Over gegevensbescherming

Beste klant,

Gegevensbescherming is voor ons een zeer belangrijk onderwerp. De bescherming van uw persoonsgegevens nemen we ernstig. Op deze pagina willen we verduidelijken welke gegevens we wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Enige info over gegevensbescherming vooraf

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot onze website is:

ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG
Eckenbergstraße 16
45307 Essen

De Data Protection Officer kan u via e-mail op datenschutz@aldi-nord.de bereiken of per post op het adres ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG, t.a.v. Data Protection Officer, Eckenbergstraße 16, 45307 Essen.

De wet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt persoonsgebonden gegevens. Dat zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Deze wetten zijn niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard die aan uw persoon gelinkt kunnen worden (vb. uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mail-adres). Gegevens die niet daadwerkelijk met uw identiteit in verbinding kan gebracht worden (zoals bijvoorbeeld de door u aangeklikte artikelen op een website), behoren daar niet toe.

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons gebeurt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG), om aan een contract, waarvan u de contractpartner bent (artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG) om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG) of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG).

Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw gegevens niet door aan derden voor reclamedoeleinden (ondernemingen van de ALDI-groep worden niet als derden gezien). Derden ontvangen uw persoonlijke gegevens enkel op de door ons in de privacybeschermingsbepaling omschreven manier. De gegevens worden eveneens niet verstrekt aan derde landen of aan internationale organisaties.

Wat gebeurt er als u onze website gebruikt?

Bij elke toegang tot onze website, dat wil zeggen bij elke opvraging op poging tot opvragen van gegevens van onze server, worden gegevens over deze opvraging in een protocolbestand opgeslagen (logfile).

Meer bepaald worden volgende gegevens bij elke opvraging opgeslagen:

 • IP-adres
 • naam van de opgevraagde gegevens
 • datum en uur van de opvraging
 • omvang van de datatransmissie
 • melding of de opvraging succesvol was
 • melding waarom een opvraging eventueel niet geslaagd is
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer
 • beeldschermresolutie
 • taal van de browser
 • kleurdiepte
 • browser-plugins (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.)
 • de website van waar u ons bezoekt.

De verzamelde gegevens worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking opnieuw verwijderd. De opgeslagen gegevens kunnen wij niet aan uw persoon linken. De gegevens worden door ons ook niet doorgegeven aan derden, enkel en alleen bij inbreuken op onze rechten behouden wij ons het recht voor om bepaalde records over te maken aan de bevoegde instanties om vervolging van rechtsinbreuken mogelijk te maken.

De gegevensverwerking gebeurt in het kader van de bepalingen van de AGV, artikel 6, lid 1, onder f), om onze website-ervaring te optimaliseren.

Gebruik van cookies en local storage

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “cookies” en gebruiken de lokale opslagcapaciteit van uw browser (“local storage”) om u een maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst aantrekkelijk te presenteren.

Cookies zijn tekstbestanden die de browser op uw computer opslaat en die informatie over uw gebruik van onze website bevatten. Sessiecookies vervallen na 24 uur. We gebruiken cookies onder andere voor statistische doeleinden. Ze blijven permanent op uw computer staan tenzij u ze wist. Via deze cookies worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

In de standaardinstelling aanvaardt uw browser cookies. Zo hoeft u geen speciale instelling te configureren om cookies op uw computer te kunnen opslaan. Als u de opslag van cookies wilt deactiveren, kan u daarover meer informatie vinden via de help-functie in de menubalk van uw browser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies het gebruik van de website kan beperken. Wij raden aan om het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de werking van de website beperkt wordt.

De local storage is een lokaal geheugen in uw browser. Wij gebruiken de local storage om artikelen die u aan het virtuele boodschappenlijstje toegevoegd heeft, tijdelijk op te slaan. De opgeslagen artikelen worden automatisch gewist zodra de artikelen niet meer beschikbaar zijn op onze website. Onze website kan ook probleemloos gebruikt worden zonder local storage. De in de local storage verzamelde gegevens worden niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

Retargeting

Deze website gebruikt retargeting-technologieën. Deze maken het mogelijk om op andere websites internetgebruikers die reeds interesse voor onze website en onze producten getoond hebben, met gerichte reclame aan te spreken. De keuze van reclamemiddelen gebeurt bij retargeting op basis van een cookiegebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De cookie slaat noch uw IP-adres noch andere gegevens, die aan uw persoon gelinkt kunnen worden, op.

Bij de door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. De retargeting-technologie wordt toegepast met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien u geen gepersonaliseerde reclame te zien wil krijgen, kan u deze functie deactiveren. Aangezien op deze website verschillende retargeting-systemen gebruikt worden, moet u hiervoor alle links gebruiken:

Gebruik van YouTube-video’s

We hebben YouTube-video’s in onze website geïntegreerd die op “www.youtube.com” opgeslagen en rechtstreeks op onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal in de zogenaamde “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” opgenomen, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, zullen op uw computer YouTube-cookies opgeslagen en gegevens naar Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, als YouTube-beheerder doorgestuurd worden.

Bij het afspelen van op YouTube opgeslagen video’s worden minstens de volgende gegevens naar Google Inc. als YouTube beheerder doorgestuurd: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de bij ons opgeroepen pagina, systeemdatum en -tijd van de oproep en de identificatiecode van uw browser.

De gegevensoverdracht gebeurt los van de vraag of u al dan niet bij Google een gebruikersaccount heeft via dewelke u ingelogd bent. Wanneer u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u niet wil dat deze gegevens aan uw profiel worden toegewezen, moet u voor activering van de button uitloggen.

YouTube respectievelijk Google Inc. slaat deze gegevens als gebruikersprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website gebruiksvriendelijker te maken. Een dergelijke evaluatie gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om aangepaste reclameboodschappen te kunnen brengen en om andere gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om u tegen de vorming van deze gebruikersprofielen te verzetten, waarbij u zich voor de uitoefening hiervan tot Google Inc., de beheerder van YouTube, dient te richten.

Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensinzameling en -verwerking door Google Inc. vindt u op deze informatiepagina.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Persoonsgebonden gegevens worden enkel gebruikt wanneer u deze zelf ter beschikking heeft gesteld, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, bij een aanvraag op de contactpagina of bij een online sollicitatie. In dat geval gebeurt de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder a), b), c) of f) van de AVG.

De gegevens die u invoert, worden versleuteld overgedragen. Dit beschermt de communicatie tussen u en onze webserver en helpt misbruik van gegevens (onrechtmatig verkrijgen) door derden te voorkomen. Voor de codering gebruiken wij SSL (Secure Socket Layer), een erkend en wijdverspreid systeem op internet, waar bijvoorbeeld ook banken of onlineshops gebruik van maken en waarvan de actuele versie veiligheid biedt.

Alle persoonsgebonden gegevens binnen het kader van onze website worden in overeenstemming met de overeenstemmende wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgebonden gegevens enkel voor de door u gevraagde diensten en verwerking van uw aanvragen verzameld, verwerkt en gebruikt. In het kader van de verwerking van uw aanvragen en uw gebruik van onze diensten werken wij samen met externe dienstverleners. Deze dienstverlenende firma’s zijn contractueel gebonden om deze privacyregeling na te komen. Verwerken en gebruiken van uw gegevens voor doeleinden als consulting, reclame en marktonderzoek gebeurt niet door ALDI.

 • Nieuwsbrief: Als u uw inschrijving via single-opt-out stopzet, wordt ook uw e-mailadres uit de databank met abonnees gewist.
 • Herinneringsservice: ALDI gebruikt een double opt-insysteem voor de herinneringsservice. Enkele minuten na uw inschrijving krijgt u, indien u daarvoor gekozen hebt, een e-mail met een bevestigingslink. Pas na uw bevestiging (op de link klikken) wordt u in de mailinglijst van de ALDI-herinneringsservice opgenomen en krijgt u de herinnering automatisch. Als u uw inschrijving via single opt-out stopzet, wordt ook uw e-mailadres uit de databank met abonnees gewist.
 • Klantenformulieren: De verzonden klantenformulieren worden naar de centrales verstuurd, daar in een postvak met de naam “Klantencontact” opgeslagen en na 45 dagen gewist. Formulieren kunnen ook naar ALDI Einkauf doorgestuurd worden, bijvoorbeeld aan de afdelingen Corporate Responsibility of Huiman Resources. De formulieren worden ook hier in een postvak met de naam “Klantencontact” opgeslagen en de mails worden na 45 dagen gewist.
 • Aanbevelingsservice: Het mailprogramma van de klant wordt geopend, er worden geen gegevens opgeslagen door ALDI.
 • ALDI-app: De UDID’s van mobiele toestellen worden gewist wanneer de klant de mededelingsfunctie niet meer gebruikt. De logfiles worden als volgt beveiligd en gewist:
  De logfiles worden gedurende 10 dagen lokaal opgeslagen op de cache-webservers en gedurende 45 dagen op de Apache-webservers en daarna gewist.
 • Sollicitaties: zie paragraaf “Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens bij een online sollicitatie?“

Adobe Analytics

Op deze website wordt de webanalysetool Adobe Analytics gebruikt. Adobe Analytics gebruikt cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Uit deze gegevens kunnen, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen opgesteld worden. De door de cookies gegenereerde informatie wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Adobe in de VS en daar opgeslagen. Aangezien we op deze website IP-anonimisering geactiveerd hebben, wordt door de door ons gekozen serverinstelling gegarandeerd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd wordt. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres door nullen vervangen. Voordat de door de cookie gegenereerde gegevens opgeslagen worden, wordt het IP-adres door individuele generische IP-adressen vervangen. Adobe zal die informatie gebruiken om uw gebruik van de website voor ons te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten op te stellen en voor de verdere dienstverlening in verband met website- en internetgebruik.

U kan de opslag van cookies via uw browsersinstellingen uitschakelen en zo ook het gebruik van Adobe Analytics verhinderen. Let erop dat u in dat geval niet alle functionaliteiten van deze website kan gebruiken. U kan bovendien verhinderen dat door de cookie genereerde gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door Adobe geregistreerd en verwerkt worden, door de gegevensverzameling en -opslag via volgende link tegengaan:

Bgegevensverzameling op deze website voor deze browser uitschakelen.

Hoe kan u zich informeren over actuele aanbiedingen bij ALDI?

ALDI-nieuwsbrief
Wij informeren u graag regelmatig per e-mail over onze actuele aanbiedingen. U kan zich daartoe abonneren op onze nieuwsbrief. We registreren daarbij uw e-mailadres, om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. Uw e-mailadres wordt uiteraard niet aan derden doorgegeven. U kan zich op elk ogenblik uitschrijven van onze nieuwsbrief.

In dat geval gebeurt de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

ALDI-aanbiedingen aanbevelen
Onze klanten kunnen ALDI-aanbiedingen uit het actuele assortiment van ALDI via e-mail aan anderen aanbevelen. Daarbij worden hun e-mailadres, naam en het e-mailadres van de ontvanger enkel voor overdrachtsdoelen opgeslagen, om de geadresseerde over de afzender te informeren of om in het geval van een overdrachtsfout een melding te kunnen sturen. In dit geval en meer specifiek in het geval van een overdrachtsfout gebeurt de gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder a) en f) van de AVG.

Hou er rekening mee dat ongevraagde aanbevelingen door de ontvanger als storend ervaren kunnen worden. Met dit aanbod kan u enkel een aanbeveling verzenden als u weet of er zeker van bent dat de ontvanger akkoord gaat met het ontvangen van die aanbeveling.

Over gegevensbescherming bij de inschrijving en het gebruik van de ALDI-nieuwsbrief
ALDI neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en wil misbruik van uw e-mailadres vermijden. Daarvoor gebruiken we een double opt-insysteem. Enkele minuten na uw inschrijving krijgt u, indien u daarvoor gekozen hebt, een e-mail. Klik binnen de 7 dagen op de daarin vermelde bevestigingslink. Pas na uw bevestiging wordt u in de mailinglijst van de ALDI-nieuwsbrief opgenomen en ontvangt u de volgende nieuwsbrief automatisch.

Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan andere firma’s doorgegeven. De gegevensverwerking gebeurt in het kader van artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG.

Winkelzoeker
Met de winkelzoeker kan u winkels in de omgeving van uw woonplaats of een andere door u gekozen plek vinden. De gegevens die u hebt ingevoerd (postcode, woonplaats en/of straatnaam) geven we door aan onze contractpartner. Een overzicht van alle winkels vindt u op de homepage van onze contractpartner.

Over gegevensbescherming bij het gebruik van de ALDI-app

Bovenop onze website bieden wij u ook een mobiele app aan die u op uw toestel kan downloaden. Naast de bepalingen inzake privacybescherming over onze website, willen wij u over het volgende informeren:

 1. Bij het gebruik van de app verzamelen wij de volgende persoonsgegevens voor statistische doeleinden of ter verbetering van de app-functies:
 • identificatiecode van uw toestel, uniek toestelnummer / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • uw IP-adres.

Wij geven deze gegevens niet door aan derden, met uitzondering van de YellowMap-webservice. Na de statistische analyse worden de IP-adressen gewist.

 1. Om toegang tot de volgende toestelfuncties en -sensoren te krijgen, maakt de app via de interfaces van uw toestel van de volgende functies en sensoren gebruik:
 • Locatiespecifieke informatie: Wanneer u de winkelzoeker gebruikt, verzamelen en verwerken wij mogelijk informatie over uw werkelijke locatie op voorwaarde dat u vooraf de locatiefunctie voor de app op uw mobiele toestel geactiveerd heeft. Wij maken gebruik van verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld IP-adressen, GPS of andere sensoren, om uw locatie te bepalen. Om uw winkelzoekopdracht te verwerken, wordt een zoekaanvraag naar de YellowMap-webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe) gestuurd en het IP-adres in de serverlog opgeslagen.
 • Als uw mobiele toestel met een camera is uitgerust, wordt die gebruikt voor het inscannen van QR-codes.
 • Als de berichtenservice van de app geactiveerd is, ontvangt u pushberichten op uw mobiele toestel. Voor deze service worden enerzijds de door u ingevoerde zoektermen en anderzijds de Push-ID van uw toestel in een database opgeslagen. Berichten worden verzonden via de pushservices van Apple (iOS-toestellen) of van Google (voor Android-toestellen).
 • De app maakt gebruik van de draadloze verbinding van uw toestel om een internetverbinding tot stand te brengen.
 • Door toegang tot andere toestelfuncties en -sensoren van uw mobiele toestel kan de app internetgegevens oproepen en foutmeldingen verwerken.
 1. In het geval dat u bijvoorbeeld een beroep doet op onze ALDI-services, komt u via de in-appbrowser op subpagina’s van onze partners of onze website terecht. Er moet rekening gehouden worden met de bepalingen inzake gegevensbescherming van de gekoppelde en doorgelinkte pagina’s.

Gedragsregels voor persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten

Voor het versturen van persoonlijke aanbevelingen, berichten en groeten gelden de volgende gedragsregels:

 1. Elke gebruiker van de diensten is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbevelingen, berichten en groeten.
 2. De gebruikers garanderen om bij het gebruik van de diensten geen inbreuk te plegen op wettelijke bepalingen of op de goede zeden en om de rechten van derden niet te schenden. Meer bepaald mag er geen inhoud of informatie van pornografische, obscene, lasterlijke, leugenachtige, beledigende, bedreigende, ophitsende of racistische aard verstuurd of gepubliceerd worden.
 3. De door de gebruikers verzonden aanbevelingen, berichten en groeten moeten met de waarheid overeenkomen. De gebruiker moet rekening houden met de belangen en rechten van de bestemmelingen en andere gebruikers en mag de rechten van buitenstaanders niet schenden.
 4. Copyrights en andere octrooirechten moeten gerespecteerd worden. Informatie, inhoud of ander materiaal mag niet verstuurd worden zonder de toestemming van de rechthebbende.
 5. De gebruiker mag zijn identiteit niet versluieren en mag zich zeker niet als een werknemer of vertegenwoordiger van ALDI Einkauf of een andere onderneming van het ALDI NORD-concern uitgeven.
 6. De service mag door de gebruikers niet voor reclamedoeleinden of andere commerciële doelstellingen gebruikt worden. Het versturen van uitingen en/of inhoud die door de bestemmeling niet gewenst zijn, is verboden.
 7. Voor zover de gebruiker bij het gebruik van de service de hoger genoemde gedragsregels of rechten van derden zou schenden, vrijwaart hij ALDI Einkauf, alle vennootschappen van het ALDI NORD-concern en hun medewerkers resp. vertegenwoordigers tegen alle eventueel daaruit resulterende claims van derden.
 8. ALDI Einkauf kan de gebruiker bij een overtreding van de hoger genoemde gedragsregels uitsluiten van het gebruik van de service.
 9. ALDI Einkauf is aansprakelijk voor de door haar of haar werknemers opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade. Een aansprakelijkheid voor onachtzaamheid ligt enkel voor bij een inbreuk tegen kardinale verplichtingen. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen die nageleefd moeten worden om de correcte volbrenging van de service nog maar mogelijk te maken en waarvan de gebruiker op de naleving mag rekenen. De hoger vermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet bij schending van lijf, leden of gezondheid, of wanneer garanties worden toegezegd die inhoudelijk net de bedoeling hebben om de gebruiker tegen de opgelopen schade te beschermen.

Contact opnemen met ALDI

U kan ons op elk moment via het contactformulier een bericht nalaten of een vraag stellen.

Uw bericht komt terecht bij de voor uw woonplaats verantwoordelijke centrale, die de ALDI-filialen in uw regio runt. Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG.

Om uw vraag vlug en vakkundig te kunnen beantwoorden, doen we ook een beroep op onze centrales; uw vraag sturen we dan ook door naar de verantwoordelijke centrale. Ook deze gegevensverwerking gebeurt in het kader van artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG.

Wanneer u een klacht indient, doen we een beroep op de leverancier of contractpartner die voor het product in kwestie verantwoordelijk is. Uw aanvraag wordt dan naar die leverancier of contractpartner doorgestuurd, die een antwoord zal formuleren. Om uw klacht snel en vakkundig af te handelen, gebeurt deze gegevensverwerking op basis van artikel 1, lid 1 onder b), c) en f) van de AVG.

Uw gegevens worden enkel doorgestuurd naar onze centrales, leveranciers of contractpartners voor informatieve doeleinden, om uw verzoek te kunnen beantwoorden of voor de afhandeling van uw klacht. De gegevens worden niet voor andere doeleinden, zoals reclame, gebruikt. Na 45 dagen worden ze gewist.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens bij een online sollicitatie?

U heeft de mogelijkheid om online te solliciteren voor een uitgeschreven vacature. In dit geval vult u uw persoonlijke gegevens in die wij uitsluitend gebruiken voor het verdere verloop van de sollicitatie. Om uw sollicitatie nauwgezet te kunnen verwerken, worden de bijlagen automatisch aan de ALDI-centrale in uw regio of aan ALDI Einkauf doorgegeven.

Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1 onder a) van de AVG.

Sollicitaties, zowel gedrukte als digitale, worden na 5 maanden gewist.

Welke mogelijkheden en rechten heeft u met het oog op de opgeslagen gegevens en het verdere gebruik ervan?

Als klant kan u op elk ogenblik aan ons de vraag stellen of wij uw persoonsgebonden gegevens hebben opgeslagen en om welke gegevens het dan wel gaat. Als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, bent u, in het kader van de AVG, een ‘betrokkene’ en beschikt u over de volgende rechten:

Recht van inzage: u kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt, met welk doel en voor hoe lang, om welke gegevenscategorieën het gaat en aan welke ontvangers of categorieën ontvangers deze gegevens zullen worden verstrekt.

Recht op rectificatie, vervollediging van de gegevens, beperking van de verwerking: u kunt verzoeken om de rectificatie of vervollediging van onjuiste of onvolledige gegevens die op u betrekking hebben. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking te beperken, in het bijzonder in het geval van wettelijke bewaarverplichtingen.

Recht op gegevenswissing: bij intrekking van uw toestemming kunt u verzoeken om verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht te vragen om uw persoonlijke gegevens in een machineleesbare vorm te verstrekken.

Recht van bezwaar, recht op intrekken en het recht om klacht in te dienen: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en uw toestemming intrekken. U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verwerking van persoonsgegevens in onze winkels / onze centrales

De persoonsgegevens worden in onze winkels / centrales uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld.
Ze worden niet gebruikt voor andere doeleinden, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden.

 • Terugname van goederen: Uw persoonsgegevens voor- en achternaam, adres en telefoonnummer worden verwerkt voor controle en om misbruik te voorkomen. Ze worden verwerkt op basis van een toestemming (art. 6 lid 1 lit. a) en op basis van onze rechtmatige belangen bij misbruikpreventie (art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Na vier weken worden de persoonsgegevens gewist.
 • Reparaties: Uw persoonsgegevens voor- en achternaam, adres en telefoonnummer worden verwerkt voor de afhandeling van de reparatie. De gegevensverwerking is gebaseerd op een toestemming. Voor de afhandeling van de reparatie ontvangt de leverancier van het artikel uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer om het gerepareerde artikel terug te sturen en eventueel contact op te nemen indien dat nodig zou zijn. Nadat de reparatie is afgehandeld, worden alle persoonsgegevens gewist.
 • Verzekering: Uw persoonsgegevens (voor-, achternaam, adres, telefoonnummer) worden verwerkt om het verzekeringsdossier af te handelen. De gegevens worden verwerkt om een wettelijke plicht na te komen (art. 6 lid1 lit. c) AVG), om de eis tot schadevergoeding te verwerken en ook de rechtmatige belangen te behartigen (art. 6 lid1 lit. f) AVG) en de eigen verzekeraar in te schakelen. Voor de afhandeling van het verzekeringsdossier en een eventueel daaropvolgende regeling krijgt HDI Global SE, Huyssenallee 100, 45128 Essen uw voor- en achternaam en uw adres en telefoonnummer. Nadat het verzekeringsdossier is afgehandeld, worden uw gegevens gewist.
 • Klantenaccount: Uw persoonsgegevens (voor-, achternaam, adres) worden verwerkt om een account aan te maken. De gegevensverwerking is gebaseerd op § 14 Duitse wet omzetbelasting [UStG] juncto art. 6 lid1 lit. b) en c) AVG. Op basis van fiscale archiveringsvoorschriften worden de persoonsgegevens na 10 jaar gewist.
 • EC-betalingen: Uw persoonsgegevens (IBAN) worden verwerkt voor de afhandeling van de betaling met de EC-kaart. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit) b AVG. Na 90 dagen worden de persoonsgegevens gewist.
 • Spontane sollicitaties: Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sollicitatiebrief, curriculum vitae en getuigenissen) worden verwerkt voor de kwalitatieve invulling van vacatures en om met u contact op te nemen in het kader van de sollicitatieprocedure. De gegevensverwerking is gebaseerd op een toestemming. Na vijf weken worden de persoonsgegevens gewist.

Wij danken u voor uw bezoek.

Uw ALDI-team