De toekomst is groen: zo moet de nieuwe ALDI Nord-campus eruit zien

Met nieuwsgierigheid wordt hij verwacht: de nieuwe campus op de vestigingsplaats van ALDI Inkoop in Essen-Kray. Het moderne gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidseisen en biedt genoeg plaats voor alle medewerkers van ALDI Inkoop. Dit is ook een belangrijke stap om de aantrekkelijkheid als werkgever verder te verhogen.

Tag

De campus is nog een bouwwerf op het terrein van ons voormalige distributiecentrum in Essen-Kray. Onmiddellijk daarnaast bevindt zich al vele jaren de huidige vestigingsplaats van ALDI Inkoop. Bovendien werden voor ongeveer de helft van het personeel tijdelijk kantoren gehuurd in de Ruhrturm in Essen. Om op lange termijn tegemoet te komen aan de vraag naar meer plaats en de medewerkers terug te verenigen op een gezamenlijke plaats, moet in 2021 de nieuwe ALDI Nord-campus in Essen-Kray afgewerkt zijn. Deze wordt gebouwd op een oppervlakte zo groot als 14 voetbalvelden en zal plaats bieden aan max. 800 medewerkers. Indien nodig kan het geplande gebouwencomplex dat, vanuit de lucht gezien, doet denken aan de “A” van ALDI Nord, met maximum 2.000 werkplaatsen worden uitgebreid. Voor de stad Essen toont het project de sterke verbondenheid op lange termijn met de historische vestigingsplaats in Essen-Kray. Voor de medewerkers van ALDI Inkoop betekent de nieuwe campus vooral één ding: een moderne werkomgeving waardoor ze de regionale vestigingen van de ondernemingsgroep in de toekomst nog doeltreffender kunnen ondersteunen.

Een overzicht van de highlights van de nieuwe campus:

Ermiddenin in de plaats van enkel erbij

Wij willen dat de collega’s zich goed voelen op de campus en daar graag werken. Zij werden dan ook vanaf het begin betrokken bij de planning van de nieuwe vestigingsplaats. Wij wilden bijvoorbeeld verzekeren dat de communicatie tussen de afdelingen eenvoudiger wordt. Afdelingen die vaak met elkaar in contact staan, moeten daarom dichter bij elkaar liggen. Daarom hebben wij alle afdelingen bevraagd en hun feedback opgenomen in de bezettingsplanning. Bovendien konden medewerkers ons tijdens interviews en workshops meedelen wat een goede werkomgeving voor hen betekent. Vaak genoemd: mobiele werkomgevingen en mogelijkheden voor formele en informele uitwisseling over de afdelingsgrenzen heen. Ook met deze feedback hielden de architecten rekening.

binnenaanzicht van de nieuwe ALDI Nord-campus

Nieuwe werkomgeving

Open afdelingen met voldoende plaats om zich terug te trekken, zorgen in het nieuwe gebouw voor een echte start-upsfeer, de ideale omgeving om doeltreffend te werken en creatieve ideeën te ontwikkelen. Voorzien van de modernste technieken kunnen de medewerkers op heel de campus ook flexibel werken. Naast moderne conferentiezalen staan ook zogenaamde communication hubs ter beschikking. Deze plaatsen zijn vooral geschikt voor korte besprekingen en spontane ontmoetingen. Ook een bedrijfsrestaurant met verse keuken en een cafetaria maken deel uit van de campus. Om werk en privé goed te kunnen combineren, willen wij bovendien reeds voor de intrek op de campus een kinderdagverblijf op het terrein openen. Daar kunnen kinderen van medewerkers en kinderen uit de naaste omgeving worden opgevangen. Bovendien plannen we nog meer aanbiedingen voor de medewerkers op een moderne locatie, zoals een fitnessclub.

Groen, groener, campus

Duurzaamheid vanaf het begin: al bij de bouw hechten we belang aan de bescherming van het milieu. Zo gebruiken we ook eenvoudige maar hoogwaardige bouwmaterialen die overwegend uit de streek afkomstig zijn. Het materiaal van het ontmantelde distributiecentrum kunnen wij recycleren en opnieuw gebruiken voor tuinaanleg en ondergrondse werken. In veel gevallen letten wij in de ontwerpfase op een efficiënt gebruik van hulpbronnen en later natuurlijk ook bij de exploitatie van een dergelijk gebouw. Zo worden bijvoorbeeld ook de daken van de campus duurzaam. Die moeten beplant worden. Zonnepanelen op de parkeergarage dragen samen met de geothermie bij tot de energievoorziening van het gebouw. Ook laadstations voor elektrische voertuigen vormen een belangrijk bestanddeel van ons overleg. Dat zijn allemaal belangrijke bouwstenen voor de geplande certificering volgens LEAD (Leadership in Energy and Environmental Design) en DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).

binnenaanzicht van de nieuwe ALDI Nord-campus

Een blikvanger in Essen Kray

Een grootse plaza in het centrum van de campus is de perfecte plaats voor een ontmoeting, een gesprek of om eventjes te vertoeven. Dat is echter ook buiten mogelijk. Daar vinden de medewerkers onder andere een natuurlijk ogend waterbekken dat het regenwater van de daken opvangt en langzaam laat wegsijpelen. De plantsoenen worden voorzien van inheemse planten en zijn een blikvanger in elk seizoen. Zo zal de campus als geheel met moderne architectuur, duurzaamheidsconcepten en veel groen in de wijk Kray echte accenten leggen. Dat wordt ook door de stad Essen toegejuicht.

“Het verheugt ons dat ALDI Nord zijn vestigingsplaats in Essen behoudt en onze stad als aantrekkelijke werkgeverslocatie sterker maakt.”

Hans-Jürgen Best

Gemeentesecretaris van de stad Essen

Verdere inhoud
Kernthema’s
Aantrekkelijke werkgever

De ongeveer 69.000 medewerkers moeten er fier op kunnen zijn om bij ALDI Nord te werken. Daarvoor worden veilige werkomstandigheden, aantrekkelijke raamvoorwaarden en ontwikkelingsperspectieven op lange termijn geboden.

Highlights
Kom dat zien!

Al bij de eerste blik door de grote vensters van de nieuwe ALDI-winkels valt op dat er heel wat veranderd is. Er is meer licht, meer plaats, er zijn nieuwe kleuren en de producten zijn overzichtelijk uitgestald zodat klanten beter hun weg zouden vinden.

Highlights
Een dag in het teken van kwaliteit

“Hoge kwaliteit – lage prijs”: om deze belofte in te lossen, doorlopen alle ALDI Nord-producten strenge kwaliteitscontroles. Voor de medewerkers in de kwaliteitszorg een veeleisende job.

Management
Stakeholders & netwerken

Uit gesprekken met onze stakeholders komen waardevolle impulsen voor ons CR-werk voort. Wij wisselen van gedachten met klanten, medewerkers, NGO's, initiatieven, federaties, leveranciers, zakenpartners en ondernemingsraden en vakbonden.

Highlights
17 doelstellingen voor een betere wereld

Ook op ondernemingen wordt beroep gedaan om hun bijdrage te leveren om de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, ook SDG's genoemd, te bereiken. Veel thema's waarop de SDG's gericht zijn, zijn voor ALDI Nord van groot belang.

Management
Bedrijfsbeleid

ALDI Nord is een internationaal succesvolle discounter. Het maakt deel uit van onze commerciële identiteit om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze CR-policy is verankerd in de gehele ondernemingsgroep.

Landen
Klare taal omtrent duurzaamheid:
ALDI Spanje in dialoog

Of het nu op de moderne website, met sterke communicatiecampagnes of via sociale media is: voor ALDI Spanje hoort interactie met klanten en andere belanghebbenden er gewoon bij. Ook milieuthema's krijgen zo gehoor.

Landen
Meer duurzaamheid in het land van de discounters: ALDI Nord Duitsland

Alles begon in 1913 met de kleine zaak in Essen-Schonnebeck. Vandaag vinden klanten ALDI Nord 2.249 keer in het verkoopgebied Noord. Een van onze accenten in Duitsland is de verbetering van het dierenwelzijn.

Highlights
Wij zijn een en al oor: ALDI Spanje zet in op dialoog

De verwachtingen van de klanten worden steeds complexer. Wat er nodig is? Meer communicatie! ALDI Spanje toont hoe dat gaat.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.