliteitszorg een veeleisende job die vooral een oog voor detail vereist.

Tag

Een dinsdag in februari: Claudia Kinitz en dr. Michael Kofink zijn zoals altijd vroeg op kantoor. Want ook vandaag zijn de agenda’s van de beide kwaliteitsexperten goed gevuld. Zij: de vrouw voor alles wat  te maken heeft met kwaliteit bij levensmiddelen en voedermiddelen. Na haar opleiding tot levensmiddelenchemicus was Kinitz (42) eerst actief in de onderzoekswerelden dan in de levensmiddelenindustrie. Sinds 2012 werkt ze bij ALDI Einkauf en sinds 2016 leidt zij daar de Kwaliteitsafdeling Food. Hij: de man voor kwaliteitskwesties van zogenaamde non- en near-food-producten (zoals elektronica, kleding, schoenen, lichaamsverzorging, was-, poets- en reinigingsmiddelen, papier en hygiënepapier). Ook dr. Kofink (41) heeft levensmiddelenchemie gestudeerd. Sinds 2014 werkt hij bij ALDI Einkauf, waar hij aan het hoofd staat van de Kwaliteitsafdeling Non-food. Samen met hun teams verzekeren beiden dat alle producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dat betekent ook  overkoepelend teamwerk: de afdeling werkt nauw samen met de inkoopafdeling en andere afdelingen zoals Corporate Responsibility, Bedrijfscommunicatie, IT, de collega’s in de regionale vestigingen in het binnen- en het buitenland en de kwaliteitsafdelingen van de leveranciers.

Hier komen alle aspecten van kwaliteit samen

Leveranciers en productievestigingen

De leveranciers moeten voldoen aan hoge eisen. Met verschillende maatregelen zoals controles ter plaatse, productmonsters en proeverijen controleren wij of deze kwaliteitsnormen worden gerespecteerd. Bovendien eisen wij van onze leveranciers al naargelang van het product verschillende certificeringen. Tijdens de lopende productie zijn zij ervoor verantwoordelijk dat een ongewijzigde hoge kwaliteit wordt verzekerd.

Onafhankelijke controle-instellingen

Om de onberispelijke kwaliteit van onze producten te verzekeren, laten we deze parallel met onze eigen controles onderzoeken door onafhankelijke controle-instellingen. Ook onze leveranciers vragen wij om productstalen te laten testen door onafhankelijke controle-instellingen en ons de resultaten te laten zien. Naast de regelmatige controles laten wij bij bepaalde aanleidingen ook speciale onderzoeken uitvoeren door externe controle-instellingen.

Distributiecentra en winkels van de regionale vestigingen

Zodra de producten worden geleverd in de distributiecentra, nemen de regionale vestigingen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole op zich: met uitgebreide controles bij de goederenontvangst en de voorraden in de distributiecentra en winkels zorgen ze voor een feilloze kwaliteitscontrole. Om deze taak waar te nemen, worden de medewerkers opgeleid op het vlak van hygiënevereisten en productkennis.

Klanten

Onze kwaliteitsnormen gelden ook na de verkoop. Wij nemen feedback van de klanten heel ernstig en zoeken voor de klant een zo goed mogelijke oplossing. Bij klachten gedragen we ons inschikkelijk tegenover onze klanten. We trekken er ook conclusies uit en spelen daarop in. Indien wij ondanks onze controles ook na het begin van de verkoop nog kwaliteitsgebreken vaststellen, dan nemen wij de producten onmiddellijk uit de verkoop. Wanneer er twijfels bestaan over de veiligheid en onschadelijkheid van de producten gaan wij onmiddellijk over tot terugroepacties.

Consumentenorganisaties

Onafhankelijke tests van consumentenorganisaties bevestigen regelmatig de goede en zeer goede kwaliteit van de eigenmerkproducten van ALDI Nord.

Hoe de werkdag er voor beiden uitziet, komt u hier te weten:

Aankomen, gas geven

Na aankomst in het kantoor in Essen beginnen ze eraan: de collega’s goeiemorgen zeggen, de eerste koffie. De dag is strikt ingedeeld, een goed tijdsmanagement is onontbeerlijk. “Ik geef toe dat ik een alpiniste ben – op mijn bureau liggen bergen dossiers”, zegt Claudia Kinitz met een knipoog. “Maar wanneer het erop aankomt, houd ik het hoofd koel. Spontaan reageren op incidenten, is bij mijn job erg belangrijk.” Vooral wanneer het eens hectisch wordt, komt haar ervaring als vrijwilliger van pas. Al lang engageert ze zich in de DLRG [Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.] en neemt ze bijvoorbeeld deel aan het beveiligen van grote evenementen aan en op het water.

Terwijl haar werkdag op kantoor begint, onderwerpt haar collega dr. Michael Kofink vandaag samen met zijn team eerst nieuwe producten aan een grondige test.

aankomst bij ALDI Einkauf
aankomst bij ALDI Einkauf

Kwaliteitscontrole van een mixer

Vooraleer een product mag worden verkocht, moet het de strengste testprocedure bij ALDI Nord voor non-foodproducten doorlopen. Die wordt georganiseerd en gecoördineerd door externe, onafhankelijke en geaccrediteerde controle-instellingen. Ze krijgen pas groen licht wanneer alles niet enkel aan de wettelijke voorschriften voldoet, maar ook aan de hoge ALDI Nord-eisen én wanneer het product in vergelijking met toestellen van andere fabrikanten goede resultaten boekt. De producten worden getest door controle-instellingen en ook door dr. Michael Kofink en zijn team grondig beoordeeld. Daarbij moeten ze al naargelang van het product erg verschillende details onderzoeken. Vandaag op de agenda: een standmixer en de nieuwe werkkledij voor de medewerkers in de winkels. Bij de mixer speelt bijvoorbeeld de stabiliteit een grote rol. Ook hantering, verwerking, gewicht en afmetingen en het materiaal worden geïnspecteerd.

Bij textiel staan andere aspecten centraal: Zitten de naden goed? Hoe goed is het materiaal? Hoe snel vormen er zich pluisjes? Werden de applicaties netjes aangebracht, de knopen juist aangenaaid? De werkkledij uit gecertificeerd duurzaam katoen (GOTS) heeft nu al meerdere interne en externe tests doorlopen. “Ondertussen is alles net zoals wij het ons voorstellen”, verheugt dr. Kofink zich. De volgende etappe voor de non-foodproducten is de praktijktest. Daarvoor dragen de winkelmedewerkers de kleding tijdens de werkdag als proef en vullen vervolgens een vragenlijst in die dan geëvalueerd wordt door de kwaliteitszorg. Uit de resultaten van de draagtest kan belangrijke en nuttige informatie worden gewonnen om eventueel laatste verbeteringen af te leiden. Werkkledij is tenslotte blootgesteld aan andere belastingen dan doordeweekse kledij.

controle van non-foodproducten 

controle van non-foodproducten

 

Telefoongesprekken, afspraken, testrapporten: het werk in de kwaliteitszorg gebeurt ook aan het bureau

Tegelijkertijd bij Claudia Kinitz in het bureau. Bij haar komt er veel samen: vragen van klanten of andere afdelingen moeten doorgenomen worden, nieuwe eisen aan leveranciers gecontroleerd en testrapporten geëvalueerd. De morgen begint met het coördineren van de taken die in team moeten worden uitgevoerd, het voorbereiden van afspraken, het plegen van telefoons en het beantwoorden van e-mails. Vandaag richt ook de afdeling Corporate Responsibility zich tot Kinitz. Voor het duurzaamheidsrapport van 2017 vragen de collega’s naar cijfers over terugroepingen of tests van producten.

kwaliteitscontrole aan bureau

Tests voor de perfecte appel

Om 9 uur worden alle zintuigen uitgedaagd. Want dan worden groenten en fruit geproefd en dat gebeurt elke dag. Samen met het degustatieteam – bestaande uit de afdelingen Kwaliteit en Inkoop –beoordeelt Claudia Kinitz vandaag onder andere de kwaliteit van appels. Voor de dagelijkse degustaties worden bij wijze van steekproef producten uit de Duitse regionale vestigingen aan de kwaliteitsexperten in Essen geleverd. Voor de degustaties beschikt het team over een intern handboek dat exact beschrijft welke kwaliteitskenmerken de betreffende groenten- of fruitsoort moet vervullen. Het bevat niet enkel de gestandaardiseerde minimumvereisten, maar ook speciale ALDI Nord-kwaliteitscriteria die nog strenger zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over vorm, grootte, kleur en de juiste ’knapperigheid’. Maar ook eventuele opvallende zaken zoals fouten in de schil of sporen van druk worden door de experten beoordeeld.

De steekproeven voor verschillende producten in Essen zijn natuurlijk slechts een aanvulling op de ononderbroken kwaliteitscontrole bij de ontvangst van de producten. De kwaliteit van het geleverde fruit en de geleverde groenten wordt in de distributiecentra met behulp van een intern handboek grondig gecontroleerd. Ook de versheid van de producten die zich al in de verkoopruimte bevinden, wordt in de winkel regelmatig gecontroleerd en afwijkende producten worden verwijderd. En voor alles wat niet zichtbaar is met het blote oog of bij smaaktests, worden regelmatig bij wijze van steekproef onderzoeken gevraagd in controle-instellingen. Daartoe behoren bijvoorbeeld resten van gewasbeschermingsmiddelen die ver beneden de wettelijk toegelaten maximumwaarden moeten liggen.

degustatie van groenten en fruit
degustatie van groenten en fruit
degustatie van groenten en fruit
degustatie van groenten en fruit
degustatie van groenten en fruit
videoconferentie met internationale collega’s

Essen is calling

Na de middagpauze houden Claudia Kinitz en Dr. Michael Kofink samen met andere collega’s uit de Kwaliteitsafdeling een videoconferentie met kwaliteitsexperten van verschillende ALDI Nord landen. Daarbij brengt iedereen verslag uit over de projecten ter plaatse en worden ervaringen uitgewisseld. Vandaag stellen de collega’s uit België hun nieuw opleidingsconcept voor waarbij medewerkers uit de distributiecentra in een meerdaagse intensieve cursus worden opgeleid tot kwaliteitsexperten voor groenten en fruit. Deze internationale uitwisseling is voor Kinitz en dr. Kofink erg belangrijk. Ze gebruiken deze bijvoorbeeld ook om elkaar te informeren over terugroepingen of nieuwe wettelijke eisen.

Eervaringen uitwisselen

Ook al hebben non-foodproducten en levensmiddelen op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken, toch kunnen Kinitz en dr. Kofink bij elkaar te rade. Uiteindelijk is het organisatorisch verloop in beide domeinen hetzelfde en zijn er veel onderwerpen die samen behandeld worden. Zo zijn verpakkingen van levensmiddelen weliswaar non-foodproducten maar mogelijke overgang naar het levensmiddel moet worden onderzocht en zoveel mogelijk worden vermeden. Hiertoe wordt er regelmatig van gedachten gewisseld.

informele uitwisseling met kwaliteitsafdeling

Ogen toe en proeven

Bij de proeverij in de namiddag staat vandaag Bourbonvanille-ijs op de planning. Om producten volledig onbevooroordeeld te testen, zetten Kinitz en haar collega’s in op blinde smaaktesten. Dat wil zeggen dat ze niet weten in welk glas zich welk product bevindt. Op deze wijze vergelijken ze eigen merken, merkproducten en producten van concurrenten met elkaar. Daarbij gaat het naast het uitzicht ook om de smaak, de manier van smelten en het gevoel in de mond. Indien er ijskristallen te zien zijn of het ijs zanderig aanvoelt op de tong, spreken de experten van fouten. Op het einde krijgt elk ijs punten voor smaak en uitzicht en de testers noteren hun betreffende resultaten in een evaluatieformulier. Indien de resultaten niet bevredigend zijn, controleren we de recepturen en passen deze eventueel samen met onze leveranciers aan.

degustatie vanille-ijs
degustatie vanille-ijs

Een blik op de Kwaliteitsafdeling

Voor een collega uit de CR-afdeling is deze dinsdagnamiddag een goede gelegenheid om Claudia Kinitz bij haar werk over de schouder te kijken. Zoals alle medewerkers bij ALDI Nord wordt ze intensief ingewerkt, in haar geval ook in de Kwaliteitsafdeling, aangezien er veel inhoudelijke overlappingen tussen de afdelingen zijn. Hoe is de afdeling opgebouwd? Welke taken neemt de Kwaliteitsafdeling op zich, welke de regionale vestigingen en de winkels? Hoe verloopt een terugroepactie en hoe worden bijvoorbeeld vragen van de Stiftung Warentest beantwoord? Door dergelijke vragen te beantwoorden, helpt Claudia Kinitz haar nieuwe collega de afdeling te leren kennen en de verschillende arbeidsprocessen te begrijpen.

inwerking van nieuwe collega’s
inwerking van nieuwe collega’s

ALDI Nord-producten in een externe tes

Niet alleen wij en externe controle-instellingen testen en evalueren onze producten, ook nationale consumenten- en testorganisaties doen dat. In Duitsland nemen bijvoorbeeld Stiftung Warentest en ÖKO-Test onze producten regelmatig onder de loep, in Spanje is dat de consumentenorganisatie OCU, in Denemarken de organisatie Tænk en in Nederland de Consumentenbond. Hoe zoiets verloopt, toont het voorbeeld van Stiftung Warentest. Wanneer de stichting voor een test producten bij ALDI Nord heeft ingekocht, brengt ze ons daarna daarvan op de hoogte en bezorgt ze ons meestal een productspecifieke vragenlijst. Samen met collega’s uit andere relevante vakgebieden en onze leveranciers beantwoordt het team Kwaliteit de vragen en stelt het uitgebreide informatie samen. Na enige tijd ontvangt het team het analyseverslag van de organisatie, de zogenaamde aanbiedervoorinformatie. Nu wordt gecontroleerd of de resultaten typisch of onverwacht zijn. De definitieve evaluatie ontvangen de kwaliteitsexperten met het gepubliceerde testrapport. Wanneer dit beschikbaar is, bespreken ze of er iets moet worden veranderd aan ons product. Dat geldt vooral wanneer het resultaat maar gemiddeld of niet bevredigend is. Dan doen Claudia Kinitz en dr. Michael Kofink samen met hun teams intensief onderzoek naar de oorzaak en geven ze aanwijzingen voor mogelijke verbeteringen. Het doel: minstens ’goed’ als resultaat boeken. Dan krijgt ook onze productverpakking een overeenkomstig etiket. Vandaag heeft Kinitz een actueel testresultaat gekregen en wisselt daarover van gedachten met de Inkoop en de leveranciers.

verwerking van testaanvragen StiWa

Kwaliteitszorg is teamwerk

Op het einde van de dag is het duidelijk: kwaliteitszorg is teamwerk. Om de hoogste kwaliteit te verzekeren, trekken alle betrokkenen aan hetzelfde zeel– of ze nu producteisen formuleren, vragen behandelen, leveranciers en controleurs coördineren of producten grondig onderzoeken – en dat dag na dag.

Verdere inhoud
Highlights
Dierenwelzijn bij discounters – een contradictie?

Steeds meer consumenten willen weten waar de dierlijke levensmiddelen die ze bij ons kunnen kopen vandaan komen. Samen met onze leveranciers en verschillende organisaties zetten wij ons onvermoeibaar in voor het thema dierenwelzijn.

Management
Compliance

Wij richten ons handelen naar onze kernwaarden: eenvoudig, verantwoordelijk, betrouwbaar. Deze waarden beschrijven ook het compliance begrip van de ondernemingsgroep ALDI Nord.

Highlights
Wij zijn een en al oor: ALDI Spanje zet in op dialoog

De verwachtingen van de klanten worden steeds complexer. Wat er nodig is? Meer communicatie! ALDI Spanje toont hoe dat gaat.

Highlights
Van het katoenveld tot in de winkel: de lange reis van een ALDI-kruippakje

De meeste kledingsstukken die onze klanten in de filialen vinden, hebben een lange weg afgelegd. De reis van onze kruippakjes begint op de katoenvelden in India.

Management
Organisatie

De ondernemingsgroep ALDI Nord zet sinds jaar en dag in op een beproefd principe: duidelijke, decentrale structuren met korte besluitvormingsprocessen. Dat geldt ook voor de afdeling CR.

Highlights
Waar komen vissticks vandaan?

Steeds meer mensen willen weten waar onze visproducten vandaan komen. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe MSC-label dat op veel verpakkingen staat.

Highlights
Groenten- en fruitrechters: voor heerlijk verse producten

Rechters die appelen en komkommers testen? Dat bestaat echt! De experten in versheid dragen ertoe bij om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van onze klanten.

Kernthema’s
Duurzamer assortiment

Het is een deel van ons CR-zelfbesef om voor onze klanten een verantwoordelijke, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij breiden ons aanbod aan duurzamere producten dan ook voortdurend uit.

Highlights
Wat maakt bananen bio?

Bio is veel meer dan het kleine groen-witte logo op het product. Achter dat logo schuilt de gepassioneerde inzet van producenten en leveranciers voor milieuvriendelijk geteelde levensmiddelen van uitstekende kwaliteit.