Kerncijfers

Management

Netto-omzet van de ondernemingsgroep ALDI Nord

Totale netto-omzet per jaar (uitgedrukt in miljard euro)

Winkels en medewerkers

Totaal aantal winkels en medewerkers (in hoofden) naar geslacht en regio op 31.12

  2015 2016 2017
  Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen Aantal winkels Aantal medewerkers Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 461 6.256 4.452 457 6.412 4.455 459 6.727 4.804
Denemarken 220 2.037 1.051 222 2.184 1.128 188 2.277 1.099
Duitsland 2.339 31.429 22.521 2.298 35.215 25.405 2.249 35.836 25.511
Frankrijk 899 7.420 4.533 891 8.243 5.204 888 9.218 5.592
Nederland 498 6.291 3.893 491 6.300 3.857 494 8.654 5.099
Polen 105 1.160 1.002 118 1.466 1.254 124 1.906 1.706
Portugal 47 613 416 48 803 535 57 1.178 768
Spanje 260 2.973 1.889 264 3.456 2.174 272 3.571 2.263
Ondernemingsgroep 4.829 58.179 39.757 4.789 64.079 44.012 4.731 69.367 46.842

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal producten en eigenmerken in ons assortiment

Het aantal producten en het aandeel eigenmerken in ons vaste assortiment (in procent uitgedrukt)1

  2015 2016 2017
  Aantal producten Percentage eigenmerken Aantal producten Percentage eigenmerken Aantal producten Percentage eigenmerken
België/Luxemburg2 1.113 99,7 1.373 97,6 1.465 96,1
Denemarken 1.394 87,7 1.651 81,0 1.826 75,5
Duitsland 1.183 94,8 1.461 94,0 1.432 91,1
Frankrijk 1.210 94,6 1.450 95,1 1.452 90,9
Nederland 1.238 97,7 1.437 94,2 1.737 93,5
Polen 1.339 88,6 1.700 86,8 2.101 73,6
Portugal 1.477 92,3 1.505 85,3 1.639 85,8
Spanje 1.422 90,2 1.609 89,7 1.842 89,6
Ondernemingsgroep 1.297 92,9 1.523 90,2 1.687 86,2

1 We definiëren duidelijke normen tegenover onze leveranciers wat onze eigenmerken betreft.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Medewerkerswaardering

Medewerkers volgens afdeling

Aantal medewerkers volgens afdeling en geslacht op 31.12 (in hoofden)

  2015 2016 2017
  Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen Ondernemingsgroep Aantal vrouwen
Verkoop 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazijn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Wagenpark 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Bureau 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Hoger management 577 122 589
139 631 155
Lager management 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Overige1 542 33 556 31 621 28
Ondernemingsgroep 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Onder deze categorie vallen zowel de leden van de ondernemingsraad als de medewerkers van de klusjesdienst.

Aantal medewerkers dat onder een cao valt

Aantal medewerkers dat onder een cao valt op 31.12 (in procent)

1 Bij de berekening van het medewerkersaantal werd met Polen geen rekening gehouden omdat daar geen cao’s worden gesloten.

Anciënniteit

Gemiddelde anciënniteit van de medewerkers (in jaren)

  2015 2016 20171
België/Luxemburg2 12 12 12
Denemarken 4 4 4
Duitsland 10 10 10
Frankrijk 6 6 5
Nederland 10 10 8
Polen 3 3 3
Portugal 3 2 2
Spanje 3 3 4
Ondernemingsgroep 6 6 9

1 Door een gewijzigde berekeningsmethode ontstaat een nauwkeurigere waarde van de ondernemingsgroep ten opzichte van de waarden van vorige jaren.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract

Aantal medewerkers volgens arbeidscontract en geslacht op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
  Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen Bepaalde duur Aantal vrouwen Onbepaalde duur Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 9,6 64,3 90,4 68,2 9,2 62,9 90,8 75,7 11,7 64,5 88,3 74,3
Denemarken 1,5 65,5 98,5 51,9 0,2 60,0 99,8 52,3 6,8 50,6 93,2 48,3
Duitsland 15,5 67,1 84,5 72,1 21,7 68,6 78,3 71,2 19,5 64,6 80,5 72,4
Frankrijk 10,8 62,8 89,2 64,3 10,2 64,9 89,8 65,4 10,2 65,8 89,8 64,6
Nederland 32,8 59,7 67,2 63,6 30,9 57,7 69,1 63,6 42,3 49,8 57,7 64,1
Polen 61,1 86,6 38,9 85,0 60,8 86,3 39,2 83,7 63,4 83,5 36,6 84,8
Portugal 58,0 69,9 42,0 69,1 58,2 67,2 41,8 68,7 66,2 66,4 33,8 70,1
Spanje 4,9 51,4 95,1 63,3 5,3 48,1 94,7 63,5 4,5 53,6 95,5 65,1
Ondernemingsgroep 16,5 66,3 83,5 68,7 19,7 67,3 80,3 69,1 21,3 62,6 78,7 69,5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Aantal leerlingen en duale studenten op 31.12

Het opleidingsmodel op basis van het Duitse model wordt niet in alle landen gehanteerd. Daarom beperken de gegevens zich tot het aantal leerlingen in de landen Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Het in Nederland en Spanje gebruikte model wordt bij de berekening van de kerncijfers niet meegeteld omdat de opleidingsmodellen niet identiek zijn. In Duitsland wordt ook een duale opleiding aangeboden.

  2015 2016 2017
  Leerlingen Duale studenten Leerlingen Duale studenten Leerlingen Duale studenten
Denemarken 53 52 59
Duitsland 2.014 92 1.757 99 2.084 123
Frankrijk 241 194 189
Totaal 2.308 92 2.003 99 2.332 123
Vrouwen in leidinggevende posities

Aantal vrouwelijke medewerkers in leidinggevende posities op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 24,9 27,3 29,5
Denemarken 20,2 20,0 21,3
Duitsland 24,6 26,7 27,8
Frankrijk 17,5 21,4 23,1
Nederland 15,1 16,3 17,9
Polen 38,6 40,3 36,7
Portugal 43,2 45,2 48,0
Spanje 34,8 32,8 34,0
Ondernemingsgroep 23,8 25,8 27,3

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Medewerkers volgens afdeling

Aantal medewerkers volgens dienstverband en geslacht op 31.12 (in hoofden)

  2015 2016 2017
  Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen Voltijds Aantal vrouwen Deeltijds Aantal vrouwen
België/Luxemburg1 2.021 877 4.235 3.575 2.117 903 4.295 3.552 2.325 1.099 4.402 3.705
Denemarken 1.048 468 989 583 1.074 468 1.110 660 1.098 413 1.179 686
Duitsland 7.267 3.125 24.162 19.396 7.258 2.977 27.957 22.428 7.370 2.994 28.466
22.517
Frankrijk 5.184 2.504 2.236 2.029 5.474 2.722 2.769 2.482 5.993 2.794 3.225 2.798
Nederland 1.639 324 4.652 3.569 1.622 317 4.678 3.540 1.775 363 6.879 4.736
Polen 473 337 687 665 809 617 657 637 1.334 1.134 572 572
Portugal 230 94 383 322 265 144 538 391 333 157 845 611
Spanje 1.220 611 1.753 1.278 1.407 718 2.049 1.456 1.427 708 2.144 1.555
Ondernemingsgroep 19.082 8.340 39.097 31.417 20.026 8.866 44.053 35.146 21.655 9.662 47.712 37.180

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Medewerkers volgens leeftijdscategorie

Aantal medewerkers volgens leeftijdscategorie op 31.12 (in procent)

Medewerkers met beperkingen

Aantal invalide medewerkers op 31.12 (in procent)

  2015 2016 2017
Aantal medewerkers met beperkingen 1,7 1,6 1,6
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim bij doorbetaling (in procent)

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 4,5 4,2 4,2
Denemarken 4,1 3,7 3,3
Duitsland 3,8 4,2 4,4
Frankrijk 5,5 4,6 5,1
Nederland 4,1 4,1 4,3
Polen 2,6 3,1 3,2
Portugal2 n/a n/a n/a
Spanje 2,9 2,6 3,2
Ondernemingsgroep 3,9 3,8 4,0

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 Geen betaald ziekteverzuim in Portugal (n/a = niet beschikbaar).

Ketenverantwoordelijkheid

Productrecalls

Aantal teruggeroepen producten, opgesplitst in food- en non-foodproducten

  2015 2016 2017
  Totaal Recalls food Recalls non-food Totaal Recalls food Recalls non-food Totaal Recalls food Recalls non-food
België/ Luxemburg1 3 3 1 1 4 4
Denemarken 2 2 3 3 3 3
Duitsland 5 1 4 10 10 9 8 1
Frankrijk 14 122 2 233 22 1 11 10 1
Nederland 2 2 3 3 4 4
Polen 1 1 1 1
Portugal 1 1
Spanje 3 1 2 5 2 3
Ondernemingsgroep 26 20 6 44 41 3 38 33 5

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 Daarvan zes op grond van onvolledige kennisgeving.
3 In 16 gevallen was er sprake van regionale recalls. De recalls werden in totaal zes keer uitgevoerd op grond van onvolledige kennisgeving.

Door Stiftung Warentest of ÖKO-TEST beoordeelde producten

Aantal producten die door het Stiftung-Warentest- of ÖKO-TEST-testresultaat beoordeeld werden1.

Mit Stiftung Warentest- oder ÖKO-TEST beworbene Artikel

1 De beoordeling van producten met testresultaten is enkel in Duitsland mogelijk. Daarom hebben de gegevens enkel betrekking op Duitsland.

Vegetarisch en veganistisch geëtiketteerde producten

Aantal opgenomen, vegetarisch en/of veganistisch geëtiketteerde food- en non-food-eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment1

Naast de gelabelde producten is er nog een groot aantal niet-gelabelde vegetarische en/of veganistische producten in de ondernemingsgroep.

  2015 20162 2017
  vegetarische/veganistische producten
vegetarische/veganistische producten
vegetarische/veganistische producten
België/Luxemburg3 5 8 14
Denemarken 2 14
Duitsland 16 56 129
Frankrijk 4
Nederland 7 8 13
Polen 2 19
Portugal 5 21
Spanje 1 3 24
Ondernemingsgroep 29 78 185

1 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal bio- en Fairtrade-producten

Aantal eigenmerkproducten met EU Biolabel en aantal aangekochte eigenmerkproducten met Fairtrade-certificaat in het vaste en tijdelijke assortiment

  2015 2016 2017  
  Bioproducten Fairtrade-producten Bioproducten Fairtrade-producten Bioproducten Fairtrade-producten
België/Luxemburg1 56 3 61 9 101 16
Denemarken 86 8 118 11 150 19
Duitsland 125 15 144 21 188 30
Frankrijk 45 60 1 103 14
Nederland 66 37 114 41 112 29
Polen 9 1 10 1 45 6
Portugal 60 7 77 12 76 19
Spanje 105 1 131 4 225 4
Ondernemingsgroep2 433 58 517 70 803 73

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 De aankoopcentrales van ALDI Nord kopen individuele producten gedeeltelijk ook voor meerdere landen aan. Daarom kan het totale aantal aangekochte producten lager zijn dan de som van de nationale aankopen.

Aandeel producten met ALDI Transparency Code in Duitsland

Aandeel vleesproducten of vleesbevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment in Duitsland die voorzien zijn van de ALDI Transparency Code (ATC) (in procent)

Op basis van de invoering van de ATC voor andere productgroepen en in andere landen zal de gegevensverzameling de komende jaren worden uitgebreid en geïnternationaliseerd.

Productievestigingen van de non-food-productgroepen per land in 2017

Aantal ingeschakelde productievestigingen voor non-food-producten in het desbetreffende productassortiment (in procent)

Aandeel aangekochte producten met FSC®- of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die met FSC®– of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen geproduceerd werden in vergelijking met het totale aantal aangekochte eigenmerkproducten met bestanddelen uit hout, karton, papier, viscose en vlies op cellulosebasis alsook bamboe (in procent)

Als certificatietypes werden FSC® 100%, FSC® MIX en PEFC™ gehanteerd. In 2017 is het grootste deel daarvan conform de FSC® MIX-norm (ca. 48 procent) gecertificeerd, gevolgd door de FSC® 100%-norm (ca. 30 procent) alsook de PEFC™-norm (ca. 22 procent).

  2015 2016 20171  
  Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™ Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™ Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™
België/Luxemburg2 24,8 41,5 12,3 46,2 28,8 38,9 23,6 37,5 52,1 32,8
45,1
22,1
Denemarken 72,4 32,9 38,2 28,9 89,8 21,9 63,2 14,9 93,2 45,7 39,1 15,2
Duitsland 84,4 34,5 31,1 34,4 87,3 25,3 58,6 16,1 88,2 28,6 55,1 16,3
Frankrijk 41,5 25,8 47,4 26,8 46,4 35,4 41,5 23,1 65,7 35,0 40,8 24,2
Nederland 54,3 20,6 28,6 50,8 58,4 29,6 38,0 32,4 68,5 36,9 33,6 29,5
Polen 59,4 47,4 15,8 36,8 60,6 26,0 44,1 29,9 65,4 37,0 42,0 21,0
Portugal 60,2 37,5 21,4 41,1 68,7 33,3 43,0 23,7 86,3 42,1 43,7 14,3
Spanje 42,6 32,6 15,2 52,2 64,0 30,1 34,0 35,9 74,5 41,0 37,1 21,9
Ondernemingsgroep 41,3 30,9 36,7 32,4 53,1 26,4 49,7 23,9 62,8 30,0 47,9 22,1

1 Door de publicatie van het houtinkoopbeleid werd in 2017 het toepassingsgebied uitgebreid met andere productgroepen alsook eigenmerkproducten met bestanddelen vervaardigd uit viscose, vlies op cellulosebasis en bamboe.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht verhandeld katoen

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht in de rapporteringsperiode verhandeld katoen voor eigenmerkproducten in de productgroepen kleding- en interieurtextiel in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

  2017  
  Totaal Waarvan GOTS Waarvan OCS Waarvan overige biolabels Waarvan Fairtrade Waarvan gerecycleerd zonder label
België/Luxemburg1 9,6 60,5 7,9 11,4 20,2
Denemarken 19,1 76,7 0,4 5,4 14,2 3,3
Duitsland 22,8 82,8 1,4 1,4 11,0 3,4
Frankrijk 19,0 72,6 0,9 2,8 6,7 16,9
Nederland2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Polen 11,3 61,3 2,0 29,9 1,8 5,1
Portugal 19,6 83,9 1,4 1,8 8,7 4,2
Spanje 17,2 81,5 1,5 1,9 15,1
Ondernemingsgroep 20,6 80,5 1,3 2,2 10,4 5,6

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 Voor ALDI Nederland zijn voor het jaar 2017 geen gegevens over de tonnages verhandeld katoen beschikbaar (n/a = niet beschikbaar).

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die MSC-, ASC-, GLOBALG.A.P.-gecertificeerd of conform het EU Biolabel gecertificeerd zijn, in vergelijking met het totale aantal aangekochte visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment, ingedeeld volgens certificatietype (in procent)1

In 2017 was in de volledige ondernemingsgroep ongeveer 40 procent van de aangekochte visproducten conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de MSC-norm (ca. 66 procent) gecertificeerd, gevolgd door de ASC-norm (ca. 19 procent) en de GLOBALG.A.P.- norm (ca. 13 procent) alsook de producten met EU Biolabel (ca. 4 procent).

  2015 2016 2017  
  Totaal Waarvan MSC Waarvan ASC Waarvan GLOBALG.A.P. Waarvan EU Biolabel Totaal Waarvan MSC Waarvan ASC Waarvan GLOBALG.A.P. Waarvan EU Biolabel Totaal Waarvan MSC Waarvan ASC Waarvan GLOBALG.A.P. Waarvan EU Biolabel
België/Luxemburg2 32,4 82,6 8,7 8,7 56,0 60,0 30,0 20,0 51,8 56,1 24,7 17,8 1,4
Denemarken 56,9 72,4 6,9 20,7 59,4 65,8 10,5 21,1 2,6 75,4 74,4 16,3 4,7 4,6
Duitsland 70,6 64,0 10,1 22,5 3,4 66,9 55,9 7,5 31,2 5,4 71,1 64,1 10,4 19,8 5,7
Frankrijk 17,9 85,0 5,0 40,0 22,2 62,5 15,6 25,0 36,9 66,1 18,6 11,9 8,5
Nederland 47,4 67,3 16,4 14,5 1,8 50,9 69,5 18,6 13,6 3,4 61,5 66,1 28,8 11,9 3,4
Polen 35,8 73,7 10,5 21,1 31,1 78,9 5,3 15,8 42,3 66,7 15,2 15,1 3,0
Portugal 25,0 76,9 23,1 28,8 53,3 13,3 26,7 6,7 27,6 71,9 9,4 12,5 6,2
Spanje 10,9 76,9 15,4 7,7 10,0 66,7 13,3 13,3 6,7 12,9 65,0 15,0 5,0 15,0
Ondernemingsgroep 32,9 71,7 11,5 17,3 2,6 36,0 63,4 17,5 20,2 3,1 39,5 66,3 18,8 13,3 4,2

1 Producten die met meerdere keurmerken gecertificeerd zijn, worden voor elk certificatietype meegeteld maar in het totale aantal worden ze enkel als één product beschouwd. Daarom kan de som van de indelingen meer dan 100 procent bedragen.
2
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten (eigenmerken) per productgroep

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame visproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (eigenmerken) per productgroep (in procent)1

  2017
  Verse vis (koeling) Diepvries Conserven Overige
België/Luxemburg2 81,8 76,5 32,1 49,4
Denemarken 78,6 91,7 50,0 61,5
Duitsland 82,9 88,9 58,3 62,8
Frankrijk 75,0 68,8 20,0 28,3
Nederland 81,8 74,1 50,0 22,7
Polen 34,4 63,6 11,1 76,5
Portugal 81,3 12,2 4,5 35,1
Spanje 22,9 30,0 3,4 3,1
Ondernemingsgroep 58,0 41,2 18,5 38,6

1 Alle producten werden over het algemeen toegewezen aan de vier productgroepen. Nationale publicaties kunnen door de verschillende productgroepen in de desbetreffende landen afwijken.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren

Aandeel KAT-gecertificeerde schaaleieren in vergelijking met het totale aantal aangekochte schaaleieren in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

  2015 2016 2017
België/Luxemburg2
86,0 80,0 84,9
Duitsland 100,0 100,0 100,0
Nederland 100,0 100,0 100,0
Polen 34,4 32,3 26,9
Ondernemingsgroep 97,6 96,6 96,9

1 De KAT-certificatie wordt niet in alle landen toegepast. Daarom worden hier enkel de landen opgesomd waarin deze wel gehanteerd wordt.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel gecertificeerde palmolie

Aandeel voor de productie van onze food- en non-foodproducten in het vaste en tijdelijke assortiment gebruikte hoeveelheid palmolie die conform een fysiek RSPO-productieketensysteem gecertificeerd werd (in procent)1

  2015 2016 20172  
  Totaal Totaal Totaal Food Non-Food
België/Luxemburg3 77,7 85,4 92,8 99,8 20,1
Denemarken 30,1 91,0 96,1 99,4 46,0
Duitsland 86,7 90,0 91,9 100,0 46,8
Frankrijk 66,5 82,2 87,4 100,0 26,8
Nederland 71,4 88,3 85,4 91,3
15,2
Polen 78,7 69,2 75,1 76,5 53,0
Portugal 62,7 84,1 80,5 90,9 20,3
Spanje 36,9 68,7 63,2 72,2 36,3
Ondernemingsgroep 76,8 86,7 89,2 97,4 35,8

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Een indeling volgens food- en non-foodproducten is pas vanaf 2017 mogelijk.
3
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel gecertificeerde cacaobevattende producten

Aandeel aangekochte cacaobevattende eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment met gecertificeerde duurzame cacao in vergelijking met het totale aantal aangekochte cacaobevattende producten, ingedeeld volgens certificatienorm (in procent)

In 2017 bevatten ongeveer 88 procent van de cacaobevattende eigenmerkproducten duurzaam gecertificeerde cacao. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 98 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm (ca. 1,5 procent, incl. 0,1 procent producten met Fairtrade-certificaat en EU Biolabel) en het EU Biolabel (ca. 0,7 procent).

  2015
2016 2017  
  Totaal Waarvan Fairtrade Waarvan UTZ Totaal Waarvan Fairtrade Waarvan UTZ Totaal Waarvan Fairtrade Waarvan UTZ
België/Luxemburg1 20,0 1,9 98,1 77,0 2,0 98,0 98,2 2,2 97,5
Denemarken 73,5 100,0 89,6 1,2 98,8 82,6 1,1 97,8
Duitsland 77,0 0,9 99,1 90,1 0,8 99,2 93,8 0,2 97,8
Frankrijk 23,9 100,0 90,9 0,4 99,6 88,0 1,4 97,8
Nederland 77,5 3,6 96,4 84,2 3,2 96,4 95,3 1,6 98,4
Polen 69,7 100,0 68,6 0,8 99,2 80,0 98,4
Portugal 68,5 100,0 80,2 0,5 99,5 88,5 0,9 97,3
Spanje 55,4 99,4 70,3 0,5 99,5 88,9 0,5 96,7
Ondernemingsgroep 48,9 1,9 97,9 78,8 1,5 98,4 87,6 1,4 97,9

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel aangekochte gecertificeerde en geverifieerde duurzame koffie

Aandeel aangekochte gecertificeerde of geverifieerde duurzame koffie in vergelijking met het totale gewicht aangekochte koffie voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte koffie werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 48 procent van de aangekochte koffie conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de UTZ-norm (ca. 80 procent) gecertificeerd, gevolgd door de Fairtrade-norm en het EU Biolabel (ca. 9 procent).

  2015 2016 2017  
België/Luxemburg2 11,2 16,4 44,1
Denemarken 13,6 18,7 49,0
Duitsland 14,1 21,9 50,0
Frankrijk 9,2 15,7 43,9
Nederland 11,3 15,8 44,8
Polen 9,8 13,4 43,5
Portugal 16,5 29,6 60,6
Spanje 19,2 36,9 61,6
Ondernemingsgroep 12,8 19,5 47,8

1 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee

Aandeel aangekochte gecertificeerde duurzame thee in vergelijking met het totale gewicht aangekochte thee voor eigenmerkproducten in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)1

Als certificatie- en verificatietypes voor de door ons aangekochte thee werden Fairtrade, het EU Biolabel, 4C, Rainforest Alliance en UEBT/UTZ gehanteerd. In 2017 was ongeveer 53 procent van de aangekochte thee conform één van de bovengenoemde duurzaamheidsnormen gecertificeerd. Het grootste deel daarvan is conform de Rainforest Alliance-norm (ca. 54 procent) gecertificeerd, gevolgd door het EU Biolabel (ca. 28 procent).

  20152 20162 2017
België/Luxemburg3 7,9 20,9 38,9
Denemarken 12,2 29,6 49,8
Duitsland 17,8 37,2 55,4
Frankrijk 12,0 34,4 50,6
Nederland 13,2 25,2 44,0
Polen 14,7 20,1 48,4
Portugal 46,4 36,4 53,3
Spanje 33,5 36,3 56,8
Ondernemingsgroep 17,1 34,3 52,9

1 In het inkoopbeleid wordt zowel met eigenmerkproducten met theebestanddelen (producten die bestanddelen uit theestruiken bevatten, zoals bv. zwarte en groene thee) alsook eigenmerkproducten met theeachtige bestanddelen (bv. kruiden- en vruchtenthee) rekening gehouden.
2 Op basis van een verbeterde onderzoeksmethode werden de gegevens met terugwerkende kracht aangepast ten opzichte van eerdere publicaties.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal verdeelde zakken

Aantal verdeelde zaken naar soort (in duizendtallen)

  2015 2016 2017
  Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handvat Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handva Draagtassen Herbruikbare draagtassen Diepvriestassen Broodzakken Plastic zakjes met handvat
België/Luxemburg1 8.729 963 310 7.615 8.759 1.088 337 9.213 8.268 1.225 362 8.794
Denemarken 6.459 79 48 7.315 3.678 6.733 84 50 9.187 3.536 6.606 71 42 12.951 4.480
Duitsland 46.627 1.753 878 118.652 184.744 44.160 2.182 876 129.580 181.688 36.543 2.081 930 160.093 175.730
Frankrijk2 9.813 2.345 844 20.647 10.500 11.016 1.332 808 46.638 10.500 10.681 1.506 820 58.864 38.320
Nederland 6.392 465 192 5.483 444 180 111 6.034 518 220 5.867 1.792
Polen3 2.202 39 25.760 2.780 43 17 2.888 26.880 2.623 51 25 7.920 41.280
Portugal 1.725 157 11 2.373 10.206 2.208 206 15 7.560 9.072 3.127 298 22 16.888 14.742
Spanje 17.344 433 57 23.160 12.000 22.248 573 75 29.254 21.736 25.572 624 101 37.113 33.916
Ondernemingsgroep 99.292 6.234 2.340 179.762 246.888 103.387 5.952 2.356 234.431 253.412 99.455 6.374 2.523 308.489 310.171

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”). In België worden zowel plastic als papieren broodzakken gebruikt.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2015 en 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Het design en de grootte van de draagtassen in Polen verschillen van die in de overige ALDI Nord-landen.

Voor primaire verpakkingen gebruikte materialen

Gewicht van de voor primaire verpakkingen gebruikte materialen (in ton)1, 2, 3

  2015 2016 2017
  Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere Totaal Hout, karton, papier Kunststoffen Andere
België/Luxemburg4 100.260 22.418 26.766
51.076 84.539 16.967 24.921
42.651 74.074 13.203 24.387 36.484
Denemarken 5.000 882 1.323 2.795 2.521
554 397 1.570
8.880 1.612 1.525 5.743
Duitsland 584.192 83.163 177.909 323.120 286.952 52.191 53.314 181.447 280.692 50.964 48.194 181.534
Frankrijk 15.002 2.431 3.004 9.567 7.798 1.526 900 5.372
54.697 9.931 9.391 35.375
Nederland 90.155 10.437 23.857 55.861 64.215
7.758 16.703 39.754 104.028 14.896 23.763 65.369
Polen5 8.658 2.715 2.066 3.877 4.410 1.633 901 1.876
7.643 2.171 1.614 3.858
Portugal 2.075 506 558 1.011 1.885 475 437 973 7.947 813 3.764 3.370
Spanje 20.125 4.857 6.354 8.914 14.265 3.840
3.275 7.150 30.462 6.845 6.228 17.389
Ondernemingsgroep 825.467 127.409 241.837 456.221 466.585 84.944 100.848 280.793 568.423 100.435 118.866 349.122

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Zonder informatie over producten die door onze centrales in Denemarken en Frankrijk nationaal aangekocht werden. De voor deze landen vermelde hoeveelheden werden via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekocht.
3 De wijziging van de waarden van alle landen, met uitzondering van België en Luxemburg, ten opzichte van de vorige jaren is te wijten aan een gewijzigde prognosemethode van de via de collectieve inkooporganisatie van ALDI Inkoop aangekochte hoeveelheden.
4 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”). De waarden van de plastic verpakkingen zijn gebaseerd op de wettelijke verpakkingsaangifte en werden voor de twee voorgaande jaren met terugwerkende kracht aangepast.
5 Voor in Polen aangekochte producten werden primaire en secundaire verpakkingen samen genomen onder de noemer ‘primaire verpakkingen’.

 

Primaire verpakkingen van hout, karton, papier in het toepassingsgebied van ons houtinkoopbeleid

Aandeel hout, karton, papier in vergelijking met het totale gewicht gebruikte materialen voor primaire verpakkingen (in procent)

  2015 2016 2017
Ondernemingsgroep 15,4 18,2 17,7

Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Direct energieverbruik

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld per land (in MWh)1

Het grootste deel van het directe energieverbruik is toe te schrijven aan het gebruik van aardgas voor de warmteproductie alsook van diesel als motorbrandstof in de logistiek. Ten opzichte van 2016 is het totale verbruik licht gedaald.

  2015 20162 2017  
België/Luxemburg3 108.941 109.576 111.286
Denemarken 20.962 20.692 19.766
Duitsland 386.112 402.431 397.002
Frankrijk 149.429 143.479 147.787
Nederland 84.156 86.055 80.058
Polen 12.896 14.905 16.639
Portugal 1.013 1.084 1.206
Spanje 4.177 4.449 4.731
Ondernemingsgroep 767.686 782.671 778.475

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Direct energieverbruik volgens bronnen

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

  2015 2016 2017
Aardgas 418.129 429.621 418.921
Stookolie 27.589 25.321 25.509
Biogas 154 89 67
Diesel (incl. dieselgeneratoren) 321.314 327.163 333.492
Benzine (l) 66 26 18
Vloeibaar gas 434 451 466

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.

Indirect energieverbruik

Stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming (in MWh)1

Het stroomverbruik van onze vestigingen is met bijna 990 GWh voor het grootste deel van de energiebehoefte verantwoordelijk. Het verbruik is met ca. zes procent nauwelijks gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is toe te schrijven aan onder andere langere openingstijden en aan het feit dat de winkels met extra koelinstallaties en bakautomaten zijn uitgerust.

  2015 20162 2017
  Totaal Stroom Stads-verwarming Totaal Stroom Stads-verwarming Totaal Stroom Stads-verwarming
België/Luxemburg3 88.411
88.411
89.559 89.559
101.354 101.354
Denemarken 50.569
39.659
10.910
51.141
39.739
11.402
50.470 39.855 10.615
Duitsland 451.014 433.393
17.621
463.361
445.897
17.464 472.279 454.553 17.726
Frankrijk 177.762
177.762
167.805
167.805

180.752 180.752
Nederland 79.780 78.779 1.001
82.177 81.077
1.100 84.669 83.716 953
Polen 17.394
16.110
1.284
20.429
18.606
1.823
25.335 22.173 3.162
Portugal 14.113
14.113
14.884
14.884
17.720 17.720
Spanje 79.694
79.694
79.070
79.070

89.029 89.029
Ondernemingsgroep 958.737
927.921
30.816
 968.426
936.637
31.789
1.021.608 989.152
32.456

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Broeikasgasemissies scope 1 en 2

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

De broeikasgasemissies werden op basis van het energie- en brandstofverbruik alsook van het verlies van koelmiddelen bepaald. De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol wordt een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd. Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International Energy Agency (IEA).

 

  2015 2016 2017
  Scope 11 Scope 22 “plaatsgebaseerd“ Scope 22
“marktgebaseerd”
Scope 11 Scope 22, 3 “plaatsgebaseerd” Scope 22, 3
“marktgebaseerd”
Scope 11 Scope 22 “plaatsgebaseerd” Scope 22
“marktgebaseerd”
België/Luxemburg4 42.096 17.782 15.781
40.328 18.656 13.246 38.639 22.674 14.859
Denemarken 11.104 13.241 8.973
10.466 11.372 10.914 14.942 8.119 10.859
Duitsland 120.089 214.793 262.533
110.178 211.664 38.301 108.069
203.918 223.790
Frankrijk 74.861 11.350 2.666
75.277 6.863 6.276 67.101 8.364 6.756
Nederland 31.253 35.044 72 29.802 38.393 143 28.147 40.984 124
Polen 3.940 12.866 13.488
5.501 14.688 15.185 6.931 17.295 18.441
Portugal 1.529 3.964 6.180 2.817 3.793 4.334 5.728 5.695 5.080
Spanje 12.239 19.467 30.218
12.267 20.096 26.774
10.980 25.718 29.854
Ondernemingsgroep 297.111 328.507 339.911
286.636 325.525 115.173 280.537 332.767 309.763

1 Scope 1: emissies uit direct energieverbruik van gebouwen, brandstofverbruik van de logistiek en koelmiddelenverlies.
2 Scope 2: emissies uit stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming met een indeling volgens plaats- en marktgebaseerde emissies.
3 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017

Totale hoeveelheid broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen (in procent, op basis van plaatsgebaseerde emissies)

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen (in kWp)

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 438 1.095
2.594
Denemarken 35 45 45
Duitsland 11.526
19.537 26.708
Frankrijk 273
Nederland 149 149 209
Polen
Portugal 866 990 1.466
Spanje 732 804 850
Ondernemingsgroep 13.746
22.620
32.145

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Zelfopwekking

Stroom opgewekt via zonnepanelen en eigen verbruik (in MWh)

  2015 2016 2017  
  Opgewekte stroom Eigen verbruik Opgewekte stroom Eigen verbruik Opgewekte stroom Eigen verbruik
België/Luxemburg1 275 251 815
659 1.809 1.629
Denemarken 10 10 47 47 41 29
Duitsland 7.498 4.575 13.445 8.752
18.261 11.967
Frankrijk 125 102
Nederland 150 115 156 124 156 123
Polen
Portugal 25 25 1.085
864 1.537 1.285
Spanje 205 174 391 321 1.224 1.224
Ondernemingsgroep 8.163 5.150 15.939
10.767
23.153 16.359

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aantal voertuigen

Aantal voertuigen volgens type voertuig op 31.12

  2015 2016 2017
  Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1 Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1 Aantal vrachtwagens Aantal personenwagens Andere voertuigen1
België/Luxemburg2 217 185 8 219 211 8 223 226 7
Denemarken 56 89 5 56 92 5 52 100 4
Duitsland 909 909 74 880 969 75 736 1.125
74
Frankrijk 238 314 23 234 349 25 227 349 22
Nederland 200 188 8 189 201 8 173 211 8
Polen 64 2 82 2 76 2
Portugal 41 1 47 1 55 1
Spanje 159 170 2 165 2
Ondernemingsgroep 1.620 1.949 121 1.578 2.121 126 1.411 2.307 120

1 Hieronder vallen heftrucks en voertuigen met aardgasaandrijving.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Brandstofverbruik

Brandstofverbruik van personenwagens, vrachtwagens en andere voertuigen (in liter of per kilogram aardgas)

  2015 2016 2017
  Diesel1 (l) Benzine (l) Aardgas (kg) Diesel1, 2 (l) Benzine (l) Aardgas (kg) Diesel1 (l) Benzine (l) Aardgas (kg)
België/Luxemburg3 4.215.607 4.322.031
4.407.171
Denemarken 1.513.990 913
1.480.176
595 330 1.412.919 339 66
Duitsland 16.335.662
7.368
21.365
16.863.778 2.266 21.270
17.419.921 1.698 20.655
Frankrijk 5.858.537 9.737
5.730.617
9.828 5.913.078 10.116
Nederland 3.626.422
3.687.240 3.526.601
Polen 144.629
1.386
158.452
567 180.340 1.331
Portugal 100.883
600
108.132
500 120.112 300
Spanje 404.581
415.182
2.828 423.613 4.059
Ondernemingsgroep 32.200.311
7.368
34.001
32.765.608 2.861 35.323 33.403.755 2.037 36.527

1 Inclusief verbruik van stookolie voor de aandrijving van koelmotoren (buiten Duitsland).
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Voedseldonaties

Aantal winkels die niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen schenken in vergelijking met het totale aantal winkels (in procent)

In principe plannen wij goederen op zodanige wijze dat er zo min mogelijk verliezen optreden. Eventuele overschotten worden indien mogelijk gedoneerd. Niet alle vestigingen beschikken over partners die voedseldonaties aanvaarden.

  2015 2016 2017  
België/Luxemburg1 100,0 100,0 100,0
Denemarken 3,6 3,6 18,1
Duitsland 98,1 99,1 99,0
Frankrijk 23,4
Nederland 28,7 74,2
Polen 4,8 24,6 38,7
Portugal 8,5 25,0 31,6
Spanje 76,5 75,4 76,1
Ondernemingsgroep 61,5 65,2 75,4

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Afvalhoeveelheden in Duitsland

Afvalhoeveelheden volgens type afval (in ton)1

De afvalhoeveelheid in Duitsland is licht gestegen ten opzichte van 2016, waarbij het grootste deel van het afval aan verpakkingsafval te wijten is. Gevaarlijk afval maakt met 420 ton slechts ongeveer 0,2 procent uit van het totale afvalvolume. Hieronder vallen voornamelijk gebruikte olie, oliefilters, voertuigbatterijen en kwikhoudende TL-buizen. De hoeveelheid afval kan op dit moment alleen worden geregistreerd voor onze Duitse vestigingen. Internationalisering is gepland voor de komende jaren.

  2015 20162 2017
Gevaarlijk afval 493
414 420
Papier/karton 432
450 400
Stedelijk afval3 22.129
22.320 24.550
Afval van de productie en verwerking van levensmiddelen4 8.173
11.102 11.343
Verpakkingsafval 156.580
161.290 164.000
     Waarvan folie/plastic 3.986
3.578 3.432
     Waarvan karton/ papier 121.331
125.174 128.549
     Waarvan pet 31.264
32.538 31.864
     Overige5 155
Gebruikte toestellen 70
56 52
Totale hoeveelheid afval 187.878
195.632 200.765

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Industrieel afval. Hieronder vallen “restafval”, verpakte levensmiddelen, grof afval, hout en schroot.
4 Hieronder valt ook afval van bedrijfsrestaurants en bake-offgoederen.
Hieronder valt ook ander verpakkingsafval zoals bloempotten of plantenbakken. Deze categorie werd in 2017 geïntroduceerd.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).


1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

  2015 2016 2017
  Duitsland Duitsland Duitsland
Hergebruik en recycling2 96,38 96,80 96,76
Storting 0,03 0,02 0,18
Verbranding (massaverbranding) 1,54 1,08 0,85
Compostering 2,06 2,10 2,20

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Waterverbruik

Waterverbruik (in kubieke meters)1

  2015 20162 2017
België/Luxemburg3 48.506 50.115 47.995
Denemarken 14.228 15.805 16.310
Duitsland 210.353 212.639 232.644
Frankrijk 135.945 123.577 151.269
Nederland 40.860 38.632 38.472
Polen 13.092 15.509 23.532
Portugal 23.471 39.130 60.649
Spanje 65.883 88.895 87.619
Ondernemingsgroep 552.338 584.302 658.490

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Aantal groente- en fruitproducten

Gemiddeld aantal groente- en fruitproducten in het assortiment

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 66 84 95
Denemarken 90 90 107
Duitsland 74 85 97
Frankrijk 65 70 75
Nederland 75 105 104
Polen 65 85 109
Portugal 85 91 93
Spanje 120 112 111
Ondernemingsgroep 80 90 99

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Oplage klantenmagazine

Jaarlijks gemiddelde oplage van het klantenmagazine, opgesplitst volgens magazine

  2015 2016 2017
  Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1 Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1 Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1
België/Luxemburg2 4.654.528 4.654.528 4.677.350
4.677.350
4.650.273 4.650.273
Denemarken 1.625.739 1.525.639 100.100 1.424.122 1.324.122
100.000
1.320.458 1.320.458
Duitsland 43.869.605 22.525.573 1.378.658 19.965.374 44.990.008
22.357.251
1.356.737
21.276.020
45.539.205 22.210.748 1.335.392 21.993.065
Frankrijk 9.067.031 9.067.031 8.983.799
8.983.799
9.034.767 9.034.767
Nederland 7.346.736 5.400.000 1.946.736 8.568.511
5.028.372
3.540.139
15.330.870 4.998.835 10.332.035
Polen 2.266.180 1.794.060 472.120 1.945.500
1.945.500
2.216.535 2.216.535
Portugal 441.760 441.760 454.428
454.428
530.807 530.807
Spanje 2.789.251 1.081.901 1.707.350 3.045.274
987.274
2.058.000
2.281.478 511.853 1.769.625
Ondernemingsgroep 72.060.830 46.490.492 1.378.658 24.191.680 74.088.992
45.758.096
1.356.737
26.974.159
80.904.393 45.474.276 1.335.392 34.094.725

1 Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Tonnage van het klantenmagazine

Gewicht van het voor het klantenmagazine gebruikte papier op jaarbasis (in ton)

  2015 2016 2017
  Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1 Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1 Totaal Wekelijkse klantenmagazine ALDI Reisen Overige1
België/Luxemburg2 10.299 10.299 10.811
10.811
10.823 10.823
Denemarken 2.537 2.535 2 2.474
2.469
5 3.419 3.419
Duitsland 65.560 63.299 880 1.381 72.757
70.442
907 1.408
81.314 78.485 874 1.955
Frankrijk 16.253 16.253 18.461
18.461 21.516 21.516
Nederland 8.635 8.397 238 8.587
8.116
471
11.032 10.550 482
Polen 2.521 2.512 9 3.372
3.372
5.279 5.279
Portugal 810 810 1.030
1.030
1.543 1.543
Spanje
3.113 2.954
179 2.912
2.696
216 1.674 1.448 226
Ondernemingsgroep 109.748 107.059 880 1.809 120.404
117.397
907 2.100
136.600 133.063 874 2.663

1 Tot deze categorie behoren thematische publicaties, zoals bv. het gourmet-, wijn- of feestmagazine en actiemagazines, zoals het openingsmagazine.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).