ALDI CR-Support in Hongkong - productievestigingen onder de loep

Veel van de non-foodproducten die ALDI verkoopt, zoals textiel, speelgoed en meubels, worden in Azië gemaakt. Om die reden is Hongkong de ideale locatie voor de afdeling ALDI CR-Support Ltd., die nauw samenwerkt met de CR-afdeling van ALDI Einkauf. Het team controleert de arbeids- en sociale normen van productievestigingen.

Tag

D

e afdeling ALDI CR-Support Ltd. wordt geleid door Christian Lohoff (36). Lohoff werkt niet voor het eerst in het buitenland: voor hij in 2013 bij ALDI Einkauf aan de slag ging, woonde hij twee jaar in Canada. Die ervaring hielp hem zich snel thuis te voelen in Hongkong. Intussen is Lohoff een expert op het gebied van Corporate Responsibility (CR) in de toeleveringsketen. Hij leidt een team van 13 medewerkers in de in 2015 opgerichte afdeling. Het bijzondere: bij ALDI-CR Support draait alles om CR-thema’s, zoals audits. In dit interview vertelt Lohoff over zijn dagdagelijkse werk, de grootste uitdagingen in de productievestigingen en waarom hij met zijn directe aanpak in China soms op de tenen trapt.

Enkele feiten over de afdeling

diagram ALDI Nord in Azië
  • Firmanaam: ALDI CR-Support Asia Ltd.
  • Oprichting: 2015
  • Medewerkers: 14
  • Hoofdopdracht: productievestigingen in Azië bezoeken en controleren

Waar houdt ALDI CR-support in Hong Kong zich precies mee bezig?

Onze hoofdopdracht is leveranciers en productievestigingen die voor onze leveranciers werken onder de loep nemen. Daarvoor hebben we in de laatste twee jaar een eigen proces ontwikkeld: het ALDI Social Assessment of kortweg ASA. Bij controles ter plekke letten we er bijvoorbeeld op of alle medewerkers volgens de wet uitbetaald worden. Ook veiligheid op het werk en gezondheid spelen een belangrijke rol. Als teamleider werk ik vooral vanuit mijn kantoor, terwijl mijn collega’s in de fabrieken controles doen. Ik probeer er echter af en toe bij te zijn. Dat is belangrijk om inzicht te kunnen krijgen in de huidige uitdagingen in de productievestigingen.

Christian Lohoff
Directeur van ALDI CR-Support Asia Ltd.

Hoe verloopt zo’n inspectie ter plaatse?

Voor we met de audits beginnen, moeten we beslissen welke productiebevestigingen van onze leveranciers we willen bezoeken. Voor de productgroep textiel is het ons doel alle fabrieken waarmee onze leveranciers samenwerken te controleren. Bij huishoudelijke producten als elektronica of meubels focussen we ons momenteel op de leveranciers die voor ons het belangrijkst zijn of het grootste risico vormen. Wanneer de beslissing gemaakt is, verdiepen we ons op kantoor in verschillende documenten en evalueren we alle informatie over de productievestiging waarover we beschikken. Zo komen we te weten waarop we vooral moeten letten bij ons bezoek. Op de dag van de audit controleren we na een inleidend gesprek eerst de boekhouding en enkele belangrijke documenten. We controleren minutieus of alles in orde is. De intensieve communicatie en samenwerking met onze leveranciers en de productievestigingen ter plaatse leiden tot meer transparantie in onze toeleveringsketen. Als we alle documenten doorgenomen hebben, bezoeken we de fabriek zelf. We controleren er de arbeids- en sociale normen aan de hand van een uitgebreide checklist. We spreken de arbeiders ook persoonlijk, op een rustige plek. Op het einde van de dag nemen we met de betrokken partijen alle resultaten door, leggen we eerste maatregelen vast en geven we advies bij vragen over de concrete omzetting van die maatregelen.

Hoe gaat het verder na de controle ter plaatse?

Na de audits worden, indien nodig, verbeteringsplannen opgesteld. Daarin wordt exact opgelijst op welke gebieden de productievestigingen verbeteringen moeten doorvoeren. Wanneer de leveranciers de plannen ontvangen hebben, moeten ze ons binnen de tien dagen laten weten hoe en wanneer de verbeteringen uitgevoerd zullen worden. Het verdere verloop verschilt van geval tot geval. In sommige gevallen sturen de leveranciers ons foto’s die aantonen dat de problemen daadwerkelijk werden opgelost. Als het om kritische thema’s gaat, bezoeken we de fabrieken meermaals. Ik vind het belangrijk om bij problemen niet direct de samenwerking stop te zetten: we kunnen de toeleveringsketen enkel optimaliseren door zelf aan zet te blijven en samen oplossingen te vinden. Als een productievestiging op kritische punten niet aan onze verwachtingen voldoet, krijgt die tijdelijk geen nieuwe opdrachten. Zo geven we het signaal dat we het serieus menen.

Welke zwakke punten komen bij audits vaak naar boven? Zijn er daarbij regionale verschillen?

In China is het vaakst voorkomende probleem dat arbeiders veel te veel overuren presteren. Soms worden de lonen en toelagen voor bijvoorbeeld weekendwerk niet correct of niet op tijd uitbetaald. In Bangladesh ligt de focus vooral op de veiligheid van de gebouwen en op gezondheidsbescherming. We hopen dat onze inspanningen ter plaatse effect hebben op lange termijn en dat de leveranciers en productievestigingen daardoor een beter inzicht in deze thema’s krijgen.

Veel structurele problemen kunnen ondernemingen niet alleen oplossen. Hoe belangrijk is de samenwerking met andere actoren?

Zeer belangrijk. Zo zijn we bijvoorbeeld lid van het amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI), waarvoor we aan regionale CR-bijeenkomsten in Azië deelnemen. Het doel daarvan is om thema’s en uitdagingen in het dagelijkse werk ter plaatse met andere ondernemingen te bespreken. Die praktische kennis geven we dan door aan onze CR-afdeling bij ALDI Einkauf. ALDI Einkauf bouwt dan, in samenwerking met de andere leden van amfori BSCI, verder aan de norm voor een duurzamere toeleveringsketen. Dat vergemakkelijkt ook het werk voor de leveranciers. Want die moeten, afhankelijk van klant tot klant, aan veel verschillende eisen voldoen.

Van het Ruhrgebied naar de miljoenenmetropool Hongkong – ook op persoonlijk vlak een grote stap. Hoe is het om in Azië te werken?

Dat was inderdaad een hele aanpassing. Hier is het bijvoorbeeld niet de gewoonte om problemen direct te benoemen. Mensen willen geen gezichtsverlies lijden. Het is daarom beter om medewerkers en partners apart aan te spreken en kritiek enkel indirect te uiten. Ik heb gelukkig al eens in het buitenland gewerkt en vind het leuk me in nieuwe culturen te integreren. Dankzij die ervaring kwam ik in Hongkong makkelijker op mijn pootjes terecht.

bureau van de ALDI CR-Support Asia Ltd. in Hongkong

Hoe de toeleveringsketen bij ALDI Nord in elkaar zit

Non-foodproducten in Azië worden niet direct aangekocht. Tussen ons en de productievestigingen staan de leveranciers. Zij doen een beroep op producenten met verschillende productievestigingen, die ze eerst moeten benoemen, voor ze ons een offerte kunnen bezorgen. Ons werk bestaat niet enkel uit de controle van de arbeidsvoorwaarden in fabrieken, ook de leveranciers worden zorgvuldig gecontroleerd voor we met hen in zee gaan. Hoeveel weet een leverancier over zijn productievestigingen? Hoe zit zijn toeleveringsketen in elkaar? Wat weet hij over CR-thema’s? Via zulke vragen komen we te weten welke risico’s met een bepaalde leverancier verbonden zijn. Met audits nemen we dan de proef op de som. Zo weten we zeker of de leverancier goed op de hoogte is van de arbeids- en sociale normen en of we een fabriek gekozen hebben die aan onze eisen voldoet.

Verdere inhoud
Highlights
Buitengewoon fair!

Fair verhandelde producten voor een betaalbare prijs? Dat bieden wij al vele jaren aan miljoenen klanten aan. Voor onze jarenlange betrokkenheid bij de eerlijke handel werden wij nu eervol onderscheiden door de organisatie TransFair.

Management
Relevantie

We vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidshema’s voor onze stakeholders belangrijk zijn. Daarvoor baseren wij ons op de resultaten van onze relevantieanalyse.

Kernthema’s
Productkwaliteit

Als het over de kwaliteit van onze producten gaat, sluiten wij geen compromissen. Hiervoor nemen wij in de gehele productie- en leveringsketen de verantwoordelijkheid op ons. De behoeften van onze klanten staan daarbij steeds op de voorgrond.

Highlights
Waar komen vissticks vandaan?

Steeds meer mensen willen weten waar onze visproducten vandaan komen. En steeds vaker luidt het antwoord: uit duurzame visvangst. Dat verraadt bijvoorbeeld het blauwe MSC-label dat op veel verpakkingen staat.

Highlights
Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

Highlights
Boter bij de vis!

Klare taal omtrent visvangst: in 2017 was ALDI Polen officiële partner van de jubileumcampagne van de Marine Stewardship Council (MSC). Een goede gelegenheid om te informeren over duurzame vismethoden en het MSC-label.

Highlights
Een dag in het teken van kwaliteit

“Hoge kwaliteit – lage prijs”: om deze belofte in te lossen, doorlopen alle ALDI Nord-producten strenge kwaliteitscontroles. Voor de medewerkers in de kwaliteitszorg een veeleisende job.

Highlights
Gentechnologie: ons standpunt over een omstreden thema

Wij nemen de bezwaren van onze klanten ten opzichte van gentechnologie ernstig, sluiten genetisch gemodificeerde additieven bij onze levensmiddelen uit en verschaffen duidelijkheid met transparante etikettering.