Gelukkig en duurzaam: ALDI Denemarken

De Denen behoren tot de gelukkigste mensen van de wereld en ook op het gebied van duurzaamheid loopt ALDI Denemarken voorop. Duurzame producten spelen daar een heel belangrijke rol.

Tag

Onze Deense klanten hechten veel belang aan milieuvriendelijke en lokale producten. Om tegemoet te komen aan hun verwachtingen heeft ALDI Denemarken in 2017 32 nieuwe bioproducten in het assortiment opgenomen en het aandeel gecertificeerde visproducten duidelijk verhoogd. Sinds 2017 verkopen wij bovendien producten met het nationale dierenbeschermingslabel voor meer dierenwelzijn in Denemarken. Met productetiketteringen bieden wij onze klanten de zekerheid dat niet enkel in levensmiddelen maar ook in dierenvoer geen genetisch gemodificeerde voederplanten gebruikt worden. ALDI Denemarken wisselen wij regelmatig van gedachten over het thema duurzaamheid met medewerkers en klanten, maar ook met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), netwerken en initiatieven. Eenmaal per maand informeren wij de medewerkers bijvoorbeeld met een nieuwsbrief over actuele duurzaamheidsprojecten. In 2017 traden wij toe tot het Dansk Initiativ for Etisk Handel (Deens initiatief voor ethische handel, DIEH) dat zich inzet voor verantwoordelijke wereldhandel. Daarvoor brengt het initiatief verschillende belanghebbenden samen en geeft hen de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over ervaringen en beproefde oplossingen. Via de Deense Kamer van Koophandel willen we de dialoog met andere actoren in de toekomst nog verder uitbreiden en  o.a. onderwerpen als het vermijden van plastic of duurzamere verpakkingen met hen bespreken.

Onze highlights

In 2017 was ongeveer 75 procent van onze eigenmerkproducten die vis bevatten gecertificeerd volgens MSC, ASC of GLOBALG.A.P.  of voorzien van het EU-biolabel. In 2016 bedroeg dat aandeel nog 59 procent.

We verhogen het aandeel gecertificeerde palmolie in onze food- en non-foodassortimenten voortdurend: van 91 procent 2016 naar 96 procent in het rapporteringsjaar.

Profiel van ALDI Denemarken

Regionale vestigingen 3
Verkooppunten 188
Totaal aantal ALDI-medewerkers
2.277
Jaar van toetreding tot de markt 1977
Website www.aldi.dk
Onze nationale doelen uit het CR-programma (2017):

Een bijgewerkt overzicht vindt u onder: CR-programma 2018.

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Een verbod op kooi-eieren invoeren nieuw 2018 100 % Denemarken

doel bereikt   lopend proces

Onze projecten en thema‘s

Etikettering
Gentechnologie: ons standpunt over een omstreden thema
Meer
Management
Stakeholders & netwerken
Meer
Ketenverantwoordelijkheid
Wat maakt bananen bio?
Meer
Kernthema
Duurzamer assortiment
Meer
Kernthema
Duurzaam food-inkoopbeleid
Meer
Kernthema
Klantbenadering & servicekwaliteit
Meer
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn bij discounters – een contradictie?
Meer