Sustainable Development Goals

Tag

We ondersteunen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG’s) en dragen bij tot het behalen ervan. De focus ligt daarbij op een duurzaam eigenmerkenassortiment in de gehele waardeketen en op het bevorderen van verantwoordelijke consumptie. Zo ondersteunen we onder andere volgende SDG’s en subdoelstellingen: “Verantwoorde consumptie en productie” (SDG 12), “Klimaatactie” (SDG 13), “Eerlijk werk en economische groei” (SDG 8) en “Leven op het land” (SDG 15).

SDG 1 Geen armoede
SDG 2 Geen honger
SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
SDG 5 Gendergelijkheid
SDG 6 Schoon water en sanitair
SDG 7 Betaalbare en duurzame energie
SDG 8 Eerlijk werk en economische groei
SDG 10 Ongelijkheid verminderen
SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13 Klimaatactie
SDG 14 Leven in het water
SDG 15 Leven op het land
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken